Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
Skarbnia
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

.

widziany: dzisiaj o 09:01

 • pliki muzyczne
  1259
 • pliki wideo
  37
 • obrazy
  456
 • dokumenty
  76

1914 plików
15,25 GB

Ukryj opis
~~
Strony źródłowe:
adonai.pl/sakramenty/spowiedz/?id=6
spowiedz.katolik.pl/prawda-o-grzechu--szum-z-nieba,300,416,1,a.html
~~RACHUNEK SUMIENIA - UWAGI WSTĘPNE

Rachunek sumienia jest modlitwą. Święty Ignacy uważa, że w czasie modlitwy możemy odczuwać wewnętrznie i smakować obecności Bożej. Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne smakowanie nasyca duszę. Modlenie się bez wglądu w siebie przypomina wiosłowanie albo bieganie na bezdechu (długu tlenowym). Brak wglądu w siebie uniemożliwia rozeznawanie natchnień i pokus. Chodzi o to, aby coraz lepiej czynić to, co robimy i aby oczyszczać intencje. Rachunek sumienia prowadzi nas do życia prawdziwego. Prowadzi do wprowadzenia marzeń w rzeczywistość i do wyjścia ze świata złudzeń. Bóg chce, abyśmy Go kochali całym sercem. Rachunek sumienia jest szkołą uczuć. Jest odkrywaniem pragnienia Boga. Pewne inspiracje są właśnie wołaniem Boga o nawrócenie. Pozwala poznać: przedświadomość, podświadomość.Błędne ujęcia rachunku sumienia: ograniczanie się do przygotowania do spowiedzi, liczenie grzechów.

Nie można ograniczać rachunku sumienia do badania grzechów, swoich win. Wili Lambert nazywa rachunek sumienia "modlitwą miłującej uwagi". Celem rachunku sumienia jest odkrycie śladów Boga w istniejącej rzeczywistości, wyrobić w sobie postawę znajdowania Go we wszystkich rzeczach. W miarę upływu rozeznawania widzimy Boga coraz więcej i głębiej.


Wielu chrześcijan zaniedbuje rachunek sumienia, ponieważ źle go robią:

-jest to dla wielu kontrolowanie siebie według jakiś norm, podczas gdy trzeba bardziej uwydatnić niepowtarzalność osoby i jej obdarowania. Istotą rachunku sumienia jest to, w jaki sposób ja odpowiedziałem na dary Boże udzielone mi osobiście?
-drugi błąd to koncentracja na sobie, na zachowaniu, zamiast na osobie Boga i na sposobach Jego komunikowania (biały kamyk). Chrystus ma pierwszeństwo we wszystkim: również w rachunku sumienia. Grzech i wina nie stanowią głównego tematu historii zbawienia. One stanowią pretekst do objawienia się miłosierdzia.

Dobra nowina rachunku sumienia polega na tym, że możemy znaleźć Boga. Bóg udziela się nam w wewnętrznych poruszeniach, a odkrycie tego ma charakter oswabadzający.

Poruszenia duszy: motiones animae
są to sposoby, jakimi człowiek reaguje na rzeczywistość. Badając swoje grzechy należy bardzo zwracać uwagę na wewnętrzne motywacje. Jeżeli sumienie jest źle uformowane, wówczas rachunek sumienia jest dręczeniem siebie. Podstawą jest oderwanie się od siebie, aby dostrzec miłosierdzie Ojca. Jest to badanie swojego sumienia z przyjmowanej i dawanej miłości. Warunkiem dobrego rachunku sumienia jest uprzednie doświadczenie miłości Boga do człowieka.

Konieczna jest tutaj:

- bezwarunkowa akceptacja
- dostrzeżenie hojności ujawniającej się w darach.

Przyczyną złego rachunku sumienia jest unikanie bólu i cierpienia. Każdy grzech rani.RACHUNEK SUMIENIA JAKO BADANIE PORUSZEŃ

Wiatr wieje kędy chce. I tak samo w rachunku sumienia możemy widzieć działanie Boga w ciągle nowych dziedzinach (np. przy zmywaniu naczyń).

Przez pojęcie "poruszenie" św. Ignacy rozumie przepływ myśli:

- sądy na temat Boga
- sądy na swój własny temat
- pogląd na świat
- linie rozumowania
- akty afektywne (miłość, nienawiść, pragnienie, lęk)
- afektywne odczucia (pokój, ciepło, smutek, słodycz, gorycz, zagotowanie i depresja)

Spośród nich najbardziej interesujące są te, które nas otwierają na działanie Ducha Świętego, zaś przeciwstawiają złemu. Istnieją poruszenia, które zawsze same w sobie pomagają nam budować dzieło Chrystusa. Tendencje do przeciwstawiania się Bogu nie muszą od razu pochodzić od złego ducha, mogą pochodzić od upadłej natury oraz od naszych złych nawyków, ze słabości naszego poznania, niewiedzy, niezdolności postrzegania rzeczywistości, niezdolności rozumienia i myślenia logicznego. Najgorsze, co nam się może zdarzyć to poczucie nieomylności. Wielu zostałoby naprawdę świętymi, gdyby nie to, że zbyt szybko uwierzyli, że nimi już są. Św. Ignacy rozróżnił trzy rodzaje myśli: jeden rodzaj to myśli pochodzące od nas samych, dwa rodzaje to myśli zewnętrzne, pochodzące od dobrego i złego ducha. Poruszenia zmierzają do złego lub dobrego, ale muszą być przyjęte, aby wywołać skutek. Zła tendencja, gdy jest odepchnięta, wywołuje dobry, duchowy skutek. Wiele osób oskarża się o złe uczucia, podczas gdy są to po prostu pokusy, których odrzucanie jest zasługą dla nieba.

Do Teresy Rejadell św. Ignacy pisał, że nie będę zbawiony poprzez dobre myśli aniołów, ani potępiony przez pokusy i złe myśli złego ducha.CELEM RACHUMKU SUMIENIA jest usunięcie przeszkód w nas, przeciwnych wyrażeniu się miłości Bożej, naszego szczerego szukania i znalezienia woli Bożej, co ma nas uzdolnić do wzrostu w czystości serca, do doświadczenia Bożego objawienia się we wszystkich rzeczach i do chrześcijańskiego życia oddanego dziękczynieniu, chwale, jednym słowem, zawsze na większą chwałę Bożą (CD 230).


W sumie możemy mówić o czterech rodzajach poruszeń: od nas samych, od świata, od dobrego ducha, od złego ducha.
Celem reguł jest: zauważyć, zrozumieć, przyjąć lub odrzucić.

Cel jest potrójny:
- spostrzec, dostrzec, nie omijając żadnego z nich. Problem polega na tym, że lwia część umyka naszej świadomości.
- pozwolić nam zrozumieć te poruszenia
- uzdolnić nas do przemyślanego przyjmowania lub odrzucania tych poruszeń.


Aby rozróżnić poruszenie, trzeba:

- wyłonić je spośród wielu innych
- zobaczyć, jakie ma konsekwencje
- dopiero na końcu zazwyczaj udaje się dostrzec jego początek. Zgodnie z zasadą: po nitce do kłębka.


Nasza uwaga ma charakter centryfugalny. Często strumień naszej uwagi nie ma zaczepienia w żadnym konkretnym punkcie, ale przepływa przez nas bezwiednie.

Najpierw trzeba rozróżnić poruszenie duchowe od nieduchowych, a następnie dobre od złych. To wymaga uwagi rozróżniającej. Tę zdolność nabywa się w czasie.


W spostrzeganiu poruszeń, oprócz rozproszeń, przeszkadzają nam:

- nasza grzeszność
- rozczarowania spowodowane przez złego ducha. Zły duch ma to do siebie, że potrafi duszę uwieść i przerzucić odpowiedzialność za skutki w postaci cierpienia na Boga.

Wpływ na nie ma również kierunek, na który zwracamy uwagę tudzież skomplikowaność oraz mobilność naszej psychiki. Rzadko kiedy kierunek uwagi jest zdyscyplinowany.

Nasza uwaga ma tendencje:
- marzenia spontanicznego
- odpowiadania na aktualne bodźce, zwłaszcza zmysłoweBardzo trudno jest ogarnąć swoje własne myśli.

Często jesteśmy skoncentrowani na realizacji naszych pragnień, zaś rzadko rozważamy, na ile te pragnienia, marzenia i dążenia są zgodne z chrześcijańską wizją świata i wolą Boga. Widać to doskonale, gdy mając zadziałać znajdujemy wielkie trudności, by ujawnić swoje motywacje. Najtrudniej nam jest odkryć motywacje własnych czynów. One mają związek z pragnieniami, które są często nieuporządkowane. My chcemy dla siebie dobrze, ale po swojemu i pragniemy często dobra pozornego. Gdy próbujemy wydobyć na powierzchnię nasze myśli i pragnienia, są one tak bardzo skomplikowane i tak bardzo splecione ze sobą, że trudno je wyłowić.

Poznanie siebie, cenione przez psychologów i świętych jest trudne do osiągnięcia. Bardzo trudno jest opisać duchową scenerię kierownikowi duchowemu. Wielu spogląda na swoje serce powierzchownie, szukając w nim tego, co chcą znaleźć, zamiast ujrzeć prawdziwe motywacje swoich czynów. Łatwowierność może być barierą w poznaniu siebie samego. Aby dokonać rzeczywistego odkrycia swojej przedświadomości i podświadomości, potrzebna jest modlitwa i otwarcie na Ducha Świętego oraz zaufanie Jemu, o ile mamy rozpoznawać coraz więcej i więcej, jeśli mamy nawet zobaczyć, na ile nasz duch i na ile zły duch działa w duszy.


Rachunek sumienia pozwala w wierze odkrywać wolę Bożą dzięki poruszeniom.
Pozwala przezwyciężać alieniację oraz iluzje. Chodzi o to, aby nie mylić ideałów z rzeczywistością.

Św. Ignacy zakłada, że dana osoba będzie mogła rozpoznać i podjąć decyzję.
Rozróżnić: wydarzenia, spostrzeżenia, przeżycia.


Podstawową dyspozycją dla rachunku sumienia jest wdzięczność: szukanie obecności Boga a nie własnej doskonałości, przyjrzenie się uczuciom, zgoda na siebie, na swoją niedoskonałość, indywidulaizacja rachunku (nie tylko według norm, ale według powołania, według talentów, natchnień), modlitewne stanięcie w obecności Boga.

Rachunek sumienia pozwala w wierze odkrywać wolę Bożą dzięki poruszeniom.

Redakcja portalu adonai.pl

...

Życiowa opcja

Szczególną okolicznością, w której wypada zbadać sumienie, jest właśnie przygotowanie do sakramentu pojednania. Jeśli spowiadamy się z dłuższego okresu, warto sporządzić pisemną „listę grzechów”. To zapobiega niepotrzebnemu przedłużaniu spowiedzi, która nie ma być czasem zastanawiania się i przypominania tego, co chcielibyśmy powiedzieć. Przygotowując taką listę, trzeba pytać Boga i konsultować z Nim to, co piszemy. Tu niespodzianka: nie chodzi wcale o sam „zestaw” przewinień – on jest ważny, ale jako pomoc do uchwycenia i nazwania tendencji postępowania od ostatniej spowiedzi. Św. Ignacy mówił o dwóch typach ludzi: takich, którzy wznoszą się od dobrego do lepszego oraz tych, którzy tkwią w ciężkich grzechach. Trzeba nazwać tendencję, którą w sobie widzę: zmierzania „w górę” albo „w dół”. Sam „zestaw” grzechów jeszcze nie musi być miarodajny. Jeżeli na przykład ktoś od dwudziestu lat codziennie używał wulgaryzmów, a od miesiąca pracuje nad sobą i zdarza mu się to już tylko raz na tydzień, to przypuszczalnie poczynił duży postęp. Ale jeśli ktoś od lat nigdy nie przeklinał, ale od miesiąca zdarza mu się to już w każdym tygodniu, to prawdopodobnie dzieje się z nim coś złego. Istotne jest, aby dostrzec i nazwać swoją wadę główną. Jeśli jest ich więcej, warto uchwycić to, co je łączy, ich korzeń. Jeśli już „namierzyliśmy” własny grzech, koniecznie trzeba zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego go popełniłem? Ponieważ grzech ma swoje przyczyny i historię rozwoju (por. Jk 1, 13-15), w rachunku sumienia trzeba o nie siebie zapytać. Celem nie jest kolekcjonowanie detali, ale uchwycenie źródła tego, z czego grzechy wynikają, jakie są ich podstawy. Korzeń problemu zawsze tkwi w człowieku.


~~
Zobacz:
Codzienny rachunek sumienia - ćwiczenie duchowe wg. św. Ignacego Loyoli (adonai.pl/sakramenty/spowiedz/?id=7)
Codzienny rachunek sumienia II (adonai.pl/sakramenty/spowiedz/?id=34)
Dobra spowiedź (adonai.pl/sakramenty/spowiedz/?id=64)
Przeprowadzanie rachunku sumienia według Dekalogu i grzechów głównych (teologia.pl/m_k/prz-01.htm#e)
Ignacjański rachunek sumienia (wzch.org.pl/index.php/czytelnia/duchowosc/111-ignacjanski-rachunek-sumienia)
Konferencja na temat codziennego ignacjańskiego rachunku sumienia (wzch.org.pl/index.php/czytelnia/duchowosc/112-rachunek-sumienia)
Codzienna modlitwa Rachunkiem Sumienia
 • Odtwórz folderOdtwórz folder
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  2

2 plików
5,32 MB

Kanagawa napisano 8.12.2011 08:37

zgłoś do usunięcia

Ludzie są jak morze,
czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi.
Przede wszystkim to jednak tylko woda.

- Albert Einstein

obrazek

Udanego dnia

Kanagawa napisano 11.12.2011 10:46

zgłoś do usunięcia

Zima jest piekna
do pewnego stopnia ... Celsjusza !

obrazek

Udanego dnia + dziękuje za dodanie

Kanagawa napisano 20.12.2011 21:25

zgłoś do usunięcia

Jakim sposobem światło dociera do wnętrza domu ?
Przez okna otwarte na oścież ...
A jak dociera do ludzkiej duszy ?
Przez wrota miłości, o ile są otwarte …

obrazek

( ♪ ) nutka ( ♪ )

Załączam buziaczki - rozświetlaczki

dziadek1970

dziadek1970 napisano 4.01.2012 20:41

zgłoś do usunięcia
Dziękuję
dziadek1970

dziadek1970 napisano 24.02.2012 10:38

zgłoś do usunięcia
Dla zapracowanych polecam 360 sekund - blogowe rekolekcje wielkopostne - prowadzone przez ks. Michała Olszewskiego - Dla tych co wytrzymają 6 minut obiecuję że będą zadowoleni - to jest jeden z tych kapłanów których słucha się z otwartymi ustami Polecam http://slowopana.com/category/360sekund/
Arch.Michael

Arch.Michael napisano 18.11.2012 16:19

zgłoś do usunięcia
Szczęść Boże
dziadek1970

dziadek1970 napisano 27.11.2012 20:52

zgłoś do usunięcia
„Jest kilka ataków złego ducha na nasze życie, kilka sposobów którymi pragnie zawładnąć nad nami. Mówi się generalnie o trzech sposobach dochodzenia do naszego życia. Jedno to jest doświadczenie zranieniem, czyli brakiem miłości. Drugie to jest staranie aby człowiek otworzył drzwi okultyzmowi, wszedł w świat okultyzmu, praktyk gdzie działają nie kontrolowane przez człowieka siły. Trzecie to jest staranie złego aby uwiązać grzechem. Brak miłości to jest doświadczenie powszechne , to jest doświadczenie bardzo ważne, bo Bóg jest miłością” -Fragment konferencji egzorcysty ks. Jana Reczka więcej na „Egzorcyści o zagrożeniach”- Gorąco pozdrawiam Władek
dziadek1970

dziadek1970 napisano 27.03.2013 21:37

zgłoś do usunięcia
obrazek
darmowe_fragmenty

darmowe_fragmenty napisano 25.11.2013 17:30

zgłoś do usunięcia

"Posiadanie marzenia to pierwszy krok na drodze ku jego realizacji. Kiedy już uporasz się z przeszłością, zaakceptujesz siebie samego oraz zobowiążesz do samospełnienia, następnym krokiem będzie puszczenie wodzy fantazji. Zaplanuj podróż ku marzeniom. Wyobraź sobie ich realne spełnienie. Kiedy już ośmieliłeś się zamarzyć o czymś, podążanie w kierunku spełnienia tej rzeczy stanie się koniecznością . W przeciwnym razie marzenie zacznie zżerać cię od środka. Nic nie zabija nas tak, jak świadomość tego, że posiadało się marzenie, które nigdy nie doczekało się spełnienia. Uznaj zatem, że podążanie ścieżką marzeń jest koniecznością."

Les Brown

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności