Drogi Chomiku,

Chcielibyśmy przypomnieć pewne informacje dot. ochrony danych osobowych. Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx

Czy wykorzystujemy pliki cookies?

Administrator Twoich danych osobowych Kelo Corporation z siedzibą w Belize City wykorzystuje na stronie chomikuj.pl pliki cookies, czyli pliki zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i technologie zbliżone. Część plików cookies jest niezbędna do korzystania z serwisu, inne ułatwiają korzystanie z serwisu np.: zapisują informacje, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać ponownie podczas kolejnych odwiedzin serwisu, jeszcze inne pozwalają dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną reklamę.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies, zebrane podczas korzystania ze stron serwisu, w celu marketingu naszych usług, co mieści się w naszym usprawiedliwionym interesie. w szczególności wyświetlamy w ramach serwisu reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, dotyczące naszych usług.

Zapewniamy, że z plików  cookies nie korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Pliki cookies nie wpływają na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt z którego korzysta.

Do wykorzystania plików cookies w celu marketingu produktów lub usług innych podmiotów potrzebna jest Twoja zgoda, którą możesz wyrazić klikając "Zgadzam się i przechodzę do serwisu". Brak Twojej zgody spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dostosowana do Twoich preferencji, będzie to reklama wyświetlona przypadkowo, a nie dopasowana dla Ciebie. w przypadku, gdy nie chcesz instalować na swoim urządzeniu plików cookies wykorzystywanych do dostosowania treści reklamowych masz prawo do niewyrażenia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

Czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie profilowanych reklam?
NIE TAK

w przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie plików cookies przez naszych partnerów, nasi partnerzy będą również mogli, wykorzystać zebrane informacje dla celów analitycznych aby ocenić skuteczność działań marketingowych.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i możesz ją wycofać w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki w sposób opisany poniżej. Możesz kliknąć "przejdź do serwisu" tylko, jeśli masz co najmniej 16 lat.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej zamieszczonymi linkami:

Jak już wspominaliśmy, pełną informację dotyczącą ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności (http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx).

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
Dinero
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Kobieta Morgana

widziany: 10.06.2018 00:05

 • pliki muzyczne
  3023
 • pliki wideo
  2615
 • obrazy
  2707
 • dokumenty
  34483

49934 plików
2146,47 GB

Ukryj opis Rozwiń
FolderyFoldery
Dinero
Budownictwo
BUDOWNICTWO OGÓLNE - Arkady
 
Książki
 
Architektur a betonowa Kraków 2001
Architektur a betonowa Kraków 2006
Atlas dachów. Dachy spadziste - E.Chnunck, H.J.Oster, R.Barthel, K.Kießl
Badanie i usprawniani e metod pracy - Z.Chrościck i
Betonowanie w wodzie i zawiesinie iłowej - A.Jarominia k
Betonowe konstrukcje masywne. Teoria, wymiarowani e , realizacja - W.Kiernożyc ki
Betonowe konstrukcje sprężone - Z.Plewako
Betonowe nawierzchni e lotniskowe. Teoria i wymiarowani e konstrukcyj ne - 2005 - P.Nita
Bezpieczeńs two i higiena pracy w małych i średnich przedsiębio rstwach budowlanych - A.Markom, N.Hjorth
Bezpieczeńs two pracy roboty budowlane i rozbiórkowe - Z.Wieczorek
Bezpieczne stanowisko pracy - R.Brya ( ocena ryzyka,inst rukcje stanowiskow e)
BHP w praktyce - 2009 - B.Rączkowsk i
BHP w zakładzie pracy cz.1 - Poradnik - F. Małysz
BHP w zakładzie pracy cz.2 - Poradnik - F. Małysz
Blachy fałdowe w budownictwi e stalowym - J.Bródka
Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu - cz. I - Skrypt - Z.Koruba, J.W .Osiecki
Budowle piętrzące - K.Fanti, K.Fiedler, J.Kowalewsk i, S.Wójcicki
Budowle podziemne - S.P.Glinick i
Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.1 - Arkady – B.Bukowski
Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.2 - Arkady – W.Kuczyński
Budownictwo betonowe – tom 02 Teoria betonu i żelbetu - Arkady – R.Suwalski
Budownictwo betonowe – tom 03 Konstrukcje sprężone - Arkady – S.Kaufman, W.Olszak, W.Eimer
Budownictwo betonowe – tom 04 Betony lekkie - Arkady – B.Lewicki
Budownictwo betonowe – tom 05 Zbrojenie, deskowanie i formy do betonu - Arkady – W.Danilecki
Budownictwo betonowe – tom 06 Przygotowan ie, transport i układanie betonu - Arkady – B.Kopycińsk i
Budownictwo betonowe – tom 07 Zagadnienia ogólne prefabrykac ji - Arkady – T.Kluz
Budownictwo betonowe – tom 08 Badanie materiałów i elementów konstrukcji - Arkady – R.Kozak
Budownictwo betonowe – tom 09 Fundamenty - Arkady – B.Rossiński
Budownictwo betonowe – tom 10 Budowle miejskie - Arkady – J.Nechay
Budownictwo betonowe – tom 11 Budowle wiejskie - Arkady – W.Michniewi cz
Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.1 - Arkady – I.Kisiel
Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.2 - Arkady – I.Kisiel
Budownictwo betonowe – tom 13 Zbiorniki, zasobniki, silosy, kominy i maszty - Arkady – A.Mitzel
Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.1 - Arkady – Z.Wasiutyńs ki
Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.2 - Arkady – A.Witkowski
Budownictwo betonowe – tom 15 Drogi, lotniska, koleje. Budowle podziemne - Arkady – S.Lenczewsk i
Budownictwo betonowe – tom 16 Budowle hydrotechni czne - Arkady – S.Hückel
Budownictwo betonowe – tom 17 Budowle wodne śródlądowe - Arkady – W.Balcerski
Budownictwo dla architektów . Elementy robót wykończenio wych - W.Parczewki , Z.Wnuk
Budownictwo drewniane – Z.Mielczare k
Budownictwo ogólne - Tom 1 - Materiały i wyroby budowlane
Budownictwo ogólne - Tom 2 - Fizyka budowli
Budownictwo ogólne - Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowan ia
Budownictwo ogólne - Tom 4 - Konstrukcje budynków
Budownictwo ogólne - Tom 5 - Stalowe konstrukcje budynków, projektowan ie według eurokodów z przykładami obliczeń
Budownictwo ogólne - Katalog rozwiazań konstrukcyj no-materiał owych - M.Niedostat kiewicz, T.Majewski, M.Skuza, J.Bobiński
Budownictwo Ogólne - Projektowan ie konstrukcyj ne domów jednorodzin nych - L.Lichołai, P.Miąsik
Budownictwo ogólne - tom 1 - 1992 - W.Żenczykow ski
Budownictwo ogólne dla architektów - P.Markiewic z
Budownictwo stalowe - Belki podsuwnicow e, estakady - A.Matysiak
Budownictwo wymagania Bezpieczeńs twa pracy - Z.Wieczorek
Chemia budowlana - materialy pomocnicze do ćwiczen laboratoryj nych PK - T.Broniewsk i, M.Fiertak
Chemia cementu - W.Kurdowski
Chemia fizyczna powierzchni - A.W.Adamson
Chemia ogólna i budowlana - R.Wojtaś
Chemia w budownictwi e - L.Czarnecki ,T.Broniews ki,O.Hennin g
Chromatogra fia gazowa w badaniach adsorpcji i katalizy - T.Paryjczak
Ciepłochron ne konstrukcje ścian zewnętrznyc h i budynków mieszkalnyc h - Cz.Byrdy
Ćwiczenia konstrukcyj ne - T.Demeter
Ćwiczenia laboratoryj ne z mechaniki gruntów i fund amentowania - G.Sendkowsk a, W.Trąmpczyń ski, T.Kozłowski , K.Kurpias-W arianek - Wyd Pol.Św 2009
Dachy i stropodachy ocieplone i nieocieplon e - Cz.Byrdy (skrypt) podręcznik akademicki PK Kraków 2007
Dekarz - A.Kaczkowsk a
Detale projektowe dla architektów – P. Markiewicz
Detale projektowe nowoczesnyc h technologii budowlanych - P.Markiewic z
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych - R.Lunkiewic z
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 1 – Ł.Drobiec, R.Jasiński, A.Piekarczy k
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 2 – A.Zybura, M.Jaśniok, T. Jaśniok
Diagnostyka mrozoodporn ości betonu cementowego - J.Wawrzeńcz yk
Dom pasywny - katalog
Domy jednorodzin ne. Konstruowan ie i obliczanie. ARKADY 2005 - H.Michalak, S.Pyrak
Domy z lekkiej gliny - Poradnik - M.D.Hyla
Dostosowani e budynkow uzytecznosc i publicznej- teoria i narzedzia (dla osób niepełnospr awnych) - J.Budny
Dozór i eksploatacj a instalacji oraz urządzeń elektroener getycznych w zakładach przemysłowy ch i innych jednostkach gospodarczy ch - T.Uczciwek
Drewniane domy szkieletowe - poradnik
Drewniane więżby dachowe w budownictwi e jednorodzin nym - poradnik inżyniera - P.Łoboda
Drgania i wibracje - K.Stypuła
Drogi wodne śródlądowe - Z.Szling, J.Winter
Dynamika - Z.Engel, J.Giergiel
Dynamika budowli - M.Rucka, K.Wilde
Dynamika konstrukcji budowlanych - R.Lewandows ki
Dźwignice - tom1 - Warszawa 1977 - A.Piątkiewi cz, R.Sobolski
Dźwignice i urządzenia transportow e - Z.Zieliński
Elektrotech nika i elektronika pojazdów samochodowy ch - J.Ocioszyńs ki
Elementy geografii gleb i gleboznawst wa - S.Uziak, Z.Klimowocz
Elementy mechaniki zaawansowan ej - Z.Koruba, J.W.Osiecki
Elementy teorii projektowan ia - Cz.Szymczak
Eurokod 2 - Podręczny skrót dla projektantó w konstrukcji żelbetowych - A.Ajdukiewi cz
Filary żelazne - M.Thullie
Fizyka budowli dla architektów - cz.1.Fizyka cieplna budowli - J.A.Pogorze lski
Fizykochemi a powierzchni - J.Łaskawiec
Fizykochemi czne metody badań katalizator ów kontaktowyc h - M.Najbar
Fundamentow anie - Wydanie 3 - S.P.Gliniec ki
Fundamentow anie - Z.Grabowski , S.Pisarczyk , M.Obrycki
Fundamentow anie tom 1 Podłoże budowlane - Arkady 1987 - E.Dembicki
Fundamentow anie tom 2 Posadowieni e budowli - Arkady 1988 - E.Dembicki
Fundamentow anie. Projektowan ie posadowień - Cz.Rybak
Fundamenty obiektów mostowych - A.Jarominia k
Fundamenty palowe. cz.1 Technologie i obliczenia – K.Gwizdała
Fundamenty pod maszyny - J.Lipiński
Gdańskie zabytki architektur y do końca XVIII w. - J.Friedrich
GDDKiA - Instrukcja doboru dylatacji mostowych
GDDKiA - Instrukcja wyodrebnian ia elementow drogi na drogowym obiekcie mostowym
GDDKiA - Katalog detali mostowych
GDDKiA - Obliczanie przepustowo ści rond
GDDKiA - Obliczanie przepustowo ści skrzyżowań bez sygnalizacj i
GDDP - Instrukcja obliczania przepustowo ści dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe)
GDDP - Instrukcja projektowan ia małych rond
GDDP - Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnyc h
GDDP - Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnyc h
GDDP - Metoda obliczania przepustowo ści rond
GDDP - Metoda obliczania przepustowo ści skrzyżowań z sygnalizacj ą świetlną
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg I i II klasy technicznej , autostrady i drogi ekspresowe
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg III,IV i V klasy technicznej
GDDP - Wytyczne projektowan ia dróg klasy VI i VII
GDDP - Wytyczne projektowan ia skrzyżowan drogowych cz.I
GDDP - Wytyczne projektowan ia skrzyżowań drogowych cz.II
Geodezja - Podręcznik dla klasy I technikum geodezyjneg o - T.Bychawski
Geodezja - Podręcznik dla klasy IV technikum geodezyjneg o - T.Sadownik, M.Kamieński
Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka - M.Barlik, A.Pachuta
Geodezja inżynieryjn a - M.Jamka, L.Zielina
Geodezja katastralna procedury geodezyjne i prawne przykłady operatów - R.Malina, M.Kowalczyk
Geologia inżynierska i hydrologia - cz. II - Hydrogeolog ia - Wyd II - M.Wacławski
Geometria wykreślna - E.Otto
Geometria wykreślna w budownictwi e - S.Przewłock i
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.I Rzut cechowany - A.Kania
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.II Rzuty Monge'a - A.Kania
Geotechnika budowlana, część I - PB 1990 - S.P.Gilnick i
Grafika inżynierska - cz.1 geometria wykreślna - A.Bielińsk i
Hydrauliczn e obliczanie przelewów w obiektach hydrotechni cznych
Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska - PŚ - U.Lubiczyńs ka
Hydraulika Zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwi e - K.Książyńsk i
Hydrologia - tom I - w II - SGGW - A.Byczkowsk i
Hydrologia - tom II - w II - SGGW - A.Byczkowsk i
Hydrologia - wyd. II - 1999 - Cz.Król
Hydrologia ogólna wyd. III zmienione i uzupełnione 1999 - E.Bajkiewic z-Grabowska , Z.Mikulski
Id-1(D-1)Wa runki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
Instalacje kanalizacyj ne - Projektowan ie, wykonanie, eksploatacj a - J.Chudzicki , S.Sosnowski
Instalacje w domu pasywnym i energooszcz ędnym - R.Wnuk
Instalacje wodociągowe - Projektowan ie, wykonanie, eksploatacj a - 2011 - J.Chudzicki , S.Sosnowski
Inżynieria chemiczna. Ruch ciepły i wymienniki - T.Hobler
Inżynieria powierzchni metali - T.Burakowsk i, T.Wierzchoń
Inżynieria warstwy wierzchniej - P.Kula
Inżynieria wiatrowa – A.Flaga
Inżynierska geometria wykreślna, podstawy i zastosowani a - A.Błach
ITB 221-1979 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych
ITB 334-2002 - Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków
Kalkulacja kosztorysow a w budownictwi e i jej komputerowe wspomaganie - T.Zajączkow ska
Katalog powtarzalny ch elementów drogowych - cz. I-IV
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 1
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 2
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 3
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 4
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 7
Katalog typowyh rozwiązań do projektowan ia żelbetowych prefabrykow anych hal przemysłowy ch - System P-70 zeszyt 8
Katastrofy i awarie mostów - A.Jarominia k, A.Rosset
Kieszonkowy poradnik budowlanca 'Cement' - Lafarge
Kinematyka i dynamika - wybór zadań - A.Ciastoń, G.Nowicka, A.Nowicki
KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 1
KNR 2-02 tom 1.r.1 (Konstrukcj e Murowe)
KNR 2-02 tom 1.r.2 (Konstrukcj e Betonowe i Żelbetowe)
KNR 2-02 tom 1.r.3 (Konstrukcj e z Betonowych i Żelbetowych Elementów Prefabrykow anych)
Komentarz do normy PN-83 B-02482 Nośność pali i fundamentów palowych - M.Kosecki
Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.1
Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.2
Kominki i piece - G.Wild
Kominy przemysłowe - M.Meller, M.Pacek
Konstrukcja budynków w szkielecie drewnianym - Wyd. I - 1995 - J.Matyskiew icz
Konstrukcje budowlane. Tom 1. Statyka budowli - G.Janik
Konstrukcje budowlane. Tom 3. Posadowieni e budowli. Konstrukcje murowe i drewniane - S.Pyrak, W.Włodarczy k
Konstrukcje budowlane. Tom 5. Konstrukcje z betonu. Wydanie 5 2007 - S.Pyrak
Konstrukcje drewniane w budownictwi e tradycyjnym - J.Kotwica
Konstrukcje drewniane, materiały pomocnicze do ćwiczeń na wydziale Architektur y - J.Kotwica
Konstrukcje metalowe - cz. I - Podstawy projektowan ia - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowic z, W.Żółtowski
Konstrukcje metalowe - cz. II - Podstawy projektowan ia - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowic z, W.Żółtowski
Konstrukcje metalowe - Przewodnik do ćwiczeń laboratoryj nych 1999 - W.Nazarko
Konstrukcje metalowe II - Skrypt Pol.Poz - J.Tasarek
Konstrukcje metalowe.Cz .1. - Podstawy projektowan ia - M.Łubiński
Konstrukcje murowe - Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem - P.Matysek, T.Seruga
Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia - L.Rudziński , skrypt PŚK nr 420
Konstrukcje spawane - Połączenia - wyd III - K.Ferenc, J.Ferenc
Konstrukcje spawane - Projektowan ie połączeń - K.Ferenc, J.Ferenc
Konstrukcje stalowe hal (1976) - T.Krzyśpiak
Konstrukcje stalowe podstawy i elementy - 2001 - K.Rykaluk
Konstrukcje stalowe Przykłady Obliczeń według PN-EN 1993-1 - 2009 - A.Kozłowski
Konstrukcje stalowe z rur - 2001 - J.Bródka, M.Broniewic z
Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty - K.Rykaluk
Konstrukcje z betonu sprężonego - A.Ajdukiewi cz, M.Mames
Konstrukcje z rur stalowych - J.Bródka, M.Broniewic z
Konstrukcje żelbetowe - tom I - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe - tom II - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe - tom IV - J.Kobiak, W.Stachursk i
Konstrukcje żelbetowe Atlas rysunków - A.Zybura
Konstrukcje zespolone stalowo-bet onowe budynków - W.Kucharczu k, S.Labocha
Kontrola Techniczno- Ekonomiczna Robót Drogowych - S.Rolla
Kratownice - A.Blum
Kratownice obliczenia statyczne - P.Jastrzębs ki, R.Solecki, J.Szymkiewi cz
Krycie słomą i trzciną - H.Leniec
Książka obiektu budowlanego
Laboratoriu m aparatury procesowej (ćwiczenia laboratoryj ne) - J.Warych
Laboratoriu m elektrotech niki dla wydziałów nieelektryc znych - skrypt nr 389 - E.Gierczak, K.Ciosk, M.Włodarczy k
Laboratoriu m maszyn elektryczny ch - 2003 - skrypt nr 396 - E.A.Mendrel a
Laboratoriu m mechaniki płynów - 2005 - A.Bartosik
Laboratoriu m mechaniki płynów - A.Bartosik
Laboratoriu m mechaniki płynów - M.Wysocki
Laboratoriu m z chemii budowlanej - 2010 - E.Ozimina, K.Sułko
Lekkie konstrukcje stalowe - Arkady 1971 - J.Bródka, M.Łubiński
Mały domek z drewna - P.Kozarski
Maszyny i urządzenia spawalniczn e - wyd 2 - E.Dobaj
Materiałozn awstwo - materiały i ich cechy
Materiały budowlane tom 1 - E.Szymański
Materiały budowlane. Materiały pomocnicze dla studentów kierunku budownictwo - Pol. Św. - Kielce 2010 - Ł.Nowak, G.Stelmaszc zyk
Materiały do ćwiczeń projektowyc h z budownictwa ogólnego - K.Schabowic z, T.Gorzelańc zyk
Materiały do ćwiczeń z fizyki budowli - K.Maszałek, H.Nowak, L.Śliwowski
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z geometrii wykreślnej dla kierunku architektur a - P.Arlet
Materiały pomocnicze do laboratoriu m z wytrzymałoś ci materiałów - Wyd Pol. Św Kielce - P.Kossakows ki
Materiały pomocnicze do obliczeń z hydrologii - J.Dołęga, R.Rogala
Materiały pomocnicze z geometrii wykreślnej - S.Ochoński, H.Rola, P.Dobosz
Materiały pomocnicze z wytrzymałoś ci materiałów dla studiów zaocznych - część I - PŚ - I.Duda, P.Kossakows ki, G.Świt
Materiały pomocnicze z wytrzymałoś ci materiałów dla studiów zaocznych - część II - PŚ - I.Duda
Materiały w budowie maszyn (przewodnik do ćwiczeń laboratoryj nych) - A.Barbacki
Mechanik wydziałowy - R.Bandorowi cz, J.Szotek
Mechanika - I.W.Mieszcz erski (zadania)
Mechanika - R.Romicki (rozwiązani a zadań Mieszczersk iego)
Mechanika - R.Romicki (rysunki do zadań Mieszczersk iego)
Mechanika - S.Banach
Mechanika budowli - A.Iwanczews ka
Mechanika budowli - L.Urban
Mechanika Budowli - Skrypt - J.Rakowski
Mechanika budowli cz.1 Statyka prętowych układów statycznie wyznaczalny ch - J.Ledziński
Mechanika budowli cz.2 Statyka prętowych układów statycznie niewyznacza lnych - J.Ledziński
Mechanika budowli dla architektów - T.Kolendowi cz
Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne - Z.Cywiński
Mechanika budowli. Metoda sił - skrypt 410 - U.Radoń
Mechanika budowli. Wspomaganie komputerowe CAD-CAM - T.Chmielews ki, H.Nowak
Mechanika gruntów - SGGW 2007 - A.Szymański
Mechanika gruntów. Wydanie II - S.P.Gilnick i
Mechanika i wytrzymałoś ć materiałów - Z.Konarzews ki
Mechanika konstrukcji (przykłady obliczeń) - S.Pyrak, K.Szulborsk i
Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych - A.Gawędzki
Mechanika ogólna - Kinematyka - Z.Hendzel, W.Żylski (150dpi)
Mechanika ogólna - Statyka - Z.Hendzel, W.Żylski
Mechanika ogólna Tom 1 - Statyka i kinematyka - J.Misiak
Mechanika płynów - A.Bartosik
Mechanika płynów - R.Gryboś
Mechanika płynów (zbiór zadań) - Z.Bechtold
Mechanika teoretyczna - P.Wilde, M.Wizmur
Metaloznaws two - M.Głowacka
Metoda Crossa - S.Błaszkowi ak, Z.Kączkowsk i
Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnienia ch mechaniki inżynierski ej - T.Łodygowsk i, W.Kąkol
Metoda przemieszcz eń w analizie konstrukcji prętowych - 2011 - P.Obara
Metoda przemieszcz eń. Niewyznacza lne konstrukcje prętowe. Stateczność ustrojów prętowych - J.Bogusz
Metoda sił - Niewyznacza lne konstrukcje prętowe. Przykłady - J.Bogusz
Metodologia projektowan ia realizacji budowy - K.M.Jaworsk i
Metodyczny zbiór zadań z mechaniki. Statyka. Płaska geometria mas - W.Biały
Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałoś ci materiałów - B.Cieślar
Metodyka rozwiązywan ia zadań z mechaniki - wyd II - J.Nizioł
Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązania mi - wyd II - S.Adamczak, W.Makieła
Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-po włokowych - Cz.Machelsk i
Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacj i - J.Bień
Mosty betonowe. Wymiarowani e i konstruowan ie - A.Madaj, W.Wołowicki
Mosty dla pieszych – A.Flaga
Mosty drewniane - M.Thullie (B-atlas)
Mosty kamienne - M.Thullie (A-tekst)
Mosty kamienne - M.Thullie (B-atlas)
Mosty kolejowe - J.Marszałek , R.Chmielews ki, A.Wolniewic z
Mosty łukowe i wiszące - M.Thullie
Mosty podwieszane , projektowan ie i konstrukcja - J.Biliszczu k
Mosty podwieszone - A.Jarominia k
Mosty składane. Projektowan ie, budowa i eksploatacj a - J.Marszałek
Mosty stalowe - J.Karlikows ki, K.Sturzbech er
Nadwytrzyma łość metali - M.Ch.Rabino wicz
Napędy płynowe. Podstawy teoretyczne i metody obliczania napędów hydrostatyc znych i pneumatyczn ych - 1A4 - 2009 - R.Dindorf
Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych - L.Czarnecki , P.H.Emmons
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych - artukuł - M.Król
Naprawy, remonty i modernizacj e budynków - Cz.Linczows ki
Nawierzchni e betonowe na drogach gminnych - poradnik - A.Szydło, P.Mackiewic z
Niepełnospr awni - wymagania techniczno- budowlane - B.Nowak
Nośność graniczna nieużebrowa nych cylindryczn ych płaszczy silosów stalowych - 2003 - E.Hotała
Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych - 1997 - A.Biegus
Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnien iem obiektów mostowych - K.Furtak
Nowe sposoby odprowadzan ia wód deszczowych - W.Geiger, H.Dreiseitl
Nowoczesne konstrukcje w budownictwi e ogólnym – Z.Mielczare k
Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane o obróbce skrawaniem - M.Wisiecki
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego - Arkady 2008 - J.Panas
Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji - J.A.Żurańsk i
Obiekty halowe. Współpraca blach profilowany ch z k onstrukcją pretową. Dachy płatwiowe i bezplatwiow e . Modelowanie prętowe współpracy poszycia z konstr ukcją prętową - Z.Kiełbasa
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - J.Hoła, P.Pietrasze k, K.Schabowic z
Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych według PN-B-03264 (1999) - K.Grabiec, J.Bogucka, T.Grabiec-M izera
Ocena bezpieczeńs twa płaskich konstrukcji prętowych w aspekcie teorii przystosowa nia - S.Żukowski
Ochrona konstrukcji żelbetowych - Z.Ściślewsk i
Oczyszczani e gazów. Procesy i aparatura - J.Warych
Oczyszczani e wód powierzchni owych - Materiały do ćwiczeń projektowyc h - wyd V - 1989 - K.Bolek
Oddziaływan ia klimatyczne na konstrukcje budowlane - 2011 - J.A.Żurańsk i, M.Gaczek
Odwodnienia budowlane i osiedlowe - J.Sokołowsk i, A.Żbikowski
Odwodnienia budowli komunikacyj nych - Z.Szling, E.Pacześnia k
OKWPPK - Akcesoria i elementy dla realizacji połączeń i uciągleń w konstrukcja ch żelbetowych
OKWPPK - Betony o niskim skurczu, ekspansywne i o małej przesiąkliw ości
OKWPPK - Betony wysokowarto ściowe
OKWPPK - Deskowania
OKWPPK - Metody i środki pielęgnacji betonu w formach IN SITU
OKWPPK - Metody zagęszczani a betonu na budowie technologie sprzęt wydajność
OKWPPK - Modelowanie numeryczne statyki ścianek szczelnych i szczelinowy ch
OKWPPK - Rodzaje i znaczenie kruszywa w betonie
OKWPPK - Strunobeton - sprzęt, technologie , możliwości produkcyjne , zalecenia konstrukcyj ne
OKWPPK - Współczesne cementy - rodzaje zakresy zastosowań
Optymalne kształtowan ie stalowo-bet onowych dźigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania - H.Laskowski
Organizacja budowy - T.Maj
Państwowy system odniesień przestrzenn ych i mapy - E.Osada
Podpory mostów. Wybrane zagadnienia - A.Jarominia k
Podręcznik projektowan ia architekton iczno-budow lanego - E.Neufert
Podstawy Agro-Meteor ologii - Z.Szwejkows ki
Podstawy akustyki - M.Kirpuk
Podstawy budownictwa i konstrukcji budowlanych . Cz .3 Konstrukcje żelbetowe - W.Mrozek
Podstawy budownictwa podziemnego - S.Gałczyńsk i
Podstawy budownictwa . Cz. I Skrypt - Politechnik a Krakowska Kraków 1998 - E.Moj, M.Śliwiński
Podstawy budownictwa . Cz. II Skrypt - Politechnik a Krakowska Kraków 1998 - Cz.Byrdy, D.Kram, K.Korepta, M.Śliwiński
Podstawy budowy mostów betonowych - F.Leonhardt
Podstawy budowy tuneli - K.Furtak, M.Kędracki
Podstawy inżynierii chemicznej - J.Ciborowsk i
Podstawy konstrukcji maszyn - A.Dziama, Z.Osiński, M.Warszyńsk i, J.Wróbel
Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3 - M.Dietrich
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD. Połączenia i elementy podatne. - J.Sempruch, T.Piątkowsk i
Podstawy konstrukcji maszyn. Technika smarowania - Z.Lawrowski
Podstawy konstrukcji maszyn. Tolerancje geometryczn e - S.Białas
Podstawy konstrukcji maszyn. Zębate przekładnie obiegowe - L.Muller, A.Wilk
Podstawy konstrukcji metalowych. Tom 2. 1994 - J.Bródka, J.Juchniewi cz
Podstawy konstrukcji napędów maszyn - B.Branowski
Podstawy konstrukji żelbetowych - cz.I - wypadkowe brył i naprężeń - S.Goszczyńs ki, B.Goszczyńs ka, W.Raczkiewi cz, M.Włodarczy k
Podstawy kosztorysow ania robót budowlanych - E.Plebankie wicz
Podstawy mechaniki budowli - J.Przewłóck i, J.Górski
Podstawy mechaniki budowli - M.Paluch
Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników - ćwiczenia praktyczne - S.Adamczyk, W.Makieła
Podstawy nauki o materiałach i metaloznaws two - L.A.Dobrzań ski
Podstawy obliczeń z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - SGGW 2010 - E.Kubrak, J.Kubrak
Podstawy projektowan ia energooszcz ędnych stropodachó w szczelinowy ch poddaszy mieszkalnyc h - Cz. Byrdy
Podstawy projektowan ia i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych - A.Łapko, B.C.Jensen
Podstawy projektowan ia konstrukcji metalowych - J.Żmuda
Podstawy projektowan ia konstrukcji żelbetowych i sprężonych według EC2
Podstawy projektowan ia procesów technologic znych typowych części maszyn - WNT 2009 - M.Feld
Podstawy projektowe systemów oczyszczani a wód - A.L.Kowal, L.Maćkiewic z, M.Świderska -Bróż
Podstawy technologii betonowego budownictwa monolityczn ego - Z.Orłowski
Podstawy teorii sprężystośc i i plastycznoś ci z przykładami - M.Paluch
Podstawy utrzymania mostów - A.Jarominia k
Polsko-angi elsko-niemi ecki ilustrowany słownik budowlany - W.K. Killer - Arkady
Pomiary geometryczn e powierzchni . Zarysy kształtu, falistość i chropowatoś ć - 2008 - S.Adamczak
Pompy ciepła - podręcznik
Pompy i turbiny wodne - G.Gładysiew icz
Pompy i wentylatory w inżynierii sanitarnej - F.Jankowski
Poradnik Inżyniera - Mechanika Tom 1 - Zagadnienia ogólnotechn iczne
Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 1 - A.Szymkowia k
Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 2 - A.Szymkowia k
Poradnik Mechanika T. I
Poradnik technologa przemysłu cementowego - W.Kurdowski
Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzani a dokumentacj i zgłoszeń - A.Pyrża
Poradnik. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościow ych - D.Brzezińsk a, R.Jędrzejew ski
Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowan ia złączy budowlanych - A.Dylla
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu T
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu WBS
Prefabrykow ane belki strunobeton owe typu WBS L=21 - Obliczenia statyczno-w ytrzymałośc iowe
Prezentacja nowoczesnyc h technologii budowlanych - P.Markiewic z
Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej - M.L.Paderew ski
Procesy oczyszczani a gazów. Problemy projektowo- obliczeniow e - J.Warych
Projekt jednego domu w pięciu technologia ch - P.Markiewic z
Projektowan ie Budynków Halowych. Vademecum Projektanta - P.Markiewic z
Projektowan ie fundamentów bezpośredni ch według Eurokodu 7 - O.Puła
Projektowan ie fundamentów . Ławy, stopy, ściany oporowe, pale - 1999 - I.Cios, S.Garwacka- Piórkowska
Projektowan ie fundamentów . WPB 1983 - H.Sieczka, R.Steckiewi cz
Projektowan ie i budowa jachtów żaglowych - Z.J.Milewsk i
Projektowan ie konstrukcji budynków wielokondyg nacyjnych - M.Kapela, J.Sieczkows ki
Projektowan ie konstrukcji murowych i stropów w budownictwi e tradycyjnym , część I - Cz.Malinows ki, R.Peła
Projektowan ie konstrukcji murowych i stropów w budownictwi e tradycyjnym , część II - R.Peła
Projektowan ie konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264- 2002 - DWE 2004 - M.Kamiński, J.Pędziwiat r, D.Styś
Projektowan ie konstrukcyj ne budynków - B.Lewicki
Projektowan ie procesów kucia matrycowego odkuwek, kołowo-syme trycznych na młotach i prasach korbowych 2011 - J.Pacanowsk i, J.Chałupak
Projektowan ie procesów technologic znych na obrabiarki i sterowanie numeryczne - J.Szadkowsk i, R.Styczek, G.Nikiel
Projektowan ie słupowo-pły towych ustrojów i fundamentow żelbetowych i sprężonych, wspomagane komputerowo - W.Starosols ki
Projektowan ie stalowych kładek dla pieszych - J.Biliszczu k, W.Barcik, C.Machelski , J.Onysyk, K.Sadowski, M.Pustelnik
Projektowan ie torów jezdnych suwnic i elektrowcią gów - J.Żmuda
Projektowan ie umocnień brzegowych - K.W.Pilarcz yk
Projektowan ie węzłów i części maszyn - PŚ - L.W.Kurmaz, O.L.Kurmaz
Projektowan ie wybranych konstrukcji przemysłowy ch. Przykłady - W.Włodarczy k, A.Kowalski, K.Pietrzak
Projektowan ie zbiorników żelbetowych . Zbiorniki na materiały sypkie - A.Halicka, D.Franczak
Prowizorycz ne wzmocnienia i odbudowa obiektów mostowych - A.Jarominia k
Przebudowa i wzmacnianie mostów - M.Rybak
Przeglądy obiektów mostowych - A.Jarominia k
Przeszklone ściany osłonowe - Kraków 2008 - P.Markiewic z, A.Bojęś
Przewodnik do ćwiczeń z mechaniki gruntów - J.Z.Wojnick i
Przydomowe oczyszczaln ie ścieków - poradnik
Przykłady obliczeń belek i ram metodą Crossa - J.Sieczkows ki, L.Łopieński
Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część I - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski
Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część II Hale przemysłowe - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski
Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych - Z.Boretti,W .Bogucki,S. Gajowniczek ,W.Hryniewi ecka
Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn cz.2 (łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne ) - E.Mazanek
Przykłady projektowan ia wybranych stalowych konstrukcji prętowych - M.Gwóźdź, M.Maślak
Reologia - M.Chrzanows ki, P.Latus
Roboty ciesielskie - W.Grzyb
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru – 1994 - MOŚZNiL
Ruch wody. Teoretyczne podstawy - K.Kasprzak
Rurowe konstrukcje stalowe - J.Bródka
Rury kanalizacyj ne, tom 2 - Projektowan ie konstrukcji - A.Kuliczkow ski
Rusztowania mostowe - K.Furtak, W.Wołowicki
Rysunek techniczny CAD - F.Cybichows ki
Rysunek techniczny i CAD - A.Jarocki, J.Kajrunajt ys, E.Kalinowsk a, K.T.Tytkows ki
Rysunek techniczny w budownictwi e - J.Bieniasz, B.Januszews ki, M.Piekarski
Schody - J.Tajchman
Sieci cieplne - J.Górecki
Silniki indukcyjne. Projektowan ie, konstruowan ie, wytwarzanie . - H.Kozłowski , E.Turowski
Słownik budowlany czterojęzyc zny - Warszawa 1992
Słownik drogowy agielsko-po lski, polsko-angi elski - GDDKiA
Słownik inżynierii ruchu angielsko-p olski - BZDBDiM
Słownik polsko-angi elski geodezyjny, map, planów i nieruchomoś ci - J.Downarowi cz
Słownik Techniczny Angielsko-P olski Haynes
Spawalnictw o - Skrypt Politechnik i Radomskiej - L.Halamus
Spawanie Metodą MAG - S.Jarmoszuk
Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali.Tech nologie - A.Klimpel
Spawanie. Wiadomości podstawowe. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalnicze go - J.Mizerski
Specjalne konstrukcje inżynierski e. Teoria i technologia - A.Surowieck i, Z.Zamiar
Specyfika projektowan ia i budowy mostów miejskich - A.Jarominia k
Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną - J.Nowacki
Śródlądowy transport wodny - J.Kulczyk, J.Winter
Stalowe budynki halowe – A.Biegus
Stalowe budynki szkieletowe - J.Bródka, A.Kozłowski
Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich - tom I - J.Bródka
Stalowe konstrukcje prętowe obciążone statycznie i dynamicznie . Cz. I. Elementy konstrukcji hal przemysłowy ch oraz obiektów użytecznośc i publicznej - Z.Kurzawa
Stalowe konstrukcje prętowe zespolone z płytą żelbetową - W.Nurek
Stalowe pomosty użebrowane. Obliczanie i konstruowan ie. Arkady 1978 - H.Czudek, T.Pietrasze k
Statyka - Z.Engel, J.Giergiel
Statyka budowli - 2002 - J.Januszek, U.Pawlak-La skowska, U.Radoń
Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania metodą uogólnioną. Szczecin 1988 - M.Kosecki
Stropy z drobnowymia rowych elementów - Ł.Drobiec, Z.Pająk
Suwnice, żurawie i wciągniki - UDT
System konstrukcyj no - montażowy żelbetowych hal przemysłowy ch JSB - H - Katalog rozwiązań projektowyc h
Systemy budownictwa przemysłowe go P-70
Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantó w i instalatoró w - S.Broszkiew icz, M.Dobrzyńsk i, K.Gasz,
Systemy rozdziału energii do 4000 A - Poradnik techniczny 2008-2009
Sztuka rzeźbienia w drewnie - Ilustrowany podręcznik snycerza - J.T.Cami, J.Santamera
Tablice cieplne z wykresami - K.Raźnjewić
Tablice do obliczeń hydrauliczn ych - K.W.Książyń ski, P.Jeż, Z.Gręplowsk a
Tablice do obliczeń procesowych - L.Troniewsk i
Tablice do obliczeń projektowo- konstrukcyj nych aparatury procesowej - G.Filipczak , L.Troniewsk i, S.Witczak
Tablice do projektowan ia konstrukcji metalowych - W.Bogucki, M.Zyburtowi cz
Tablice Matematyczn e, Fizyczne i Chemiczne
Technik budownictwa MEN
Technik urządzeń sanitarnych MEN
Technika kominowa Schiedel
Technologia betonu modyfikowan ego domieszkami i dodatkami - J.Jasiczak, P.Mikołajcz ak
Technologia materiałów budowlanych - E.Szymański
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych (laboratori um) - M.Kalabińsk a, J.Piłat
Technologia robót budowlanych - Cz.Linczows ki
Technologia robót budowlanych - W.Martinek, M.Książek, W.Jackiewic z-Rek
Technologia wody - 1977 - A.L.Kowal
Technologic zność konstrukcji stalowych - 1981 - J.Augustyn, E.Śledziews ki
Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska - 2010 - A.Kuliczkow ski
Technologie Budowlane II - J.Jasiczak
Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologic znego - Z.Kobylińsk i
Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania - K.Krzakiewi cz
Teoria maszyn i mechanizmów . Zestaw problemów analizy projektowan ia - A,Gronowicz , S.Miller, W.Twaróg
Teoria spreżystośc i i plastycznoś ci - skrypt Politechnik i Poznańskiej - J.Rakowski
Termodynami ka - J.Tomeczek
Termodynami ka dla chemików, fizyków i inżynierów - R.Hołyst, A.Poniewier ski, A.Ciach
Termodynami ka stopów - Z.Kędziersk i
Tłoczenie na zimno. Poradnik - W.P.Romanow ski
Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrot owe - J.A.Wajand, J.T.Wajand
Toksygologi a- skrypt dla techników BHP
Tory poddźwignic owe. Część 1 - Gdańsk 1990 - K.Kowalski, B.Mazurkiew icz
Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych - M.Maślak
Trzy lekcje metody elementów skończonych - W.Śródka
Tunele wieloprzewo dowe - WPS 2002 - A.Kuliczkow ski , C.Madryas
Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe - PŚWK - D.Ozimina, M.Madej
Tworzywa sztuczne. Właściwości , przetwórstw o, zastosowani e. - I.Hyla
Typowe rozwiązania projektowe dla architektów - P.Markiewic z
Ustroje budowlane - Wyd .IV - 2007 - J.Sieczkows ki, T.Nejman
Uszkodzenia konstrukcji murowych i żelbetowych , posadzek-ry sy, pęknięcia - Konferencja szkoleniowa
Vademecum inwestora - R.Zdrojewsk i
Walcowanie blach grubych - A.Chojkowsk i
Warunki techniczne utrzymywani a nawierzchni na liniach kolejowych - PLK
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - M.Płucienni k
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyj nych - zeszyt 9
Wentylacja i Klimatyzacj a - podstawy - A.Pełech
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyj ne - K.Michalski , G.Wiśniewsk a, P.Złotkowsk i
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyj ne - T.Gabryszew ski
Wibroizolac ja maszyn wirnikowych - J.A.Golińsk i
Właściwości betonu - A.Neville
Wprowadzeni e do inżynierii materiałowe j - H.Leda
Wprowadzeni e do kartografii i topografii - 2010 - Nowa era - J.Pasławski
Wstęp do mechaniki gruntów - W.Trąmpczyń ski, K.Sokołowsk i
Wstęp do projektowan ia konstrukcji metalowych wg normy PN-90-B-032 00 - M.Broniewic z
Wstęp do projektowan ia konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1 2008 - J.Pędziwiat r
Wybrane aspekty projektowan ia elementów wirujących maszyn przepływowy ch z wykorzystan iem wspomagania komputerowe go - M.Cygnar, G.Budzik
Wybrane zagadnienia komputerowe go modelowania konstrukcji inżynierski ch - W.Starosols ki
Wybrane zagadnienia z fundamentow ania. Przykłady obliczeń - M.Obrycki, S.Pisarczyk
Wybrane zagadnienia z mechaniki - siły przekrojowe w układach płaskich, ocena jakościowa zależności - T.Borowicz
Wybrane zagadnienia z zastosowani a geosyntetyk ów w budownictwi e wodno-melio racyjnym - H.Orzeszyna , A.Pawłowski , D.Garlikows ki
Wykorzystan ie energii słonecznej w budownictwi e jednorodzin nym - M.A.Wołoszy n
Wymagania Techniczne - 1 Kruszywa 2008 - IBDiM
Wymagania Techniczne - 2 Nawierzchni e asfaltowe 2008 - IBDiM
Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania - P.Furmański , R.Domański
Wymiana ciepła. Tablice i wykresy - W.Gogół
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Bodnar
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Garstecki , J.Dębiński
Wytrzymałoś ć materiałów - A.Jakubowic z, Z.Orłoś
Wytrzymałoś ć materiałów - Część I - Teoria, zastosowani e - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część II - Wybrane zagadnienia - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część III - Sprężystość i plasyczność - S.Wolny, A.Siemienie c
Wytrzymałoś ć materiałów - Część IV - Eksperyment - S.Wolny
Wytrzymałoś ć materiałów - tom II - J.Muttermil ch, W.Orłowski, P.Jastrzębs ki
Wytrzymałoś ć materiałów - wyd II - M.M.Bielaje w
Wytrzymałoś ć materiałów - Z.Brzoska
Wytrzymałoś ć materiałów (Skrypt) - S.Banach
Wytrzymałoś ć materiałów dla wydziałów budowlanych - S.Piechnik
Wytrzymałoś ć materiałów w badaniach doświadczal nych - J.Marcinows ki, S.Wójcik
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.1 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.2 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytrzymałoś ć materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.3 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytyczne do projektowan ia stropów z płyt sprężonych typu SP - G.Troszczyń ski
Wytyczne obliczania elementów konstrukcji ze stalowych rur prostokątny ch i kwadratowyc h giętych na zimno – 2006 – A.Matusiak, K.Miłaczews ki
Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów - M.Rybak
Wyzwania zrównoważon ego rozwoju w Polsce - J.Kronenber g, T.Bergier
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - E.Masłowski , D.Spiżewska
Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów - M.Łagoda
Z tworzywami sztucznymi na ty - S.Sękowski
Zadania z hydrostatyk i - A.Prystaj
Zadania z mechaniki budowli - I.Lubowieck a, M.Skowronek
Zadania z mechaniki gruntów i zarys materiałów pomocniczyc h - PG - A.Niemunis
Zadania z mechaniki ogólnej. Kinematyka - cześć II - J.Misiak
Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka - cześć I - J.Misiak
Zagadnienia projektowan ia konstrukcyj no-budowlan ego zakładów przemysłowy ch - J.M.Sieczko wski
Zaopatrzeni e w wodę i kanalizacja wsi - A.Szpindor
Zapory ziemne - Wytyczne projektowan ia - Ministerstw o Rolnictwa
Zarys krystalogra fii - T.Penkala
Zasilanie silników wysokoprężn ych paliwami węglowodoro wymi i roślinnymi - W.Lotko
Zastosowani e siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni - OST
Zastosowani e wielomianów Czebyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometryczn ych i mechaniczny ch - P.Ruta
Zbiór zadań z mechaniki - Metodyka rozwiązań - J.Giergiel, L.Głuch, A.Łopata
Zbiór zadań z mechaniki budowli - cz.1 - S.Konieczny , B.Michalak
Zbiór zadań z mechaniki budowli - Metoda przemieszcz eń i metoda elementów skończonych - T.Chmielews ki, P.Górski, B.Kaleta
Zbiór zadań z mechaniki budowli tom 2 Układy statycznie niewyznacza lne - Cz.Branicki
Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 1 - M.Guminiak, J.Rakowski
Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 2 - M.Guminiak, J.Rakowski
Zbiór zadań z mechaniki płynów i termodynami ki - W.Roszczyni alski, K.Filek
Zbiór zadań z mechaniki. Cz.2 Dynamika - Cz.Witkowsk i
Zbiór zadań z podstaw statyki - R.Chrobok
Zbiór zadań z przepływów w przewodach pod ciśnieniem - Z.Gręplowsk a
Zbiór zadań z wytrzymałoś ci materiałów - J.Grabowski , A.Iwanczews ka
Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałoś ci materiałów - T.Rajfert, J.Rżysko
Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy - ARKADY 1970 - J.Ziółko
Zbrojarz - T.Kijowska
Zdobnictwo drewnianych budynków mieszkalnyc h - A.Gaweł, M.Stepaniuk
Żelbetowe konstrukcje cienkościen ne - K.Grabiec
Żelbetowe ustroje płytowo-słu powe - A.Ajdukiewi cz, W.Starosols ki
Zespolone mosty płytowe z belek strunobeton owych - Kujan
Zeszyt Edukacyjny Buildera - Podstawy projektowan ia konstrukcji , oddziaływan ia na konstrukcje , projektowan ie konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993
Zeszyt Edukacyjny Buildera - Projektowan ie konstrukcji żelbetowych wg EC2
zablokowane
Pokazuj foldery i treści
Architektura betonowa Kraków 2001 Architektura betonowa Kraków 2006 Atlas dachów. Dachy spadziste - E.Chnunck, H.J.Oster, R.Barthel, K.Kießl
Badanie i usprawnianie metod pracy - Z.Chrościcki Betonowanie w wodzie i zawiesinie iłowej - A.Jarominiak Betonowe konstrukcje masywne. Teoria, wymiarowanie , realizacja - W.Kiernożycki
Betonowe konstrukcje sprężone - Z.Plewako Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne - 2005 - P.Nita Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych - A.Markom, N.Hjorth
Bezpieczeństwo pracy roboty budowlane i rozbiórkowe - Z.Wieczorek Bezpieczne stanowisko pracy - R.Brya ( ocena ryzyka,instrukcje stanowiskowe) BHP w praktyce - 2009 - B.Rączkowski
BHP w zakładzie pracy cz.1 - Poradnik - F. Małysz BHP w zakładzie pracy cz.2 - Poradnik - F. Małysz Blachy fałdowe w budownictwie stalowym - J.Bródka
Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu - cz. I - Skrypt - Z.Koruba, J.W .Osiecki Budowle piętrzące - K.Fanti, K.Fiedler, J.Kowalewski, S.Wójcicki Budowle podziemne - S.P.Glinicki
Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.1 - Arkady – B.Bukowski Budownictwo betonowe – tom 01 Technologia betonu cz.2 - Arkady – W.Kuczyński Budownictwo betonowe – tom 02 Teoria betonu i żelbetu - Arkady – R.Suwalski
Budownictwo betonowe – tom 03 Konstrukcje sprężone - Arkady – S.Kaufman, W.Olszak, W.Eimer Budownictwo betonowe – tom 04 Betony lekkie - Arkady – B.Lewicki Budownictwo betonowe – tom 05 Zbrojenie, deskowanie i formy do betonu - Arkady – W.Danilecki
Budownictwo betonowe – tom 06 Przygotowanie, transport i układanie betonu - Arkady – B.Kopyciński Budownictwo betonowe – tom 07 Zagadnienia ogólne prefabrykacji - Arkady – T.Kluz Budownictwo betonowe – tom 08 Badanie materiałów i elementów konstrukcji - Arkady – R.Kozak
Budownictwo betonowe – tom 09 Fundamenty - Arkady – B.Rossiński Budownictwo betonowe – tom 10 Budowle miejskie - Arkady – J.Nechay Budownictwo betonowe – tom 11 Budowle wiejskie - Arkady – W.Michniewicz
Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.1 - Arkady – I.Kisiel Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.2 - Arkady – I.Kisiel Budownictwo betonowe – tom 13 Zbiorniki, zasobniki, silosy, kominy i maszty - Arkady – A.Mitzel
Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.1 - Arkady – Z.Wasiutyński Budownictwo betonowe – tom 14 Mosty cz.2 - Arkady – A.Witkowski Budownictwo betonowe – tom 15 Drogi, lotniska, koleje. Budowle podziemne - Arkady – S.Lenczewski
Budownictwo betonowe – tom 16 Budowle hydrotechniczne - Arkady – S.Hückel Budownictwo betonowe – tom 17 Budowle wodne śródlądowe - Arkady – W.Balcerski Budownictwo dla architektów. Elementy robót wykończeniowych - W.Parczewki, Z.Wnuk
Budownictwo drewniane – Z.Mielczarek Budownictwo ogólne - Tom 1 - Materiały i wyroby budowlane Budownictwo ogólne - Tom 2 - Fizyka budowli
Budownictwo ogólne - Tom 3 - Elementy budynków, podstawy projektowania Budownictwo ogólne - Tom 4 - Konstrukcje budynków Budownictwo ogólne - Tom 5 - Stalowe konstrukcje budynków, projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń
Budownictwo ogólne - Katalog rozwiazań konstrukcyjno-materiałowych - M.Niedostatkiewicz, T.Majewski, M.Skuza, J.Bobiński Budownictwo Ogólne - Projektowanie konstrukcyjne domów jednorodzinnych - L.Lichołai, P.Miąsik Budownictwo ogólne - tom 1 - 1992 - W.Żenczykowski
Budownictwo ogólne dla architektów - P.Markiewicz Budownictwo stalowe - Belki podsuwnicowe, estakady - A.Matysiak Budownictwo wymagania Bezpieczeństwa pracy - Z.Wieczorek
Chemia budowlana - materialy pomocnicze do ćwiczen laboratoryjnych PK - T.Broniewski, M.Fiertak Chemia cementu - W.Kurdowski Chemia fizyczna powierzchni - A.W.Adamson
Chemia ogólna i budowlana - R.Wojtaś Chemia w budownictwie - L.Czarnecki,T.Broniewski,O.Henning Chromatografia gazowa w badaniach adsorpcji i katalizy - T.Paryjczak
Ciepłochronne konstrukcje ścian zewnętrznych i budynków mieszkalnych - Cz.Byrdy Ćwiczenia konstrukcyjne - T.Demeter Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fund amentowania - G.Sendkowska, W.Trąmpczyński, T.Kozłowski, K.Kurpias-Warianek - Wyd Pol.Św 2009
Dachy i stropodachy ocieplone i nieocieplone - Cz.Byrdy (skrypt) podręcznik akademicki PK Kraków 2007 Dekarz - A.Kaczkowska Detale projektowe dla architektów – P. Markiewicz
Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych - P.Markiewicz Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych - R.Lunkiewicz Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 1 – Ł.Drobiec, R.Jasiński, A.Piekarczyk
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych – tom 2 – A.Zybura, M.Jaśniok, T. Jaśniok Diagnostyka mrozoodporności betonu cementowego - J.Wawrzeńczyk Dom pasywny - katalog
Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. ARKADY 2005 - H.Michalak, S.Pyrak Domy z lekkiej gliny - Poradnik - M.D.Hyla Dostosowanie budynkow uzytecznosci publicznej-teoria i narzedzia (dla osób niepełnosprawnych) - J.Budny
Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych i innych jednostkach gospodarczych - T.Uczciwek Drewniane domy szkieletowe - poradnik Drewniane więżby dachowe w budownictwie jednorodzinnym - poradnik inżyniera - P.Łoboda
Drgania i wibracje - K.Stypuła Drogi wodne śródlądowe - Z.Szling, J.Winter Dynamika - Z.Engel, J.Giergiel
Dynamika budowli - M.Rucka, K.Wilde Dynamika konstrukcji budowlanych - R.Lewandowski Dźwignice - tom1 - Warszawa 1977 - A.Piątkiewicz, R.Sobolski
Dźwignice i urządzenia transportowe - Z.Zieliński Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych - J.Ocioszyński Elementy geografii gleb i gleboznawstwa - S.Uziak, Z.Klimowocz
Elementy mechaniki zaawansowanej - Z.Koruba, J.W.Osiecki Elementy teorii projektowania - Cz.Szymczak Eurokod 2 - Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych - A.Ajdukiewicz
Filary żelazne - M.Thullie Fizyka budowli dla architektów - cz.1.Fizyka cieplna budowli - J.A.Pogorzelski Fizykochemia powierzchni - J.Łaskawiec
Fizykochemiczne metody badań katalizatorów kontaktowych - M.Najbar Fundamentowanie - Wydanie 3 - S.P.Gliniecki Fundamentowanie - Z.Grabowski, S.Pisarczyk, M.Obrycki
Fundamentowanie tom 1 Podłoże budowlane - Arkady 1987 - E.Dembicki Fundamentowanie tom 2 Posadowienie budowli - Arkady 1988 - E.Dembicki Fundamentowanie. Projektowanie posadowień - Cz.Rybak
Fundamenty obiektów mostowych - A.Jarominiak Fundamenty palowe. cz.1 Technologie i obliczenia – K.Gwizdała Fundamenty pod maszyny - J.Lipiński
Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII w. - J.Friedrich GDDKiA - Instrukcja doboru dylatacji mostowych GDDKiA - Instrukcja wyodrebniania elementow drogi na drogowym obiekcie mostowym
GDDKiA - Katalog detali mostowych GDDKiA - Obliczanie przepustowości rond GDDKiA - Obliczanie przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji
GDDP - Instrukcja obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) GDDP - Instrukcja projektowania małych rond GDDP - Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych
GDDP - Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP - Metoda obliczania przepustowości rond GDDP - Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną
GDDP - Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej, autostrady i drogi ekspresowe GDDP - Wytyczne projektowania dróg III,IV i V klasy technicznej GDDP - Wytyczne projektowania dróg klasy VI i VII
GDDP - Wytyczne projektowania skrzyżowan drogowych cz.I GDDP - Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych cz.II Geodezja - Podręcznik dla klasy I technikum geodezyjnego - T.Bychawski
Geodezja - Podręcznik dla klasy IV technikum geodezyjnego - T.Sadownik, M.Kamieński Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, teoria i praktyka - M.Barlik, A.Pachuta Geodezja inżynieryjna - M.Jamka, L.Zielina
Geodezja katastralna procedury geodezyjne i prawne przykłady operatów - R.Malina, M.Kowalczyk Geologia inżynierska i hydrologia - cz. II - Hydrogeologia - Wyd II - M.Wacławski Geometria wykreślna - E.Otto
Geometria wykreślna w budownictwie - S.Przewłocki Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.I Rzut cechowany - A.Kania Geometria wykreślna z grafiką inżynierską Cz.II Rzuty Monge'a - A.Kania
Geotechnika budowlana, część I - PB 1990 - S.P.Gilnicki Grafika inżynierska - cz.1 geometria wykreślna - A.Bieliński Hydrauliczne obliczanie przelewów w obiektach hydrotechnicznych
Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska - PŚ - U.Lubiczyńska Hydraulika Zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwie - K.Książyński Hydrologia - tom I - w II - SGGW - A.Byczkowski
Hydrologia - tom II - w II - SGGW - A.Byczkowski Hydrologia - wyd. II - 1999 - Cz.Król Hydrologia ogólna wyd. III zmienione i uzupełnione 1999 - E.Bajkiewicz-Grabowska, Z.Mikulski
Id-1(D-1)Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Instalacje kanalizacyjne - Projektowanie, wykonanie, eksploatacja - J.Chudzicki, S.Sosnowski Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym - R.Wnuk
Instalacje wodociągowe - Projektowanie, wykonanie, eksploatacja - 2011 - J.Chudzicki, S.Sosnowski Inżynieria chemiczna. Ruch ciepły i wymienniki - T.Hobler Inżynieria powierzchni metali - T.Burakowski, T.Wierzchoń
Inżynieria warstwy wierzchniej - P.Kula Inżynieria wiatrowa – A.Flaga Inżynierska geometria wykreślna, podstawy i zastosowania - A.Błach
ITB 221-1979 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych ITB 334-2002 - Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie - T.Zajączkowska
Katalog powtarzalnych elementów drogowych - cz. I-IV Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 1 Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 2
Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 3 Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 4 Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 7
Katalog typowyh rozwiązań do projektowania żelbetowych prefabrykowanych hal przemysłowych - System P-70 zeszyt 8 Katastrofy i awarie mostów - A.Jarominiak, A.Rosset Kieszonkowy poradnik budowlanca 'Cement' - Lafarge
Kinematyka i dynamika - wybór zadań - A.Ciastoń, G.Nowicka, A.Nowicki KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 1 KNR 2-02 tom 1.r.1 (Konstrukcje Murowe)
KNR 2-02 tom 1.r.2 (Konstrukcje Betonowe i Żelbetowe) KNR 2-02 tom 1.r.3 (Konstrukcje z Betonowych i Żelbetowych Elementów Prefabrykowanych) Komentarz do normy PN-83 B-02482 Nośność pali i fundamentów palowych - M.Kosecki
Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.1 Komentarz do PN EN-1993-1 - cz.2 Kominki i piece - G.Wild
Kominy przemysłowe - M.Meller, M.Pacek Konstrukcja budynków w szkielecie drewnianym - Wyd. I - 1995 - J.Matyskiewicz Konstrukcje budowlane. Tom 1. Statyka budowli - G.Janik
Konstrukcje budowlane. Tom 3. Posadowienie budowli. Konstrukcje murowe i drewniane - S.Pyrak, W.Włodarczyk Konstrukcje budowlane. Tom 5. Konstrukcje z betonu. Wydanie 5 2007 - S.Pyrak Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym - J.Kotwica
Konstrukcje drewniane, materiały pomocnicze do ćwiczeń na wydziale Architektury - J.Kotwica Konstrukcje metalowe - cz. I - Podstawy projektowania - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowicz, W.Żółtowski Konstrukcje metalowe - cz. II - Podstawy projektowania - ARKADY - M.Łubiński, A.Filipowicz, W.Żółtowski
Konstrukcje metalowe - Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych 1999 - W.Nazarko Konstrukcje metalowe II - Skrypt Pol.Poz - J.Tasarek Konstrukcje metalowe.Cz.1. - Podstawy projektowania - M.Łubiński
Konstrukcje murowe - Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem - P.Matysek, T.Seruga Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia - L.Rudziński, skrypt PŚK nr 420 Konstrukcje spawane - Połączenia - wyd III - K.Ferenc, J.Ferenc
Konstrukcje spawane - Projektowanie połączeń - K.Ferenc, J.Ferenc Konstrukcje stalowe hal (1976) - T.Krzyśpiak Konstrukcje stalowe podstawy i elementy - 2001 - K.Rykaluk
Konstrukcje stalowe Przykłady Obliczeń według PN-EN 1993-1 - 2009 - A.Kozłowski Konstrukcje stalowe z rur - 2001 - J.Bródka, M.Broniewicz Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty - K.Rykaluk
Konstrukcje z betonu sprężonego - A.Ajdukiewicz, M.Mames Konstrukcje z rur stalowych - J.Bródka, M.Broniewicz Konstrukcje żelbetowe - tom I - J.Kobiak, W.Stachurski
Konstrukcje żelbetowe - tom II - J.Kobiak, W.Stachurski Konstrukcje żelbetowe - tom IV - J.Kobiak, W.Stachurski Konstrukcje żelbetowe Atlas rysunków - A.Zybura
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków - W.Kucharczuk, S.Labocha Kontrola Techniczno-Ekonomiczna Robót Drogowych - S.Rolla Kratownice - A.Blum
Kratownice obliczenia statyczne - P.Jastrzębski, R.Solecki, J.Szymkiewicz Krycie słomą i trzciną - H.Leniec Książka obiektu budowlanego
Laboratorium aparatury procesowej (ćwiczenia laboratoryjne) - J.Warych Laboratorium elektrotechniki dla wydziałów nieelektrycznych - skrypt nr 389 - E.Gierczak, K.Ciosk, M.Włodarczyk Laboratorium maszyn elektrycznych - 2003 - skrypt nr 396 - E.A.Mendrela
Laboratorium mechaniki płynów - 2005 - A.Bartosik Laboratorium mechaniki płynów - A.Bartosik Laboratorium mechaniki płynów - M.Wysocki
Laboratorium z chemii budowlanej - 2010 - E.Ozimina, K.Sułko Lekkie konstrukcje stalowe - Arkady 1971 - J.Bródka, M.Łubiński Mały domek z drewna - P.Kozarski
Maszyny i urządzenia spawalniczne - wyd 2 - E.Dobaj Materiałoznawstwo - materiały i ich cechy Materiały budowlane tom 1 - E.Szymański
Materiały budowlane. Materiały pomocnicze dla studentów kierunku budownictwo - Pol. Św. - Kielce 2010 - Ł.Nowak, G.Stelmaszczyk Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego - K.Schabowicz, T.Gorzelańczyk Materiały do ćwiczeń z fizyki budowli - K.Maszałek, H.Nowak, L.Śliwowski
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z geometrii wykreślnej dla kierunku architektura - P.Arlet Materiały pomocnicze do laboratorium z wytrzymałości materiałów - Wyd Pol. Św Kielce - P.Kossakowski Materiały pomocnicze do obliczeń z hydrologii - J.Dołęga, R.Rogala
Materiały pomocnicze z geometrii wykreślnej - S.Ochoński, H.Rola, P.Dobosz Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studiów zaocznych - część I - PŚ - I.Duda, P.Kossakowski, G.Świt Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studiów zaocznych - część II - PŚ - I.Duda
Materiały w budowie maszyn (przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych) - A.Barbacki Mechanik wydziałowy - R.Bandorowicz, J.Szotek Mechanika - I.W.Mieszczerski (zadania)
Mechanika - R.Romicki (rozwiązania zadań Mieszczerskiego) Mechanika - R.Romicki (rysunki do zadań Mieszczerskiego) Mechanika - S.Banach
Mechanika budowli - A.Iwanczewska Mechanika budowli - L.Urban Mechanika Budowli - Skrypt - J.Rakowski
Mechanika budowli cz.1 Statyka prętowych układów statycznie wyznaczalnych - J.Ledziński Mechanika budowli cz.2 Statyka prętowych układów statycznie niewyznaczalnych - J.Ledziński Mechanika budowli dla architektów - T.Kolendowicz
Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne - Z.Cywiński Mechanika budowli. Metoda sił - skrypt 410 - U.Radoń Mechanika budowli. Wspomaganie komputerowe CAD-CAM - T.Chmielewski, H.Nowak
Mechanika gruntów - SGGW 2007 - A.Szymański Mechanika gruntów. Wydanie II - S.P.Gilnicki Mechanika i wytrzymałość materiałów - Z.Konarzewski
Mechanika konstrukcji (przykłady obliczeń) - S.Pyrak, K.Szulborski Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych - A.Gawędzki Mechanika ogólna - Kinematyka - Z.Hendzel, W.Żylski (150dpi)
Mechanika ogólna - Statyka - Z.Hendzel, W.Żylski Mechanika ogólna Tom 1 - Statyka i kinematyka - J.Misiak Mechanika płynów - A.Bartosik
Mechanika płynów - R.Gryboś Mechanika płynów (zbiór zadań) - Z.Bechtold Mechanika teoretyczna - P.Wilde, M.Wizmur
Metaloznawstwo - M.Głowacka Metoda Crossa - S.Błaszkowiak, Z.Kączkowski Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki inżynierskiej - T.Łodygowski, W.Kąkol
Metoda przemieszczeń w analizie konstrukcji prętowych - 2011 - P.Obara Metoda przemieszczeń. Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Stateczność ustrojów prętowych - J.Bogusz Metoda sił - Niewyznaczalne konstrukcje prętowe. Przykłady - J.Bogusz
Metodologia projektowania realizacji budowy - K.M.Jaworski Metodyczny zbiór zadań z mechaniki. Statyka. Płaska geometria mas - W.Biały Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów - B.Cieślar
Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki - wyd II - J.Nizioł Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązania mi - wyd II - S.Adamczak, W.Makieła Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych - Cz.Machelski
Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji - J.Bień Mosty betonowe. Wymiarowanie i konstruowanie - A.Madaj, W.Wołowicki Mosty dla pieszych – A.Flaga
Mosty drewniane - M.Thullie (B-atlas) Mosty kamienne - M.Thullie (A-tekst) Mosty kamienne - M.Thullie (B-atlas)
Mosty kolejowe - J.Marszałek, R.Chmielewski, A.Wolniewicz Mosty łukowe i wiszące - M.Thullie Mosty podwieszane, projektowanie i konstrukcja - J.Biliszczuk
Mosty podwieszone - A.Jarominiak Mosty składane. Projektowanie, budowa i eksploatacja - J.Marszałek Mosty stalowe - J.Karlikowski, K.Sturzbecher
Nadwytrzymałość metali - M.Ch.Rabinowicz Napędy płynowe. Podstawy teoretyczne i metody obliczania napędów hydrostatycznych i pneumatycznych - 1A4 - 2009 - R.Dindorf Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych - L.Czarnecki, P.H.Emmons
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych - artukuł - M.Król Naprawy, remonty i modernizacje budynków - Cz.Linczowski Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych - poradnik - A.Szydło, P.Mackiewicz
Niepełnosprawni - wymagania techniczno-budowlane - B.Nowak Nośność graniczna nieużebrowanych cylindrycznych płaszczy silosów stalowych - 2003 - E.Hotała Nośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych - 1997 - A.Biegus
Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mostowych - K.Furtak Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych - W.Geiger, H.Dreiseitl Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym – Z.Mielczarek
Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane o obróbce skrawaniem - M.Wisiecki Nowy Poradnik Majstra Budowlanego - Arkady 2008 - J.Panas Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji - J.A.Żurański
Obiekty halowe. Współpraca blach profilowanych z k onstrukcją pretową. Dachy płatwiowe i bezplatwiowe . Modelowanie prętowe współpracy poszycia z konstr ukcją prętową - Z.Kiełbasa Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - J.Hoła, P.Pietraszek, K.Schabowicz Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych według PN-B-03264 (1999) - K.Grabiec, J.Bogucka, T.Grabiec-Mizera
Ocena bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych w aspekcie teorii przystosowania - S.Żukowski Ochrona konstrukcji żelbetowych - Z.Ściślewski Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura - J.Warych
Oczyszczanie wód powierzchniowych - Materiały do ćwiczeń projektowych - wyd V - 1989 - K.Bolek Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane - 2011 - J.A.Żurański, M.Gaczek Odwodnienia budowlane i osiedlowe - J.Sokołowski, A.Żbikowski
Odwodnienia budowli komunikacyjnych - Z.Szling, E.Pacześniak OKWPPK - Akcesoria i elementy dla realizacji połączeń i uciągleń w konstrukcjach żelbetowych OKWPPK - Betony o niskim skurczu, ekspansywne i o małej przesiąkliwości
OKWPPK - Betony wysokowartościowe OKWPPK - Deskowania OKWPPK - Metody i środki pielęgnacji betonu w formach IN SITU
OKWPPK - Metody zagęszczania betonu na budowie technologie sprzęt wydajność OKWPPK - Modelowanie numeryczne statyki ścianek szczelnych i szczelinowych OKWPPK - Rodzaje i znaczenie kruszywa w betonie
OKWPPK - Strunobeton - sprzęt, technologie, możliwości produkcyjne, zalecenia konstrukcyjne OKWPPK - Współczesne cementy - rodzaje zakresy zastosowań Optymalne kształtowanie stalowo-betonowych dźigarów zespolonych w kategoriach teorii sterowania - H.Laskowski
Organizacja budowy - T.Maj Państwowy system odniesień przestrzennych i mapy - E.Osada Podpory mostów. Wybrane zagadnienia - A.Jarominiak
Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego - E.Neufert Podstawy Agro-Meteorologii - Z.Szwejkowski Podstawy akustyki - M.Kirpuk
Podstawy budownictwa i konstrukcji budowlanych. Cz .3 Konstrukcje żelbetowe - W.Mrozek Podstawy budownictwa podziemnego - S.Gałczyński Podstawy budownictwa. Cz. I Skrypt - Politechnika Krakowska Kraków 1998 - E.Moj, M.Śliwiński
Podstawy budownictwa. Cz. II Skrypt - Politechnika Krakowska Kraków 1998 - Cz.Byrdy, D.Kram, K.Korepta, M.Śliwiński Podstawy budowy mostów betonowych - F.Leonhardt Podstawy budowy tuneli - K.Furtak, M.Kędracki
Podstawy inżynierii chemicznej - J.Ciborowski Podstawy konstrukcji maszyn - A.Dziama, Z.Osiński, M.Warszyński, J.Wróbel Podstawy konstrukcji maszyn Tom 3 - M.Dietrich
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD. Połączenia i elementy podatne. - J.Sempruch, T.Piątkowski Podstawy konstrukcji maszyn. Technika smarowania - Z.Lawrowski Podstawy konstrukcji maszyn. Tolerancje geometryczne - S.Białas
Podstawy konstrukcji maszyn. Zębate przekładnie obiegowe - L.Muller, A.Wilk Podstawy konstrukcji metalowych. Tom 2. 1994 - J.Bródka, J.Juchniewicz Podstawy konstrukcji napędów maszyn - B.Branowski
Podstawy konstrukji żelbetowych - cz.I - wypadkowe brył i naprężeń - S.Goszczyński, B.Goszczyńska, W.Raczkiewicz, M.Włodarczyk Podstawy kosztorysowania robót budowlanych - E.Plebankiewicz Podstawy mechaniki budowli - J.Przewłócki, J.Górski
Podstawy mechaniki budowli - M.Paluch Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników - ćwiczenia praktyczne - S.Adamczyk, W.Makieła Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - L.A.Dobrzański
Podstawy obliczeń z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - SGGW 2010 - E.Kubrak, J.Kubrak Podstawy projektowania energooszczędnych stropodachów szczelinowych poddaszy mieszkalnych - Cz. Byrdy Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych - A.Łapko, B.C.Jensen
Podstawy projektowania konstrukcji metalowych - J.Żmuda Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według EC2 Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn - WNT 2009 - M.Feld
Podstawy projektowe systemów oczyszczania wód - A.L.Kowal, L.Maćkiewicz, M.Świderska-Bróż Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego - Z.Orłowski Podstawy teorii sprężystości i plastyczności z przykładami - M.Paluch
Podstawy utrzymania mostów - A.Jarominiak Polsko-angielsko-niemiecki ilustrowany słownik budowlany - W.K. Killer - Arkady Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falistość i chropowatość - 2008 - S.Adamczak
Pompy ciepła - podręcznik Pompy i turbiny wodne - G.Gładysiewicz Pompy i wentylatory w inżynierii sanitarnej - F.Jankowski
Poradnik Inżyniera - Mechanika Tom 1 - Zagadnienia ogólnotechniczne Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 1 - A.Szymkowiak Poradnik Kierownika Budowy 2007 - tom 2 - A.Szymkowiak
Poradnik Mechanika T. I Poradnik technologa przemysłu cementowego - W.Kurdowski Poradnik wynalazcy. Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń - A.Pyrża
Poradnik. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych - D.Brzezińska, R.Jędrzejewski Praktyczna fizyka cieplna budowli. Szkoła projektowania złączy budowlanych - A.Dylla Prefabrykowane belki strunobetonowe typu T
Prefabrykowane belki strunobetonowe typu WBS Prefabrykowane belki strunobetonowe typu WBS L=21 - Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych - P.Markiewicz
Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej - M.L.Paderewski Procesy oczyszczania gazów. Problemy projektowo-obliczeniowe - J.Warych Projekt jednego domu w pięciu technologiach - P.Markiewicz
Projektowanie Budynków Halowych. Vademecum Projektanta - P.Markiewicz Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 - O.Puła Projektowanie fundamentów. Ławy, stopy, ściany oporowe, pale - 1999 - I.Cios, S.Garwacka-Piórkowska
Projektowanie fundamentów. WPB 1983 - H.Sieczka, R.Steckiewicz Projektowanie i budowa jachtów żaglowych - Z.J.Milewski Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych - M.Kapela, J.Sieczkowski
Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie tradycyjnym, część I - Cz.Malinowski, R.Peła Projektowanie konstrukcji murowych i stropów w budownictwie tradycyjnym, część II - R.Peła Projektowanie konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264-2002 - DWE 2004 - M.Kamiński, J.Pędziwiatr, D.Styś
Projektowanie konstrukcyjne budynków - B.Lewicki Projektowanie procesów kucia matrycowego odkuwek, kołowo-symetrycznych na młotach i prasach korbowych 2011 - J.Pacanowski, J.Chałupak Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki i sterowanie numeryczne - J.Szadkowski, R.Styczek, G.Nikiel
Projektowanie słupowo-płytowych ustrojów i fundamentow żelbetowych i sprężonych, wspomagane komputerowo - W.Starosolski Projektowanie stalowych kładek dla pieszych - J.Biliszczuk, W.Barcik, C.Machelski, J.Onysyk, K.Sadowski, M.Pustelnik Projektowanie torów jezdnych suwnic i elektrowciągów - J.Żmuda
Projektowanie umocnień brzegowych - K.W.Pilarczyk Projektowanie węzłów i części maszyn - PŚ - L.W.Kurmaz, O.L.Kurmaz Projektowanie wybranych konstrukcji przemysłowych. Przykłady - W.Włodarczyk, A.Kowalski, K.Pietrzak
Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na materiały sypkie - A.Halicka, D.Franczak Prowizoryczne wzmocnienia i odbudowa obiektów mostowych - A.Jarominiak Przebudowa i wzmacnianie mostów - M.Rybak
Przeglądy obiektów mostowych - A.Jarominiak Przeszklone ściany osłonowe - Kraków 2008 - P.Markiewicz, A.Bojęś Przewodnik do ćwiczeń z mechaniki gruntów - J.Z.Wojnicki
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - poradnik Przykłady obliczeń belek i ram metodą Crossa - J.Sieczkowski, L.Łopieński Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część I - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski
Przyklady obliczen konstrukcji stalowych - część II Hale przemysłowe - S.Górski, Z.Kurzawa, W.Murkowski Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych - Z.Boretti,W.Bogucki,S.Gajowniczek,W.Hryniewiecka Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn cz.2 (łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne) - E.Mazanek
Przykłady projektowania wybranych stalowych konstrukcji prętowych - M.Gwóźdź, M.Maślak Reologia - M.Chrzanowski, P.Latus Roboty ciesielskie - W.Grzyb
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru – 1994 - MOŚZNiL Ruch wody. Teoretyczne podstawy - K.Kasprzak Rurowe konstrukcje stalowe - J.Bródka
Rury kanalizacyjne, tom 2 - Projektowanie konstrukcji - A.Kuliczkowski Rusztowania mostowe - K.Furtak, W.Wołowicki Rysunek techniczny CAD - F.Cybichowski
Rysunek techniczny i CAD - A.Jarocki, J.Kajrunajtys, E.Kalinowska, K.T.Tytkowski Rysunek techniczny w budownictwie - J.Bieniasz, B.Januszewski, M.Piekarski Schody - J.Tajchman
Sieci cieplne - J.Górecki Silniki indukcyjne. Projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie. - H.Kozłowski, E.Turowski Słownik budowlany czterojęzyczny - Warszawa 1992
Słownik drogowy agielsko-polski, polsko-angielski - GDDKiA Słownik inżynierii ruchu angielsko-polski - BZDBDiM Słownik polsko-angielski geodezyjny, map, planów i nieruchomości - J.Downarowicz
Słownik Techniczny Angielsko-Polski Haynes Spawalnictwo - Skrypt Politechniki Radomskiej - L.Halamus Spawanie Metodą MAG - S.Jarmoszuk
Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali.Technologie - A.Klimpel Spawanie. Wiadomości podstawowe. Podręcznik dla spawaczy i personelu nadzoru spawalniczego - J.Mizerski Specjalne konstrukcje inżynierskie. Teoria i technologia - A.Surowiecki, Z.Zamiar
Specyfika projektowania i budowy mostów miejskich - A.Jarominiak Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną - J.Nowacki Śródlądowy transport wodny - J.Kulczyk, J.Winter
Stalowe budynki halowe – A.Biegus Stalowe budynki szkieletowe - J.Bródka, A.Kozłowski Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich - tom I - J.Bródka
Stalowe konstrukcje prętowe obciążone statycznie i dynamicznie. Cz. I. Elementy konstrukcji hal przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej - Z.Kurzawa Stalowe konstrukcje prętowe zespolone z płytą żelbetową - W.Nurek Stalowe pomosty użebrowane. Obliczanie i konstruowanie. Arkady 1978 - H.Czudek, T.Pietraszek
Statyka - Z.Engel, J.Giergiel Statyka budowli - 2002 - J.Januszek, U.Pawlak-Laskowska, U.Radoń Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania metodą uogólnioną. Szczecin 1988 - M.Kosecki
Stropy z drobnowymiarowych elementów - Ł.Drobiec, Z.Pająk Suwnice, żurawie i wciągniki - UDT System konstrukcyjno - montażowy żelbetowych hal przemysłowych JSB - H - Katalog rozwiązań projektowych
Systemy budownictwa przemysłowego P-70 Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów - S.Broszkiewicz, M.Dobrzyński, K.Gasz, Systemy rozdziału energii do 4000 A - Poradnik techniczny 2008-2009
Sztuka rzeźbienia w drewnie - Ilustrowany podręcznik snycerza - J.T.Cami, J.Santamera Tablice cieplne z wykresami - K.Raźnjewić Tablice do obliczeń hydraulicznych - K.W.Książyński, P.Jeż, Z.Gręplowska
Tablice do obliczeń procesowych - L.Troniewski Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych aparatury procesowej - G.Filipczak, L.Troniewski, S.Witczak Tablice do projektowania konstrukcji metalowych - W.Bogucki, M.Zyburtowicz
Tablice Matematyczne, Fizyczne i Chemiczne Technik budownictwa MEN Technik urządzeń sanitarnych MEN
Technika kominowa Schiedel Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami - J.Jasiczak, P.Mikołajczak Technologia materiałów budowlanych - E.Szymański
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych (laboratorium) - M.Kalabińska, J.Piłat Technologia robót budowlanych - Cz.Linczowski Technologia robót budowlanych - W.Martinek, M.Książek, W.Jackiewicz-Rek
Technologia wody - 1977 - A.L.Kowal Technologiczność konstrukcji stalowych - 1981 - J.Augustyn, E.Śledziewski Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska - 2010 - A.Kuliczkowski
Technologie Budowlane II - J.Jasiczak Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego - Z.Kobyliński Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania - K.Krzakiewicz
Teoria maszyn i mechanizmów. Zestaw problemów analizy projektowania - A,Gronowicz, S.Miller, W.Twaróg Teoria spreżystości i plastyczności - skrypt Politechniki Poznańskiej - J.Rakowski Termodynamika - J.Tomeczek
Termodynamika dla chemików, fizyków i inżynierów - R.Hołyst, A.Poniewierski, A.Ciach Termodynamika stopów - Z.Kędzierski Tłoczenie na zimno. Poradnik - W.P.Romanowski
Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe - J.A.Wajand, J.T.Wajand Toksygologia- skrypt dla techników BHP Tory poddźwignicowe. Część 1 - Gdańsk 1990 - K.Kowalski, B.Mazurkiewicz
Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych - M.Maślak Trzy lekcje metody elementów skończonych - W.Śródka Tunele wieloprzewodowe - WPS 2002 - A.Kuliczkowski , C.Madryas
Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe - PŚWK - D.Ozimina, M.Madej Tworzywa sztuczne. Właściwości, przetwórstwo, zastosowanie. - I.Hyla Typowe rozwiązania projektowe dla architektów - P.Markiewicz
Ustroje budowlane - Wyd .IV - 2007 - J.Sieczkowski, T.Nejman Uszkodzenia konstrukcji murowych i żelbetowych, posadzek-rysy, pęknięcia - Konferencja szkoleniowa Vademecum inwestora - R.Zdrojewski
Walcowanie blach grubych - A.Chojkowski Warunki techniczne utrzymywania nawierzchni na liniach kolejowych - PLK Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - M.Płuciennik
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 Wentylacja i Klimatyzacja - podstawy - A.Pełech Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - K.Michalski, G.Wiśniewska, P.Złotkowski
Wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - T.Gabryszewski Wibroizolacja maszyn wirnikowych - J.A.Goliński Właściwości betonu - A.Neville
Wprowadzenie do inżynierii materiałowej - H.Leda Wprowadzenie do kartografii i topografii - 2010 - Nowa era - J.Pasławski Wstęp do mechaniki gruntów - W.Trąmpczyński, K.Sokołowski
Wstęp do projektowania konstrukcji metalowych wg normy PN-90-B-03200 - M.Broniewicz Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1 2008 - J.Pędziwiatr Wybrane aspekty projektowania elementów wirujących maszyn przepływowych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego - M.Cygnar, G.Budzik
Wybrane zagadnienia komputerowego modelowania konstrukcji inżynierskich - W.Starosolski Wybrane zagadnienia z fundamentowania. Przykłady obliczeń - M.Obrycki, S.Pisarczyk Wybrane zagadnienia z mechaniki - siły przekrojowe w układach płaskich, ocena jakościowa zależności - T.Borowicz
Wybrane zagadnienia z zastosowania geosyntetyków w budownictwie wodno-melioracyjnym - H.Orzeszyna, A.Pawłowski, D.Garlikowski Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym - M.A.Wołoszyn Wymagania Techniczne - 1 Kruszywa 2008 - IBDiM
Wymagania Techniczne - 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - IBDiM Wymiana ciepła. Przykłady obliczeń i zadania - P.Furmański, R.Domański Wymiana ciepła. Tablice i wykresy - W.Gogół
Wytrzymałość materiałów - A.Bodnar Wytrzymałość materiałów - A.Garstecki, J.Dębiński Wytrzymałość materiałów - A.Jakubowicz, Z.Orłoś
Wytrzymałość materiałów - Część I - Teoria, zastosowanie - S.Wolny, A.Siemieniec Wytrzymałość materiałów - Część II - Wybrane zagadnienia - S.Wolny, A.Siemieniec Wytrzymałość materiałów - Część III - Sprężystość i plasyczność - S.Wolny, A.Siemieniec
Wytrzymałość materiałów - Część IV - Eksperyment - S.Wolny Wytrzymałość materiałów - tom II - J.Muttermilch, W.Orłowski, P.Jastrzębski Wytrzymałość materiałów - wyd II - M.M.Bielajew
Wytrzymałość materiałów - Z.Brzoska Wytrzymałość materiałów (Skrypt) - S.Banach Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych - S.Piechnik
Wytrzymałość materiałów w badaniach doświadczalnych - J.Marcinowski, S.Wójcik Wytrzymałość materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.1 - M.Bojczuk, I.Duda Wytrzymałość materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.2 - M.Bojczuk, I.Duda
Wytrzymałość materiałów, teoria i przykłady obliczeń cz.3 - M.Bojczuk, I.Duda Wytyczne do projektowania stropów z płyt sprężonych typu SP - G.Troszczyński Wytyczne obliczania elementów konstrukcji ze stalowych rur prostokątnych i kwadratowych giętych na zimno – 2006 – A.Matusiak, K.Miłaczewski
Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów - M.Rybak Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce - J.Kronenberg, T.Bergier Wzmacnianie konstrukcji budowlanych - E.Masłowski, D.Spiżewska
Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów - M.Łagoda Z tworzywami sztucznymi na ty - S.Sękowski Zadania z hydrostatyki - A.Prystaj
Zadania z mechaniki budowli - I.Lubowiecka, M.Skowronek Zadania z mechaniki gruntów i zarys materiałów pomocniczych - PG - A.Niemunis Zadania z mechaniki ogólnej. Kinematyka - cześć II - J.Misiak
Zadania z mechaniki ogólnej. Statyka - cześć I - J.Misiak Zagadnienia projektowania konstrukcyjno-budowlanego zakładów przemysłowych - J.M.Sieczkowski Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi - A.Szpindor
Zapory ziemne - Wytyczne projektowania - Ministerstwo Rolnictwa Zarys krystalografii - T.Penkala Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi - W.Lotko
Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni - OST Zastosowanie wielomianów Czebyszewa w dynamice dźwigarów o zmiennych parametrach geometrycznych i mechanicznych - P.Ruta Zbiór zadań z mechaniki - Metodyka rozwiązań - J.Giergiel, L.Głuch, A.Łopata
Zbiór zadań z mechaniki budowli - cz.1 - S.Konieczny, B.Michalak Zbiór zadań z mechaniki budowli - Metoda przemieszczeń i metoda elementów skończonych - T.Chmielewski, P.Górski, B.Kaleta Zbiór zadań z mechaniki budowli tom 2 Układy statycznie niewyznaczalne - Cz.Branicki
Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 1 - M.Guminiak, J.Rakowski Zbiór zadań z mechaniki budowli.Tom 2 - M.Guminiak, J.Rakowski Zbiór zadań z mechaniki płynów i termodynamiki - W.Roszczynialski, K.Filek
Zbiór zadań z mechaniki. Cz.2 Dynamika - Cz.Witkowski Zbiór zadań z podstaw statyki - R.Chrobok Zbiór zadań z przepływów w przewodach pod ciśnieniem - Z.Gręplowska
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów - J.Grabowski, A.Iwanczewska Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałości materiałów - T.Rajfert, J.Rżysko Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy - ARKADY 1970 - J.Ziółko
Zbrojarz - T.Kijowska Zdobnictwo drewnianych budynków mieszkalnych - A.Gaweł, M.Stepaniuk Żelbetowe konstrukcje cienkościenne - K.Grabiec
Żelbetowe ustroje płytowo-słupowe - A.Ajdukiewicz, W.Starosolski Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych - Kujan Zeszyt Edukacyjny Buildera - Podstawy projektowania konstrukcji, oddziaływania na konstrukcje, projektowanie konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993
Zeszyt Edukacyjny Buildera - Projektowanie konstrukcji żelbetowych wg EC2
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  2
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

3 plików
15,2 MB
aa_c

aa_c napisano 29.11.2017 15:13

zgłoś do usunięcia
Dzień dobry, poproszę o hasło do książek:Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.1 Budownictwo betonowe – tom 12 Budowle przemysłowe cz.2 - Arkady – I.Kisiel Budownictwo betonowe – tom 13 Zbiorniki, zasobniki, silosy, kominy i maszty - Arkady – A.Mitze

anya-filmy-2018_ napisano 20.12.2017 12:53

zgłoś do usunięcia
DIDEXXX

DIDEXXX napisano 31.12.2017 17:33

zgłoś do usunięcia
002-jpgASDAfa82d.jpg
Tylko_wiedza

Tylko_wiedza napisano 21.01.2018 10:45

zgłoś do usunięcia
Miłego dnia.
wagnerka9595

wagnerka9595 napisano 24.01.2018 21:49

zgłoś do usunięcia
obrazek
nera927

nera927 napisano 15.03.2018 13:48

zgłoś do usunięcia
Jest możliwość aby uzyskać dostęp do Inżynieria ruchu drogowego - S.Gaca, W.Suchorzew ski, M.Tracz
pawel45712

pawel45712 napisano 16.03.2018 12:07

zgłoś do usunięcia
Czy jest możliwość uzyskania dostępu do: Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 1,2,3,4 – W. Starosolski?
Patrycjusz74

Patrycjusz74 napisano 27.03.2018 11:28

zgłoś do usunięcia
Również byłbym wdzięczny za dostęp do powyższych pozycji (Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 1,2,3,4 – W. Starosolski)
pela96

pela96 napisano 17.05.2018 13:15

zgłoś do usunięcia
Czy jest możliwość uzyskania dostępu do książki Siemińskiej?
manex3

manex3 napisano 10.06.2018 09:24

zgłoś do usunięcia
Czy istnienie możliwość uzyskania dostępu do pozycji Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych - tom 1,2,3,4 - W. Starosolski ?

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (2)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (2)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności