Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
rasmario
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mariusz

widziany: 13.03.2016 12:49

 • pliki muzyczne
  192
 • pliki wideo
  271
 • obrazy
  253
 • dokumenty
  47

1614 plików
911,5 GB

Ukryj opis
KODEKS POSTĘPOWANIA RASTAFARI

kulturowy blog edukacyjny
sobota, 15 października 2011


Przemówienie wygłoszone przez Haile Selassie I podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Sarvepalii Rdhakrishananowi

13 Wrzesień 1965

Ta okazja wizyty Waszej Ekscelecji w naszym kraju daje Nam szczególną przyjemność spotkania się razem w tym budynku samym w sobie dedykowanym zgłębianiu wiedzy i prawdy. Wypada więc właściwie , by Wasza Ekscelencja była jego centrum przy dzisiejszej okazji , ponieważ Wasza Ekscelencja był oddany od samego dzieciństwa tej sprawie . Osiągnięcie tytułu profesora w młodym wieku 28 lat , nieustanne poświęcenie w zdobywaniu wiedzy oraz liczne książki, które wyszły spod Waszego pióra Ekscelencjo do dziś o tym zaświadczają.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek człowiek uświadamia sobie więzy jedności istniejące wewnątrz rasy, stara się wiec zastosować te nagromadzone przez wieki wiedzę i mądrości. Używa współczesnych nauk i technologii, czerpie korzyści które jednak są mocno ograniczone poprzez powiązania ekonomii z polityką . Ale przed wszystkim człowiek przekracza istniejące przez wieki bariery które dotąd dzieliły jego rasę , zmuszając się do refleksji nie tylko nad dobrem swoim i swojego sąsiada , ale również nad dobrem całej ludzkiej rasy. To jest wysiłek idący w harmonii z duchem wszystkich mistyków żyjących przez wieki …

.. w mistycznych tradycjach różnych religii istnieje niezwykła jedność Ducha. Jakakolwiek religię wyznają ludzie, wszyscy oni są ze sobą duchowo spowinowaceni . Podczas gdy różne religie w swych historycznych formach przypisały nas do małych grup i poróżniły z wrogością dla przywiązania do światowej społeczności , mistycy zawsze opowiadali się za braterstwem wszystkich ludzi.

Tak nauczał nas również Jego Ekscelencja , w swoim zaangażowaniu w niesienie tych nauk dla zwycięstwa prawdy – by promować te wspólne więzy wszystkich ludzi – tym celom Wasza Ekscelecja poświęcił całe swoje życie. Aby uwolnić ludzką rasę od zabobonów oraz strachu biorącego się z ignorancji, aby umożliwić mu przekroczenie widocznych przeszkód rasowych i religijnych; oraz aby pomóc mu rozpoznać więzy krwi całej ludzkości - po to Wasza Ekscelencja pracował. Jego wnikliwe studia utorowały drogę obecnemu pokoleniu, tak bardzo rozdartemu pomiędzy nowoczesną nauką a wiarą starożytną, drogę która może ocalić wielu od tradycyjnych przesądów oraz nowoczesnego sceptycyzmu.

Bo przecież:

gdyby myśli Platona i Sokratesa, wierzenia chrześcijańskie i Judaizm nie harmoniizowały z filozofią hinduistyczną;

gdyby nauka Jogi ze swoimi przeróżnymi etapami nie została przedstawiona światu zachodniemu;

gdyby zachodnia religia i filozofia nie były przedstawione filozofii i religii wschodu, poprzez usilne oddanie Waszej Ekscelencji - o ileż bardziej uboga była by przez to ludzkość.

W historii ludzi były okresy, które później okazywały się wielkimi okresami. Były to czasy, gdy kobieta i mężczyzna, należący do siebie, przekraczali różnice ich dzielące , rozpoznając wspólną więź wszystkich członków ludzkiej rasy . Nieustanne oddanie Waszej Ekscelencji w zmuszaniu tego pokolenia do przekraczania swoich różnic, w celu rozpoznania wspólnych więzów i Wasza praca dla powszechnego celu bez wątpienia pozwolą nazwać ten wiek wielkim.

Tym samym My w uhonorowaniu tej pracy, z nieukrywaną dumą, nadajemy Waszej Ekscelencji tytuł Doktora Honoris Causa

Qademawi Haile Selassie


Sarvepali Radhakrishnan (1888-1975)

Hinduski akademista, filozof , mąż stanu, Sarvepali Radhakrishnan to jeden z najbardziej rozpoznawalnych oraz wpływowych hinduskich myślicieli w kręgach akademickich XX wieku. Poprzez swoje życie i bogatą karierę pisarską , Radhakrishnan poszukiwał , obronił i sformułował swoją religię , religię przeróżnie okreslaną przez niego samego jako Hinduism, Vedanta oraz Religia Ducha . Poszukiwał dróg by zademonstrować to , że Hinduizm jest i spójny filozoficznie i jednocześnie etycznie wykonalny.

Przejęcie Radhakrishnana sprawą zgłębiania i rozszerzania swojej wielkiej wiedzy dotyczącej Zachodnich filozofii i tradycji mówionej ugruntowało reputację jego osoby jako budowniczego pomostu pomiędzy Wschodem i Zachodem. Dobrze zaznajomiony zarówno z hinduską jak i zachodnią myślą filozoficzną , w swoich pracach czerpał obficie z obydwu źródeł. Z tego powodu Radhakrisnan pozostanie w akademickich kręgach znany jako przedstawiciel Hinduizmu Zachodowi. Jego długoletnia kariera pisarska i mnóstwo publikacji miało wpływ na zachodnie ukształtowanie zrozumienia Hinduizmu, Indii i Wschodu.
obrazek
Wybrane Przemówienia : Konferencyjne przemówienie na cześć prezydenta Polski, Edwarda Ochab 02 grudnia 1965 Copyright © 2003-2004 Kościół Haile Selassie I, Inc ~ Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozdział II - część 3 - Osobista dyplomacja Haile Selassie Pierwszy - 02 grudnia 1965

Wasza Ekscelencjo, Madame Ochab Dziękujemy Ekscelencjo za gościnność, którą obdarzasz nas tego wieczoru. Etiopia jest zaszczycona, że mamy okazję powitać Państwa jako jej Gości honorowych , i przekazać za Waszym pośrednictwem Narodowi Polskiemu, serdeczną przyjaźń i szczery szacunek, który swą nazwą Polska inspiruje. We współczesnym świecie, w którym pojawiła się Etiopia, w tym stuleciu, odległości między narodami i ludami nie można mierzyć w jednostkach przestrzeni . Wiele kilometrów oddziela Polskę i Etiopię , ale dzięki nowoczesnemu transportowi, który mam obecnie - wszystkie narody są praktycznie sąsiadami. A jednak musimy być również sąsiadami w znacznie głębszym i bardziej istotnym sensie. Współzależność ludów świata jest już faktem stwierdzonym i w sferze wspólnych interesów jest codziennie rozwijana. Z ekonomicznego punktu widzenia, ta współpracy służy nam wszystkim dobrze, lecz ta ekonomiczna kooperacja choć ma kluczowe znaczenie, nie może być celem samym w sobie. Muszą również istnieć wspólne zasady moralności i sprawiedliwości, którym podlegają nie tylko ekonomiczne, ale również ludzkie relacje. Wiele z tych zasad jest już zapisanych w Karcie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka. Tym zasadom ludność Etiopii i Afryki jest szczerze oddana, i jesteśmy dumni, że mamy wiernych sojuszników oddanych tej sprawie - ludzi z Polski .

Podłość Rasizmu

W ostatnich miesiącach świat przestraszył kryzys, który w dalszym ciągu powoduje zniszczenia i pustoszy, odrzucając szczere zaangażowanie na rzecz pokoju i dobrobytu człowieka, przez tych, którzy sieją tę plagę, niszcząc się nawzajem. Jest to tragedia na skalę, która wymyka się opisowi , ale musi wygasnąć, jeśli człowiek ma kiedykolwiek zrealizować swoje oświecone przeznaczenie, którego szuka. Nawet bardziej wstrząsające dla sumienia świata, niż wojny polityczne i gospodarcze w tym wieku były podłe doktryny rasizmu przejęte podczas nielegalnego reżimu w Rodezji. Choroba apartheidu, która teraz zanieczyszcza południową część kontynentu, może się rozprzestrzeniać jeżeli do tego dopuścimy, ale tak się nie stanie. Jesteśmy wdzięczni ONZ powstałej w celu uporania się z tą sprawą .Dumnie możemy oznajmić, że z siłą, odwagą i poświęceniem każdego Etiopczyka jesteśmy gotowi uporać się z tą sprawą . Jesteśmy przekonani, że zasady sprawiedliwości i równości, które powinny dominować - zwyciężą - dzięki istniejącej obecnie wspólnej woli wśród ludzi, którzy nie będą tolerować łamania tych zasad i posiadają środki ich egzekwowania. Wiemy, że polscy mężczyźni i kobiety dzielą razem z nami poświęcenie, które zmusi do zwalczenia resztek rasizmu i kolonializmu z naszej ziemi . W rzeczy samej, Wasza Ekscelencjo, ta wizyta dalece uwidoczniła ogrom interesów i spraw wspólnych Narodom Polski i Etiopii. Możliwości do współpracy jest wiele i są na tyle obiecujące by prowadzić naszych ludzi do wielkich osiągnięć i wzajemnych korzyści. Nasza współpraca będzie prowadzona w zaufaniu i przyjaźni, panie Przewodniczący, i nie ma żadnych wątpliwości, że ta wizyta utworzyła ważne więzi, które będą nas jeszcze mocniej zbliżały podczas gdy idziemy do przodu.

Qademawi Haile Selassie do Polski

KODEKS POSTĘPOWANIA RASTAFARI

Pozdrowienia i miłość w Imionach Jego i Jej Imperialnej Wysokości Haile Selassie 1
i Królowej Menen Asfaw.
Bracia i Siostry, Rastafari Administratorzy, Domy i Organizacje. Kodeks ten jest przeznaczony dla Narodu Rastafari w celu rozpatrzenia jako przestroga oraz przypomnienie.

Ramy tego kodeksu wynoszą pięć lat, i w trakcie tworzenia uwzględniono wiele rzeczy .Twórcy wzięli pod uwagę i omówili różne aspekty i opinie wszystkich, którzy przyczynili się do jego rozwoju, czy to za pośrednictwem poczty e-mail lub forum internetowych, rozmów telefonicznych jak również spotkań. Zalecenia Kodeksu Postępowania Rastafari zostały ratyfikowane w lipcu-sierpniu 2008 r. na Global Nyah Binghi. Konsultacje odbywały się w Nyah Binghi Grounds , Scott Pass, Clarendon na Jamajce, przez Nyah Binghi Radę Starożytnych i Nyah Binghi delegacje z całych Karaibów, Afryki i USA. Dalsze zebrania odbywały się w Nyah Binghi Krajowej Radzie w Wielkiej Brytanii w 2010 r.

"Ten kto ma być liderem, musi zapłacić cenę samodyscypliny i ograniczeń moralnych. Pociąga to za sobą korekty i poprawy jego osobistego charakteru, kontrolę namiętności i pragnień i wzorową kontrolę własnego ciała potrzeb i pragnień." Qadamawi Haile Selassie
obrazekobrazek

PODZIĘKOWANIA

Specjalne podziękowania dla Qadamawi Haile Selassie i Imperatorowej Menen za całość inspiracji, mądry umysł, wiedzę, i za to że Ja i Ja mogą powiększać dzieła Jah na całej ziemi z dobrego zachowania, wspólnoty, uczciwości i miłości. Wdzięczność .

Rozszerzony na:
Etiopia-Het-Heru. Haiasi Binghi, Ras Jahaizel, Siostra Maria Dread.
Dla starożytnych i Rady Administracyjnej Nyah Binghi wraz ze wszystkimi uczestnikami Forum Kodeksu Postępowania. NNC (UK) i wszystkim innym, którzy się przyczynili - Dziękuję bardzo.

RasFlako Tafari
obrazek
EDUKACJA
„Silny naród i wolny naród może opierać się wyłącznie na edukacji, która czyni życie wartościowym i jest niezbędna do dalszych celów, wykonalnych tylko poprzez uczenie się i szkolenia. Nauka i technika muszą być pielęgnowane z wiarą w Boga, z szacunekiem dla ludzkiej duszy i z szacunekiem dla rozumowania umysłu”
Qadamawi Haile Selassie.

SAMOPOMOC
„Ludzie muszą sobie uświadomić własne trudności w rozwoju ich społeczności i starać się je rozwiązać poprzez zbiorowe uczestnictwo przy ustalonym porządku priorytetów i biorąc pod uwagę całkowity potencjał wszystkich w zbiorowości ”
Qadamawi Haile Selassie

LUDZKIE ZRÓŻNICOWANIE
"Zróżnicowanie światów ludzkich jest dzisiaj jednym z największych zasobów ludzkości; istnieją różne filozofie, narody różnie podchodzą do problemów, co prowadzi niechybnie do szerokiego wachlarza odmian metod i technik .Te są niezbędne dla każdej osoby szukającej rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb ... każdy naród musi nieuchronnie usprawniać najlepsze rozwiązania dostosowane do własnych unikalnych cech ..”
„Naszym celem jest wzrost gospodarczy i rozwój Afryki, polepszenia stylu życia Afrykańczyków i wszystkich ludzi”
Qadamawi Haile Selassie
obrazek
Kodeks Postępowania Rastafari jest ogólną wytyczną dopuszczalnych praktyk, obejmującą szerokie spektrum przekonań w tym ruchu. Jako taki, przedstawia założenia unikalnego stylu życia - tzw. Livity (Życiowości), która rozwinęła się organicznie z nauki i przykładu starszych. Ta Ścieżka została przekazana przez kolejne pokolenia Rastafari od momentu rozpoczęcia ruchu w 1930 roku.
Dziś w dalszym ciągu przebiega ewolucja praktyki na całym świecie wraz z rozprzestrzenianiem się ruchu. Choć główne zasady ruchu pozostają niezmienne i stałe, poprawki i aktualizacje są przeznaczone do prowadzenia Livity żywo i funkcjonalne, a nie dogmatyczne i doktrynersko .
Są też wytyczne bardziej złożone, a dojrzałość ruchu wymaga poziomu dokumentacji - co do tej pory wydawało się zbędnym - dokumentacji zarówno dla wyznawców wiary, wstępujących do i sympatyków, a także rosnącej liczby studentów, nauczycieli akademickich, naukowców, osób religijnych i grup, oraz zwykłych, codziennych ludzi, którzy chcą dowiedzieć się więcej o sposobie życia Rastafari. Kodeks jest wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji z osobami i grupami w ruchu, w celu wypracowania skrótowego oświadczenia na temat moralności Rastafari, wartości i zasad nadrzędnych dla przyzwoitego sposobu życia.
Stwierdza czy ludzie z Narodu Rastafari na całym świecie :
- Potwierdzają , że naród Rastafari opiera się na zasadach, które uznają Boskość Jego Imperialnej Wysokości Cesarza Haile Selassie 1 z Etiopii, Króla Królów, Pana Panów, Zwycięskiego Lwa z Plemienia Judy, Bożego Wybrańca i Światłość tego Świata ;
- Czy pojmują, że ludzie pozostają wolni jedynie wtedy, kiedy wolność opiera się na szacunku zarówno wartości duchowych i kulturalnych, wierze w podstawowe prawa i wolności człowieka, w świecie ludzi wolnych, w którym istnieje godność osoby ludzkiej oraz równe i niezbywalne prawa posiadane przez wszystkich członków rodziny ludzkiej prosto od Stwórcy, i tylko wtedy, kiedy te prawa są przestrzegane i utrzymane;
- Uznają, że wyzwolenie Afryki musi być główną troską wszystkich ludzi Rastafari ;
- Żądają aby zasady Kodeksu Rastafari postępowania były utrzymane i przestrzegane w celu zapewnienia ochrony Ja i Ja podstawowych praktyk, stylu życia i wolności;

My (InI - Ja i Ja) oświadczamy, że następujące postanowienia zawierają opis Kodeksu Postępowania Narodu Rastafari .OGÓLNY KODEKS

- Akceptuje boskość Jego Imperialnej Wysokości Imperatora Haile Selassie I jako fundament i podstawę Wiary Ja i Ja, którego Świętym Imieniem Ras Tafari Ja i Ja się zwie ;


- Broni suwerennych praw Afrykańczyków w kraju i za granicą ;


- Przestrzega praw i nauk H.I.M. Imperatora Haile Selassie I, zasad i praktyk mędrców i patriarchów Rastafari i praw przyrody zapisanych w sercach ludzkości.


- Stąd Ja i Ja zna i akceptuje fakt, że publiczne słowa Imperatora Haile Selassie stanowią prawdziwie boską podstawę sprawiedliwego rządu.


- Ja i Ja przestrzegając zasad Jedności Afrykańskiej, sprawiedliwości, pokoju, miłości, prawdy i praw wraz z wolnościami, zobowiązuje się z całego serca dążyć do wyzwolenia Afrykańczyków prowadząc do Repatriacji i Naprawy, a także nieustannej pracy na rzecz osiągnięcia tych celów.


- Ja i Ja również dąży do pokoju na świecie i wśród wszystkich ludzi dobrej woli, zawsze działa na rzecz równości obywatelstwa w świecie, przestrzegania zasady moralności międzynarodowej, bezpieczeństwa zbiorowego i światowego braterstwa.


- Ja i Ja świętuje i uznaje za święty Dzień Narodzenia HIM Imperatora Haile Selassie I, 23 lipca 1892 roku, oraz datę koronacji zarówno Imperatora i Imperatorowej w dniu 2 listopada 1930 roku, ponieważ są to dwie główne daty w kalendarzu Rastafari.


- Na wszystkich zebraniach duchowych i uroczystych okazjach, powinny być przestrzegane i zastosowane przez wszystkich Ja i Ja przepisy i regulaminy Gospodarzy takiego spotkania, Posiadłości lub Domu.

- Niekiedy dokonuje się zwolnienia z obowiązku przestrzegania etykiety dla gości takich spotkań w zależności od ich zwyczajów i przepisów z poszczególnych Domów lub Posiadłości, kiedy trzeba wprowadzić przepis, aby pomieścić gości, którzy nie należą do każdego domu lub rezydencji, mają inne zasady ubioru, itp.
- Informujemy, że wszelkie święte zioła (kadzidła) powinny być palone w kadzielnicy na ołtarzu, w celu oczyszczenia tabernakulum i uświęcenia przestrzeni. Tzw. Palarnia powinna być również dostępna i wydzielona do użytku osobistego ( wiedząc, że nie każdy pali ).
- Żadne narkotyki nie mogą być wdychane, użyte, lub palone podczas takich spotkań.
-Wszyscy uczestnicy powinni mieć skromnie ubrania, stosując się do obowiązującego stroju w danym Domu lub Rezydencji/Posiadłości. Również sposób postępowania ma być godny, spokojny i uroczysty jak przystało na takie okazje.
- Tylko Bracia są dopuszczeni do grania na bębnach (perkusji) w zebraniach Nyah Binghi uroczyście nazywanych ISES. Zważywszy, że Siostry mogą grać na przeszkadzajkach
i innych ręcznych instrumentach rytmicznych.

Przywiązanie do afrykańskiej upliftment (pogody ducha)

„W naszym kraju, możemy zbudować silne, szczęśliwe i zaradne społeczeństwa . Na arenie międzynarodowej, możemy wymusić koniec ucisku człowieka przez człowieka i narodu przez naród. Możemy doprowadzić do bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, które otworzy drogę do większych ludzkich osiągnięć, dla których potrzeb krzyczy teraz cała ludzkość „.

Qadamawi Haile Selassie


Odpowiedzialność Globalnej Społeczności a Światowy Pokój

„Nie możemy się ogłupiać tym, jakby nie możliwe było już stanowienie równości. W tej materii spraw dotyczących postaw i wartości nasz intelekt ciągle się ćwiczy, niestety nadal z marnym efektami.

Niech nas nie odrzuca w nienawiść postawa tych, którzy nawet przy jednoczesnej walce o swoją wolność od uprzedzeń, ujawniają, że działanie trucizny dyskryminacji pozostawiło trwałe efekty, a z ich reakcji wynika, że my, nie mniej niż oni, są ofiarami emocji nierozumnej, że my, nie mniej niż oni, jesteśmy podatni na tego wirusa, który
nazywa się nietolerancja” . Qadamawi Haile Selassie


Pokój i miłość – oryginalne powitanie starszych Rastafari podsumowuje zasadniczą postawę i motywację ruchu, etos pełnej harmonii dobrej woli wobec człowieka ale też wobec wszystkich żywych istot we wszechświecie. Rodzina Rastafari powinna zawsze dążyć do utrzymania dyscypliny miłości do Ja i Ja bliźnich mężczyzn i kobiet, wiedząc, że uzdrowienie Afryki jest drogą do światowego pokoju i braterstwa człowieka.
Cnoty tolerancji, szacunku i braterstwa powinny zawsze cechować interakcje Ja i Ja ze sobą, z Afryką, a także z globalną społecznością narodów. Rastafari to naród rozproszony między narodami, i dzieki naszym prawidłowym zasadom postępowania i zachowania Ja i Ja stał się światłem dla całego świata.


„Musimy stać się czymś, czym nigdy dotąd nie byliśmy i do czego nasze wykształcenie i doświadczenie źle nas przygotowało. Musimy stać się większymi niż kiedykolwiek, śmielszymi , silniejszymi duchem, patrzącymi z szerszej perpektywy.

Musimy stać się członkami nowej rasy, pokonującymi drobne uprzedzenia z powodu naszego ostatecznego przymierza nie dla narodów, lecz naszym bliźnim w ludzkiej społeczności.”

Qadamawi Haile Selassie
ZDROWIE I PRAKTYKI ŻYWIENIOWE

"Nie ma nic cenniejszego dla człowieka niż zdrowy umysł w zdrowym ciele , i ważne jest, aby fizyczne samopoczucie naszych ludzi zasługiwało na równą uwagę jak ich potrzeby duchowe.
Dobry stan zdrowia jest nie tylko niezbędny dla samozadowolenia człowieka, ale to również podstawowy warunek postępu i dobrobytu narodu.
Tak jak edukacja gwarantuje ochronę ludzkiej wiedzy we wszystkich dziedzinach jego starań, tak samo właściwa opieka medyczna pomaga w samokontroli i wspieraniu rozwoju fizycznego i psychicznego. Ochrona zdrowia jest obowiązkiem. Niewielu jest świadomych, że istnieje coś takiego jak moralność fizyczna. " - Herbert Spencer


Ciąg dalszy w części II
 • 363 KB
 • 28 mar 12 10:30

z chomika RASLAV

 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  1
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

1 plików
363 KB
Aga_Slodka

Aga_Slodka napisano 9.05.2015 23:50

zgłoś do usunięcia

anya.86 napisano 15.07.2015 21:34

zgłoś do usunięcia
SERIALE2015 FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM
anya-86

anya-86 napisano 8.09.2015 22:32

zgłoś do usunięcia
SERIALE 2015 FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM

wadem-film napisano 15.09.2015 15:20

zgłoś do usunięcia
anya-86-filmy

anya-86-filmy napisano 6.10.2015 19:14

zgłoś do usunięcia
------------------------>SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 , FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM

elena90 napisano 2.03.2016 14:17

zgłoś do usunięcia
obrazek
SPAKSIK-1976

SPAKSIK-1976 napisano 19.03.2016 12:29

zgłoś do usunięcia
ZAPRASZAM DO CHOMIKA bajki2013
agalaik

agalaik napisano 6.08.2016 17:52

zgłoś do usunięcia
obrazek

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności