Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
jrachuba
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Kobieta Justyna

widziany: 5.04.2018 23:13

 • pliki muzyczne
  47
 • pliki wideo
  90
 • obrazy
  168
 • dokumenty
  4359

5279 plików
64,43 GB

 • 0,6 MB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Sen o końcu świata",
wypracowania:
1. Rzecz o grzeczności w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza i „Ferdydurke” W. Gombrowicza. Rozważ temat, porównując sposób ukazania problemu w podanych fragmentach.
2. Dwie kreacje duchownych – porównaj postawy i stosunek do świata ks. Piotra i ojca Paneloux. Zanalizuj podane fragmenty „Dżumy” A. Camusa oraz wykorzystaj znajomość „Dziadów” cz. III A. Mickiewicza.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika Eewwee90

 • 157 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Hipnoza – pomost do podświadomości",
wypracowania:
1. Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta "Chłopi" scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?
2. Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz" scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika Eewwee90

 • 205 KB
 • 29 lis 12 0:34
Modele odpowiedzi do:
czytania ze zrozumieniem - "Urodzeni pechowcy"
wypracowań:
1. Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury.
2. Romantyk i pozytywista (Juliusz Słowacki i Bolesław Prus) w kontekście ideałów swojej epoki oceniają cywilizację zachodnioeuropejską. Porównaj obraz Zachodu zawarty w poniższym fragmencie "Lalki" z tym, który znasz z "Kordiana". Zwróć uwagę na znaczenie podróży po Europie w życiu bohaterów.

z chomika cimibeata

 • 261 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "O obywatelstwie",
wypracowania:
1. Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment "Dziadów" Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy.
2. Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworów.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 198 KB
 • 29 lis 12 0:34
Model odpowiedzi do:
czytania ze zrozumieniem - "Z Pińska w świat",
wypracowań:
1. Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów"Pana Tadeusza" i "Dziadów" cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.
2. Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści.

z chomika cimibeata

 • 214 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Z Pińska w świat",
wypracowania:
1. Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów"Pana Tadeusza" i "Dziadów" cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.
2. Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 178 KB
 • 29 lis 12 0:34
Modele odpowiedzi do:
czytania ze zrozumieniem - "Dzikie słówka",
wypracowań:
1. |Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.
2. Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą oba fragmenty.

z chomika cimibeata

 • 201 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Dzikie słówka",
wypracowania:
1. |Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.
2. Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą oba fragmenty.
PDF nie zawiera odpowiedzi. Pliku nie można skopiować.

z chomika cimibeata

 • 194 KB
 • 29 lis 12 0:34
Modele odpowiedzi do:
czytania ze zrozumieniem - "Czas mistrzów",
wypracowań:
1. Dwie postawy człowieka wobec Boga i Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego "Czego chcesz od nas, Panie..." i "Hymn" Juliusza Słowackiego. Zwróć uwagę na nastrój obydwu utworów.
2. Fabryki, huty, kopalnie w oczach Stefana Żeromskiego – nowoczesność i postęp czy piekło dla pracujących tam ludzi? Odpowiedz na pytanie, analizując załączone fragmenty "Ludzi bezdomnych" oraz wykorzystując znajomość całości powieści. Zwróć szczególną uwagę na opisy maszyn i pracujących robotników.

z chomika cimibeata

 • 251 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Czas mistrzów",
wypracowania:
1. Dwie postawy człowieka wobec Boga i Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego "Czego chcesz od nas, Panie..." i "Hymn" Juliusza Słowackiego. Zwróć uwagę na nastrój obydwu utworów.
2. Fabryki, huty, kopalnie w oczach Stefana Żeromskiego – nowoczesność i postęp czy piekło dla pracujących tam ludzi? Odpowiedz na pytanie, analizując załączone fragmenty "Ludzi bezdomnych" oraz wykorzystując znajomość całości powieści. Zwróć szczególną uwagę na opisy maszyn i pracujących robotników.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 389 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Patriotyzm klęski",
wypracowania:
1. Rola Czarownic w dramacie W. Szekspira „Makbet”. Rozwiń temat na podstawie analizy
podanych fragmentów.
2. Portret XVII-wiecznego Sarmaty. Analizując podane fragmenty „Potopu” H. Sienkiewicza,
dokonaj charakterystyki Zagłoby, bohatera powieści.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 312 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Nieznośna szybkość bloga",
wypracowania:
1. Analizując fragment "Ody do młodości" Adama Mickiewicza i wiersz "Któż nam powróci" Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie.
2. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób – ojca i Wokulskiego.
PDF zawiera przykładowe odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 248 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Nieznośna szybkość bloga",
wypracowania:
1. Analizując fragment "Ody do młodości" Adama Mickiewicza i wiersz "Któż nam powróci" Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie.
2. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób – ojca i Wokulskiego.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 300 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Śmiechu warte",
wypracowania:
1. Analizując podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa, scharakteryzuj występujących w nim bohaterów. Określ ich stosunek do nauki i miłości.
2. Opisując uczucia i reakcje bohaterów Innego świata Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, wyjaśnij znaczenie przedstawień teatralnych i filmowych dla władz obozu oraz więźniów.
PDF zawiera przykładowe odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 257 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Śmiechu warte",
wypracowania:
1. Analizując podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa, scharakteryzuj występujących w nim bohaterów. Określ ich stosunek do nauki i miłości.
2. Opisując uczucia i reakcje bohaterów Innego świata Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, wyjaśnij znaczenie przedstawień teatralnych i filmowych dla władz obozu oraz więźniów.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 0,5 MB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Smutne oblicze błazna",
wypracowania:
1. Pojedynek poważnie i prześmiewczo. Porównaj sytuacje przedstawione we fragmencie „Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego i „Ferdydurke” W. Gombrowicza, uwzględniając funkcje
pojedynków w obydwu utworach.
2. Różne rodzaje śmierci w reportażu „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Zaprezentuj temat, interpretując podane fragmenty. Odwołaj się do całości utworu.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 58 KB
 • 29 lis 12 0:34
Model odpowiedzi:
Czytanie ze zrozumieniem- "Naród a kultura",
wypracowania:
1. Analizując podane fragmenty i odwołując się do całości utworu, skonfrontuj obraz chłopów
przedstawiony w dramacie z wyobrażeniami inteligencji na temat mieszkańców wsi.
2. Stanisław Wokulski – „człowiek epoki przejściowej”. Przedstaw temat, analizując podany
fragment "Lalki" Bolesława Prusa oraz uwzględniając kontekst całej powieści.

z chomika cimibeata

 • 90 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - Naród a kultura,
1. Analizujàc podane fragmenty i odwołując się do całości utworu, skonfrontuj obraz
chłopów przedstawiony w dramacie z wyobrażeniami inteligencji na temat
mieszkańców wsi. ("Wesele")
2. Stanisław Wokulski – „człowiek epoki przejściowej”. Przedstaw temat, analizując
podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa oraz uwzględniając kontekst całej powieści.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 308 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "O obywatelstwie",
wypracowania:
1. Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment "Dziadów" Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy.
2. Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworów.
PDF zawiera przykładowe odpowiedzi, brak modelu.

z chomika cimibeata

 • 233 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Urodzeni pechowcy",
wypracowania:
1. Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury.
2. Romantyk i pozytywista (Juliusz Słowacki i Bolesław Prus) w kontekście ideałów swojej epoki oceniają cywilizację zachodnioeuropejską. Porównaj obraz Zachodu zawarty w poniższym fragmencie "Lalki" z tym, który znasz z "Kordiana". Zwróć uwagę na znaczenie podróży po Europie w życiu bohaterów.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 149 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Słowa na chwałę mowy"
wypracowania:
1. Porównaj wizerunek Boga oraz relacje miedzy Bogiem a człowiekiem w "Pieśni XXV" i w "Trenie XVIII" Jana Kochanowskiego.
2. Rola lektur w życiu bohatera literackiego. W pracy na ten temat zawrzyj wnioski z analizy
fragmentów "Lalki" Bolesława Prusa i "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Jako kontekst wykorzystaj wiedzę o Wokulskim i Kostylewie.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 458 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Gangsterzy i frustraci",
wypracowania:
1.Na podstawie analizy fragmentu "Dżumy" Alberta Camusa i "Tanga" Sławomira Mrożka porównaj, jak bohaterowie tych utworów pojmują wolność.
2. Jakie są przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła? W swoim wypracowaniu wykorzystaj
wnioski z analizy załączonych fragmentów "Jądra ciemności" Josepha Conrada i wiedzę z lektury
utworu.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 312 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem - "Oczyszczająca moc",
wypracowania:
1. Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle.Co i w jaki sposób krytykuje I.Krasicki w "Palinodii"?Obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety.
2. Czym dla bohaterów "Lalki B.Prusa są miłość i małżeństwo? Zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych w nich postaciach.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 78 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem:
"Stare, nowe, kultowe"
Wypracowania:
1. Rozczarowania romantycznych kochanków. Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów "Kordiana" Juliusza Słowackiego oraz "Lalki" Bolesława Prusa i porównaj postawy bohaterów. Zwróć uwagę na postaci kobiet. Uwzględnij znajomość obu utworów.
2. Dokonaj analizy podanego fragmentu "Przedwiośnia". Zwróć szczególną uwagę na scenę powitania i towarzyszące jej emocje. Wykorzystując znajomość całego utworu, wyjaśnij, jakie doświadczenia życiowe wpłynęły na zachowanie Cezarego Baryki.

z chomika cimibeata

 • 91 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem:
"Stare, nowe, kultowe"
Wypracowania:
1. Rozczarowania romantycznych kochanków. Dokonaj analizy i interpretacji podanych fragmentów "Kordiana" Juliusza Słowackiego oraz "Lalki" Bolesława Prusa i porównaj postawy bohaterów. Zwróć uwagę na postaci kobiet. Uwzględnij znajomość obu utworów.
2. Dokonaj analizy podanego fragmentu "Przedwiośnia". Zwróć szczególną uwagę na scenę powitania i towarzyszące jej emocje. Wykorzystując znajomość całego utworu, wyjaśnij, jakie doświadczenia życiowe wpłynęły na zachowanie Cezarego Baryki.

z chomika cimibeata

 • 224 KB
 • 29 lis 12 0:34
Model odpowiedzi do:
czytania ze zrozumieniem: "Czystka etniczna"
Wypracowań:
1. Różne wizje zaświatów. Analizując "Tren X" Jana Kochanowskiego i wiersz "Urszula Kochanowska" Bolesława Leśmiana, zwróć uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych bohaterów.
2. To chory kąt... (...) – analizując fragment, zwróć uwagę na przemyślenia Stanisława
Wokulskiego dotyczące sytuacji w kraju i odnieś je do innych opinii o społeczeństwie wyrażonych w "Lalce" Bolesława Prusa.

z chomika cimibeata

 • 233 KB
 • 29 lis 12 0:34
Czytanie ze zrozumieniem: "Czystka etniczna"
Wypracowania:
1. Różne wizje zaświatów. Analizując "Tren X" Jana Kochanowskiego i wiersz "Urszula Kochanowska" Bolesława Leśmiana, zwróć uwagę na portret dziecka oraz kreacje innych bohaterów.
2. To chory kąt... (...) – analizując fragment, zwróć uwagę na przemyślenia Stanisława
Wokulskiego dotyczące sytuacji w kraju i odnieś je do innych opinii o społeczeństwie wyrażonych w "Lalce" Bolesława Prusa.
PDF nie zawiera odpowiedzi

z chomika cimibeata

 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  27
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

27 plików
6,57 MB
Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (66)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (66)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności