Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
czarno-szara
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Kobieta Katharina

widziany: 5.12.2017 15:54

 • pliki muzyczne
  264
 • pliki wideo
  23
 • obrazy
  9738
 • dokumenty
  1275

11321 plików
21,96 GB

FolderyFoldery
czarno-szara
Dokumenty
 
ebooki
 
praca z dziećmi - pomoce
 
Gomuł - Co się dzieje między nami (skany zdjęć)
Hinz - Uwaga Koncentruję się (zdjęcia z tel)
kolorowanki - grające zwierzęta
skany książek
 
A-F
 
G-Ł
 
M-Ś
 
Maciarz - Trudne dziecińs two i rodzicie lstwo (rozdzia ł 6 - autyzm)
Maliszew ski - Teorie wychowan ia moralneg o w pedagogi ce kultury II Rzeczypo spolitej (str. 13-39)
Mandal - Kobiecoś ć i męskość. Popularn e opinie a badania naukowe
Marek-Ru ka - Niepowod zenia szkolne a niedosto sowanie społeczn e młodzież y
Melosik - Kryzys męskości w kulturze współcze snej
Melosik - Tożsamoś ć, ciało i władza w kulturze instant
Michalsk a (red.) - Obrazy życia rodzinne go z perspekt ywy interdys cyplinar nej (niektór e rozdział y)
Miluska - Tożsamoś ć kobiet i mężczyzn w cyklu życia (rozdzia ły I-III)
Montanar i - Poznajem y język ciała
Muchacka , Szymańsk i (red.) - Nauczyci el w świecie współcze snym (niektór e artykuły )
Niebrzyd owski - Wpływ motywacj i na uczenie się (rozdzia ł 4 i 5)
Nowak-Dz iemianow icz - Doświadc zenia rodzinne w narracja ch (1 rozdział )
Nowakows ka, Miąsik - Wyzwania i szanse ped. społeczn o-opieku ńczej (3 rozdział y)
Olearczy k - Sieroctw o i osamotni enie. Pedagogi czne problemy kryzysu współcze snej rodziny
Oleś - Psycholo gia człowiek a dorosłeg o (rozdz. 1-4 + str. 227-236)
Pachociń ski - Pedagogi ka porównaw cza (str. 77-110 przybliż one badania porównaw cze)
Palka - Metodolo gia-Bada nia-Prak tyka pedagogi czna
Palka (red.) - Podstawy metodolo gii badań w pedagogi ce
Pawłowsk a - Poradnic two pedagogi czne
Pietrasi ński - Mądrość, czyli świetne wyposaże nie umysłu
Pilch - Zasady badań pedagogi cznych
Pilch - Zasady badań pedagogi cznych (1995)
Pilch, Bauman - Zasady badań pedagogi cznych. Strategi e ilościow e i jakościo we (rozdzia ł 8 - Organiza cja i etapy badań)
Popek, Winiarz (red.) - Nauczyci el - zawód, powołani e, pasja (niektór e artykuły )
Portmann - Gry i zabawy kształtu jące pewność siebie
Portmann - Gry i zabawy przeciwk o agresji
Pospiszy l - Ojciec a rozwój dziecka
Pospiszy l - Ojciec a wychowan ie dziecka
Przygońs ka (red.) - Motywacj a w edukacji (3 rozdział y)
Przygońs ka (red.) - Nauczyci el - rozwój zawodowy i kompeten cje (2 artykuły )
Raczkows ka - Kiedy rodzina zawiedzi e
Raczkows ka - Wychowan ie w domu dziecka
Rapley - Analiza konwersa cji, dyskursu i dokument ów (rozdz. 5 i 6)
Rostowsk a, Jarmołow ska (red.) - Rozwojow e i wychowaw cze aspekty życia rodzinne go (niektór e rozdział y)
Roter - Proces socjaliz acji dzieci w warunkac h obóstwa społeczn ego
Rudnicki , Kutrowsk a, Nowak-Dz iemianow icz (red.) - Nauczyci el - misja czy zawód (2 artykuły )
Rylke - Pokoleni e zmian. Czego boją się dorośli
Sajkowsk a - Stygmat instytuc ji. Społeczn e postrzeg anie wychowyw anków domów dziecka
Schon - Synowie i ojcowie
Sendyk - Społeczn e przystos owanie dzieci z poczucie m sieroctw a duchoweg o (niektór e rozdział y)
Sikorska - Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko (od rozdział u 3)
Sikorska (red.) - Być rodzicem we współcze snej Polsce (niektór e rozdział y)
Skorny - Aspiracj e młodzież y oraz kierując e nimi prawidło wości
Skorny - Prace magister skie z psycholo gii i pedagogi ki
Śledzian owski - Rodzina międzypo koleniow a w Polsce na progu XXI wieku (niektór e str - dotycząc e relacji ojciec-d ziecko)
Sobczak- Michałow ska, Kozubska (red.) - Budowani e systemu wsparcia dla rodziny. Możliwoś ci i ogranicz enia
Sosnowsk i - Ojciec we współcze snej przestrz eni życia dziecka - Ojciec we współcze snej rodzinie . Programy telewizy jne jako źródło kształtu jące określon e modele ojcostwa
Sosnowsk i - Ojciec we współcze snej rodzinie . Kontekst pedagogi czny
Svobodov a, Język i mowa. Ćwiczeni a rozwijaj ące motorykę narządów mowy
Sygit (red.) - Zarys gerontol ogii
Szarota - Gerontol ogia społeczn a i oświatow a
Szempruc h, Pedeutol ogia (Rozdzia ły BEZ 1, 6, 8)
Szlendak - Zaniedba na piaskown ica
Szmigiel ska (red.) - Rodzina jako środowis ko rozwoju dzieci i rodziców (2 artykuły )
Szymbors ka - Sieroctw o społeczn e
T-Ż
terapia pedagogiczna - pomoce
Galeria
Prywatne
zachomikowane
« poprzednia stronanastępna strona »
 • 0,6 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,1 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 0,7 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,1 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,1 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,1 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,0 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,1 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:43
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:43
« poprzednia stronanastępna strona »
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  95
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

95 plików
111,18 MB
PROGRAMY2016

PROGRAMY2016 napisano 4.06.2016 10:37

zgłoś do usunięcia
danielooo148

danielooo148 napisano 10.06.2016 20:44

zgłoś do usunięcia

Atydonek_07 napisano 10.07.2016 19:45

zgłoś do usunięcia
Witcherxxx

Witcherxxx napisano 14.10.2016 17:51

zgłoś do usunięcia
Pokora_Zaufanie

Pokora_Zaufanie napisano 4.12.2016 21:30

zgłoś do usunięcia
obrazek
8 GRUDNIA od 12:00 do 13:00

GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA

Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono GODZINĘ ŁASKI DLA ŚWIATA. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe Przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".

Objawienia Matki Bożej w Montichiari

Pamiętajmy, to już niedługo. Przekazujmy tę informację innym. Pozdrawiam.

Filmy2017

Filmy2017 napisano 27.08.2017 14:28

zgłoś do usunięcia

kaleb077 napisano 5.03.2018 15:52

zgłoś do usunięcia
NAJLEPSZE SZKOLENIA Z PEWNOŚCI SIEBIE ZA DARMO, TYLKO U MNIE.

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności