Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
czarno-szara
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Kobieta Katharina

widziany: 22.10.2016 15:10

 • pliki muzyczne
  262
 • pliki wideo
  19
 • obrazy
  9588
 • dokumenty
  83

9971 plików
20,39 GB

FolderyFoldery
czarno-szara
Dokumenty
 
praca z dziećmi - pomoce
 
Gomuł - Co się dzieje między nami (skany zdjęć)
Hinz - Uwaga Koncentruję się (zdjęcia z tel)
skany książek
 
A-F
 
G-Ł
 
M-Ś
 
Maliszew ski - Teorie wychowan ia moralneg o w pedagogi ce kultury II Rzeczypo spolitej (str. 13-39)
Mandal - Kobiecoś ć i męskość. Popularn e opinie a badania naukowe
Marek-Ru ka - Niepowod zenia szkolne a niedosto sowanie społeczn e młodzież y
Melosik - Kryzys męskości w kulturze współcze snej
Melosik - Tożsamoś ć, ciało i władza w kulturze instant
Michalsk a (red.) - Obrazy życia rodzinne go z perspekt ywy interdys cyplinar nej (niektór e rozdział y)
Miluska - Tożsamoś ć kobiet i mężczyzn w cyklu życia (rozdzia ły I-III)
Muchacka , Szymańsk i (red.) - Nauczyci el w świecie współcze snym (niektór e artykuły )
Niebrzyd owski - Wpływ motywacj i na uczenie się (rozdzia ł 4 i 5)
Nowak-Dz iemianow icz - Doświadc zenia rodzinne w narracja ch (1 rozdział )
Nowakows ka, Miąsik - Wyzwania i szanse ped. społeczn o-opieku ńczej (3 rozdział y)
Olearczy k - Sieroctw o i osamotni enie. Pedagogi czne problemy kryzysu współcze snej rodziny
Oleś - Psycholo gia człowiek a dorosłeg o (rozdz. 1-4 + str. 227-236)
Pachociń ski - Pedagogi ka porównaw cza (str. 77-110 przybliż one badania porównaw cze)
Palka - Metodolo gia-Bada nia-Prak tyka pedagogi czna
Palka (red.) - Podstawy metodolo gii badań w pedagogi ce
Pawłowsk a - Poradnic two pedagogi czne
Pietrasi ński - Mądrość, czyli świetne wyposaże nie umysłu
Pilch - Zasady badań pedagogi cznych
Pilch - Zasady badań pedagogi cznych (1995)
Pilch, Bauman - Zasady badań pedagogi cznych. Strategi e ilościow e i jakościo we (rozdzia ł 8 - Organiza cja i etapy badań)
Popek, Winiarz (red.) - Nauczyci el - zawód, powołani e, pasja (niektór e artykuły )
Portmann - Gry i zabawy kształtu jące pewność siebie
Portmann - Gry i zabawy przeciwk o agresji
Pospiszy l - Ojciec a rozwój dziecka
Pospiszy l - Ojciec a wychowan ie dziecka
Przygońs ka (red.) - Motywacj a w edukacji (3 rozdział y)
Przygońs ka (red.) - Nauczyci el - rozwój zawodowy i kompeten cje (2 artykuły )
Raczkows ka - Kiedy rodzina zawiedzi e
Raczkows ka - Wychowan ie w domu dziecka
Rapley - Analiza konwersa cji, dyskursu i dokument ów (rozdz. 5 i 6)
Rostowsk a, Jarmołow ska (red.) - Rozwojow e i wychowaw cze aspekty życia rodzinne go (niektór e rozdział y)
Roter - Proces socjaliz acji dzieci w warunkac h obóstwa społeczn ego
Rudnicki , Kutrowsk a, Nowak-Dz iemianow icz (red.) - Nauczyci el - misja czy zawód (2 artykuły )
Rylke - Pokoleni e zmian. Czego boją się dorośli
Sajkowsk a - Stygmat instytuc ji. Społeczn e postrzeg anie wychowyw anków domów dziecka
Schon - Synowie i ojcowie
Sendyk - Społeczn e przystos owanie dzieci z poczucie m sieroctw a duchoweg o (niektór e rozdział y)
Sikorska - Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko (od rozdział u 3)
Sikorska (red.) - Być rodzicem we współcze snej Polsce (niektór e rozdział y)
Skorny - Aspiracj e młodzież y oraz kierując e nimi prawidło wości
Skorny - Prace magister skie z psycholo gii i pedagogi ki
Śledzian owski - Rodzina międzypo koleniow a w Polsce na progu XXI wieku (niektór e str - dotycząc e relacji ojciec-d ziecko)
Sobczak- Michałow ska, Kozubska (red.) - Budowani e systemu wsparcia dla rodziny. Możliwoś ci i ogranicz enia
Sosnowsk i - Ojciec we współcze snej przestrz eni życia dziecka - Ojciec we współcze snej rodzinie . Programy telewizy jne jako źródło kształtu jące określon e modele ojcostwa
Sosnowsk i - Ojciec we współcze snej rodzinie . Kontekst pedagogi czny
Svobodov a, Język i mowa. Ćwiczeni a rozwijaj ące motorykę narządów mowy
Sygit (red.) - Zarys gerontol ogii
Szarota - Gerontol ogia społeczn a i oświatow a
Szempruc h, Pedeutol ogia (Rozdzia ły BEZ 1, 6, 8)
Szlendak - Zaniedba na piaskown ica
Szmigiel ska (red.) - Rodzina jako środowis ko rozwoju dzieci i rodziców (2 artykuły )
Szymbors ka - Sieroctw o społeczn e
T-Ż
terapia pedagogiczna - pomoce
Galeria
Prywatne
zachomikowane
« poprzednia stronanastępna strona »
 • 0,6 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,1 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 0,7 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,1 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,1 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,1 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,0 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,1 MB
 • 8 kwi 13 15:58
 • 1,3 MB
 • 8 kwi 13 15:43
 • 1,2 MB
 • 8 kwi 13 15:43
« poprzednia stronanastępna strona »
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  95
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

95 plików
111,18 MB

anya-86

anya-86 napisano 10.09.2015 00:04

zgłoś do usunięcia
SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM

wadem-film napisano 15.09.2015 15:09

zgłoś do usunięcia
ginger.86

ginger.86 napisano 17.09.2015 20:19

zgłoś do usunięcia
SERIALE 2015 FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM
anya-86-filmy

anya-86-filmy napisano 4.10.2015 14:24

zgłoś do usunięcia
---------------->SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 , FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM
PROGRAMY2016

PROGRAMY2016 napisano 4.06.2016 10:37

zgłoś do usunięcia
danielooo148

danielooo148 napisano 10.06.2016 20:44

zgłoś do usunięcia
anya-film-2016

anya-film-2016 napisano 10.07.2016 19:45

zgłoś do usunięcia
wiedzminXXXx

wiedzminXXXx napisano 14.10.2016 17:51

zgłoś do usunięcia

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności