Drogi Chomiku,

Chcielibyśmy przypomnieć pewne informacje dot. ochrony danych osobowych. Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx

Czy wykorzystujemy pliki cookies?

Administrator Twoich danych osobowych Kelo Corporation z siedzibą w Belize City wykorzystuje na stronie chomikuj.pl pliki cookies, czyli pliki zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i technologie zbliżone. Część plików cookies jest niezbędna do korzystania z serwisu, inne ułatwiają korzystanie z serwisu np.: zapisują informacje, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać ponownie podczas kolejnych odwiedzin serwisu, jeszcze inne pozwalają dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną reklamę.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies, zebrane podczas korzystania ze stron serwisu, w celu marketingu naszych usług, co mieści się w naszym usprawiedliwionym interesie. w szczególności wyświetlamy w ramach serwisu reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, dotyczące naszych usług.

Zapewniamy, że z plików  cookies nie korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Pliki cookies nie wpływają na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt z którego korzysta.

Do wykorzystania plików cookies w celu marketingu produktów lub usług innych podmiotów potrzebna jest Twoja zgoda, którą możesz wyrazić klikając "Zgadzam się i przechodzę do serwisu". Brak Twojej zgody spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dostosowana do Twoich preferencji, będzie to reklama wyświetlona przypadkowo, a nie dopasowana dla Ciebie. w przypadku, gdy nie chcesz instalować na swoim urządzeniu plików cookies wykorzystywanych do dostosowania treści reklamowych masz prawo do niewyrażenia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

Czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie profilowanych reklam?
NIE TAK

w przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie plików cookies przez naszych partnerów, nasi partnerzy będą również mogli, wykorzystać zebrane informacje dla celów analitycznych aby ocenić skuteczność działań marketingowych.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i możesz ją wycofać w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki w sposób opisany poniżej. Możesz kliknąć "przejdź do serwisu" tylko, jeśli masz co najmniej 16 lat.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej zamieszczonymi linkami:

Jak już wspominaliśmy, pełną informację dotyczącą ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności (http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx).

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
borsukomiks
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Borsuk

widziany: 8.02.2018 00:30

 • pliki muzyczne
  336
 • pliki wideo
  3310
 • obrazy
  57999
 • dokumenty
  60177

139771 plików
3571,51 GB

Ukryj opis Rozwiń
FolderyFoldery
borsukomiks
Ebooki - english
 
Ebooki pod CALIBRE
 
Angielskie
12000 formatowane - różne
## BOOK LIST ##
1-9
 
2600 Magaz ine
 
26 00 Ma ga zi ne _ Th e Ha ck er Qu ar te rl y - Di gi ta l Ed it io n - Su mm er 20 11 (1 46 86 )
50 Cent
Th e 50 th La w (2 29 20 )
A
 
B
 
C
 
C. E. Lawre nce
 
Si le nt Sc re am s (8 25 1)
Si le nt Vi ct im (8 25 2)
C. E. Murph y
 
C. Gordo n Bell
 
To ta l Re ca ll (1 65 60 )
C. J. Box
 
C. J. Chive rs
 
Th e Gu n (7 65 1)
C. J. Omolo lu
 
Di rt y Li tt le Se cr et s (1 62 60 )
C. J. Sanso m
 
So ve re ig n (2 88 8)
C. Marin a March ese
 
Ho ne yb ee _ Le ss on s Fr om an Ac ci de nt al Be e (1 42 76 )
Ho ne yb ee _ Le ss on s Fr om an Ac ci de nt al Be ek ee pe r (1 42 76 )
C. S. Chall inor
 
Mu rd er on th e Mo or (1 20 77 )
C. S. Fried man
 
Cr ow n of Sh ad ow s (8 49 9)
C. S. Lewis
 
C. T. Adams
 
C. W. Gortn er
 
Th e Tu do r Se cr et (1 03 61 )
C.S. Graha m
 
Th e Ba by lo ni an Co de x (1 04 02 )
Caitl in Kittr edge
 
Caitl in R. Kiern an
 
Si lk (1 60 36 )
Caleb Carr
 
Th e Al ie ni st (1 10 34 )
Th e An ge l of Da rk ne ss (1 45 75 )
Caleb Melby
 
Th e Ze n of St ev e Jo bs (2 33 64 )
Cali Ressl er
 
Wh y Wo rk Su ck s an d Ho w to Fi x It _ Th e Re su lt s- On ly Re vo lu ti on (2 30 66 )
calib re
 
Camer on Dean
 
Et er na l Hu ng er (2 89 8)
Lu sc io us Cr av in g (2 89 7)
Pa ss io na te Th ir st (2 89 6)
Camer on Gunn
 
Be n an d Me _ Fr om Te mp er an ce to Hu mi li ty (1 45 18 )
Camer on Haley
 
Mo b Ru le s (5 81 0)
Camer on Newha m
 
Le ar ni ng th e Ba sh Sh el l, 3r d Ed it io n (7 97 3)
Camer on Strac her
 
Th e Wa te r Wa rs (8 70 3)
Camil la Gibb
 
Sw ee tn es s in th e Be ll y (2 61 0)
Camil le DeAng elis
 
Pe tt y Ma gi c_ Be in g th e Me mo ir s an d Co nf es si on s of Mi ss Ev el yn Ha rb in ge r, Te mp tr es s an d Tr ou bl em ak er (1 22 84 )
Camil le Pagli a
 
Br ea k, Bl ow , Bu rn _ Ca mi ll e Pa gl ia Re ad s Fo rt y- Th re e of th e Wo rl d' s Be st Po em s (1 60 31 )
Camy Tang
 
Su sh i fo r On e_ (2 61 2)
Canda ce Bushn ell
 
On e Fi ft h Av en ue (1 12 96 )
Candi ce Milla rd
 
De st in y of th e Re pu bl ic (1 64 07 )
Candy Gourl ay
 
Ta ll St or y (2 36 59 )
Cara Carne s
 
Wo lf (3 00 7)
Cara Lynn Shult z
 
Sp el lb ou nd (2 19 22 )
Carey Rockw ell
 
On th e Tr ai l of th e Sp ac e Pi ra te s_ A To m Co rb et t Sp ac e Ca de t Ad ve nt ur e (8 76 1)
Carid ad Pinei ro
 
Mo re Th an a Mi ss io n (1 92 56 )
Caris O'Mal ley
 
Th e Eg g Sa id No th in g (1 43 85 )
Carl E. Walte r
 
Re d Ca pi ta li sm _ Th e Fr ag il e Fi na nc ia l Fo un da ti on of Ch in a' s Ex tr ao rd in ar y Ri se (1 18 97 )
Carl Futia
 
Th e Ar t of Co nt ra ri an Tr ad in g_ Ho w to Pr of it Fr om Cr ow d Be ha vi or in th e Fi na nc ia l Ma rk et s (1 05 41 )
Carl Hiaas en
 
Carl Hoffm an
 
Th e Lu na ti c Ex pr es s_ Di sc ov er in g th e Wo rl d . . . Vi a It s Mo st Da ng er ou s Bu se s, Bo at s, Tr ai ns , an d Pl (1 46 34 )
Carl Safin a
 
A Se a in Fl am es (1 47 28 )
Carl Sagan
 
Carl Zimme r
 
A Pl an et of Vi ru se s (1 62 09 )
Mi cr oc os m_ E. Co li an d th e Ne w Sc ie nc e of Li fe (1 84 16 )
Carla Negge rs
 
Carli n
 
In vi ct us (1 43 16 )
Carli n Roman o
 
Ph il ad el ph ia No ir (1 49 15 )
Carlo Collo di
 
Pi no cc hi o (1 86 3)
Carlo Emili o Gadda
 
Th at Aw fu l Me ss on th e vi a Me ru la na (9 97 0)
Carlo s Fuent es
 
Ha pp y Fa mi li es _ St or ie s (1 19 63 )
Carlo s J. Corte s
 
Th e Pr is on er (1 66 25 )
Carlo s Ruiz Zafon
 
Th e An ge l' s Ga me (2 32 1)
Th e Mi dn ig ht Pa la ce (1 80 55 )
Th e Sh ad ow of th e Wi nd (2 48 )
Carlt on Jacks on
 
Ch il d of th e Si t- Do wn s_ Th e Re vo lu ti on ar y Li fe of Ge no ra Do ll in ge r (1 74 44 )
Carme n Carte r
 
Th e Ch il dr en of Ha ml in (1 11 40 )
Th e De vi l' s He ar t (1 11 74 )
Caro Peaco ck
 
De at h at Da wn (1 09 76 )
Carol Birch
 
Ja mr ac h' s Me na ge ri e (1 81 68 )
Carol Goodm an
 
Ar ca di a Fa ll s (1 76 0)
Carol Marin elli
 
Em er ge nc y_ Wi fe Lo st an d Fo un d (6 12 8)
Carol S. Dweck
 
Mi nd se t _ Th e Ne w Ps yc ho lo gy of Su cc es s (1 75 20 )
Carol Shiel ds
 
Th e Bo x Ga rd en (2 60 5)
Carol Steph enson
 
Co ur ti ng De at h (2 17 71 )
Carol Tavri s
 
Mi st ak es We re Ma de (2 34 42 )
Carol e Nelso n Dougl as
 
Si lv er Zo mb ie _ De li la h St re et _ Pa ra no rm al In ve st ig at or (7 65 6)
Carol ine Alexa nder
 
Th e En du ra nc e_ Sh ac kl et on 's Le ge nd ar y An (1 03 48 )
Th e En du ra nc e_ Sh ac kl et on 's Le ge nd ar y An ta rc ti c Ex pe di ti on (1 03 48 )
Carol ine Kenne dy
 
Ja cq ue li ne Ke nn ed y (1 74 36 )
Sh e Wa lk s in Be au ty _ A Wo ma n' s Jo ur ne y Th ro ug h Po em s (1 24 63 )
Carol ine Moore head
 
A Tr ai n in Wi nt er _ An Ex tr ao rd in ar y St or y of Wo me n, Fr ie nd sh ip an d Su rv iv al in Wo rl d Wa r Tw o (1 80 52 )
Carol ine Tagga rt
 
I Us ed to Kn ow Th at _ St uf f Yo u Fo rg ot Fr om Sc ho ol (2 31 67 )
Carol yn Burke
 
No Re gr et s (1 71 41 )
Carol yn Haine s
 
Bo ne s of a Fe at he r (1 86 89 )
Carol yn Hart
 
Th e Ch ri st ie Ca pe r (2 18 06 )
Carol yn Jesso p
 
Es ca pe (2 39 5)
Carol yn Keene
 
Carol yn Parkh urst
 
Th e No bo di es Al bu m (2 21 0)
Carol yn Turge on
 
Me rm ai d_ A Tw is t on th e Cl as si c Ta le (1 42 95 )
Ra in Vi ll ag e (1 41 39 )
Carol yn Wheat
 
Ho w to Wr it e Ki ll er Fi ct io n_ Th e Fu nh ou se of My st er y & th e Ro ll er Co as te r of Su sp en se (1 18 64 )
Carol yn Wheat er
 
Pr ac ti ce Ma ke s Pe rf ec t Al ge br a (1 58 51 )
Carol yn Willi ford
 
Br id ge to a Di st an t St ar (2 28 65 )
Carri e Bebri s
 
Po ol of Ra di an ce _ Ru in s of My th Dr an no r (1 51 02 )
Carri e Ryan
 
Th e Da rk an d Ho ll ow Pl ac es (1 62 04 )
Carri e Vaugh n
 
Di sc or d' s Ap pl e (5 93 0)
Carso n Kress ley
 
Of f th e Cu ff (2 36 64 )
Carso n McCul lers
 
He ar t Is a Lo ne ly Hu nt er (1 19 42 )
Re fl ec ti on s in a Go ld en Ey e (1 19 43 )
Carst en Jense n
 
We , th e Dr ow ne d (1 55 58 )
Cary McNea l
 
1, 00 1 Fa ct s Th at Wi ll Sc ar e th e S# _t Ou t of Yo u_ Th e Ul ti ma te Ba th ro om Re ad er (2 32 66 )
Casey Mayes
 
A De ad ly Ro w (5 78 2)
Cash Peter s
 
Na ke d in Da ng er ou s Pl ac es (1 41 20 )
Cassa ndra Clare
 
Cl oc kw or k An ge l (2 89 9)
Cassi e Miles
 
Co lo ra do Ab du ct io n (6 12 1)
Cate Noble
 
De ad ly Ga me s (9 69 3)
Cate Tiern an
 
Bl oo d Wi tc h_ Bo ok Th re e (2 18 53 )
Cathe rine Allio tt
 
On e Da y in Ma y (1 09 77 )
Th e Se cr et Li fe of Ev ie Ha mi lt on (2 18 56 )
Cathe rine Auste n
 
Al l Go od Ch il dr en (2 36 65 )
Cathe rine Banne r
 
Th e Ey es of a Ki ng (2 90 0)
Vo ic es in th e Da rk (2 90 1)
Cathe rine Blyth
 
Th e Ar t of Co nv er sa ti on (1 66 89 )
Cathe rine Coope r
 
Th e Go ld en Ac or n (8 79 9)
Cathe rine Coult er
 
Cathe rine Crier
 
Fi na l An al ys is (1 64 59 )
Cathe rine Georg e
 
Th e Mi ll io na ir e' s Re be ll io us Mi st re ss (2 90 2)
Th e Po we r of th e Le ge nd ar y Gr ee k (2 90 3)
Cathe rine Jinks
 
Th e Re fo rm ed Va mp ir e Su pp or t Gr ou p (2 48 0)
Cathe rine Price
 
10 1 Pl ac es No t to Se e Be fo re Yo u Di e (2 32 30 )
Cathe rine Schmi dt-Jo nes
 
Un de rs ta nd in g Ba si c Mu si c Th eo ry (1 75 69 )
Cathe rynne M. Valen te
 
Th e Gi rl Wh o Ci rc um na vi ga te d Fa ir yl an d in a Sh ip of He r Ow n Ma ki ng (1 80 41 )
Th e Ha bi ta ti on of th e Bl es se d (2 35 03 )
Cathe rynne Valen te
 
Pa li mp se st (3 24 5)
Cathi e Linz
 
Lu ck Be a La dy (1 16 23 )
Ma d, Ba d an d Bl on de (1 14 64 )
Cathl een Schin e
 
Th e Th re e We is sm an ns of We st po rt (2 39 09 )
Cathl een Schur r
 
Th e Sh y Li tt le Ki tt en (1 91 71 )
Cathr yn Fox
 
Al l Wo rk ed Up (1 03 2)
In st in ct iv e (1 03 3)
Cathy Cassi dy
 
Cathy Crimm ins
 
Ho w th e Ho mo se xu al s Sa ve d Ci vi li za ti on (1 42 88 )
Cathy Marie Bucha nan
 
Th e Da y th e Fa ll s St oo d St il l (5 93 4)
Cathy Maxwe ll
 
Fo ur Du ke s an d a De vi l (5 98 0)
Cathy N. David son
 
No w Yo u Se e It _ Ho w th e Br ai n Sc ie nc e of At te nt io n Wi ll Tr an sf or m th e Wa y We Li ve , Wo rk , an d Le ar n (1 60 16 )
Cathy Scott -Clar k
 
Th e Am be r Ro om _ Th e Fa te of th e Wo rl d' s Gr ea te st Lo st Tr ea su re (2 19 55 )
Cathy Willi ams
 
Bi tt er sw ee t Lo ve (2 36 68 )
Th e Se cr et Sp an is h Lo ve -C hi ld (2 61 3)
Cathy Wilso n
 
Es ca pe Fr om Ev il (1 87 45 )
Cathy Yardl ey
 
En sl av e_ Th e Ta mi ng of th e Be as t (2 03 1)
Ra vi sh _ Th e Aw ak en in g of Sl ee pi ng Be au ty (2 03 2)
Cathy Ytak
 
No th in g bu t Yo ur Sk in (2 28 73 )
Cawth orne, Nigel
 
Ki ll er s_ Th e Mo st Ba rb ar ic Mu rd er er s of Ou r Ti me (1 11 28 )
Cecil y Von Ziege sar
 
Cl as s (2 36 71 )
Cesar Milla n
 
Pu pp yh oo d_ Ho w to Ra is e th e Pe rf ec t Do g (2 01 7)
Chad Harba ch
 
Th e Ar t of Fi el di ng _ A No ve l (1 61 78 )
Chad Millm an
 
Th e On es Wh o Hi t th e Ha rd es t_ Th e St ee le (7 56 3)
Th e On es Wh o Hi t th e Ha rd es t_ Th e St ee le rs , th e Co wb oy s, th e '7 0s , an d th e Fi gh t fo r Am er ic a' s So ul (7 56 3)
Chaim Potok
 
Th e Ga te s of No ve mb er (2 90 4)
Chalm ers Johns on
 
Di sm an tl in g th e Em pi re _ Am er ic a' s La st Be st Ho pe (1 19 02 )
Chan Koonc hung
 
Fa t Ye ar s (2 28 46 )
Chand ra Hoffm an
 
Ch os en _ A No ve l (6 12 2)
Chanr ithy Him
 
Wh en Br ok en Gl as s Fl oa ts _ Gr ow in g Up Un de r th e Kh me r Ro ug e (1 26 41 )
Charl aine Harri s
 
Charl ene Sands
 
Mi ll io n- Do ll ar Ma rr ia ge Me rg er (2 90 5)
Charl es Allen Graml ich
 
Wi ng s Ov er Ta le ra (2 36 72 )
Charl es Auste n
 
Li ke Wa rm Su n on Ne kk id Bo tt om s (8 68 2)
Charl es Barkl ey
 
I Ma y Be Wr on g bu t I Do ub t It (1 78 74 )
Charl es Baxte r
 
Gr yp ho n_ Ne w an d Se le ct ed St or ie s (1 78 72 )
Th e Fe as t of Lo ve (2 26 72 )
Th e So ul Th ie f_ A No ve l (1 75 58 )
Charl es Bell
 
My SQ L Hi gh Av ai la bi li ty (7 97 6)
Charl es Bowde n
 
Mu rd er Ci ty _ Ci ud ad Ju ar ez an d th e Gl ob al Ec on om y' s Ne w Ki ll in g Fi el ds (1 59 32 )
Charl es Broka w
 
Th e At la nt is Co de (2 90 6)
Charl es Bukow ski
 
Charl es C. Mann
 
Charl es Cummi ng
 
Charl es Darwi n
 
Th e Or ig in of Sp ec ie s (B ar ne s & No bl e Cl as si cs ) (1 57 12 )
Th e Or ig in of Sp ec ie s by Me an s of Na tu ra l Se le ct io n, Or , th e Pr es er va ti on of Fa vo re d Ra ce s in th e St (2 00 1)
Charl es Dicke ns
 
Charl es Esdai le
 
Na po le on 's Wa rs _ An In te rn at io na l Hi st or y, 18 03 -1 81 5 (1 56 16 )
Charl es Finch
 
A St ra ng er in Ma yf ai r (2 17 84 )
Charl es Frazi er
 
Ni gh tw oo ds (1 64 38 )
Charl es Freem an
 
Th e Cl os in g of th e We st er n Mi nd _ Th e Ri se of Fa it h an d th e Fa ll of Re as on (1 26 33 )
Charl es Georg e Smith
 
Su rv iv al __ St ru ct ur in g Pr os pe ri ty fo r Yo ur se lf an d th e Na ti on (1 63 99 )
Charl es Glass
 
Am er ic an s in Pa ri s_ Li fe an d De at h Un de r Na zi Oc cu pa ti on (1 72 36 )
Charl es Lachm an
 
A Se cr et Li fe _ Th e Li es an d Sc an da ls of Pr es id en t Gr ov er Cl ev el an d (2 33 37 )
Charl es Londo n
 
On e Da y th e So ld ie rs Ca me (1 81 71 )
Charl es Marti n
 
Wh er e th e Ri ve r En ds (1 81 72 )
Charl es McCar ry
 
Th e Mi er ni k Do ss ie r (1 10 66 )
Th e Te ar s of Au tu mn (1 10 67 )
Charl es Moffa t
 
Ri se of th e Bl ad e (1 50 76 )
Charl es Nicho ll
 
Th e Lo dg er Sh ak es pe ar e_ Hi s Li fe on Si lv er St re et (2 61 5)
Charl es P. Pierc e
 
Id io t Am er ic a_ Ho w St up id it y Be ca me a Vi rt ue in th e La nd of th e Fr ee (2 00 7)
Charl es Petzo ld
 
Co de _ Th e Hi dd en La ng ua ge of Co mp ut er Ha rd wa re an d So ft wa re (1 78 12 )
Charl es Porti s
 
Tr ue Gr it (9 59 8)
Charl es R. Pelle grino
 
Dy so n Sp he re (1 11 90 )
Charl es Ray Wille ford
 
Co ck fi gh te r (1 73 69 )
Charl es Royst er
 
Th e Fa bu lo us Hi st or y of th e Di sm al Sw am p Co mp an y_ A St or y of Ge or ge Wa sh in gt on 's Ti me s (1 20 63 )
Charl es Seife
 
Pr oo fi ne ss (1 59 40 )
Su n in a Bo tt le (1 66 77 )
Ze ro (1 74 78 )
Charl es Sever ance
 
Hi gh Pe rf or ma nc e Co mp ut in g (1 75 91 )
Charl es Slack
 
He tt y_ Th e Ge ni us an d Ma dn es s of Am er ic a' s Fi rs t Fe ma le Ty co on (1 47 78 )
Charl es Sophy
 
Si de by Si de _ Th e Re vo lu ti on ar y Mo th er -D au gh te r Pr og ra m fo r Co nf li ct -F re e Co mm un ic at io n (1 63 40 )
Charl es Stros s
 
Charl es Todd
 
Charl es Willi ams
 
Charl es Yu
 
Ho w to Li ve Sa fe ly in a Sc ie nc e Fi ct io na l Un iv er se (7 51 0)
Charl ie Caril lo
 
Ra is in g Ja ke (6 85 6)
Charl ie Husto n
 
Charl otte Bront e
 
Ja ne Ey re (B ar ne s & No bl e Cl as si cs ) (7 5)
Ja ne Ey re (H ar pe r Co ll in s) (1 17 93 )
Vi ll et te (B ar ne s & No bl e Cl as si cs ) (1 57 17 )
Charl otte Carte r
 
Tr ip Wi re _ A Co ok Co un ty My st er y (1 10 68 )
Charl otte Dougl as
 
Th e Ba tt le of Be ta ze d (1 12 57 )
Charl otte Gray
 
Si st er s in th e Wi ld er ne ss (2 26 73 )
Charl otte Sophi a Kasl
 
If th e Bu dd ha Go t St uc k_ A Ha nd bo ok fo r Ch an ge on a Sp ir it ua l Pa th (2 33 44 )
Charl otte Wood
 
Br ot he rs & Si st er s (9 01 2)
Chas Newke y-Bur den
 
Am y Wi ne ho us e_ Th e Bi og ra ph y (1 62 12 )
Chaz McGee
 
An ge l In te rr up te d (5 77 9)
De so la te An ge l (2 21 1)
Chels ea Handl er
 
Ar e Yo u Th er e, Vo dk a_ It 's Me , Ch el se a (8 58 )
Ch el se a Ch el se a Ba ng Ba ng (8 59 )
My Ho ri zo nt al Li fe _ A Co ll ec ti on of On e- Ni gh t St an ds (8 60 )
Chels ea's Famil y, Frien ds
 
Li es Th at Ch el se a Ha nd le r To ld Me (1 26 17 )
Cheri e Pries t
 
Chery l Tallm an
 
So Ea sy Ba by Fo od Ba si cs _ Ho me ma de Ba by Fo od in Le ss Th an 30 Mi nu te s Pe r We ek (1 87 59 )
Chesl ey B. Sulle nberg er
 
Hi gh es t Du ty _ My Se ar ch fo r Wh at Re al ly Ma tt er s (1 80 60 )
Chest er Himes
 
Al l Sh ot Up _ Th e Cl as si c Cr im e Th ri ll er (2 28 74 )
Chet Holme s
 
Th e Ul ti ma te Sa le s Ma ch in e (1 38 89 )
Chet Raymo
 
Sk ep ti cs an d Tr ue Be li ev er s (7 67 5)
Chet Willi amson
 
Mu rd er in Co rm yr (1 50 73 )
Chima manda Ngozi Adich ie
 
Th e Th in g Ar ou nd Yo ur Ne ck (1 11 14 )
China Mievi lle
 
China Willi ams
 
Th ai la nd (L on el y Pl an et , 13 th Ed it io n) (1 66 26 )
Chinu a Acheb e
 
An th il ls of th e Sa va nn ah (2 18 38 )
Th in gs Fa ll Ap ar t (1 81 0)
Chip Heath
 
Sw it ch (1 54 48 )
Chloe Neill
 
Dr in k De ep (1 73 20 )
Ha rd Bi tt en (1 26 52 )
Chode rlos de Laclo s
 
Da ng er ou s Li ai so ns (6 81 )
Chol- hwan Kang
 
Th e Aq ua ri um s of Py on gy an g_ Te n Ye ar s in th e No rt h Ko re an Gu la g (1 71 91 )
Chris Bohja lian
 
Th e Do ub le Bi nd (7 35 6)
Th e Ni gh t St ra ng er s (1 68 20 )
Chris Bouch er
 
Chris Braak
 
Th e Tr an sl at ed Ma n an d Ot he r St or ie s (1 74 79 )
Chris Bradf ord
 
Chris Broga n
 
Go og le _ fo r Bu si ne ss _ Ho w Go og le 's So ci al Ne tw or k Ch an ge s Ev er yt hi ng (2 32 35 )
Chris Burto n
 
Al ph a On e (1 18 18 )
Chris Carte r
 
Th e Cr uc if ix Ki ll er (1 21 86 )
Chris Cleav e
 
Li tt le Be e (1 16 33 )
Chris Craft
 
IP ho ne Ga me De ve lo pm en t (1 67 22 )
Chris Culve r
 
Th e Ab be y (1 55 46 )
Chris Dixon
 
Gh os t Wa ve (1 69 93 )
Chris Hardw ick
 
Th e Ne rd is t Wa y_ Ho w to Re ac h th e Ne xt Le ve l (I n Re al Li fe ) (2 33 15 )
Chris Hedge s
 
De at h of th e Li be ra l Cl as s (1 19 01 )
Em pi re of Il lu si on (1 81 16 )
Wa r Is a Fo rc e Th at Gi ve s Us Me an in g (2 37 19 )
Chris J. Rando lph
 
St ar s Ra in Do wn (6 25 7)
Chris Jeric ho
 
A Li on 's Ta le _ Ar ou nd th e Wo rl d in Sp an de x (1 00 03 )
Un di sp ut ed _ Ho w to Be co me th e Wo rl d Ch am pi on in 1, 37 2 Ea sy St ep s (1 25 88 )
Chris Kuzne ski
 
Chris Licht
 
Wh at I Le ar ne d Wh en I Al mo st Di ed (1 38 58 )
Chris Marte nson
 
Th e Cr as h Co ur se (1 80 70 )
Chris Matth ews
 
Ja ck Ke nn ed y (1 73 19 )
Chris Moone y
 
Th e Mi ss in g (7 94 0)
Chris Moria rty
 
Sp in St at e (1 87 69 )
Chris Pries tley
 
Un cl e Mo nt ag ue 's Ta le s of Te rr or (1 89 22 )
Chris Rau
 
De al in g Wi th th e Me di a_ A Ha nd bo ok fo r St ud en ts , Ac ti vi st s, Co mm un it y Gr ou ps an d An yo ne Wh o Ca n' t Af (1 78 56 )
Chris Rowth orn
 
Ja pa n (L on el y Pl an et , 11 th Ed it io n) (1 54 16 )
Chris Ryan
 
Wh o Da re s Wi ns (2 61 9)
Chris Rylan der
 
Th e Fo ur th St al l (1 22 85 )
Chris Sande rs; Chris Sande rs
 
Pr ac ti ca l Pa ck et An al ys is (8 26 1)
Chris Scott Wilso n
 
Sc ar bo ro ug h Fa ir (2 36 75 )
Th e Co pp er Ci ty (2 36 79 )
Chris Speye r
 
De vi l' s Ro ck (1 13 30 )
Chris Stewa rt
 
Dr iv in g Ov er Le mo ns _ An Op ti mi st in Sp ai n (1 48 98 )
Th re e Wa ys to Ca ps iz e a Bo at (1 48 94 )
Chris Takem ura; Luke S. Crawf ord
 
Th e Bo ok of Xe n (7 96 6)
Chris Van Allsb urg
 
Th e Ch ro ni cl es of Ha rr is Bu rd ic k_ Fo ur te (1 80 44 )
Th e Ch ro ni cl es of Ha rr is Bu rd ic k_ Fo ur te en Am az in g Au th or s Te ll th e Ta le s (1 80 44 )
Chris Woodi ng
 
Re tr ib ut io n Fa ll s (1 70 77 )
Th e Bl ac k Lu ng Ca pt ai n (1 70 76 )
Th e Sk ei n of La me nt (7 57 3)
Chris ta Allan
 
Wa lk in g on Br ok en Gl as s (1 20 92 )
Chris tian Camer on
 
Ki ll er of Me n (1 03 60 )
Chris tian Cantr ell
 
Co nt ai nm en t (2 32 2)
Chris tian DeBen edett i
 
Th e Gr ea t Am er ic an Al e Tr ai l (1 77 90 )
Chris tian Giudi ce
 
Ha nd s of St on e (1 78 04 )
Chris tian Lande r
 
St uf f Wh it e Pe op le Li ke (1 55 41 )
Chris tian Paren ti
 
Tr op ic of Ch ao s_ Cl im at e Ch an ge an d th e Ne w Ge og ra ph y of Vi ol en ce (1 56 57 )
Chris tie Golde n
 
Chris tie Ridgw ay
 
Ma d En ou gh to Ma rr y (6 10 7)
Chris tina Baker Kline
 
Bi rd in Ha nd (8 71 8)
Chris tina Haag
 
Co me to th e Ed ge _ A Me mo ir (1 19 53 )
Chris tine Barbe r
 
Th e Bo ne Fi re _ A My st er y (2 21 2)
Th e Re pl ac em en t Ch il d (2 21 3)
Chris tine Feeha n
 
Chris tine Gross -Loh
 
Th e Di ap er -F re e Ba by _ Th e Na tu ra l To il et Tr ai ni ng Al te rn at iv e (1 60 96 )
Chris tine Richa rd
 
Co nf id en ce Ga me (1 79 86 )
Chris tine Spark s
 
El ep ha nt Ma n (1 69 31 )
Chris tophe r A. Bohja lian
 
Se cr et s of Ed en (2 39 57 )
Chris tophe r Andre w
 
Th e Sw or d & th e Sh ie ld _ Th e Mi tr ok hi n Ar (1 81 81 )
Th e Sw or d & th e Sh ie ld _ Th e Mi tr ok hi n Ar ch iv e & th e Se cr et Hi st or y of th e KG B (1 81 81 )
Chris tophe r Anvil
 
RX fo r Ch ao s (7 21 9)
Chris tophe r Bayly
 
Fo rg ot te n Wa rs _ Fr ee do m an d Re vo lu ti on i (8 76 6)
Fo rg ot te n Wa rs _ Fr ee do m an d Re vo lu ti on in So ut he as t As ia (8 76 6)
Chris tophe r Bohja lian
 
Be fo re Yo u Kn ow Ki nd ne ss (7 85 0)
Chris tophe r Booke r
 
Th e Se ve n Ba si c Pl ot s (1 66 70 )
Chris tophe r Brook myre
 
Pa nd ae mo ni um (2 45 9)
Chris tophe r Buckl ey
 
Fl or en ce of Ar ab ia (5 95 7)
Th an k Yo u fo r Sm ok in g (5 83 9)
Wr y Ma rt in is (1 68 18 )
Chris tophe r Buech eler
 
Th e Bl oo d Th at Bo nd s (2 21 4)
Chris tophe r Bulis
 
Chris tophe r Bunn
 
Th e Ha wk an d Hi s Bo y (1 61 47 )
Th e Sh ad ow at th e Ga te (1 61 48 )
Chris tophe r Caldw ell
 
Re fl ec ti on s on th e Re vo lu ti on in Eu ro pe (2 37 95 )
Chris tophe r Cokin os
 
Th e Fa ll en Sk y (1 45 76 )
Chris tophe r Coope r
 
Do ct or Wh o_ Th e Kr il li ta ne St or m (9 41 7)
Chris tophe r Fowle r
 
Chris tophe r Golde n
 
Chris tophe r H. Bidme ad
 
Do ct or Wh o_ Ca st ro va lv a (9 13 0)
Do ct or Wh o_ Fr on ti os (9 17 0)
Do ct or Wh o_ Lo go po li s (9 16 0)
Chris tophe r Hadna gy
 
So ci al En gi ne er in g_ Th e Ar t of Hu ma n Ha ck in g (9 00 6)
Chris tophe r Hibbe rt
 
Th e Bo rg ia s (1 80 80 )
Chris tophe r Hitch ens
 
Chris tophe r J. Russe ll
 
Qu es t of th e Wa rr io r Sh ee p (1 89 30 )
Chris tophe r L. Benne tt
 
Chris tophe r M. Clark
 
Ir on Ki ng do m_ Th e Ri se an d Do wn fa ll of Pr us si a, 16 00 -1 94 7 (8 76 9)
Chris tophe r Marlo we
 
Th e Co mp le te Pl ay s (2 33 94 )
Chris tophe r McDou gall
 
Bo rn to Ru n_ A Hi dd en Tr ib e, Su pe ra th le t (6 69 )
Bo rn to Ru n_ A Hi dd en Tr ib e, Su pe ra th le te s, an d th e Gr ea te st Ra ce th e Wo rl d Ha s Ne ve r Se en (6 69 )
Chris tophe r Moore
 
Chris tophe r P. Ander sen
 
Ba ra ck an d Mi ch el le (1 27 13 )
Chris tophe r Paoli ni
 
Chris tophe r Pike
 
Th e Se cr et of Ka (8 68 1)
Chris tophe r Pries t
 
Th e Pr es ti ge (4 66 )
Chris tophe r Reich
 
Chris tophe r Will Baer
 
Ki ss Me , Ju da s (1 42 27 )
Chris tos Tsiol kas
 
Th e Sl ap (8 44 2)
Chris ty Engli sh
 
Th e Qu ee n' s Pa wn (7 42 9)
Chris ty Yorke
 
Th e Wi sh in g Ga rd en (1 25 25 )
chrom atic
 
Mo de rn Pe rl (1 76 15 )
Chuck Cothr en
 
Co mp TI A Se cu ri ty _ Al l- In -O ne Ex am Gu id e, Se co nd Ed it io n (1 62 67 )
Chuck Ganno n
 
Ex tr em is (8 91 5)
Chuck Hogan
 
Pr in ce of Th ie ve s (2 90 7)
Chuck Klost erman
 
Chuck Logan
 
Ab so lu te Ze ro (8 75 9)
Af te r th e Ra in (8 90 4)
Ho me fr on t (9 59 9)
Chuck Palah niuk
 
Chuck Pfarr er
 
SE AL Ta rg et Ge ro ni mo _ Th e In si de St or y of th e Mi ss io n to Ki ll Os am a Bi n La de n (1 73 48 )
Cierr a Ranto ul
 
My Be st Fr ie nd s Ha ve Ha ir y Le gs (7 16 3)
Ciji Ware
 
Co tt ag e by th e Se a (2 17 73 )
Cinda Willi ams Chima
 
Th e Dr ag on He ir (1 04 30 )
Cindi Myers
 
Ro ck My Wo rl d (2 90 9)
Th e Ma n Ta me r (7 38 5)
Cindy K. Green
 
A Fu nn y Th in g Ha pp en ed on th e Wa y to Yo ur We dd in g (2 41 1)
CJ Lyons
 
Bl in d Fa it h (1 56 71 )
Sn ak e Sk in (1 23 85 )
CJ Werle man
 
Je su s Li ed (1 47 44 )
Clair e Cook
 
Th e Wi ld wa te r Wa lk in g Cl ub (2 32 5)
Clair e Tomal in
 
Sa mu el Pe py s (1 72 38 )
Clare Vande rpool
 
Mo on Ov er Ma ni fe st (1 13 31 )
Clark Howar d
 
Cl ar k Ho wa rd 's Li vi ng La rg e in Le an Ti me s_ 25 0_ Wa ys to Bu y Sm ar te r, Sp en d Sm ar te r, an d Sa ve Mo ne y (1 67 27 )
Claud ia Josep h
 
Ka te _ Ka te Mi dd le to n (1 70 05 )
Clay A. Johns on
 
Th e In fo rm at io n Di et _ A Ca se fo r Co ns ci ou s Co ns um pt io n (2 28 47 )
Clay Blair
 
Hi tl er 's U- Bo at Wa r_ Th e Hu nt er s, 19 39 -1 (1 27 53 )
Hi tl er 's U- Bo at Wa r_ Th e Hu nt er s, 19 39 -1 94 2 (1 27 53 )
Clay Shirk y
 
Co gn it iv e Su rp lu s_ Cr ea ti vi ty an d Ge ne ro si ty in a Co nn ec te d Ag e (1 03 66 )
Clayt on Emery
 
Da ng er ou s Ga me s (1 50 84 )
Mo rt al Co ns eq ue nc es (1 50 92 )
St ar of Cu rs ra h (1 52 13 )
Clayt on M. Chris tense n
 
Th e In no va to r' s So lu ti on _ Cr ea ti ng an d Su st ai ni ng Su cc es sf ul Gr ow th (1 66 78 )
Cleo Coyle
 
Cliff ord Riley
 
Clift on Campb ell
 
Th e Gl ad es (1 28 01 )
Clint on Ober
 
Ea rt hi ng _ Th e Mo st Im po rt an t He al th Di sc ov er y Ev er _ (1 15 06 )
Clive Barke r
 
Clive Cussl er
 
Clive Cussl er; Dirk Cussl er
 
Cr es ce nt Da wn - Di rk Pi tt Bo ok 21 (2 38 59 )
Clive Cussl er; Grant Black wood
 
Lo st Em pi re _ A Fa rg o Ad ve nt ur e (2 38 90 )
Clota ire Rapai lle
 
Th e Cu lt ur e Co de (1 10 54 )
Cody Lundi n
 
98 .6 De gr ee s_ Th e Ar t of Ke ep in g Yo ur As s Al iv e (1 45 26 )
Wh en Al l He ll Br ea ks Lo os e_ St uf f Yo u Ne ed to Su rv iv e Wh en Di sa st er St ri ke s (1 45 27 )
Coelh o Paulo
 
Ma kt ub (1 14 0)
Cole Stryk er
 
Ep ic Wi n fo r An on ym ou s_ Ho w 4c ha n' s Ar my Co nq ue re d th e We b (1 60 29 )
Colin Angus
 
Lo st in Mo ng ol ia _ Ra ft in g th e Wo rl d' s La (2 26 43 )
Lo st in Mo ng ol ia _ Ra ft in g th e Wo rl d' s La st Un ch al le ng ed Ri ve r (2 26 43 )
Colin Brake
 
Do ct or Wh o th e Co lo ny of Li es (9 57 4)
Do ct or Wh o_ Es ca pe Ve lo ci ty (9 37 4)
Do ct or Wh o_ Th e Pr ic e of Pa ra di se (9 26 5)
Colin Clark
 
My We ek Wi th Ma ri ly n (2 37 92 )
Colin Dexte r
 
De at h Is No w My Ne ig hb ou r (5 81 1)
Colin Dicke y
 
Cr an io kl ep ty _ Gr av e Ro bb in g an d th e Se ar ch fo r Ge ni us (1 81 23 )
Colin Escot t
 
Ha nk Wi ll ia ms (1 42 51 )
Colin Forbe s
 
Te rm in al (2 33 3)
Th e Ma in Ch an ce (2 33 4)
Th is Un it ed St at e (2 33 5)
Colin MacIn nes
 
Ab so lu te Be gi nn er s (1 87 41 )
Colin McAda m
 
Fa ll (3 20 9)
Colin Meloy
 
Wi ld wo od (1 90 13 )
Colin Nissa n
 
Do n' t Be Th at Gu y_ A Co ll ec ti on of 60 An no yi ng Gu ys We Al l Kn ow an d Wi sh We Di dn 't (2 08 3)
Colin Thubr on
 
Colle en McCul lough
 
Li fe Wi th ou t th e Bo ri ng Bi ts (2 37 51 )
Colm Toibi n
 
Mo th er s an d So ns (1 84 53 )
Th e Em pt y Fa mi ly _ St or ie s (1 80 17 )
Colso n White head
 
Comma nd Promp t Inc
 
Pr ac ti ca l Po st gr eS QL (1 45 11 )
Condo leezz a Rice
 
No Hi gh er Ho no r (1 71 18 )
Conn Iggul den
 
Conni e Shelt on
 
Sw ee t Ma st er pi ec e - th e Fi rs t Sa ma nt ha Sw ee t My st er y (5 93 2)
Conni e Willi s
 
Conno r Kosti ck
 
Sa ga (1 85 38 )
Conor Fitzg erald
 
Th e Do gs of Ro me (1 86 95 )
Conor Grenn an
 
Li tt le Pr in ce s_ On e Ma n' s Pr om is e to Br in g Ho me th e Lo st Ch il dr en of Ne pa l (1 15 05 )
Conor Kosti ck
 
Ed da (1 85 37 )
Ep ic (1 85 80 )
Conor Lasto wka
 
[C it at io n Ne ed ed ]_ Th e Be st of Wi ki pe di a' s Wo rs t Wr it in g (2 28 53 )
Conor O'Cle ry
 
Mo sc ow , De ce mb er 25 , 19 91 _ Th e La st Da y of th e So vi et Un io n (1 81 13 )
Th e Bi ll io na ir e Wh o Wa sn 't _ Ho w Ch uc k Fe en ey Ma de an d Ga ve Aw ay a Fo rt un e Wi th ou t An yo ne Kn ow in g (1 61 95 )
Conra d Black
 
A Ma tt er of Pr in ci pl e (1 73 60 )
Cordw ainer Smith
 
Th e Be st of Co rd wa in er Sm it h (1 26 31 )
Corey Hilz
 
Fo cu s on Ph ot os ho p_ Fo cu s Se ri es (1 77 37 )
Corma c McCar thy
 
Corne lia Amiri
 
Th e Wo lf an d th e Dr ui de ss (1 04 04 )
Corne lia Funke
 
Re ck le ss (1 28 75 )
Th e Th ie f Lo rd (1 09 36 )
Corne lia Read
 
In vi si bl e Bo y (2 46 0)
Cory Rusht on
 
Fa bl es of th e Pr im e Di re ct iv e (1 37 23 )
Count Leo Nikol ayevi ch Tolst oy
 
An dr oi d Ka re ni na (5 86 0)
Court land Lewis
 
Do ct or Wh o an d Ph il os op hy (2 32 18 )
Court ney Milan
 
Un ve il ed (1 80 36 )
Craig Cleve nger
 
De rm ap ho ri a (1 18 08 )
Craig DiLou ie
 
Th e In fe ct io n (1 06 23 )
Craig Hinto n
 
Craig Johns on
 
Th e Co ld Di sh (1 42 2)
Craig L. Symon ds
 
Th e Ba tt le of Mi dw ay (1 67 80 )
Craig Marks
 
I Wa nt My MT V_ Th e Un ce ns or ed St or y of t (1 79 50 )
I Wa nt My MT V_ Th e Un ce ns or ed St or y of th e Mu si c Vi de o Re vo lu ti on (1 79 50 )
Craig Russe ll
 
Le nn ox (1 61 49 )
Craig Shirl ey
 
De ce mb er 19 41 _ 31 Da ys Th at Ch an ge d Am er ic a an d Sa ve d th e Wo rl d (2 31 31 )
Crick et Liu
 
DN S an d BI ND on IP v6 (1 54 83 )
Cryst al Allen
 
Ho w La ma r' s Ba d Pr an k Wo n a Bu bb a- Si ze d (2 18 42 )
Ho w La ma r' s Ba d Pr an k Wo n a Bu bb a- Si ze d Tr op hy (2 18 42 )
Cryst al E Wilki nson
 
Bl ac kb er ri es , Bl ac kb er ri es (1 88 07 )
Curt Colbe rt
 
Se at tl e No ir (1 49 16 )
Curti s Wilki e
 
Th e Fa ll of th e Ho us e of Ze us (1 83 28 )
Cybil l Sheph erd
 
Cy bi ll Di so be di en ce (5 90 1)
Cyndi Sand- Evela nd
 
A Ti nf oi l Sk y (2 28 76 )
Cynth ia Eden
 
De ad ly Fe ar (2 33 6)
Cynth ia Leiti ch Smith
 
Di ab ol ic al (2 35 47 )
Ta nt al iz e (5 95 8)
Cynth ia Ozick
Fo re ig n Bo di es (1 62 18 )
He ir to th e Gl im me ri ng Wo rl d (1 74 80 )
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
 
M
 
N
 
O
P
R
S
T
U
W
X Y Z
Ebooki Polskie
 
Filmy
 
Filmy HD 720 - 1080
 
Gry
 
Komiksy
 
Prywatne
Seriale
Pokazuj foldery i treści
 • 52 KB
 • 14 kwi 13 23:46
 • 7 KB
 • 14 kwi 13 23:46
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  1
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

2 plików
59 KB
zacharz33

zacharz33 napisano 27.10.2016 19:55

zgłoś do usunięcia
zapraszam domnie po ebooki,audiobooki,muzyke,filmy,gry i wiele innych
MASSIVE-MX-2018

MASSIVE-MX-2018 napisano 24.12.2016 18:29

zgłoś do usunięcia
Alfred_Neuman

Alfred_Neuman napisano 7.03.2017 18:54

zgłoś do usunięcia
Plik o nazwie Occult Crimes Taskforce 02 (2006) (Oroboros-DCP).cbr na Twoim koncie jest uszkodzony i niekompletny z tego powodu, więc by inni użytkownicy nie tracili, jak ja, swoich cennych megabajtów, albo, co gorsza pieniędzy na nie, mógłbyś go usunąć, albo zamienić na kompletny i nieuszkodzony. Pozostałe 3 odcinki tej miniserii w Twoich plikach są wporzo, więc dzięki za nie.
joker5098

joker5098 napisano 21.03.2017 18:14

zgłoś do usunięcia
leann88

leann88 napisano 5.06.2017 16:51

zgłoś do usunięcia
martyna1988-88

martyna1988-88 napisano 23.09.2017 13:44

zgłoś do usunięcia
Mobi
SkuteczneUwodzenie

SkuteczneUwodzenie napisano 11.11.2017 19:42

zgłoś do usunięcia
Zapraszam do mnie po najlepsze szkolenia z rozwoju osobistego, uwodzenia i biznesu
Darmowe-ebooki-pdf-emobi

Darmowe-ebooki-pdf-emobi napisano 7.02.2018 22:51

zgłoś do usunięcia
Zapraszam do pobierania najnowszych ebooków w wersji pdf z 2018 roku!!!
ola_

ola_ napisano 19.02.2018 17:45

zgłoś do usunięcia
hej szukam książki To Katie With Love - Erica Lucke Dean (drugiej części tej serii także) i książki His sweet little addiction - Isle Chiu

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności