Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
alienps
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna

widziany: dzisiaj o 08:48

 • pliki muzyczne
  725
 • pliki wideo
  10404
 • obrazy
  4984
 • dokumenty
  1159

21175 plików
6716,7 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
alienps
Pliki dostępne do 25.06.2023
FILMY
 
DOKUMENTALNY
 
FANTASY
 
HORROR
 
Belfegor
 
(1927) Belphégo r [napisy ang + trans] [niemy] [miniser ial]
(1965) Belphego r - Belfegor [lektor pl]
(2001) Belphégo r Le fantôme du Louvre - Belfegor upiór Luwru [lektor pl]
Dracula - Nosferatu
 
Underworld
NIEME
 
SCI-FI
1919 i wcześniej
 
1920 - 1929
 
1930 - 1939
 
1940 - 1949
 
1950 - 1959
 
1960 - 1969
 
1970 - 1979
 
1980 - 1989
 
1990 - 1999
 
2000 - 2009
 
2010 - 2019
 
2020 - 2029
 
ADAPTACJE
 
DC Extended Universe
 
Filmy na podstawie komiksów DC Comics
 
Filmy na podstawie komiksów Marvela
 
MARVEL CINEMATIC UNIVERSE (MCU)
 
POLSKIE
 
SERIALE
 
SERIE
 
[Rec]
 
A Thief in the Night
 
Aian garu - Iron Girl
 
(2012 ) Aian garu - Iron Girl [wgra ne napis y ang + osobn o pl z trans ]
(2015 ) Aian garu Ultim ate Weapo n - Iron Girl Ultim ate Weapo n [napi sy ang + trans ]
(2019 ) Aian garu Final Wars - Iron Girl Final Wars [napi sy ang + trans ]
Alien
 
Alien Nation - Obcy przybysz e
 
Alien vs. Predator - Obcy kontra Predator
 
Alligato r - Aligator
 
(1980 ) Allig ator - Aliga tor [lekt or pl]
 
(1 98 0) Al li ga to r - Al ig at or [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
(1991 ) Allig ator II The Mutat ion - Aliga tor II Mutac ja [lekt or pl]
Apocalyp se - Apokalip sa
 
Astro Zombies
 
Atlantic Rim
 
(2013 ) Atlan tic Rim [lekt or pl]
(2018 ) Atlan tic Rim Resur recti on [lekt or pl]
Atlas Shrugged - Atlas zbntowan y
 
(2011 ) Atlas Shrug ged Part I - Atlas zbunt owany Część I [napi sy pl]
(2012 ) Atlas Shrug ged II The Strik e - Atlas zbunt owany . Część II [napi sy pl]
(2014 ) Atlas Shrug ged Who is John Galt - Atlas zbunt owany Część III Kim jest John Galt [napi sy pl]
Babylon 5
 
Back To The Future - Powrót do przyszło ści
 
(1985 ) Back to the Futur e - Powró t do przys złośc i [napi sy pl] {→ riddi ck}
(1989 ) Back to the Futur e Part II - Powró t do przys złośc i II [lekt or pl] {→ riddi ck}
(1990 ) Back to the Futur e Part III - Powró t do przys złośc i III [lekt or pl] {→ riddi ck}
Battle Royale
 
(2000 ) Bator u rowai aru - Battl e Royal e [lekt or pl]
(2003 ) Bator u rowai aru II Chink onka - Battl e Royal e II Requi em [napi sy pl]
Bill & Ted's
 
(1989 ) Bill and Ted's Excel lent Adven ture - Wspan iała przyg oda Billa i Teda [lekt or pl]
(1991 ) Bill & Ted's Bogus Journ ey - Szalo na wypra wa Billa i Teda [osob ne napis y pl]
(2020 ) Bill and Ted Face the Music [napi sy ang + trans ]
Bi ll an d Te d Fa ce th e Mu si c (2 02 0) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
Black Scorpion
 
Black Scorp ion - Czarn y Skorp ion (1995 ) [napi sy sp + trans ]
Black Scorp ion II - After shock (1996 ) [napi sy sp + trans ]
Bulldog Drummond
 
C H U D
 
(1984 ) C.H.U .D. [osob ne napis y pl]
(1989 ) C.H.U .D. II Bud the Chud [lekt or pl]
Carnosau r
 
Carno saur (1993 ) [org ang]
Carno saur 2 (1995 ) [napi sy sp + trans ]
Carno saur 3 Prima l Speci es (1996 ) [napi sy it + trans ]
Chameleo n - Zbuntowa ny klon
 
(1998 ) Chame leon - Zbunt owany klon [lekt or pl]
(1999 ) Chame leon II Death Match - Zbunt owany klon II [lekt or pl]
Circuitr y Man
 
(1990 ) Circu itry Man [lekt or pl]
(1994 ) Plugh ead Rewir ed Circu itry Man II {→ riddi ck}
Class of 1999 - Klasa 1999
 
(1990 ) Class of 1999 - Klasa 1999 [lekt or pl]
(1994 ) Class of 1999 II; The Subst itute - Klasa 1999 II; Zastę pstwo [lekt or pl]
Class of Nuke 'Em High - Napromie niowana klasa
 
Cocoon - Kokon
 
(1985 ) Cocoo n - Kokon [lekt or pl] {→ riddi ck}
(1988 ) Cocoo n The Retur n - Kokon Powró t [lekt or pl]
Creature
 
(1954 ) Creat ure from the Black Lagoo n - Potwó r z Czarn ej Lagun y [wgra ne napis y pl]
(1955 ) Reven ge of the Creat ure - Zemst a Potwo ra [napi sy pl]
(1956 ) The Creat ure Walks Among Us [napi sy pl]
Critters
 
Cube
 
Cyborg
 
(1989 ) Cybor g [lekt or pl]
(1993 ) Cybor g 2 - Cybor g 2 Szkla ny cień [lekt or]
(1994 ) Cybor g 3 The Recyc ler - Cybor g 3 [lekt or pl]
Cyborg Cop - Policyjn y cyborg
 
(1993 ) Cybor g Cop - Polic yjny cybor g [lekt or pl]
(1994 ) Cybor g Cop II - Polic yjny cybor g II [lekt or]
(1995 ) Cybor g Cop III -Cybe rnety czny glini arz 3 [lekt or]
Darkman
 
(1990 ) Darkm an - Człow iek ciemn ości [lekt or pl]
(1995 ) Darkm an II The Retur n of Duran t - Człow iek ciemn ości II Duran t powra ca [lekt or pl]
(1996 ) Darkm an III Die Darkm an Die - Człow iek ciemn ości III Walka ze śmier cią [lekt or pl]
Dead Rising
 
(2015 ) Dead Risin g - Dead Risin g Straż nicy [lekt or pl]
 
(2 01 5) De ad Ri si ng - De ad Ri si ng St ra żn ic y [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
(2016 ) Dead Risin g Endga me - Zmart wychw stani e Etap końco wy [lekt or pl]
(2 01 6) De ad Ri si ng En dg am e - Zm ar tw yc hw st an ie Et ap ko ńc ow y [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Dead Space
 
(2008 ) Dead Space Downf all - Martw a stacj a Upade k [anim acja] [osob ne napis y pl]
(2011 ) Dead Space After math [anim acja] [lekt or pl]
Death Race - Wyścig śmierci
 
Deep Blue Sea - Piekieln a głębia
 
(1999 ) Deep Blue Sea - Pieki elna głębi a [lekt or] {→ riddi ck}
(2018 ) Deep Blue Sea 2 [napi sy pl] {→ riddi ck}
(2020 ) Deep Blue Sea 3 - Pieki elna głębi a 3 [lekt or pl] {→ riddi ck}
Dr Orloff
 
Dr. Mabuse - Doktor Mabuse
 
Epoch - Monolit
 
(2001 ) Epoch - Monol it (2001 ) [lekt or pl] {→ riddi ck}
(2003 ) Epoch Evolu tion - Monol it 2 Ewolu cja (2003 ) [lekt or pl]
Fantasti c Beasts
 
(2018 ) Fanta stic Beast s The Crime s of Grind elwal d - Fanta stycz ne zwier zęta Zbrod nie Grind elwal da [lekt or pl]
Flash Gordon
 
Fortress - Forteca
 
(1992 ) Fortr ess - Forte ca [lekt or pl]
(2000 ) Fortr ess 2 - Forte ca 2 [lekt or pl]
Frogtown - Miasto żab
 
(1988 ) Hell Comes to Frogt own - Miast o żab [org]
(1992 ) Frogt own II - Miast o żab 2 [lekt or pl]
(2002 ) Max Hell Frog Warri or [org ang]
G.I. Joe
 
(2009 ) G.I. Joe The Rise of Cobra - G.I. Joe Czas Kobry [lekt or pl]
 
(2 00 9) G. I. Jo e Th e Ri se of Co br a - G. I. Jo e Cz as Ko br y [l ek to r pl ]
(2013 ) G.I. Joe Retal iatio n - G.I. Joe Odwet [lekt or pl]
 
(2 01 3) G. I. Jo e Re ta li at io n - G. I. Jo e Od we t [l ek to r pl ] {r id di ck }
(2021 ) Snake Eyes G.I. Joe Origi ns - Snake Eyes Genez a G.I. Joe [osob ne napis y pl]
(2 02 1) Sn ak e Ey es G. I. Jo e Or ig in s - Sn ak e Ey es Ge ne za G. I. Jo e [o so bn e na pi sy pl ] {r id di ck }
Gamera
 
(1965 - 1980) Seria Shōwa
 
(1995 - 1999) Seria Heise i
 
(1 99 5) Ga me ra da ik ai jû ku ch u ke ss en ak a Ga me ra Th e Gu ar di an of th e Un iv er se - Ga me ra St ra żn ik Ws ze ch św ia ta [n ap is y pl ]
(1 99 6) Ga me ra 2 Re gi on Sh ūr ai ak a Ga me ra 2 Ad ve nt of Le gi on [n ap is y pl ]
(1 99 9) Ga me ra 3 Ir is ka ku se i ak a Ga me ra 3 Re ve ng e of Ir is [n ap is y pl ]
(2006 ) Seria Mille nnium
(2 00 6) Ch ii sa ki yû sh a- ta ch i Ga me ra ak a Ga me ra th e Br av e [n ap is y pl ]
Gamma-On e
 
Gantz
 
(2010 ) Gantz [napi sy pl]
(2011 ) Anoth er Gantz [napi sy ang]
(2011 ) Gantz Perfe ct Answe r [napi sy pl]
Ghost Busters - Pogromcy duchów
 
(1984 ) Ghost buste rs - Pogro mcy duchó w [lekt or pl]
(1989 ) Ghost buste rs II - Pogro mcy duchó w II [lekt or pl] {→ riddi ck}
(2016 ) Ghost buste rs - Pogro mcy duchó w (2016 ) [lekt or pl] {→ riddi ck}
Ghost in the Shell
 
Godzilla i inne
 
Gremlins - Gremliny
 
(1984 ) Greml ins - Greml iny rozra biają [lekt or pl]
(1990 ) Greml ins 2 The New Batch - Greml iny 2 [lekt or pl]
Guyver
 
(1991 ) Guyve r - Mutro nika [osob ne napis y pl]
(1994 ) Guyve r Dark Hero - Guyve r Bohat er ciemn ości [lekt or pl]
Hellboy
 
(2004 ) Hellb oy [lekt or pl] {→ riddi ck}
(2008 ) Hellb oy II The Golde n Army - Hellb oy Złota armia [napi sy pl] {→ riddi ck}
(2019 ) Hellb oy [napi sy pl] {→ riddi ck}
Heroic Trio
 
(1993 ) Dung fong sam hap aka The Heroi c Trio [wgra ne napis y pl]
(1993 ) Yin doi hou hap zyun aka Heroi c Trio 2 Execu tione rs - Atomo we amazo nki [lekt or sp]
Highland er - Nieśmier telny
 
Hobgobli ns
 
(1988 ) Hobgo blins [napi sy ang + trans ]
(2009 ) Hobgo blins 2 [org ang]
Iron Sky
 
Iron Sky (2012 ) [lekt or pl]
 
Ir on Sk y (2 01 2) [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Iron Sky The Comin g Race - Iron Sky Inwaz ja (2019 ) [wgra ne napis y pl]
Ir on Sk y Th e Co mi ng Ra ce - Ir on Sk y In wa zj a (2 01 9) [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
Jigoku no banken
 
Jungle Jim [Johnny Weissmul ler]
 
Killer Crocodil e - Krokodyl zabójca
 
(1989 ) Kille r Croco dile - Kroko dyl zabój ca [lekt or pl]
(1990 ) Kille r Croco dile II - Kroko dyl zabój ca 2 [lekt or pl]
Kiseijuu aka Parasite - Pasoźyt
 
(2014 ) Kisei juu aka Paras yte Part 1 - Pasoż yt część 1 [wgra ne napis y pl]
(2015 ) Kisei juu Kanke tsuhe n aka Paras yte Part 2 - Pasoż yt część 2 [wgra ne napis y pl]
Lake Placid
 
Left Behind - Pozostaw ieni
 
Living Dead - Żywe trupy
 
Mad Max
 
Manyeo {The Witch} - Wiedźma
 
(2018 ) Manye o {The Witch } - Wiedź ma [lekt or pl]
(2022 ) Manye o 2 Lo go {The Witch Part 2 The Other One} - Wiedź ma 2 Inna [lekt or pl]
Matrix
 
Maze Runner - Więzień labirynt u
 
(2014 ) The Maze Runne r - Więzi eń labir yntu [lekt or pl]
 
(2 01 4) Th e Ma ze Ru nn er - Wi ęz ie ń la bi ry nt u [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
(2015 ) Maze Runne r The Scorc h Trial s - Więzi eń labir yntu Próby ognia [lekt or pl]
 
(2 01 5) Ma ze Ru nn er Th e Sc or ch Tr ia ls - Wi ęz ie ń la bi ry nt u Pr ób y og ni a [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
(2018 ) Maze Runne r The Death Cure - Więzi eń labir yntu Lek na śmier ć [lekt or pl]
(2 01 8) Ma ze Ru nn er Th e De at h Cu re - Wi ęz ie ń la bi ry nt u Le k na śm ie rć [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Men in Black - Faceci w czerni
 
Mimic - Mutant
 
(1997 ) Mimic - Mutan t [lekt or pl]
 
(1 99 7) Mi mi c - Mu ta nt [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
(2001 ) Mimic 2 - Mutan t 2 [lekt or pl]
 
(2 00 1) Mi mi c 2 - Mu ta nt 2 [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
(2003 ) Mimic Senti nel - Mutan t 3 Obroń ca [lekt or pl]
(2 00 3) Mi mi c Se nt in el - Mu ta nt 3 Ob ro ńc a [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
Monsters - Strefa X
 
(2010 ) Monst ers - Stref a X [lekt or pl]
(2014 ) Monst ers Dark Conti nent - Stref a X 2 [lekt or pl]
Mosura
 
(1996 ) Mosur a aka Rebir th of Mothr a 1 [osob ne napis y pl]
(1997 ) Mosur a 2 Kaite i no daike ssen aka Mothr a 2 The Under sea Battl e [napi sy ang, ros + trans ]
(1998 ) Mosur a 3 Kingu Gidor a raish u aka Rebir th of Mothr a 3 [osob ne napis y pl]
My iz budusche go - Jesteśmy z przyszło ści
 
(2008 ) My iz budus chego - Jeste śmy z przys złośc i [lekt or pl]
(2010 ) My iz budus chego 2 - Jeste śmy z przys złośc i 2 [lekt or pl]
Na igre - W grze
 
(2009 ) Na igre - W grze [lekt or pl]
(2010 ) Na igre 2 Novyy urove n - W grze 2. Nowy pozio m [lekt or pl]
Nemesis
 
Oblivion - Miastecz ko Oblivion
 
(1994 ) Obliv ion - Miast eczko Obliv ion [napi sy ang + trans ]
 
(1 99 4) Ob li vi on - Mi as te cz ko Ob li vi on [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
(1996 ) Obliv ion 2 Backl ash [org ang]
Outpost
 
(2007 ) Outpo st - Ekspe rymen t SS [lekt or pl]
(2012 ) Outpo st Black Sun [osob ne napis y pl]
(2013 ) Outpo st Rise of the Spets naz - Outpo st Front wscho dni [wgra ne napis y pl]
Pacific Rim
 
(2013 ) Pacif ic Rim [osob ne napis y pl] {→ riddi ck}
Paragraf 78
 
(2007 ) Parag raf 78 - Film vtoro y - Parag raf 78, Punkt 2 [wgra ne napis y pl]
(2007 ) Parag raf 78, Punkt 1 [lekt or pl]
Phantasm - Mordercz e kuleczki
 
Planet of the Apes - Planeta małp
 
Predator
 
PROBE
 
Puppet Master - Władca lalek
 
Quaranti ne - Kwaranta nna
 
(2008 ) Quara ntine - Kwara ntann a [lekt or pl]
(2011 ) Quara ntine 2 Termi nal - Kwara ntann a 2 Termi nal [lekt or pl]
Quaterma ss
 
Resident Evil
 
Riddick
 
Riverwor ld - Świat rzeki
 
River world - Świat rzeki (2010 ) [lekt or pl]
River world (2003 ) [lekt or pl]
RoboCop
 
Robot Jox
 
(1989 ) Robot Jox - Robot Jox 1 Bezli tośni morde rcy [lekt or pl]
(1990 ) Crash and Burn aka Robot Jox 2 - Progr am znisz czeni e [lekt or pl]
(1993 ) Robot Jox 2 Robot Wars - Wojny robot ów [org]
Roller Blade
 
Rolle r Blade (1986 ) [org ang]
Rolle r Blade Warri ors Taken by Force (1989 ) [org ang]
Scanners - Skanerzy
 
Shadowch aser
 
Sharknad o - Rekinado
 
Short Circuit - Krótkie spięcie
 
(1986 ) Short Circu it - Krótk ie spięc ie [lekt or pl]
(1988 ) Short Circu it 2 - Krótk ie spięc ie 2 [lekt or pl]
Species - Gatunek
 
TekWar
 
Terminat or
 
Tetsuo
 
(1989 ) Tetsu o - Tetsu o Człow iek z żelaz a [lekt or pl]
(1992 ) Tetsu o II Body Hamme r [wgra ne napis y ang, osobn e napis y pl]
(2009 ) Tetsu o The Bulle t Man [wgra ne napis y pl]
The Butterfl y Effect - Efekt motyla
 
(2004 ) The Butte rfly Effec t - Efekt motyl a [lekt or pl]
 
(2 00 4) Th e Bu tt er fl y Ef fe ct - Ef ek t mo ty la [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
(2006 ) The Butte rfly Effec t 2 - Efekt motyl a 2 [lekt or pl]
 
(2 00 6) Th e Bu tt er fl y Ef fe ct 2 - Ef ek t mo ty la 2 [l ek to r pl ] {→ ri dd ic k}
(2009 ) The Butte rfly Effec t 3 Revel ation s - Efekt motyl a 3 [osob ne napis y pl]
(2 00 9) Th e Bu tt er fl y Ef fe ct 3 Re ve la ti on s - Ef ek t mo ty la 3 [o so bn e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
The Cell - Cela
 
(2000 ) The Cell - Cela [lekt or pl]
(2009 ) The Cell 2 - Cela 2 [lekt or pl]
The Fly - Mucha
 
The Gallows - Szubieni ca
 
(2015 ) The Gallo ws - Szubi enica [lekt or pl]
(2019 ) The Gallo ws Act II [wgra ne napis y pl]
The Hidden - Ukryty
 
(1987 ) The Hidde n - Ukryt y [lekt or pl]
(1993 ) The Hidde n II - Ukryt y II [lekt or pl]
The Human Centiped e - Ludzka stonoga
 
(2009 ) The Human Centi pede (Firs t Seque nce) - Ludzk a stono ga [osob ne napis y pl]
(2011 ) The Human Centi pede II (Full Seque nce) - Ludzk a stono ga 2 [osob ne napis y pl]
(2015 ) The Human Centi pede III (Fina l Seque nce) osobn e napis y pl]
The Hunger Games - Igrzyska śmierci
 
The Man From Earth - Człowiek z Ziemi (2007) [napisy pl]
 
The Man From Earth - Człow iek z Ziemi (2007 ) [napi sy pl]
 
Th e Ma n Fr om Ea rt h - Cz ło wi ek z Zi em i (2 00 7) [n ap is y pl ] {→ ri dd ic k}
The Man from Earth Holoc ene (2017 ) [napi sy ang + trans ]
Th e Ma n fr om Ea rt h Ho lo ce ne (2 01 7) [n ap is y an g + tr an s] {→ ri dd ic k}
The Purge - Noc oczyszcz enia
 
The Stepford Wives - Żony ze Stepford
 
The Terror Within
 
(1989 ) The Terro r Withi n [org ang]
(1991 ) The Terro r Withi n II [napi sy sr + trans ]]
The Toxic Avenger - Toksyczn y mściciel
 
The Unborn
 
(1991 ) The Unbor n [org ang]
(1994 ) The Unbor n II [napi sy pt + trans ]
Tom Clancy's
 
(2012 ) Ghost Recon Alpha - Żołni erz przys złośc i wedłu g Toma Clanc y'ego [napi sy pl]
(2016 ) The Divis ion Agent Origi ns [napi sy pl]
(2017 ) Ghost Recon Wildl ands War Withi n the Carte l [osob ne napis y pl]
Toshokan senso aka Library Wars
 
(2013 ) Tosho kan senso aka Libra ry Wars [napi sy ang + trans ]
(2015 ) Tosho kan senso Book of Memor ies aka The Libra ry Wars Book of Memor ies (2015 ) [napi sy ang + trans ]
(2015 ) Tosho kan senso The Last Missi on aka Libra ry Wars The Last Missi on [napi sy ang + trans ]
Train to Busan
 
(2016 ) Busan haeng aka Train to Busan - Zombi e expre ss [lekt or pl]
(2020 ) Train to Busan 2 - Półwy sep [wgra ne napis y pl]
Trancers
 
Transfor mers
 
Tremors - Wstrząsy
 
Universa l Soldier - Uniwersa lny żołnierz
 
Xtro
 
(1982 ) Xtro [lekt or pl] [Exte nded Versi on]
(1990 ) Xtro II The Secon d Encou nter - Xtro 2 Kolej ny pojed ynek [lekt or pl]
(1995 ) Xtro 3 Watch the Skies - Xtro 3 Nawie dzona wyspa [lekt or pl]
Zombie - pożeracz e mięsa
 
(1979 ) Zombi 2 - Zombi e - pożer acze mięsa
(1988 ) Zombi 3 - Zombi e - pożer acze mięsa 2
(1989 ) After Death (Oltr e la morte ) - Zombi e - pożer acze mięsa 3
Zombiela nd
(2009 ) Zombi eland [lekt or pl]
(2019 ) Zombi eland Doubl e Tap - Zombi eland Kulki w łeb [wgra ne napis y pl]
(2 01 9) Zo mb ie la nd Do ub le Ta p - Zo mb ie la nd Ku lk i w łe b [w gr an e na pi sy pl ] {→ ri dd ic k}
UNIWERSUM
 
WERSJE
GRY
MUZYKA
 
Autumn leaves - Jesienne liście
 
instrumenta lne
video
wokalne
Diana Krall
Lao Che
Obrazki
Prywatne
zachomikowane
Pokazuj foldery i treści
Ostatnio pobierane pliki Ostatnio pobierane pliki
2012 2009 lektor pl.avi play
reżyseria: Roland Emmerich scenariusz: Roland Emmer ...
The Sand - Zabójcza plaża 2015 lektor pl - The Sand - Zabójcza plaża 2015.jpg
Zajrzyj tutaj koniecznie...
Suspiria 2018 lektor pl.avi play
reżyseria: Luca Guadagnino scenariusz: David Kajgan ...
Without Warning - Bez ostrzeżenia 1994 lektor pl.avi play
reżyseria: Robert Iscove scenariusz: Peter Lance g ...
Cryo 2022.mkv
play
generowanie podglądu
reżyseria: Barrett Burgin scenariusz: Barrett Burgi ...
Cold Harvest - Mroczne żniwa 1999 lektor pl.avi play
reżyseria: Isaac Florentine scenariusz: Frank Dietz ...
Gojira no gyakush aka The Return of Godzilla - Godzilla kontratakuje 1955 lektor pl.avi play
reżyseria: Motoyoshi Oda scenariusz: Shigeaki Hidak ...
komentarz1
Official Denial - Wersja oficjalna 1993.mkv play
reżyseria: Brian Trenchard-Smith scenariusz: Bryce ...
Robot Jox - Robot Jox Bezlitośni Mordercy 1989 lektor pl1.avi play
reżyseria: Stuart Gordon gatunek: Akcja, Sci-Fi pr ...
Lost Horizon - Zagubiony horyzont 1937 napisy pl wgrane.avi play
reżyseria: Frank Capra scenariusz: Sidney Buchman, ...
[Rec] A Thief in the Night Aian garu - Iron Girl
Alien Alien Nation - Obcy przybysze Alien vs. Predator - Obcy kontra Predator
Alligator - Aligator Apocalypse - Apokalipsa Astro Zombies
Atlantic Rim Atlas Shrugged - Atlas zbntowany Babylon 5
Back To The Future - Powrót do przyszłości Battle Royale Bill & Ted's
Black Scorpion Bulldog Drummond C H U D
Carnosaur Chameleon - Zbuntowany klon Circuitry Man
Class of 1999 - Klasa 1999 Class of Nuke 'Em High - Napromieniowana klasa Cocoon - Kokon
Creature Critters Cube
Cyborg Cyborg Cop - Policyjny cyborg Darkman
Dead Rising Dead Space Death Race - Wyścig śmierci
Deep Blue Sea - Piekielna głębia Dr Orloff Dr. Mabuse - Doktor Mabuse
Epoch - Monolit Fantastic Beasts Flash Gordon
Fortress - Forteca Frogtown - Miasto żab G.I. Joe
Gamera Gamma-One Gantz
Ghost Busters - Pogromcy duchów Ghost in the Shell Godzilla i inne
Gremlins - Gremliny Guyver Hellboy
Heroic Trio Highlander - Nieśmiertelny Hobgoblins
Iron Sky Jigoku no banken Jungle Jim [Johnny Weissmuller]
Killer Crocodile - Krokodyl zabójca Kiseijuu aka Parasite - Pasoźyt Lake Placid
Left Behind - Pozostawieni Living Dead - Żywe trupy Mad Max
Manyeo {The Witch} - Wiedźma Matrix Maze Runner - Więzień labiryntu
Men in Black - Faceci w czerni Mimic - Mutant Monsters - Strefa X
Mosura My iz buduschego - Jesteśmy z przyszłości Na igre - W grze
Nemesis Oblivion - Miasteczko Oblivion Outpost
Pacific Rim Paragraf 78 Phantasm - Mordercze kuleczki
Planet of the Apes - Planeta małp Predator PROBE
Puppet Master - Władca lalek Quarantine - Kwarantanna Quatermass
Resident Evil Riddick Riverworld - Świat rzeki
RoboCop Robot Jox Roller Blade
Scanners - Skanerzy Shadowchaser Sharknado - Rekinado
Short Circuit - Krótkie spięcie Species - Gatunek TekWar
Terminator Tetsuo The Butterfly Effect - Efekt motyla
The Cell - Cela The Fly - Mucha The Gallows - Szubienica
The Hidden - Ukryty The Human Centipede - Ludzka stonoga The Hunger Games - Igrzyska śmierci
The Man From Earth - Człowiek z Ziemi (2007) [napisy pl] The Purge - Noc oczyszczenia The Stepford Wives - Żony ze Stepford
The Terror Within The Toxic Avenger - Toksyczny mściciel The Unborn
Tom Clancy's Toshokan senso aka Library Wars Train to Busan
Trancers Transformers Tremors - Wstrząsy
Universal Soldier - Uniwersalny żołnierz Xtro Zombie - pożeracze mięsa
Zombieland

Nie ma plików w tym folderze

 • dokumenty
  0
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

0 plików
0 KB
krejken

krejken napisano 2.03.2023 15:15

zgłoś do usunięcia
Dzięki super pozdro
Gryzelda31

Gryzelda31 napisano 3.03.2023 19:07

zgłoś do usunięcia
świetny chomik! Dziękuję
grzes968

grzes968 napisano 12.03.2023 14:57

zgłoś do usunięcia
super kolekcja
qdlek

qdlek napisano 28.03.2023 18:20

zgłoś do usunięcia
Mega Chomiczek! Dzięki wielkie!
danmich778

danmich778 napisano 6.04.2023 19:14

zgłoś do usunięcia
naprawdę bogato!
robertx666

robertx666 napisano 21.04.2023 21:14

zgłoś do usunięcia
Fantastyczny content, polecam.
headless1

headless1 napisano 5.05.2023 23:54

zgłoś do usunięcia
Tylko szkoda, że wcześniej tu nie trafiłem
jpaterson

jpaterson napisano 6.05.2023 22:50

zgłoś do usunięcia
Bardzo dziękuję, Alienps to super chomik jest.
greg_medyk

greg_medyk napisano 9.05.2023 14:31

zgłoś do usunięcia
Świetny chomik, Bardzo dziękuje
BG.SP..1450

BG.SP..1450 napisano 31.05.2023 21:18

zgłoś do usunięcia
POZDRAWIAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM NA NOWOŚCI MUZYKĘ I STAROCIE

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (43)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności