Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
BasicBartez
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Kobieta Basia

widziany: 24.10.2014 20:56

 • pliki muzyczne
  465
 • pliki wideo
  145
 • obrazy
  1734
 • dokumenty
  1006

3378 plików
19,92 GB

Ukryj opis Rozwiń

Nie ma plików w tym folderze

 • dokumenty
  0
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

0 plików
0 KB

krystian6641

krystian6641 napisano 15.10.2014 08:15

zgłoś do usunięcia
obrazek.................... Refleksja na dziś.................. 2014-10-15............. Biada.............Czasem w życiu „zajmuję” miejsce Jezusa i wypowiadam wobec innych ludzi wszelakiego rodzaju „biada”: oskarżenia, osądy, łatwe i nieodwołalne wyroki. Łatwo przychodzi mi wskazywanie błędów i niedociągnięć innych ludzi. I czasem trzeba to robić.Ale jakoś nie w smak mi, gdy ktoś wobec mnie, jak Jezus wobec faryzeuszów i uczonych w Prawie, pokazuje jasno i wyraźnie, gdzie moje słowa mijają się z czynami. Gdzie moja postawa nijak się ma do postawy ucznia Jezusa.Nie w smak mi to, gdyż nie ma we mnie pokory. Jest tylko pycha i egoizm.Dlatego za każdym razem, gdy doświadczę takich oskarżeń i pomówień, mam niepowtarzalną okazję, by postąpić choćby mały krok na drodze pokory. Na drodze uznania swojej małości, grzeszności, nieużyteczności, niepotrzebności.To straszliwie trudny mały krok, ale gdy postawię jeden, okazuje się, że łatwiej przychodzi postawienie każdego następnego. Tak działa łaska.Cały czas muszę mieć też na uwadze jedno: Bóg nigdy nie mówi „biada” po to, by kogoś poniżyć, zdołować, odrzucić, zniszczyć. Jego „biada” to głos Jego cierpienia nad zatwardziałością ludzkich oczu, które patrzą, ale nie widzą, uszu, które słuchają, ale nie słyszą, i serca, które woła o miłość, ale nie chce kochać................Życzę miłej i błogosławionej środy pod opieką P.Jezusa i Maryji.
krystian6641

krystian6641 napisano 16.10.2014 08:04

zgłoś do usunięcia
obrazek.................. Refleksja na dziś................. 2014-10-16............. Jesteście świadkami................Prawda jest bolesna, bo burzy nasze fałszywe wyobrażenia. Rozbija w pył iluzje, w świetle których wcale nie jesteśmy tacy najgorsi. Inni postępują w sposób dużo gorszy niż my, więc nie jest źle.Tymczasem miarą naszego życia nie mają być inni, ale sam Bóg – bo to na Jego obraz i podobieństwo zostaliśmy stworzeni.Porównując się do Niego od razu dostrzeżemy własną nędzę i małość.Mimo to nieustannie siedzi w nas pokusa „pouczania” Boga,„poprawiania” Jego planów i zamysłów.My wiemy „lepiej”, jak powinien wyglądać świat, Bóg i drugi człowiek. To trochę tak, jakby mrówka chciała pouczać budowniczego katedry w Mediolanie. Ona „wie” lepiej, jak budować...Dlatego stawiamy siebie w roli „proroków”, wiedzących, co Bóg chce powiedzieć drugiemu człowiekowi o jego życiu i postępowaniu, a „zabijamy” lub „tylko” ignorujemy prawdziwych proroków, posłanych przez Pana, by nam powiedzieli, jak wyglądamy w oczach Ojca.Swoją postawą sprawiamy, że wielu ludzi nie chce podążać drogą Jezusową. Nie dość, że my nią nie idziemy, to jeszcze jesteśmy przeszkodą dla tych, co iść by nią chcieli.............. .......Życzę miłego i błogosławionego czwartku pod opieką P.Jezusa i Maryji.
krystian6641

krystian6641 napisano 17.10.2014 08:54

zgłoś do usunięcia
obrazek................. Refleksja na dziś................. 2014-10-17.............. Nie bójcie się..............Jezus nieustannie wzywa człowieka, by nie poddawał się lękom. By na pewne sprawy po prostu się zgodził.I co z tego, że w odpowiedzi na dobro i życzliwość z naszej strony ktoś odpowie złem, agresją? Że w odpowiedzi na naszą ufność i otwartość spotka nas podejrzliwość i zadawanie cierpienia, bólu?To są „małe” śmierci, dzięki którym obumiera w nas stary człowiek. Tylko ze śmierci Bóg może wyprowadzić życie. A wszelkie cielesne czy psychiczne „śmierci” są czymś niewielkim w porównaniu ze śmiercią wieczną. Bo ten rodzaj śmierci jest nieskończony i nieopisanie bardziej bolesny niż wszystko, co człowiek może sobie wyobrazić.Człowiek bać się ma jedynie Boga, tzn. czynić jedynie to, co Bogu się podoba, do czego człowieka zaprasza i o co człowieka prosi. Bojaźń Boża sprawia, że człowiek zyskuje właściwą perspektywę wobec wszystkiego, czego doświadcza.A Bóg w swoim wielkim miłosierdziu nie pozwoli, by dźwigał on cięższy krzyż, niż jest w stanie – z Jego pomocą – nieść. Bo dla Boga człowiek jest najważniejszy......... ...............Życzę miłego i błogosławionego piątku pod opieką P.Jezusa i Maryj.
krystian6641

krystian6641 napisano 18.10.2014 08:26

zgłoś do usunięcia
obrazek................. Refleksja na dziś............. 2014-10-18................... Robotników mało...............To nie jest tak, że ucznia Jezusa nie spotka nic złego. Że ominie go krzyż i cierpienie.Uczniem Jezusa zostaje się nie dlatego, by człowiekowi było w życiu łatwiej i spokojniej, ale po to, by drogą pełną trudu, wyrzeczenia, czasem bólu i cierpienia przybliżać ludziom królestwo Boże.Dokonuje się to naprawdę najprostszymi sposobami: traktując innych z zaufaniem, obdarzając ich pokojem serca, który winien gościć u każdego ucznia. Bo przecież, skoro Jezus mnie wybrał, skoro On mnie pierwszy ukochał miłością niewyobrażalną, skoro jestem całkowicie w Jego ręku, to czym mam się martwić? Czegóż miałabym się lękać?Przeżywając w taki sposób swoje życie, niewolne od chwil bolesnych i czasem prawdziwie „uśmiercających” każde drgnienie radości i szczęścia, staję się wobec innych ludzi kimś, kto poprzedza Mistrza.Ponieważ dać można jedynie to, co się samemu posiada, co do człowieka naprawdę należy.Dlatego w chwilach, które niszczą pokój we mnie, uciekam się do Jezusa wołając: „Oto ja, poślij mnie! Ale przedtem napełnij mnie swoim pokojem! Daj mi swego Ducha, aby mnie pocieszył, umocnił, napełnił mądrością. A przede wszystkim wlej w moje serce swoją Miłość!”Wtedy zaczynają dziać się cuda...................Życzę miłej i błogosławionej soboty oraz niedzieli pod opieką P.Jezusa i Maryji.....................Do zobaczenia w poniesziałek.
krystian6641

krystian6641 napisano 20.10.2014 08:19

zgłoś do usunięcia
obrazek...Refleksja na dziś................ 2014-10-20........Oblicza miłosierdzia............ „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie…” (Ef 2,4)..........Miłosierdzie jest rzeczywistością, która objawia nam niezgłębionego i nieogarnionego Boga. Ojciec posyła swojego umiłowanego Syna, by nas zbawić. To z Jego łaski otrzymujemy wszystko, w tym również nowe życie. On winien być naszym największym skarbem.Miłosierdzie Boże odbija się również w postawie ludzkiej. Przykładem jest życie św. Jana Kantego (1390–1473), dzisiejszego patrona, człowieka żywej wiary i głębokiej pobożności eucharystycznej. Piał o nim bp Jan Pietraszko: „Owoc Ewangelii leżał u jego stóp, gdy przyodziewał biedaka w swoje własne buty, gdy okrywał jego plecy swoim płaszczem. Umiał spytać małe dziecko na ulicy, dlaczego płacze”. Bóg liczy również na moją wyobraźnie miłosierdzia. Już dziś................Życzę miłego i błogosławionego poniedziałku pod opieką P.Jezusa i Maryji.
krystian6641

krystian6641 napisano 21.10.2014 08:20

zgłoś do usunięcia
obrazek............... Refleksja na dziś............... 2014-10-21................. Wiernie czuwać.............„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36)..........Czasy ostateczne i powtórne przyjście Chrystusa zdają się być pojęciami, które mało i sporadycznie interesują nawet uczniów Mistrza z Nazaretu. A On sam wzywa do czujności i modlitwy. Chodzi o to, aby nie zagubić się w chaosie codziennego życia i ustawiać swoje sprawy w perspektywie wieczności, mając świadomość, że „Pan głosi pokój swojemu ludowi”.Życie w teraźniejszości nieustannie ukierunkowanej na przyszłość jest cechą charakterystyczną ludzi świętych. Kościół stawia mi dziś przed oczy przykład bł. Jakuba Strzemię (1340-1409), biskupa, wielkiego miłośnika Eucharystii i czciciela Matki Bożej. Sam żył bardzo skromnie, a w testamencie napisał, aby sprzedać paramenty liturgiczne, które ofiarował mu Władysław Jagiełło, a otrzymane pieniądze rozdać potrzebującym.Mam dziś okazję zastanowić się, czy potrafię poprzestawać na tym, co konieczne do codziennego życia, zauważając obok siebie potrzebujących. Wszystko po to, by nic nie przeszkadzało mi w wiernym czuwaniu......................Życzę miłego i błogosławionego wtorku pod opieką P.Jezusa i Maryji.
krystian6641

krystian6641 napisano 22.10.2014 08:42

zgłoś do usunięcia
obrazek................... Refleksja na dziś.............. 2014-10-22................ Miłość wymaga..............„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą” (Łk 12,48b)...........Miłość jest związana w nauczaniu Jezusa ze stawianiem wymagań i odpowiedzialnością. Zarówno za swoje obecne życie, jak i za los wieczny. Chrystus Pan jako wymagający nauczyciel przestrzega przed nieodpowiedzialnością, która powoduje osłabienie czujności. Mam więc słuchać słowa i wypełniać je przez pogłębianie swojej wiary, solidną pracę, dobre wypełnianie swoich obowiązków oraz owocne pomnażanie swoich talentów.Poproszę Pana o roztropność i wierność w miłości na wzór dzisiejszego patrona – św. Jana Pawła II (1920-2005). On to nauczał podczas pielgrzymki do Ojczyzny w Częstochowie (1983): „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”. W swoim stawianiu wymagań był daleki od cynizmu czy taniego poklasku. Bo „Miłość mu wszystko wyjaśniła”................Życzę miłej i błogosławionej środy pod opieką P.Jezusa i Maryji.
krystian6641

krystian6641 napisano 23.10.2014 08:59

zgłoś do usunięcia
obrazek................ Refleksja na dziś............... 2014-10-23.............. Płonąć dla Jezusa............„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12,49)..........Przyjście Jezusa na świat jest ostatecznym i najwyższym objawieniem niewidzialnego Boga. Swoim przepowiadaniem, jak ogniem, oczyszcza On, oświeca i rozgrzewa ludzkie serca. Jednocześnie staje się znakiem sprzeciwu. Przedłużeniem działania Jezusa jest obecność Ducha Świętego, którego miłość wciąż płonie w Kościele. Paraklet przemienia nas w ofiarę miła Bogu i sprawia, że pogłębia się nasza komunia z Chrystusem.Kiedy zaczynamy żyć na serio Ewangelią, okazuje się, że doświadczamy niezrozumienia, kpin, szyderstw – mamy poczucie, jakbyśmy byli „z innej bajki”. I to jest właśnie rozłam, o którym przypomina Jezus. On pozwala nam zobaczyć rozmaite sytuacje życiowe we właściwej perspektywie. I zrozumieć, że aby zapalać, samemu trzeba płonąć..................Życzę miłego i błogosławionego czwartku pod opieką P.Jezusa i Maryji.
yd3b8v4

yd3b8v4 napisano 23.10.2014 21:27

zgłoś do usunięcia

Skonczyla mi sie kasa na koncie, weszlam w te darmowe doladowania co tak reklamuja...

Od poczatku myslalam ze to sciema a jednak nie! dostalam darmowe doladowanie do plusa za 30 zl.

To ta stronka: theshorte.tk/1075v

krystian6641

krystian6641 napisano 24.10.2014 09:05

zgłoś do usunięcia
obrazek...............Refleksja na dziś.............. 2014-10-24 ..................Rozpoznawać znaki zbawienia.................. „Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?” (Łk 12,56)............. Niezbyt pochlebnie zostali określeni przez Jezusa ci, którzy dostrzegali zmieniającą się pogodę, a nie potrafili rozpoznać czasu nawrócenia, czasu łaski. Ludzie widzą, ale zachowują się, jakby byli ślepi – stąd Chrystus mówi o obłudzie i wzywa do radykalnej przemiany, otwarcia na znaki Jego obecności. Niekiedy wręcz lubujemy się w opowiadaniu całymi godzinami napotkanym ludziom o tym, co powiedzieli w telewizji albo jaka była ostatnia prognoza radiowa czy internetowa dotycząca najbliższych dni. I tak, używając motywu pogody, możemy w dość naturalny sposób rozpocząć rozmowę z nieznajomą sąsiadką, w autobusie, na ulicy czy w sklepie. Warto jednak nie sprowadzać rozmowy z ludźmi tylko do tematu pogody, bo to po prostu może być w pewnym momencie dość nudne, a czasami nawet irytujące. I pozostanie po nas kiepskie wrażenie i kiepskiej jakości woń obłudy.................Życzę miłego i błogosławionego piątku pod opieką P.Jezusa i Maryji.

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (29)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (29)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności