Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
dawid1051
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Dawid

widziany: dzisiaj o 16:58

 • pliki muzyczne
  260
 • pliki wideo
  4017
 • obrazy
  1466
 • dokumenty
  2052

9562 plików
2961,18 GB

 • 2,9 MB
 • 8 kwi 12 11:05

z chomika cimibeata

 • 28 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Krótka charakterystyka.

z chomika cimibeata

 • 8,1 MB
 • 8 kwi 12 11:05

z chomika cimibeata

 • 0,8 MB
 • 8 kwi 12 11:05
Świetna pomoc w przygotowaniu prezentacji, w której trzeba odwołać się do dzieł architektury. PDF zawiera podpowiedź, CO jest ważne w interpretowaniu i opisywaniu budowli. Przykłady: Świątynia Horusa w Edfu, Partenon w Atenach, Panteon w Rzymie (118-128), kompozycja, elementy konstrukcyjne katedry gotyckiej, katedra jako biblia pauperum. słowniczek pojęć architektonicznych z rysunkami (architraw, fryz, gzyms, herb, iglica, kolumna, kolumnada, koryncki porządek , pilaster, obramienie, portal, przyczółek, tympanon, waza, woluta,

z chomika cimibeata

 • 5,1 MB
 • 8 kwi 12 11:05
Egzaminy naszych uczniów, m.in.: sposoby na przygotowanie do egzaminu z j. polskiego, jak uczyć pisania rozprawki

z chomika cimibeata

 • 6,5 MB
 • 8 kwi 12 11:05
Moje egzaminy, kwartalnik dla uczniów: m.in. jak napisać dobre wypracowanie

z chomika cimibeata

 • 5,2 MB
 • 8 kwi 12 11:05
Moje egzaminy, kwartalnik dla uczniów

z chomika cimibeata

 • 6,0 MB
 • 8 kwi 12 11:05
Egzaminy naszych uczniów, m.in.: praca z lekturą obowiązkową, karty pracy

z chomika cimibeata

 • 44 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Świetny scenariusz na podstawie sceny w sądzie.

z chomika cimibeata

 • 23 KB
 • 8 kwi 12 11:05
W połączeniu z piosenką poetycką niezłe.

z chomika cimibeata

 • 27 KB
 • 8 kwi 12 11:05

z chomika cimibeata

 • 312 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Oczyszczająca moc",
wypracowania:
1. Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle.Co i w jaki sposób krytykuje I.Krasicki w "Palinodii"?Obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego poety.
2. Czym dla bohaterów "Lalki B.Prusa są miłość i małżeństwo? Zanalizuj podane fragmenty utworu, odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych w nich postaciach.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 458 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Gangsterzy i frustraci",
wypracowania:
1.Na podstawie analizy fragmentu "Dżumy" Alberta Camusa i "Tanga" Sławomira Mrożka porównaj, jak bohaterowie tych utworów pojmują wolność.
2. Jakie są przyczyny przejścia Kurtza na stronę zła? W swoim wypracowaniu wykorzystaj
wnioski z analizy załączonych fragmentów "Jądra ciemności" Josepha Conrada i wiedzę z lektury
utworu.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 149 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Słowa na chwałę mowy"
wypracowania:
1. Porównaj wizerunek Boga oraz relacje miedzy Bogiem a człowiekiem w "Pieśni XXV" i w "Trenie XVIII" Jana Kochanowskiego.
2. Rola lektur w życiu bohatera literackiego. W pracy na ten temat zawrzyj wnioski z analizy
fragmentów "Lalki" Bolesława Prusa i "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Jako kontekst wykorzystaj wiedzę o Wokulskim i Kostylewie.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 233 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Urodzeni pechowcy",
wypracowania:
1. Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury.
2. Romantyk i pozytywista (Juliusz Słowacki i Bolesław Prus) w kontekście ideałów swojej epoki oceniają cywilizację zachodnioeuropejską. Porównaj obraz Zachodu zawarty w poniższym fragmencie "Lalki" z tym, który znasz z "Kordiana". Zwróć uwagę na znaczenie podróży po Europie w życiu bohaterów.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 1,6 MB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Sen o końcu świata",
wypracowania:
1. Rzecz o grzeczności w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza i „Ferdydurke” W. Gombrowicza. Rozważ temat, porównując sposób ukazania problemu w podanych fragmentach.
2. Dwie kreacje duchownych – porównaj postawy i stosunek do świata ks. Piotra i ojca Paneloux. Zanalizuj podane fragmenty „Dżumy” A. Camusa oraz wykorzystaj znajomość „Dziadów” cz. III A. Mickiewicza.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 308 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "O obywatelstwie",
wypracowania:
1. Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment "Dziadów" Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy.
2. Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworów.
PDF zawiera przykładowe odpowiedzi, brak modelu.

z chomika cimibeata

 • 90 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - Naród a kultura,
1. Analizujàc podane fragmenty i odwołując się do całości utworu, skonfrontuj obraz
chłopów przedstawiony w dramacie z wyobrażeniami inteligencji na temat
mieszkańców wsi. ("Wesele")
2. Stanisław Wokulski – „człowiek epoki przejściowej”. Przedstaw temat, analizując
podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa oraz uwzględniając kontekst całej powieści.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 58 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Model odpowiedzi:
Czytanie ze zrozumieniem- "Naród a kultura",
wypracowania:
1. Analizując podane fragmenty i odwołując się do całości utworu, skonfrontuj obraz chłopów
przedstawiony w dramacie z wyobrażeniami inteligencji na temat mieszkańców wsi.
2. Stanisław Wokulski – „człowiek epoki przejściowej”. Przedstaw temat, analizując podany
fragment "Lalki" Bolesława Prusa oraz uwzględniając kontekst całej powieści.

z chomika cimibeata

 • 0,5 MB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Smutne oblicze błazna",
wypracowania:
1. Pojedynek poważnie i prześmiewczo. Porównaj sytuacje przedstawione we fragmencie „Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego i „Ferdydurke” W. Gombrowicza, uwzględniając funkcje
pojedynków w obydwu utworach.
2. Różne rodzaje śmierci w reportażu „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Zaprezentuj temat, interpretując podane fragmenty. Odwołaj się do całości utworu.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 257 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Śmiechu warte",
wypracowania:
1. Analizując podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa, scharakteryzuj występujących w nim bohaterów. Określ ich stosunek do nauki i miłości.
2. Opisując uczucia i reakcje bohaterów Innego świata Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, wyjaśnij znaczenie przedstawień teatralnych i filmowych dla władz obozu oraz więźniów.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 300 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Śmiechu warte",
wypracowania:
1. Analizując podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa, scharakteryzuj występujących w nim bohaterów. Określ ich stosunek do nauki i miłości.
2. Opisując uczucia i reakcje bohaterów Innego świata Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, wyjaśnij znaczenie przedstawień teatralnych i filmowych dla władz obozu oraz więźniów.
PDF zawiera przykładowe odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 248 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Nieznośna szybkość bloga",
wypracowania:
1. Analizując fragment "Ody do młodości" Adama Mickiewicza i wiersz "Któż nam powróci" Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie.
2. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób – ojca i Wokulskiego.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 312 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Nieznośna szybkość bloga",
wypracowania:
1. Analizując fragment "Ody do młodości" Adama Mickiewicza i wiersz "Któż nam powróci" Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie.
2. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób – ojca i Wokulskiego.
PDF zawiera przykładowe odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 389 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Patriotyzm klęski",
wypracowania:
1. Rola Czarownic w dramacie W. Szekspira „Makbet”. Rozwiń temat na podstawie analizy
podanych fragmentów.
2. Portret XVII-wiecznego Sarmaty. Analizując podane fragmenty „Potopu” H. Sienkiewicza,
dokonaj charakterystyki Zagłoby, bohatera powieści.
PDF zawiera modele odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 251 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Czas mistrzów",
wypracowania:
1. Dwie postawy człowieka wobec Boga i Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego "Czego chcesz od nas, Panie..." i "Hymn" Juliusza Słowackiego. Zwróć uwagę na nastrój obydwu utworów.
2. Fabryki, huty, kopalnie w oczach Stefana Żeromskiego – nowoczesność i postęp czy piekło dla pracujących tam ludzi? Odpowiedz na pytanie, analizując załączone fragmenty "Ludzi bezdomnych" oraz wykorzystując znajomość całości powieści. Zwróć szczególną uwagę na opisy maszyn i pracujących robotników.
PDF nie zawiera odpowiedzi.

z chomika cimibeata

 • 194 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Modele odpowiedzi do:
czytania ze zrozumieniem - "Czas mistrzów",
wypracowań:
1. Dwie postawy człowieka wobec Boga i Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego "Czego chcesz od nas, Panie..." i "Hymn" Juliusza Słowackiego. Zwróć uwagę na nastrój obydwu utworów.
2. Fabryki, huty, kopalnie w oczach Stefana Żeromskiego – nowoczesność i postęp czy piekło dla pracujących tam ludzi? Odpowiedz na pytanie, analizując załączone fragmenty "Ludzi bezdomnych" oraz wykorzystując znajomość całości powieści. Zwróć szczególną uwagę na opisy maszyn i pracujących robotników.

z chomika cimibeata

 • 201 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Czytanie ze zrozumieniem - "Dzikie słówka",
wypracowania:
1. |Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.
2. Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą oba fragmenty.
PDF nie zawiera odpowiedzi. Pliku nie można skopiować.

z chomika cimibeata

 • 178 KB
 • 8 kwi 12 11:05
Modele odpowiedzi do:
czytania ze zrozumieniem - "Dzikie słówka",
wypracowań:
1. |Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" H. Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.
2. Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą oba fragmenty.

z chomika cimibeata

 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  88
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  7
 • pliki muzyczne
  0

103 plików
462,4 MB

m77mat77

m77mat77 napisano 14.09.2014 15:03

zgłoś do usunięcia
Ras-Tafari

Ras-Tafari napisano 25.09.2014 21:01

zgłoś do usunięcia
beautiful.anya

beautiful.anya napisano 5.11.2014 10:51

zgłoś do usunięcia
Zapraszam
wiedzmin_XXXs

wiedzmin_XXXs napisano 7.01.2015 10:13

zgłoś do usunięcia
neXt_V2

neXt_V2 napisano 15.02.2015 23:19

zgłoś do usunięcia
rapidu

rapidu napisano 26.02.2015 11:52

zgłoś do usunięcia

Zapraszam na same nowosci ,wszystko za free

Wielki21

Wielki21 napisano 20.03.2015 18:51

zgłoś do usunięcia

Już u mnie najnowsze filmy:

-DISCOPOLO

-WKRĘCENI 2

-PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA

-TEORIA WSZYSTKIEGO

-NOC W MUZEUM TAJEMNICA GROBOWCA

-CHAPPIE

-I WIELE WIELE WIĘCEJ!

IDEALNE NA WEEKEND!!!

 

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności