Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

ChomikBox - Umowa Licencyjna dla Użytkownika Końcowego (typu EULA)

 1. Producentem niniejszego programu, o nazwie ChomikBox (Program), jest spółka Kelo Corporation z siedzibą w Belize City, 5 Cork Street, Belize City, Belize - zwana w dalszej części Producentem lub Licencjonodawcą.
 2. Umowa Licencyjna (typu EULA) zostaje zawarta między stronami (Producentem i Użytkownikiem) poprzez Zaakceptowanie treści niniejszej Licencji i przejście do kolejnego kroku instalacji Programu. Dokonanie opisanych czynności jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej przez Użytkownika.
 3. Program dostarczony w niniejszym pakiecie jest całkowitą własnością Producenta. Jest on chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tekst pierwotny Dz. U. 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnych i prawnych. Producent nie sprzedaje Użytkownikowi Programu (nie przenosi majątkowych praw autorskich), a jedynie udziela mu prawa na jego użytkowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa nie wyrażone bezpośrednio w Umowie.
 4. ChomikBox to program rozpowszechniany przez Licencjodawcę wyłącznie dla celów ułatwienia korzystania z serwisu internetowego Chomikuj.pl.
 5. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej, Producent niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej nieodpłatnej licencji na własny, niekomercyjny użytek prywatny, bez prawa wyłączności. Użytkownik nie ma prawa do udzielenia dalszych licencji (sublicencji) innym osobom. Pobieranie, instalacja i użytkowanie Programu jest możliwe na komputerze Użytkownika wyłącznie w celu korzystania przez niego osobiście z aplikacji w celu ułatwienia korzystania z serwisu internetowego Chomikuj.pl, zgodnie z obowiązującym w nim Regulaminem, dostępnym na stronie http://chomikuj.pl/Regulamin.aspx
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnego działania z zamiarem narażenia na szkodę, ograniczenia lub ingerowania w prawa własności intelektualnej Licencjodawcy.
 7. Użytkownik nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji w Programie. Nie ma też prawa do jego modyfikacji, tworzenia utworów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji (reverse engineering) zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek prób demontażu lub łamania kodu oprogramowania ani żadnej jego części.
 8. Program może stać się częścią lub może wprowadzić w skład swoich elementów oprogramowanie oraz inne elementy technologii będące własnością lub kontrolowane przez osoby trzecie. Wyżej wymienione oprogramowanie lub elementy technologiczne osób trzecich, które zostały włączone do oprogramowania, podlegają postanowieniom niniejszej umowy.
 9. Nieuprawnione korzystanie z praw własności intelektualnej stanowi naruszenie postanowień niniejszej umowy, jak również naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw o ochronie znaków towarowych w nieograniczonym zakresie. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści będących własnością strony trzeciej, które nie stanowią zawartości Programu, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Programu, są własnością odpowiednich właścicieli treści i mogą być chronione odnośnym prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności intelektualnej, w tym traktatami międzynarodowymi.
 10. Licencjodawca zastrzega sobie prawo poszerzenia, według swojego wyłącznego uznania, Programu o dodatkowe elementy i funkcje oraz naprawiania, aktualizowania i modyfikowania go. W szczególności dotyczy to umieszczania w Programie reklam graficznych i tekstowych wyświetlanych w wybranych momentach korzystania z niego.
 11. Licencjodawca może, według własnego uznania, zmienić, przerwać lub zawiesić możliwość używania dowolnej wersji oprogramowania przez użytkownika, do którego użytkownik mógł już uzyskać dostęp lub które mógł już zainstalować, bez powiadomienia użytkownika, w celu dokonania naprawy, ulepszenia lub aktualizacji technologii, lub z dowolnej uzasadnionej przyczyny. Licencjodawca, w granicach dopuszczalnych prawem, nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z udostępnienia lub nie udostępnienia nowych wersji oprogramowania.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie anonimowych danych dotyczących działania oprogramowania do Licencjodawcy w celach konserwacyjnych i statystycznych.
 13. Użytkownikowi nie wolno:
  1. przechwytywać, monitorować, niszczyć ani modyfikować treści przesyłanych do i z serwera,
  2. używać wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, destruktywnych programów internetowych oraz innych kodów i instrukcji wprowadzanych w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Programu
 14. Okres ważności niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem zainstalowania oprogramowania przez użytkownika po raz pierwszy i trwa do chwili rozwiązania umowy przez Licencjodawcę lub Użytkownika, jak postanowiono poniżej.
 15. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Bez ograniczenia zastosowania innych środków prawnych i ze skutkiem natychmiastowym, Licencjodawca może ograniczyć, zawiesić lub zakończyć tę licencję oraz korzystanie przez użytkownika z oprogramowania, zabronić dostępu do witryny internetowej Chomikuj.pl i usunąć konto użytkownika lub identyfikator użytkownika, jeśli Licencjodawca jest zdania, że użytkownik narusza zasady niniejszej umowy, stwarzając problemy, narażając na odpowiedzialność prawną (rzeczywistą lub potencjalną), naruszając prawa własności intelektualnej osób postronnych, angażując się w oszukańcze, nieetyczne lub niezgodnie z prawem działania lub z innych podobnych przyczyn. Licencjodawca rozwiąże niniejszą umowę wysyłając użytkownikowi powiadomienie pod podany przez niego adres poczty elektronicznej (o ile adres podano) lub blokując użytkownikowi dostęp do jego Konta na Portalu Chomikuj.pl.
 16. Z chwilą rozwiązania Umowy, (a) wszystkie licencje i prawa do używania oprogramowania natychmiast wygasną, (b) Użytkownik jest niezwłocznie zaprzestanie wszelkich form użytkowania Programu oraz (c) natychmiast usunie Program z napędu twardego dysku, sieci i innych nośników będących w posiadaniu Użytkownika lub pod jego kontrolą.
 17. Licencjodawca, w zakresie dopuszczonym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione w związku z rozwiązaniem niniejszej umowy.
 18. Licencjodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej Umowy w witrynie Chomikuj.pl. Aktualizowana umowa wchodzi w życie w ciągu trzydziestu dni od dnia publikacji lub dostarczenia użytkownikowi, jeśli użytkownik wcześniej nie wyrazi jednoznacznej zgody na zmienioną umowę klikając przycisk akceptowania. Jednoznaczna akceptacja lub ciągłe korzystanie przez użytkownika z oprogramowania po wygaśnięciu wyżej podanego okresu powiadomienia wynoszącego trzydzieści dni jest jednoznaczne z przyjęciem przez użytkownika warunków i postanowień zmodyfikowanej umowy. Najnowsza wersja niniejszej umowy znajduje się pod adresem http://Chomikuj.pl/ChomikBoxLicencja.aspx
 19. Program dostarczony jest w stanie takim, w jakim się znajduje, z możliwymi wadami i bez żadnych gwarancji; Licencjodawca, w zakresie dozwolonym prawem, wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do Programu, a w szczególności gwarancji lub warunków jakości, właściwego działania, dostosowania do przepisów, wartości handlowej bądź użyteczności do określonego sposobu wykorzystania lub celu. Ponadto Licencjodawca nie stwierdza ani nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie zawsze dostępne i będzie działało w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny, dokładny, kompletny i wolny od błędów oraz że nie spowoduje utraty danych. Licencjodawca nie gwarantuje też połączenia z internetem ani transmisji danych przez Internet.
 20. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że całkowite ryzyko wynikające z działania oprogramowania spoczywa na użytkowniku w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 21. Użytkownik może nieodpłatnie korzystać z oprogramowania. Stosownie do powyższego, użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości i potwierdza, że Licencjodawca, podmioty stowarzyszone, jego licencjodawcy i personel tych podmiotów, w zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za bezpośrednie ani pośrednie skutki korzystania przez użytkownika z oprogramowania, jak określono poniżej.
 22. W zakresie dozwolonym przez prawo (a w szczególności przy uwzględnieniu poszanowania praw konsumenta), Licencjodawca, podmioty stowarzyszone, jego licencjodawcy i personel tych podmiotów nie będą w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności w związku z naruszeniem umowy, gwarancji, popełnieniem czynu niedozwolonego (włącznie z zaniedbaniem), szkodami poniesionymi w związku z korzystaniem z Programu i z tytułu wszelkich innych form odpowiedzialności za powstałe szkody pośrednie, dodatkowe, specjalne lub następcze (a w szczególności utratę lub uszkodzenie danych, przerwy w działaniu, awarię komputera lub straty finansowe) wynikłe z użytkowania lub nieumiejętnego użytkowania oprogramowania.
 23. Warunki i postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej (typu EULA), stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem i Licencjodawcą w odniesieniu do treści w niej zawartych i zastępują wszystkie wcześniejsze i porozumienia i umowy zawarte w jakiejkolwiek formie w odniesieniu do tychże treści.
 24. Jeśli którekolwiek z postanowień lub warunków niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nieprawidłowe lub niewykonalne w całości lub w części, pozostałe postanowienia Umowy nadal obowiązują w pełnym zakresie.
 25. Jeśli Licencjodawca nie podejmie działań związanych z naruszeniem niniejszej Umowy, nie oznacza to, że zrzeka się swojego prawa do podjęcia działań w przyszłości.
 26. Użytkownikowi nie wolno cedować niniejszej umowy ani żadnych wynikających z niej praw na inne osoby. Licencjodawca może według własnego uznania cedować niniejszą umowę oraz wszelkie wynikające z niej prawa na osoby trzecie bez wcześniejszego powiadomienia, o ile prawo nie stanowi inaczej.
 27. Niezależnie od niniejszej licencji, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu (dostępnego na stronie http://chomikuj.pl/Regulamin.aspx) całości Serwisu Chomikuj.pl. Ponadto Użytkownik godzi się na objęcie postanowieniami obowiązującej w Serwisie Chomikuj.pl Polityki Prywatności (dostępnej na stronie http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx).
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności