Drogi Chomiku,

Chcielibyśmy przypomnieć pewne informacje dot. ochrony danych osobowych. Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx

Czy wykorzystujemy pliki cookies?

Administrator Twoich danych osobowych Kelo Corporation z siedzibą w Belize City wykorzystuje na stronie chomikuj.pl pliki cookies, czyli pliki zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i technologie zbliżone. Część plików cookies jest niezbędna do korzystania z serwisu, inne ułatwiają korzystanie z serwisu np.: zapisują informacje, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać ponownie podczas kolejnych odwiedzin serwisu, jeszcze inne pozwalają dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną reklamę.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies, zebrane podczas korzystania ze stron serwisu, w celu marketingu naszych usług, co mieści się w naszym usprawiedliwionym interesie. w szczególności wyświetlamy w ramach serwisu reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, dotyczące naszych usług.

Zapewniamy, że z plików  cookies nie korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Pliki cookies nie wpływają na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt z którego korzysta.

Do wykorzystania plików cookies w celu marketingu produktów lub usług innych podmiotów potrzebna jest Twoja zgoda, którą możesz wyrazić klikając "Zgadzam się i przechodzę do serwisu". Brak Twojej zgody spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dostosowana do Twoich preferencji, będzie to reklama wyświetlona przypadkowo, a nie dopasowana dla Ciebie. w przypadku, gdy nie chcesz instalować na swoim urządzeniu plików cookies wykorzystywanych do dostosowania treści reklamowych masz prawo do niewyrażenia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

Czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie profilowanych reklam?
NIE TAK

w przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie plików cookies przez naszych partnerów, nasi partnerzy będą również mogli, wykorzystać zebrane informacje dla celów analitycznych aby ocenić skuteczność działań marketingowych.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i możesz ją wycofać w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki w sposób opisany poniżej. Możesz kliknąć "przejdź do serwisu" tylko, jeśli masz co najmniej 16 lat.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej zamieszczonymi linkami:

Jak już wspominaliśmy, pełną informację dotyczącą ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności (http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx).

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

Polityka Prywatności Portalu Chomikuj.pl

Polityka Prywatności Portalu opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych, w tym danych osobowych, gdy Użytkownik korzysta z Usług Portalu. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu. Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jaką zawiera Użytkownik z Usługodawcą poprzez rejestrację w Portalu Chomikuj.pl

1. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego Chomikuj.pl oraz osób, które zgłaszają do serwisu Chomikuj.pl wnioski lub skargi, zwanych dalej łącznie „Użytkownikami”.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kelo Corporation z siedzibą w Belize City, 35 New Road, Belize City, Belize („Administrator").

Administrator powołał swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej:
Wierzbowski Eversheds Sutherland sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a, e-mail: GDPR_representative@eversheds-sutherland.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administratora: inspektor@chomikuj.pl.

2. Kategorie danych osobowych, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników podane podczas rejestracji lub kontaktu z Administratorem oraz dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności serwisu Chomikuj.pl (adres IP i data logowania, dane dotyczące korzystania z serwisu, dane dotyczące dokonanych transakcji (jeżeli ma zastosowanie)). Adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji usuwany jest niezwłocznie po przesłaniu użytkownikowi wiadomości o założeniu konta.

Do zawarcia umowy wymagane jest podanie danych na formularzu rejestracyjnym serwisu. Ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym.

Większość danych Użytkownika jest przechowywanych, przez czas obowiązywania umowy. W terminie 14 dni od dnia zamknięcia konta Użytkownika dane są usuwane.

Po zakończeniu obowiązywania umowy przechowujemy dane Użytkownika w celach:

 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z prowadzeniem serwisu Chomikuj.pl (przez okres przedawnienia roszczeń),
 • wykonania obowiązków narzuconych przepisami prawa (przez okres trwania tego obowiązku),
 • zapobiegania nadużyciom,

Administrator nie stosuje wobec Użytkowników zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w rozumieniu RODO.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej.

2.1. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Wykonanie umowy korzystania z konta w serwisie internetowym Chomikuj.pl

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników uzyskane w celu wykonania umowy korzystania z konta w serwisie internetowym Chomikuj.pl. W ramach wykonywania umowy Administrator umożliwia Użytkownikom m.in. rejestrację konta, możliwość korzystania z różnych funkcjonalności konta w tym możliwość umieszczania i kasowania plików, wyszukiwania plików i innych kont, dodawania komentarzy, korzystania z funkcji zaprzyjaźnione chomiki, obsługi programu Chomikbox, obsługi aplikacji mobilnej.

Podanie danych w ramach rejestracji konta jest niezbędne do założenia z konta w serwisie.

W przypadku dokonywania przez Użytkowników transakcji lub zakupu w ramach korzystania z serwisu Chomikuj.pl, Administrator przetwarza niektóre dane Użytkowników w celu realizacji tej transakcji lub zakupu.

2.2. Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • Umożliwienie korzystania z mailingu przez Użytkownika konta w serwisie internetowym Chomikuj.pl

Jeżeli Użytkownik wyrazi na zgodę na włączenie mailingu w ramach konta, Administrator będzie przetwarzał jego dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z mailingu w ramach serwisu.

2.3. Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Obsługa techniczna serwisu Chomikuj.pl niezbędna w celu poprawy funkcjonalności usługi

Administrator przetwarza niektóre dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia dobrej jakości obsługi technicznej serwisu i rozwiązywania problemów technicznych.

 • Rozpatrywanie zgłoszeń

Administrator przetwarza niektóre dane osobowe Użytkowników w celu rozpatrzenia zgłoszeń dotyczących korzystania z serwisu.

2.4. Podstawa prawna: Wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych

Administrator przetwarza niektóre dane osobowe Użytkowników dotyczące płatności w ramach korzystania z serwisu Chomikuj.pl.

 • Reagowanie na wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze danych

Administrator przetwarza niektóre dane osobowe w celu rozpatrzenia zawiadomień o naruszeniu praw zgłaszanych na podstawie przepisów o odpowiedzialności hostingodawcy.

 • Przekazanie informacji wymaganych przez organy ścigania lub sądy

Administrator przetwarza niektóre dane osobowe Użytkowników na żądanie uprawnionych organów państwowych w zakresie przez nie żądanym. W tych celu Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące konta Użytkownika i może je przekazywać odpowiednim organom.

3. Odbiorcy danych osobowych

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników innym podmiotom, tylko jeżeli ma do tego odpowiednią podstawę prawną.

Dostawcy usług

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników do dostawców usług, które są potrzebne do prowadzenia serwisu. Dostawcy obejmują następujące kategorie: operatorzy płatności, dostawcy powierzchni serwerów, operator Platformy Wydawców, obsługa subskrypcji mailowych, obsługa techniczna Portalu.

Organy państwowe

Na żądanie uprawnionych organów Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników. Te organy to w szczególności Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Policja, jednostki organizacyjne prokuratury, sądy.

4. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator przekazuje dane osobowe tylko podmiotom, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych.

Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG, tylko jeżeli:

 • dany kraj jest uznawany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej;
 • państwo odbiorcy lub odbiorca podlega zatwierdzonemu mechanizmowi certyfikacji lub kodeksowi postępowania z wiążącymi i możliwymi do wyegzekwowania zobowiązaniami, które stanowią odpowiednie zabezpieczenia dla danych osobowych - obejmuje to na przykład Tarczę Prywatności UE-USA, która umożliwia bezpieczne przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych;
 • wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, na przykład umowy z podmiotem otrzymującym dane osobowe, które zawierają szczegółowe uregulowania zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej;
 • przekazanie jest dozwolone przez obowiązujące przepisy; lub
 • osoba, której dane dotyczą wyraźnie zgadza się na przekazanie danych osobowych.

5. Prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych

Administrator zapewnia, że będzie przestrzegał praw przysługujących Użytkownikom. Użytkownicy mogą realizować swoje prawa bezpośrednio przez strony www Serwisu lub przez wniosek w formie pisemnej, kierowany na adres dane@chomikuj.pl.

Użytkownik ma prawo do:

 • cofnięcia każdej zgody, której udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody (na przyszłość). Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 • dostępu do danych (w tym informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz otrzymania kopii danych);
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przeniesienia danych.

Użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, gdy oparte jest ono na prawnie uzasadnionym interesie. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych, dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw będą usunięte.

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania takich danych osobowych ani nie będzie istniała inna ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania danych, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw będą usunięte.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Użytkownicy mogą kierować do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania ich danych osobowych oraz realizacji przysługujących im uprawnień.

6. Prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych

Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Wykorzystywanie plików cookie

Administrator wykorzystuje na swojej stronie internetowej pliki cookie, czyli pliki zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę.

Administrator używa plików cookie, aby w szczególności:

 • zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika na stronie internetowej serwisu;
 • dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookie, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookie zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej zamieszczonymi linkami:

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/view-delete-browsing-history-microsoft-edge
- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL
- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

W ramach serwisu wyświetlamy reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, dotyczące naszych usług - marketing bezpośredni. Wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania ze stron serwisu. Chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

Serwis Chomikuj.pl wykorzystuje statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań i działań marketingowych. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html

Dzieci poniżej 13-tego roku życia nie mogą korzystać z Serwisu Chomikuj.pl. Osoby zamieszkałe w EOG, mogą korzystać z Serwisu Chomikuj.pl tylko wtedy, gdy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem obowiązującym w ich kraju lub jeśli posiadają możliwą do zweryfikowania zgodę rodziców na korzystanie z Serwisu Chomikuj.pl. Jeśli jesteś rodzicem i dowiesz się, że Twoje dziecko korzysta z Serwisu Chomikuj.pl, a nie życzysz sobie tego, skontaktuj się z nami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy napisać na adres mailowy dane@chomikuj.pl.

W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności