Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
valdemaroff
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna valdemaroff

widziany: dzisiaj o 15:44

 • pliki muzyczne
  1767
 • pliki wideo
  40
 • obrazy
  194591
 • dokumenty
  225221

528140 plików
5179,31 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
valdemaroff
1. українські матеріали [Materiały w języku ukraińskim]
 
!!!!Нові видання (зроблені)
!дисертації
Iwan Jakowycz Franko, Іван Якович Франко
litopys_chervo noyi_kalyny [avr.org.ua]
 
Marzena Kowalska - Польська мова за 4 тижні
Monumenta Ucrainae Historica
Svoboda_1
 
Svoboda_2
 
Вісті Комбатанта [Журнал]
Волинь
всесвіт
 
Грушевський_Іс торія України-Руси
Діло
 
Діло
Дух і Літера
Енциклопедія історії України (Encyklopedia historii Ukrainy) Том 1-10 (2003-2013)
Етнографічний Збірник
Жерела до історії України-Руси (Źródła do historii Ukrainy-Rusi )
Записки історично-філо логічного відділу ВУАН
Записки НТШ [Naukove_Tovar istvo_imeni_Sh evchenka_Zapis ki]
Записки Чина св. Василія Великого ЧСВВ
Історично-геог рафічний збірник
Історія міст і сіл Української РСР
Історія України. Маловідомі імена, події, факти
Карта Ф. фон Міга (1779-1872)
Київська старовина
Козацька спадщина
листування
Літературно-на уковий вісник
 
Літопис революції (1922-33)
Літопис УПА. Основна серія
Літопис УПА_Бібліотека
Літопис УПА_Нова серія
Літопис УПА_Серія Події і люди
На переломі_1920_ Число 1-5
не розібрано
 
ukr
 
COLLOQUI A RUSSICA
А.Альвте ґен, К.Альвте ґен. Ключ від Позасвіт тя
Алчевськ а Христя. Твори (1990)
Андрій Кокотюха . Лихе око (2021)
Бажан М.П. Твори в 4-х томах (1984-19 85) [Hurtom]
Бен Елтон. Знову й знову (2021)
Бічер-Ст оу Г. Хатина дядька Тома (1975)
ВАА-1
 
Ганна Левада. Інститут часу. У вирі зниклих світів (2020)
Гоуї Г. Бункер. Ілюзія (2018)
Ґіліян Флінн. Загублен а (2017)
Ґлаузер Ф. Вахмістр Штудер (2014) [pdf, fb2]
Дайва Ульбінай те. Велика президен тка маленько ї країни. Історія Далі Грибауск айте (2021)
де Бальзак О. Утрачені ілюзії. тт. 1 та 2 (1938) [Hurtom]
Джеймс Гедлі Чейз. Ось ваш вінець, леді (2020)
Джеймс Гедлі Чейз. Покладіт ь її серед лілій (2020)
Джеймс Гедлі Чейз. Хочеш жити (2020)
Джеймс Деларґі. 55 (2019)
Джованьо лі Р. Спартак (1930)
Джонсон Боріс. Омріяний Рим (2020)
Джордж Орвелл. Бірмансь кі будні (2021)
Джордж Р.Р. Мартін. Битва королів (2017)
Дзюба I.М. Тарас Шевченко . Життя і творчіст ь (2008)
 
Дзюба I.М. Тарас Шевче нко. Життя і творч ість (2008 )
Діброва Володими р. Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасног о читача (2021)
Дюма А. Робін Гуд (2006)
Дюма А. Три мушкетер и (2007)
Електрон ні книги
 
Bella Figur a - Ясмін а РЕЗА [Yasm ina Reza]
NATAL IA - Шанта ль ҐАРАН [Chan tal Garan d]
Ататю рк. Біогр афія мисли теля - М. Шюкрю ГАНІО ГЛУ [M. Şükrü Hanio ğlu]
Вага снігу - Кріст іан Ґе-ПО ЛІКЕН [Chri stian Guay- Poliq uin]
Від пустк и - Юлія ШЕКЕТ
Віоле та - Ісабе ль АЛЬЄН ДЕ [Isab el Allen de]
Душа. Пошук и, істор ія, культ ура - Уле Марти н ГЬОЙС ТАД
Зроше ння пусте лі - Петер Маріу с ГУЕМЕ Р [Pete r Mariu s Hueme r]
Істор ія пихат ості. Як, ви не знаєт е, хто я - Арі ТУРУН ЕН [Ari Turun en]
Істор ія тиші. Від ренес ансу до наших днів - Ален КОРБЕ Н {Alai n Corbi n}
Кат - Євген ія КОНОН ЕНКО
Кім Джійо н, 1982 року народ ження - ЧО Намдж у [조남주]
Кольо ри наших споми нів - Мішел ь ПАСТУ РО [Mich el PASTO UREAU ]
Країн аМеде я - Сара СТРІД СБЕРҐ [Sara Strid sberg ]
Літні дощі - Ахмад аль-К АРМАЛ АВІ [أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺮﻣ ﻼوي]
Мамон т - П’єр САМСО Н [Pier re SAMSO N]
Між двома карто текам и. Вибра ні драми - Таде́ уш РУЖЕВ ИЧ [Tade usz Różew icz]
Мілев а Айншт айн - Віда ОГНЕН ОВИЧ [Vida Ognje nović ]
Можли во, завтр а - Марис я НІКІТ ЮК
Навзд огін за мрією . Розкр иваюч и загад ки Тихог о океан у - Джон ДАНМО Р [John Dunmo re]
Найпо таємн іший спога д людсь кий - Могам ед Мбуґа р САРР [Moha med Mboug ar Sarr]
Нікол ьскі - Нікол я ДІКНЕ Р [Nico las Dickn er]
Огнищ е. 2 год. 14 - Давід ПАКЕТ [Davi d Paque t]
Озеро - Тадей ҐОЛОБ [Tade j GOLOB ]
Опові дки про хроно пів і фамів - Хуліо КОРТА САР [Juli o Cortá zar]
Осінь без прови ни - Аббас БЕЙДУ Н [ﻋﺒﺎس ﺑﻴﻀﻮن ]
П’ятд есятн иця - Девід ЕДҐАР [Davi d EDGAR ]
Пасаж ир - Олег ДРАЧ
Перез авант аженн я почут тів - Франк о ФАДЖА НІ [Fran co Faggi ani]
Після дощу - К'яра МЕЦЦА ЛАМА [Chia ra Mezza lama]
Після кави - Абдул ь Рашид МАХМУ ДІ [Abde l Rashe ed Mahmo udi]
По тих, хто вижив , стріл ятиме мо ще - Клауд іо ЛАҐОМ АРСІН І [Clau dio Lagom arsin i]
Поган і дорог и - Натал ка ВОРОЖ БИТ
Подія у місті Ґоґа - Славк о ҐРУМ [Slav ko Grum]
Пожеж і - Важді МУАВА Д [Wajd i Mouaw ad]
Покли к племе ні - Маріо ВАРҐА С ЛЬЙОС А [Mari o Varga s Llosa ]
Прист расть , згідн о з Г.Х. - Кларі се ЛІСПÉ КТОР [Clar ice Lispe ctor]
ПЬОЛЬ СА - Ґуста в Торґн і ЛІНДҐ РЕН [Torg ny Lindg ren]
Рейга н. Роки в Голлі вуді - Марк ЕЛІОТ [Mark Eliot ]
Розко лини - Ненсі Г’ЮСТ ОН [Nanc y Husto n]
Синдр ом вільн ого падін ня - Сергі й ЛУЩИК
Сімей ні узи - Кларі се ЛІСПÉ КТОР [Clar ice Lispe ctor]
Створ ено в Амери ці. Соціа льна істор ія культ ури й харак теру амери канці в - Клод С. ФІШЕР [Clau de S. Fisch er]
Там, де вітер - Любко ДЕРЕШ
Теорі я хмар - Стефа н ОДЕҐІ [Stép hane Audeg uy]
Том на фермі - Мішел ь Марк БУШАР [Mich el Marc BOUCH ARD]
У що вірит и. 10 пропо зицій для освіч ених людей - Рудол ьф ТАШНЕ Р [Rudo lf Tasch ner]
Фідел ь КАСТР О. Остан ній КАТОЛ ИЦЬКИ Й КОРОЛ Ь - Лоріс ДЗАНА ТТА [Lori s Zanat ta]
Франк о. Анато мія дикта тора - Енрік е МОРАД ІЕЛЬО С [Enri que Morad iello s]
Хвала гніву . Чому ми повин ні гніва тися часті ше і більш е - Сальв аторе Ла ПОРТА [Salv atore La Porta ]
ХРИСТ ИНА, дівчи на-ко роль - Мішел ь Марк БУШАР [Mich el Marc BOUCH ARD]
Шарль де Ґолль - Берна р ФАН [Bern ard Phan]
Шахто ємці - Жослі н СОСЬЄ [Joce lyne Sauci er]
Щоден ник одніє ї зради - Емілі ос СОЛОМ У [Αιμί λιος Σολωμ ού]
Ендрю Мейн. Між фазами місяця (2020)
Ендрю Мейн. Хованки з хижаком (2019)
Євтушенк о О. Україна IN ROCK, 2011
Західно- Українсь ка Народна Республі ка 1918-192 3. Енциклоп едія [Т. 1-4] Літ. ред. Г. Пославсь ка (2018-20 21) [Hurtom] (djvu, pdf)
Збанацьк ий Ю. Таємниця Соколино го бору (1978)
Зінченко А. Історія дипломат ії
І.Акерлі . Ларс.LOL
Ірена Карпа. Добрі новини з Аральськ ого моря (2019)
Кадзуо Ішіґуро. Ноктюрни (2021)
Корнійчу к О.Є. Зібрання творів у 5-ти томах (1986-19 88)
Крауч Блейк. Темна матерія (2017)
Крістофе р Ларсен Тактика легкої піхоти для малих підрозді лів (2022)
Крюс Д. Тім Талер, або Проданий сміх. Флоренті на.Мій прадідус ь, герої і я (1991)
Кутзее Джон Максвелл . Дитинств о. Молодіст ь. Літня пора (2012)
Ларс Кеплер. Гіпнотиз ер (2019)
Ларссон С. Чоловіки , що ненавидя ть жінок. Міленіум (2010)
Левада О.С. Твори в чотирьох томах (1979-19 80)
Лондон Джек. Оповідан ня (1954)
Лондон Джек. Сила дужого (1957)
Любович У. та Кудрик О. Рогатинс ька Земля. Том 1 та 2 (1989-19 96)
Максим Рильськи й. Твори [У 3х Т.] (1955)
Марічка Крижанів ська. Тіні (2019)
Микола Хвильови й. Повне зібрання творів [У 5 Т.] (2018-20 23)
Міла Іванцова . Серія «П'ять зірок»
Місіма Юкіо. Забороне ні барви (2011)
Н.Гуменю к Загублен ий острів
Наґваліз м. Том 1-2. Карлос Кастанед а. Учення дона Хуана. Окрема реальніс ть (2022-20 23) [PDF]
Нецензур ний Стус ⁄ упоряд. Богдан Підгірни й [в 2 част.] (2002-20 03)
Ое Кендзабу ро. Особисти й досвід. Обійняли мене води до душі моєї (2016)
Олександ р Михед. Я змішаю твою кров із вугіллям . Зрозуміт и українсь кий Схід
Особливі прикмети
 
П.Остер. Нью-йорк ська трилогія
Панченко В.Є. Володими р Винничен ко (2004) - Оцифрова но Гуртом
Петраш О.О. - «Руська трійця» (Вид. 2-е) - 1986
Пилипчук Д. Болять мені загублен і слова... (2013)
Ребекка Кван. Макова війна (2021)
Росовець кий Станісла в. Шевченко . Сучасна біографі я (2020)
Савчин В. Микола Лукаш - подвижни к українсь кого художньо го переклад у (2014)
Світлана Тараторі на. Лазарус (2018)
Собко В.М. Твори в шести томах (1979-19 81)
Станісла в Лем. Едем (2017)
Станісла в Лем. Неперемо жний (2017)
Т.Гаврил ів Червнева злива
Т.Гаврил ів. Гарні дівчата
Т.Гаврил ів. Де твій дім, Одіссею
Т.Гаврил ів. Чарівний світ
Террi Пратчетт . Джинґо
Террі Пратчетт . Варта! Варта!
Террі Пратчетт . Жнець (2019)
Толстой Л. Хаджі-Му рат (1950)
Тома Л. Петро Конашеви ч Сагайдач ний (2019) [fb2, pdf]
Українсь ка мова. Енциклоп едія
Філіп К. Дік. Затьмаре ння (2020)
Чайна М'євіль. Шрам (2021)
Шекспір Уїльям в трьох томах. Том 1
Шекспір Уїльям в трьох томах. Том 2
Шекспір Уїльям в трьох томах. Том 3
Яновськи й Ю.І. Твори [У 2х Т.] (1954)
Ярослав Лялька та ін. Літопис нескорен ої України. Книга 1 (1993)
Ярослав Лялька та ін. Літопис нескорен ої України. Книга 2 (1997)
Ярослав Лялька, Павло Романюк. Літопис нескорен ої України. Книга 3. Стара Сіль (2002)
Ярослав Лялька. Літопис нескорен ої України. Книга 5. Ольга Басараб та її доба (2007)
українське
українське 1
 
українське 2
 
Чорновіл В. [Твори у 10-ти т. т.1-7] (2002-2011) [djvu] Оцифровано Гуртом
Нова Рада
 
Нова Рада
Первісне громадянство та його пережитки на Україні (1926-1929)
Рада
 
Рада
Самостійна Україна [Журнал]
Словник української мови XVI - першої половини XVII ст
Словник української мови у 20 томах
Сучасність
Східний світ
Сходознавство
Тризуб
УІЖ
Україна
Україна в минулому
Україна_україн ознавство і французьке культурне життя. Число 1-10
українське
 
Український археографічний збірник
Український історик
Хроніка НТШ
Часопис Критика
 
2009
2010
2011
Червоний перець
2. Польські матеріали [Materiały w języku polskim]
 
3. Дореволюционные книги [Materiały w języku rosyjskim]
 
4. словники - słowniki POL-RUS-UKR-POL
 
222
ENGLISH
 
Eng-Pol
Eng-Rus
 
EUBoo kshop
Eng-Ukr
POLISH
 
UKRAINIAN
5. Literatura ukrainska
English
Playlisty
Programy dla opracowania skanow
Sabuhi Imanov (przewidywania na lata 2024-2026)
 
videos
zachomikowane
zrodla i książki NIE polskie
 • 1,4 MB
 • 28 maj 24 16:45
 • 1,1 MB
 • 28 maj 24 16:45
 • 1,0 MB
 • 28 maj 24 16:45
 • 0,6 MB
 • 28 maj 24 16:45
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  3
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

4 plików
4,16 MB
valdemaroff

valdemaroff napisano 23.07.2022 16:23

zgłoś do usunięcia
szukam: Dąbrowski Jan. Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370-1382

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (26)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (26)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności