Deebra

Deebra napisano 14.02.2021 17:50

zgłoś do usunięcia
Amor vincit omnia - Miłość wszystko zwycięża.

Kiedy Pan Bóg stwierdza, że „nie jest dobrze, ażeby człowiek był sam”, wskazuje, iż „sam” nie realizuje całkowicie tej istoty. Realizuje ją tylko bytując „z kimś” - i jeszcze głębiej, jeszcze gruntowniej: bytując „dla kogoś”.

św. Jan Paweł II
Jezu ufam Tobie

O świętym Walentym

Święty Walenty
co ustawiasz ludzi do pary
patronie zakochanych
młodych, średnich i starych
*ks. Jan Twardowski
... Słowa pozdrowień w Dniu Pańskim ) ...
Deebra

Deebra napisano 16.02.2021 12:22

zgłoś do usunięcia
Równie wspaniale jest kochać, jak być kochanym.
Miłości nie da się zmarnować.
To znaczy, że miłość jest najpotężniejszą siłą na świecie.
Miłość potrafi wszystko.

Cassandra Clare
Jezu Ufam Tobie!

Moc pokoju... Łagodny nurt wielkich rzek świadczy o potędze i głębi.
Podobnie ludzie wewnętrznie bogaci niosą skarby życia w pokoju,
w gotowości służenia i uszczęśliwiania.

ks. Alojzy Henel CM

Pozdrawiam z życzeniami miłości, radości, pokoju w tym pięknym, pogodnym-słonecznym dniu zimy ...
Deebra

Deebra napisano 17.02.2021 13:32

zgłoś do usunięcia
Popielec
obrazek

Od ciemnej grudki prochu, którą smolisz ręce, Z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę - Cichutka radość wzbiera.

O, rzuć prochu więcej, Na warkocz, na czuprynę, w książeczki, na brodę… Bo przecież od tej grudki – wiosna w drzwiach kościoła (...)

Będzie więcej spowiedzi i dobrych przyrzeczeń - wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki - a wszystko się rozpocznie po prostu od Środy, i właśnie od popiołu… od smolącej grudki.

ks. Jan Twardowski

Szczęść Boże! życzę Błogosławionego czasu Wielkiego Postu, przemiany myśli, serca, postępowania, powrotu do Pana Boga
Deebra

Deebra napisano 18.02.2021 12:42

zgłoś do usunięcia
Łk 9, 22-25
Jezu ufam Tobie!
Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony
przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity,
a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie
z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek,
jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Oto słowo Pańskie.
Deebra

Deebra napisano 19.02.2021 18:04

zgłoś do usunięcia

Balsamem na troski jest CISZA, w której można poszukać rozwiązań.
Czasem nic więcej nie trzeba.
♥ ...
Jezu ufam Tobie

Najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej.
Cisza leczy duszę.
----*----
Wytrwałości w miłości, pogody ducha i życzliwości w międzyludzkich kontaktach życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 20.02.2021 17:20

zgłoś do usunięcia
Ziemia jest pełna nieba
i każdy zwykły krzak płonie Bogiem:
Ale tylko ten, kto widzi, zdejmuje buty.

Elizabeth Barrett Browning
Jezu ufam Tobie

Czasem nasza droga pnie się ku górze.
Tam, podatni na wiatr i deszcz, zimno nocy i samotność dnia, czujemy naszą małość, znikomość. Te myśli są ziarnkami, z których może zrodzić się zdziwienie. A gdy wzniesiemy oczy, napełnią się pięknem.

Dobrych, błogosławionych chwil i pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 21.02.2021 20:51

zgłoś do usunięcia
Post, czyli nawrócenie serca ...

Jezu ufam Tobie

Modlitwa. Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej.
W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić.
Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność: modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej: modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem; modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać.
I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy,
bo wszelka łaska spływa przez modlitwę.

Św. Faustyna Kowalska - Dz. 146

Błogosławionej niedzieli ...
Deebra

Deebra napisano 23.02.2021 13:58

zgłoś do usunięcia
Zacznij każdy dzień z dobrym słowem!

Jezu ufam Tobie

Słowo ma wielką moc. Porusza serce i myśli, dodaje otuchy,
jest źródłem nadziei. Słowo rodzi się w ciszy, podobnie jak słuchanie wyrasta z milczenia. Aby słowo Boże mogło dotrzeć do człowieka, zakiełkować w nim i wydać odpowiedni plon, musi zostać przyjęte, tak jak ziemia przyjmuje w ciszy jesieni czy wczesnej wiosny wpadające w nią ziarno.

Zacznij każdy dzień z dobrym słowem!

Zdzisław Józef Kijas

... Pozdrawiam serdecznie - Pokój i Dobro! ) ...
Deebra

Deebra napisano 24.02.2021 14:21

zgłoś do usunięcia

Kochać Boga to pokochać całym sercem łamigłówkę życia,
jaką On nam układa...

ks. Jan Twardowski
JEZU UFAM TOBIE

╰❥ Smutek lecz uśmiechem, nienawiść pokonuj miłością.
Zło dobrem zwyciężaj.
Pamiętaj, że tylko światło może pokonać mrok.
Bądź światłem.

Zapal serce 💖

... Dobrego dnia i pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 27.02.2021 14:32

zgłoś do usunięcia
Wtedy, kiedy wyczerpujemy się z miłości dla drugich, dzieje się cud pomnożenia naszych sił i potrafimy dźwigać wielkie ciężary...

W tym, co nieraz tak ciężkie i trudne,
zawsze jest coś dobrego.
Dopiero po latach odczytujemy sens krzywdy, upokorzenia, bólu.

ks. Jan Twardowski

Pozdrawiam serdecznie, miłości, życzliwości i opieki Opatrzności Bożej życzę ) ...