Deebra

Deebra napisano 27.04.2021 12:29

zgłoś do usunięcia

Od Maryi możemy się uczyć,
JAK BUDOWAĆ JEDNOŚĆ,
najpierw w naszych sercach, często tak podzielonych i rozdartych,
a potem w naszych domach.

s. Anna Pudełko
Jezu ufam Tobie

Matko Dobrej Rady, błagamy Cię,
prowadź nas po trudnych drogach życia.
Wyjednaj światło naszemu rozumowi,
gorącą miłość naszemu sercu,
SIŁĘ - NASZEJ WOLI ...
Uproś nam łaskę wytrwania do końca,
byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.

... fragment modlitwy ...
... Dobrego dnia i pogody ducha życzę ...
Deebra

Deebra napisano 28.04.2021 13:25

zgłoś do usunięcia
J 12, 44-50
Jezu ufam Tobie!
Przyszedłem, aby świat zbawić

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus tak wołał:
«Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.
Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić.
Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».

Oto słowo Pańskie.
Deebra

Deebra napisano 30.04.2021 21:53

zgłoś do usunięcia
Kto ufa Bogu naprawdę,
jest najszczęśliwszym ubogim,
bo ma największy skarb -
samego Boga.

Jezu ufam Tobie

Jeżeli kocha się tylko człowieka -
można zapomnieć o Bogu.
Jeżeli naprawdę kocha się Boga -
to naprawdę kocha się i człowieka.

... ks. Jan Twardowski ...

... Dobrego, spokojnego wieczorku i nocy ) ...
Deebra

Deebra napisano 1.05.2021 12:58

zgłoś do usunięcia

Jeżeli z miłości dla innych zaczniemy pracować,
poczujemy wzrost naszych sił i zdziwimy się,
że potrafimy tyle z siebie dać!

Jezu ufam Tobie

Ten, kto umie od rana pracować
i kochać i nie szuka wzajemności
(bo wzajemność jest zawsze czymś płatnym),
jest naprawdę blisko Boga.

... ks. Jan Twardowski ...
────▬▬ ღ ▬▬────
... Dobrego dnia i pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 2.05.2021 16:51

zgłoś do usunięcia
Powiedziałem kiedyś do drzewa :

„Jesteś takie wspaniałe”.
A ono spojrzało na swoje korzenie.

obrazek
Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.

... ks. Piotr Skarga ...

Pozdrawiam w Dniu Pańskim i życzę błogosławionego, dobrego czasu świętowania ) ...
Deebra

Deebra napisano 5.05.2021 10:52

zgłoś do usunięcia

Niezbadane są drogi, na których Bóg odnajduje człowieka.

Fiodor Dostojewski

Jezu ufam Tobie

Kochać to wyjść poza siebie, dawać i przyjmować wszystko
w imię Miłości dla tego, kogo się kocha.
W Miłości trzeba być wyrozumiałym, umieć przeczekać.

ks. Jan Twardowski

... Dobrych, miłych chwil i wzajemnej życzliwości życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 6.05.2021 14:02

zgłoś do usunięcia

Kwiaty rozkwitają w ciszy, pąki bezgłośnie rozchylają płatki,
cudowny zapach niesie się bezszelestnie.

Jezu Ufam Tobie

Człowiek może stać się prawdziwie człowiekiem,
jeżeli wierzy, że jest w nim choćby iskra wielkości,
świętości, czystości, bezinteresowności, wolności, odwagi.

Człowiek może stać się tylko wtedy człowiekiem,
kiedy wierzy choć trochę w siebie...
- ks. Mieczysław Maliński (fragment - Kto we Mnie nie trwa) - *
Pozdrawiam serdecznie ) ...
Deebra

Deebra napisano 8.05.2021 13:28

zgłoś do usunięcia

Szczęście nie jest zasługą - jest łaską.

ks. Jan Twardowski
Jezu ufam Tobie

Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go.
Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic,
wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie.
Dary Boga mają swój początek i koniec,
a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.

bł. Elżbieta

... Dobrego dnia z pozdrowieniami ) ...
Deebra

Deebra napisano 9.05.2021 16:26

zgłoś do usunięcia
1 J 4, 7-10
Jezu ufam Tobie!
Bóg jest miłością

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Oto Słowo Boże.
Deebra

Deebra napisano 11.05.2021 18:11

zgłoś do usunięcia
Potykając się, można zajść daleko, nie wolno tylko upaść
i nie podnieść się...

Jezu ufam Tobie

╰❥ Zacznij od robienia tego, co konieczne,
a potem tego, co możliwe,
i nagle zaczniesz robić to, co niemożliwe.

św. Franciszek z Asyżu

... Słowa pozdrowień, miłych chwil ) ...