Deebra

Deebra napisano 19.05.2021 13:33

zgłoś do usunięcia

Niech zstąpi na mnie Twe miłosierdzie, a żyć będę,
bo Prawo Twoje jest moją rozkoszą. PSALM 119, 77

Jezu, ufam Tobie

Szczęście to uśmiech bliźniego, to serce, to słońce, to ptak.
To piosenka i słowa ciepłe, to dziecko, matka, kwiat.
Od Ciebie tylko zależy jak spojrzysz na ludzi i świat.
Uśmiechnij się do każdego, bo każdy miłości jest wart.

Błogosławionego, pogodnego dnia - z pozdrowieniami ) ...
Deebra

Deebra napisano 23.05.2021 20:13

zgłoś do usunięcia
J 15, 26-27; 16, 12-15
Jezu ufam Tobie!
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.
Deebra

Deebra napisano 25.05.2021 13:43

zgłoś do usunięcia

Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca, i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

Jr 31, 13

Jezu ufam Tobie

Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje: ofiarowywanie bowiem przynosi radość; nauczmy się dawać!

Roland Leonhardt

... Dobrego, błogosławionego dnia ) ...
Deebra

Deebra napisano 26.05.2021 11:59

zgłoś do usunięcia
Miłość jest i wtedy,
kiedy jesteśmy z kimś, kto nam dokucza, przeszkadza.
Taką miłością jest miłość matki.
Byliśmy niesforni, niedobrzy, niesprawiedliwi,
a matka nas kochała.
To jest właśnie miłość prawdziwa.🌺

ks. Jan Twardowski
Jezu ufam Tobie

Posługa macierzyńska jest zawsze posługą ciała, a równocześnie posługą duszy; jest służbą całego człowieka, jedyną i nieporównywalną. Nikt tak nie zbliża się do człowieka, nikt tak nie służy całemu człowieczeństwu jak matka.

św. Jan Paweł II

... Pozdrawiam serdecznie w tym pięknym Dniu Matki, dziękujemy wszystkim mamom za ich miłość, trud codzienny, troskę i wychowanie, błogosławionego dnia życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 29.05.2021 14:25

zgłoś do usunięcia
W Nią tedy powinien wpatrywać się każdy wierzący,
aby nauczyć się jak „pełnić wolę Bożą”.
św. Jan Paweł II

Do Niej jak dziecko do matki
we wszystkim się uciekaj;
JEJ WSZYSTKO POWIERZ.
Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy,
a troskę o siebie i o twoich pozostaw Jej.
św. Maksymilian Maria Kolbe
Słowa pozdrowień - wiele życzliwości i miłości życzę )* ...
Deebra

Deebra napisano 30.05.2021 12:44

zgłoś do usunięcia
Mt 28, 16-20
Jezu ufam Tobie!
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę,
tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
Niektórzy Jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie.
Deebra

Deebra napisano 31.05.2021 12:14

zgłoś do usunięcia

Do pięknego czynu trzeba dwóch przymiotów: dobroci, żeby go natchnęła, i mocy duszy, aby go spełniła.

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
Jezu ufam Tobie

Czas...
Przemija czas gniewu, czas agresji, czas apatii,
czas anarchii, czas walki, czas rujnowania.
Pozostaje czas tęsknoty, czas miłości, czas prawdy, czas harmonii.
Powraca kolejne światło na młyńskim kole życia.

ks. Alojzy Henel
🕊 Słowa pozdrowień, pogody ducha i miłych chwil życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 6.06.2021 16:58

zgłoś do usunięcia

Dzisiejszy człowiek potrzebuje Franciszkowej wiary, nadziei
i miłości; potrzebuje radości, jaka płynie z ubóstwa ducha,
czyli z wewnętrznej wolności.

św. Jan Paweł II
Jezu ufam Tobie

Pan Bóg jest bowiem litościwy i miłosierny,
nie odwraca wzroku od tych, którzy wracają do Niego.

Druga Księga Kronik 30, 9

... z serdecznymi pozdrowieniami błogosławionej niedzieli życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 8.06.2021 14:04

zgłoś do usunięcia
Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego

Jezu ufam Tobie
Czy umiemy kochać poranionym sercem?
Czy umiemy służyć, przebaczać?
Tajemnica Bożego Serca
to tajemnica serca pokaleczonego, poranionego, przebitego,
a jednak Serca, które kocha i służy innym...

- ks. Jan Twardowski -

Dobrego, błogosławionego dnia życzę ...
Deebra

Deebra napisano 11.06.2021 16:31

zgłoś do usunięcia
Ufajcie Bogu Żywemu, który ma Serce!
Ufajcie Jego Sercu, które nas wszystkich łączy!

... kard. Stefan Wyszyński ...
Jezu ufam Tobie

Temu zaś, który może was ustrzec od upadku
i stawić wobec swej chwały bez zarzutu,
w radości, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego,
chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami
i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.

... Jud 24-25 ...
... Serdeczne pozdrowienia zasyłam - błogosławionych chwil ...