Deebra

Deebra napisano 8.11.2020 11:42

zgłoś do usunięcia
1 Tes 4,13–18
Jezu ufam Tobie!
Powszechne zmartwychwstanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych,
którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci,
którzy nie mają nadziei.
Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał,
to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła,
i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana,
i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Oto Słowo Boże.
Deebra

Deebra napisano 16.11.2020 11:41

zgłoś do usunięcia

Największym bogactwem, jakie na progu trzeciego tysiąclecia
możemy przekazać młodemu pokoleniu, jest nasza wiara.

św. Jan Paweł II - 6 VII 2000 r.
Jezu ufam Tobie

Odejść ze smutkiem od Jezusa, który kocha,
to znaczy wrócić potem do Niego
ze łzami radości.

ks. Jan Twardowski
🕊 ... Dobrego dnia, wiary nadziei i miłości życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 28.11.2020 14:33

zgłoś do usunięcia

Prawda-o-nieśmiertelnej-duszy-ludzkiej- Miłujcie się!

JEZU UFAM TOBIE

Kiedy człowiek zatraca poczucie swoich ograniczeń
i uzurpuje sobie władzę prawodawcy wszechświata, zapomina,
że jest na tej ziemi „jak trawa i kwiat polny”,
których życie jest krótkie.

św. Jan Paweł II - 11 XII 2002 r.
────▬▬ ❀ ▬▬────
... ze słowem pozdrowień dobrego dnia, pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 18.01.2021 12:37

zgłoś do usunięcia

Ewangelia składa się z piękna, prawdy i miłości,
i tylko to można dawać w jej imieniu.

ks. Alojzy Henel

Życie nasze trzeba układać i dostosowywać do Ewangelii.
Ewangelia domaga się nowego życia i odmienionego serca.
Chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z tzw. „świętym spokojem”.
Chrześcijaństwo to ciągły święty niepokój ...
o rozwój duchowy, wiarę i zbawienie.
💌... dobrego dnia ze słoneczkiem-pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 21.03.2021 13:05

zgłoś do usunięcia
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.

~ ks. Jan Twardowski ~

Jezu ufam Tobie

Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

~ Jezus ~

... Słowa pozdrowień w Dniu Pańskim ) ...
Deebra

Deebra napisano 23.05.2021 20:13

zgłoś do usunięcia
J 15, 26-27; 16, 12-15
Jezu ufam Tobie!
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.
Deebra

Deebra napisano 1.06.2021 14:49

zgłoś do usunięcia
W uśmiechu jest coś dziecięcego.
Jezu ufam Tobie
... Oby mieć spojrzenie dziecka, które widzi świat jako cud Boży ...
Słowa pozdrowień - wiele życzliwości, uśmiechu i miłości życzę )* ...
Deebra

Deebra napisano 5.07.2021 18:38

zgłoś do usunięcia

Spełniając marzenia odkrywamy, że zaczynamy żyć w sposób, który przekracza marzenia...

Magdalena Korzekwa
Jezu ufam Tobie

Im więcej ludzi głębokiej wrażliwości moralnej,
ludzi dobrych, ludzi głębokiego i rzetelnego sumienia - tym lepszy świat.

św. Jan Paweł II
────▬▬ ❀ ▬▬────
... Przesyłam poniedziałkowe pozdrowienia i serdeczności ) ...
Deebra

Deebra napisano 29.07.2021 12:17

zgłoś do usunięcia
Nie bójcie się spotkać Jezusa: szukajcie Go uważnie
i z otwartym sercem.

JEZU UFAM TOBIE

Nie było jeszcze takiego człowieka, który by zachowując przykazania Boże, zachowując Ewangelię, zmarnował swoje życie: nie było takiego człowieka.

św. Jan Paweł II
────▬▬ ❀ ▬▬────
... ze słowem pozdrowień dobrego dnia, pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano dzisiaj o 13:22

zgłoś do usunięcia
św. Jan Paweł II - 1 VI 1997 r.

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1)!
Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności,
przed wolnością nie ucieka!

Jezu ufam Tobie

Nieraz miłość ranią: grzechem, obojętnością, okrucieństwem.
Poraniona miłość,
ale zabić jej nigdy nie można.

ks. Jan Twardowski

... z serdecznymi pozdrowieniami na dobry, Boży dzień ) ...