Deebra

Deebra napisano 29.05.2021 14:04

zgłoś do usunięcia
W Nią tedy powinien wpatrywać się każdy wierzący,
aby nauczyć się jak „pełnić wolę Bożą”.
św. Jan Paweł II

Do Niej jak dziecko do matki
we wszystkim się uciekaj;
JEJ WSZYSTKO POWIERZ.
Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy,
a troskę o siebie i o twoich pozostaw Jej.
św. Maksymilian Maria Kolbe
Słowa pozdrowień - wiele życzliwości i miłości życzę )* ...
Deebra

Deebra napisano 30.05.2021 11:38

zgłoś do usunięcia
Mt 28, 16-20
Jezu ufam Tobie!
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego>

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę,
tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
Niektórzy Jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie.
Deebra

Deebra napisano 31.05.2021 12:17

zgłoś do usunięcia

Do pięknego czynu trzeba dwóch przymiotów: dobroci, żeby go natchnęła, i mocy duszy, aby go spełniła.

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
Jezu ufam Tobie

Czas...
Przemija czas gniewu, czas agresji, czas apatii,
czas anarchii, czas walki, czas rujnowania.
Pozostaje czas tęsknoty, czas miłości, czas prawdy, czas harmonii.
Powraca kolejne światło na młyńskim kole życia.

ks. Alojzy Henel
🕊 Słowa pozdrowień, pogody ducha i miłych chwil życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 1.06.2021 14:49

zgłoś do usunięcia
W uśmiechu jest coś dziecięcego.
Jezu ufam Tobie
... Oby mieć spojrzenie dziecka, które widzi świat jako cud Boży ...
Słowa pozdrowień - wiele życzliwości, uśmiechu i miłości życzę )* ...
Adelaida

Adelaida napisano 3.06.2021 13:39

zgłoś do usunięcia
„To jest chleb, który z nieba zstąpił.”J 6, 58obrazek
„Eucharystia jest pełnią miłości Bożej. Tu Jezus daje nam całego siebie.” św. Elżbieta od Trójcy Przenajśw. ☼♥☼ MILUTKO WITAM I POZDRAWIAM! Błogosławionego świętowania Uroczystośći Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa! SZCZĘŚĆ BOŻE!
Deebra

Deebra napisano 4.06.2021 11:03

zgłoś do usunięcia

Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga,

Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi...

Wacław Szymanowski
JEZU UFAM TOBIE

Gdy człowiek myśli o sobie - przeszkadza w kochaniu.
Najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej.

ks. Jan Twardowski
💌... dobrego dnia ze słoneczkiem-pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 6.06.2021 16:42

zgłoś do usunięcia

Dzisiejszy człowiek potrzebuje Franciszkowej wiary, nadziei
i miłości; potrzebuje radości, jaka płynie z ubóstwa ducha,
czyli z wewnętrznej wolności.

św. Jan Paweł II
Jezu ufam Tobie

Pan Bóg jest bowiem litościwy i miłosierny,
nie odwraca wzroku od tych, którzy wracają do Niego.

Druga Księga Kronik 30, 9

... z serdecznymi pozdrowieniami błogosławionej niedzieli życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 8.06.2021 13:45

zgłoś do usunięcia
Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego

Jezu ufam Tobie
Czy umiemy kochać poranionym sercem?
Czy umiemy służyć, przebaczać?
Tajemnica Bożego Serca
to tajemnica serca pokaleczonego, poranionego, przebitego,
a jednak Serca, które kocha i służy innym...

- ks. Jan Twardowski -

Dobrego, błogosławionego dnia życzę ...
Deebra

Deebra napisano 11.06.2021 14:11

zgłoś do usunięcia
Ufajcie Bogu Żywemu, który ma Serce!
Ufajcie Jego Sercu, które nas wszystkich łączy!

... kard. Stefan Wyszyński ...
Jezu ufam Tobie

Temu zaś, który może was ustrzec od upadku
i stawić wobec swej chwały bez zarzutu,
w radości, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego,
chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami
i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.

... Jud 24-25 ...
... Serdeczne pozdrowienia zasyłam - błogosławionych chwil ...
Deebra

Deebra napisano 15.06.2021 19:44

zgłoś do usunięcia
Często optymista lekceważy zło.
Ufający Bogu to ktoś więcej niż optymista...

obrazek

Miłosierdzie nie zawsze polega na dawaniu tego, o co nas proszą,
ale na robieniu tego, co mogłoby być pożyteczne dla tych,
którzy nas proszą.

... św. Augustyn ...

... Życzliwości, miłości i wszelakiego dobra życzę ) ...