Deebra

Deebra napisano 13.05.2021 12:15

zgłoś do usunięcia
Gdy ktoś kocha ma uśmiech w sobie.
Nie ma miłości bez uśmiechu.

ks. Jan Twardowski
Jezu ufam Tobie

... nie ustawajmy w modlitwie przez Jej wstawiennictwo,
aby Miłosierdzie Boże przezwyciężało moce zła
i przynosiło światu dar trwałego pokoju.
św. Jan Paweł II - 24 III 2004 r.
Słowa pozdrowień - wiele życzliwości i miłości życzę )* ...
Deebra

Deebra napisano 14.05.2021 21:38

zgłoś do usunięcia
Tylko kochając naprawdę żyjemy ...
Jezu ufam Tobie

Droga do wieczności
Pobudzaj nas Panie do Miłości Doskonałej
Ratuj gdy zaprzepaścimy ją pośród ciemności
Kiedy zaś kochamy pomnóż Miłość Panie
Bo kochając idziemy drogą do wieczności ...

Grażyna Mikulska*
Pogody ducha, dobrego wieczorku i nocki ) ...
Deebra

Deebra napisano 15.05.2021 16:53

zgłoś do usunięcia
ks. Jan Twardowski
Serce które kocha nie jest już niczyje.

Jezu ufam Tobie

Kiedy kogoś naprawdę kochamy i służymy mu -
nie liczymy na nic,
bo miłość prawdziwa jest szaleństwem Bożym.
Chce tylko dawać i zupełnie nie umie rachować.

🕊 Miłości, radości i miłych, dobrych chwil życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 19.05.2021 12:36

zgłoś do usunięcia

Niech zstąpi na mnie Twe miłosierdzie, a żyć będę,
bo Prawo Twoje jest moją rozkoszą. PSALM 119, 77

Jezu, ufam Tobie

Szczęście to uśmiech bliźniego, to serce, to słońce, to ptak.
To piosenka i słowa ciepłe, to dziecko, matka, kwiat.
Od Ciebie tylko zależy jak spojrzysz na ludzi i świat.
Uśmiechnij się do każdego, bo każdy miłości jest wart.

Błogosławionego, pogodnego dnia - z pozdrowieniami ) ...
Deebra

Deebra napisano 26.05.2021 11:14

zgłoś do usunięcia
Miłość jest i wtedy,
kiedy jesteśmy z kimś, kto nam dokucza, przeszkadza.
Taką miłością jest miłość matki.
Byliśmy niesforni, niedobrzy, niesprawiedliwi,
a matka nas kochała.
To jest właśnie miłość prawdziwa.🌺

ks. Jan Twardowski
Jezu ufam Tobie

Posługa macierzyńska jest zawsze posługą ciała, a równocześnie posługą duszy; jest służbą całego człowieka, jedyną i nieporównywalną. Nikt tak nie zbliża się do człowieka, nikt tak nie służy całemu człowieczeństwu jak matka.

św. Jan Paweł II

... Pozdrawiam serdecznie w tym pięknym Dniu Matki, dziękujemy wszystkim mamom za ich miłość, trud codzienny, troskę i wychowanie, błogosławionego dnia życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 30.05.2021 12:25

zgłoś do usunięcia
Mt 28, 16-20
Jezu ufam Tobie!
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę,
tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
Niektórzy Jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie.
Deebra

Deebra napisano 3.06.2021 13:27

zgłoś do usunięcia
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. J 6, 51

JEZU UFAM TOBIE

Moc Odkupienia przerasta nieskończenie całą skalę zła,
jakie jest w człowieku i w świecie.

św. Jan Paweł II

... Błogosławionego Świętowania Bożego Ciała ) ...
Deebra

Deebra napisano 4.06.2021 11:03

zgłoś do usunięcia

Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga,

Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi...

Wacław Szymanowski
JEZU UFAM TOBIE

Gdy człowiek myśli o sobie - przeszkadza w kochaniu.
Najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej.

ks. Jan Twardowski
💌... dobrego dnia ze słoneczkiem-pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 8.06.2021 13:37

zgłoś do usunięcia
Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego

Jezu ufam Tobie
Czy umiemy kochać poranionym sercem?
Czy umiemy służyć, przebaczać?
Tajemnica Bożego Serca
to tajemnica serca pokaleczonego, poranionego, przebitego,
a jednak Serca, które kocha i służy innym...

- ks. Jan Twardowski -

Dobrego, błogosławionego dnia życzę ...
Deebra

Deebra napisano 13.06.2021 13:39

zgłoś do usunięcia

Szukając szczęścia, szukamy tego, co do końca niewidzialne.
Tego, co wymyka się, jak miłość.

Jezu Ufam Tobie

Świat byłby nudny, gdybyśmy wszystko wiedzieli.
Na tym polega uroda życia, że człowiek do końca nie rozumie.

ks. Jan Twardowski
***
Pozdrawiam w Dniu Pańskim ) ...