Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

Na bezrybiu i rak ryba. Kompletne podważnie modeli abiogenezy. Nowoczesnej formy samorództwa.pdf

noveyy777 / Na bezrybiu i rak ryba. Kompletne podważnie modeli abiogenezy. Nowoczesnej formy samorództwa.pdf
Download: Na bezrybiu i rak ryba. Kompletne podważnie modeli abiogenezy. Nowoczesnej formy samorództwa.pdf

6,84 MB

0.0 / 5 (0 głosów)
dostępne tez tutaj:

http://bioslawek.files.wordpress.com/2011/09/na-bezrybiu-i-rak-ryba-kopletne-pod wac5bcnie-modeli-abiogenezy-nowoczesnej-formy-samorc3b3dztwa.pdf

http://bioslawek.files.wordpress.com/2011/09/na-bezrybiu-i-rak-ryba-kopletne-pod wac5bcnie-modeli-abiogenezy-nowoczesnej-formy-samorc3b3dztwa1.pdf'(...)wnioski zacytowanych autorów są ewidentnie
wycelowane w metody, jakimi się posługują do
testowania słuszności własnych założeń. W tym
przypadku w analizę filogenetyczną.
A przecież z zacytowanych badań jasno wynika, że
niestabilne struktury istotnych białek biorących udział
w metabolizmie prostej komórki doprowadzałyby do
molekularnych kolizji, w tym do śmierci tej komórki,
która nie posiadała przedziałów komórkowych, które by
zabezpieczały ją przed kolizjami wielofunkcyjnych białek.
Bakteria jest „jednym workiem na wszystko”. A tym
bardziej takim „workiem” musiałby być jej wydumany
ewolucyjny antenat.
Jednak zwolennicy SAMOdziejstwa w takich
przypadkach mawiają :”kiedyś mogło być inaczej”. Czyli
kolejny raz mamy do czynienia z błędem logicznym, który
polega na uzasadnianiu swoich tez, tezami, które same
domagają się uzasadnienia. W dodatku argumentacja
ta jest wewnętrznie sprzeczna....'

Komentarze:

Nie ma jeszcze żadnego komentarza. Dodaj go jako pierwszy!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować

„Kto nie uważa za konieczne szukać wyjaśnienia jedynie wśród nierozumnych czynników sprawczych, łatwo dojdzie do wniosku, że wiele systemów biochemicznych zostało zaprojektowanych—zaprojektowanych nie przez prawa natury, nie przez przypadek i konieczność, lecz zaplanowanych. (…) Życie na ziemi na swym najbardziej podstawowym
poziomie, wszystkie jego najważniejsze elementy, to wynik rozumnej
działalności” Michael Behe(biochemik i propagator Teorii Inteligetnego Projektu).

"Należy przyznać, że przedstawienie tego, w jaki sposób aktualne dane biologii molekularnej sugerują procesy duplikacji genu, tasowania domen i eksonów oraz ewolucji dywergentnej nie wyjaśnia, jak niekompletne systemy zyskują przewagę selekcyjną (...)" Bruce Weber(biochemik przeciwnik Teorii Inteligentnego Projektu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Możesz klikać na ilustracje w celu ich powiększenia. Nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem (mieć konto na chomiku.pl) , żeby móc korzystać z tej opcji !
Inne pliki do pobrania z tego chomika
Być może się zdziwisz, ale to właśnie Richard Dawkins sprecyzował najlepszą definicję, która skutecznie odróżnia to ,co inteligentnie zaprojektowane od tego , co niezaprojektowane. Według własnych (i powszechnie uznawanych na świecie) kryteriów uznał on , że : "Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa - aparat replikacji DNA i syntezy białek - ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia." ("Ślepy zegarmistrz" ,Rozdział 6 "POCZĄTKI ŻYCIA A CUDA",na str.: 110) .
W swojej głośniej książce: "Ślepy zegarmistrz" (Rozdział 6 "POCZĄTKI ŻYCIA A CUDA",na str.: 110) Richard Dawkins napisał: "Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa - aparat replikacji DNA i syntezy białek - ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia.Widzieliśmy już, jak niesłychanie spektakularne jest jej działanie jako urządzenia precyzyjnie przechowującego informację.(....)"-Dyskusja dotyczy opracowania "Definicja projektu według Richarda Dawkinsa ('OSTATECZNY BOEING 747') ". Pokazuje ona przejrzyście na jakich nierealnych zasadach opiera się podważanie wniosków o inteligentnym zaprojektowaniu żywej komórki. Oprócz argumentacji zawartej w samym opracowaniu , które wywołało polemikę, w toku dalszej dyskusji autor opracowania podaje szereg dodatkowych argumentów potwierdzających jego tezy. Poszczególne twierdzenia są często ubarwione ciekawymi ilustracjami poglądowymi i linkami do ciekawych stron internetowych. Dyskusja odbyła się na Forum "Sfinia Wuja-Zbója".
Filmik Replikacja DNA.mov play
Filmik (animacja): pokazuje złożoność procesu replikacji ...
Filmik (animacja): pokazuje złożoność procesu replikacji DNA w żywej komórce. Taki proces jest już obecny u najprostszych oraganizmów żywych. Nauka nie zna SAMOdziejnego sposobu powstawania tych zaawansowanych technicznie urządzeń molekularnych. Więcej na temat kompleksu replikacyjnego oraz hipotez dotyczących ewolucji prebiotycznej (chemicznej) można znalezć w opracowaniu 'Abiogeneza-Sławek' ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle').
noveyy777 - silniczek lokomocyjny E.coli.JPG
Na dwóch kolejnych ilustracjach zamieszczam modele witki ...
Na dwóch kolejnych ilustracjach zamieszczam modele witki bakteryjnej. Niektórzy twierdzą , że organ ten mógł wyewoluować z prostszego aparatu sekrecyjnego, który i tak jest nieredukowalnie złożony (podobnego do pompy jonowej ATP-azy, który miał być już pózniejszym nabytkiem ewolucji niż sekrecyjny kompleks do produkcji ATP. Temat możliwości ewolucji samej pompy jonowej ATP-azy omówiono szerzej w opracowaniu 'Wielki projekt zycia'). Niebawem ukaże się osobny tekst, który będzie stanowił polemikę z modelami usiłującymi rzucić światło na ewolucję tej struktury (witki bakteryjnej). Jeden z czołowych przeciwników koncepcji nieredukowalnej złożoności Bruce Weber powiedział : www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=89 "Należy przyznać, że przedstawienie tego, w jaki sposób aktualne dane biologii molekularnej sugerują procesy duplikacji genu, tasowania domen i eksonów oraz ewolucji dywergentnej nie wyjaśnia, jak niekompletne systemy zyskują przewagę selekcyjną. Obecnie jesteśmy jednak na etapie gromadzenia wystarczającej ilości danych na podstawie sekwencji DNA i trójwymiarowych struktur białek, by w niedalekiej przyszłości przeprowadzać liczne testy przypuszczalnych wyjaśnień ewolucyjnych, co do których można by się spodziewać, że nie będą „takimi sobie bajeczkami." Ostatnie słowa Webera, to tak naprawdę obietnica nawołująca do optymizmu i zachowania wiary w prawdziwość hipotez SAMOdziejstwa. Słowa te (choć szczere) opierają się na dwóch zasadniczych błędach logicznych ["Argument to the future"- 'Błąd ten popełnia się, gdy się twierdzi, że coś w przyszłości uda się wykazać, choć teraz jest to niemożliwe'. "Hypothesis contrary to fact"-Błąd tego typu powstaje wtedy, gdy ktoś argumentuje na podstawie tego, że coś mogło się zdarzyć, choć jednocześnie nic nie wskazuje na to, że tak się zdarzyło, lub nawet coś temu przeczy.']. Przy okazji Weber potwierdza prawdę , którą ogłosił już światu Michael Behe, biochemik i propagator nieredukowaniej złożoności różnych układów biochemicznych. Neodawiniści jednak powszechnie głoszą , że wnioskowanie o nieredukowalnej złożoności tych układów zostało podważone, a sam Michael Behe skompromitowany ! Więc uznałem , że należy sporządzić szersze opracowanie i merytorycznie wykazać , że takie twierdzenia nie opierają się na nieprawdzie.
Pochodzenie życia w prostych słowach, czyli o tym o czym prosto się powiedzieć nie da.avi play
Pierwszy filmik-to prezentacja poglądów opartych na prze ...
Pierwszy filmik-to prezentacja poglądów opartych na przekonaniu o prawdziwości zjawiska abiogenezy i ich krytyka. Drugi to prymitywna propagandówka wyprodukowana przez zwolennika SAModziejstwa. Po opublikowaniu doświadczeń Jacka Szostaka i nadaniu tym doświadczeniom statusu , którego one NIGDY nie posiadały wielu zwoleników poglądu SAModziejnego (przypadkowego) pochodzenia pierwszej żywej komórki zamieściło w sieci wiele (wręcz szyderczych) materiałów mających na celu zdyskredytowanie oczywistych wniosków dotyczących inteligentnego zaprojektowania żywej komórki. Zamieszczam tutaj trochę materiałów na ten temat przede wszystkim po to , żeby każdy nainteresowany (i nie zapoznany z rzeczywistością biologiczną) mógł zostać gruntownie zapoznany z tymi bajeczkami. Jestem przekonany , że tego rodzaju gruntowna wiedza w konfrontacji z faktyczną wiedzą dotyczącą biologii żywej komórki pozwoli każdemu uczciwemu człowiekowi wyrobić sobie obiektywny pogląd na tematy związane z biogenezą. Pragnę ponadto przypomnieć , że wszelkie hipotezy dotyczące abiogenezy zostały opisane szczegółówo w opracowaniu: "Abiogeneza -Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle')", natomiast najważniejsze procesy biochemiczne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie żywej komórce w miarę szczegółowo opisano w opracowaniu: "Wielki projekt życia". (napisy w prezentowanych filmikach są w jezyku polskim).
noveyy777 - transferowyRNA.gif
Dla wyrobienia sobie jeszcze lepszego poglądu proszę por ...
Dla wyrobienia sobie jeszcze lepszego poglądu proszę porówniać ten rybozym z transferowym RNA (tRNA), który to kwas nukleinowy jest niezbędny dla procesu syntezy białek (dostarcza odpowiednie aminokwasy do rybosomu).
noveyy777 - Rybozymy zdolne do cyklicznej  replikacji na zasadzie parowania komplenemtarnych zasad1
Porównajmy polimerazę DNA do najbardziej złożonego (zapr ...
Porównajmy polimerazę DNA do najbardziej złożonego (zaprojektowanego w całosci przez inteligentnego człowieka) rybozymu zdolnego do cyklicznej replikacji na zasadzie komplemetnarnego parowania takich samych podjednostek. Na zamieszczonej ilustracji widzimy schemat obrazujacy dwa takie połączone rybozymy. Każdy z nich składa się z czterech rodzajów nukleotydów [każdy z kilkudziesięciu]. Jak to się ma do biomolekularnej 'maszynki', jaką jest białkowa replikaza złożona z kilkuset L-aminokwasów (20 ich rodzajów) ? Z resztą konstruktorzy tych rybozymów przyznają , że są one i tak zbyt bardzo złożone, żeby móc SAMOistnie powstać w (rybo)racemacie na pierwotnej ziemi. (doświadczenie to szeroko opisano w opracowaniu "Abiogeneza-Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle')". Wykazano w tym opracowaniu (co z resztą [z ciężkim sercem] przyznali poniekąd sami eksperymentatorzy), że i tego typu 'replikacji' nie można żadną miarą traktować jako choćby przypominającej kandydata na prekursora replikacji , jaką obserwujemy we współczesnych żywych komórkach. Dyskusja we wspomnianym opracowaniu dotyczy doświadczenia opisanego przez jego autorów. Można o tym poczytać tutaj : http://www.sciencemag.org/content/323/5918/1229.abstract Tracey A. Lincoln , Gerald F. Joyce "Self-Sustained Replication of an RNA Enzyme"
noveyy777 - Poliemraza wykorzystywana w procesie PCR Taq polymerase.jpg
Enzym ten to istna miniaturka precyzyjnej maszynki zaawa ...
Enzym ten to istna miniaturka precyzyjnej maszynki zaawansowanej technologicznie. Skałada się on z kilkusen precyzyjnie poukładanych aminokwasów (z 20 Lewoskrętnych ich rodzajów), co daje mu bardzo duże własciwości, a co za tym idzie możliwości enzymatyczne (m.in.replikazy). Takiego enzymu nie mogło być na początku (zakładanej) ewolucji prebiotycznej. Zdawał sobie z tego sprawę nieżyjący już biolog ewolucyjny J.M.Smith czemu wyraz dał w swojej książce (dostępnej rónież w Polsce) "Tajemnice przełómów w ewolucji". W której to pozycji omawia m.in. zagadnienie SAMOistnego pochodzenia życia. Jak widać niektórzy badacze i zwolennicy SAMOdziejstwa nie są na tyle skrupulatni. Nauka nie zna SAMOdziejnego sposobu ewoluowania tak precyzyjnych i złożonych maszynek molekularnych !
więcej plików z tego folderu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności