Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

Filmik omówienie produkcji ATP w żywych organizmach przez kompleks ATP-azy.mov

noveyy777 / Filmik omówienie produkcji ATP w żywych organizmach przez kompleks ATP-azy.mov
Download: Filmik omówienie produkcji ATP w żywych organizmach przez kompleks ATP-azy.mov

2,47 MB

Długość filmu: 3 min 22 s

0.0 / 5 (0 głosów)
Filmik pokazuje działanie i funkcję pompy do produkcji ATP. Lektor wyjaśnia funkcję i zasady działania podjednostki F_1. Każdy (nawet na oko!) może ocenić czy podjednostka F_1 mogła wyewoluować z helikazy. Proszę szczególną uwagę zwrócić na sposób narracji (polskiego) lektora. Do opisu funkcjonowania tych struktur używa on żargonu środowiskowego (z resztą powszechnie używanego na całym świecie) , jaki funkcjonuje pośród inżynierów i projektanów.

Komentarze:

Nie ma jeszcze żadnego komentarza. Dodaj go jako pierwszy!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować

„Kto nie uważa za konieczne szukać wyjaśnienia jedynie wśród nierozumnych czynników sprawczych, łatwo dojdzie do wniosku, że wiele systemów biochemicznych zostało zaprojektowanych—zaprojektowanych nie przez prawa natury, nie przez przypadek i konieczność, lecz zaplanowanych. (…) Życie na ziemi na swym najbardziej podstawowym
poziomie, wszystkie jego najważniejsze elementy, to wynik rozumnej
działalności” Michael Behe(biochemik i propagator Teorii Inteligetnego Projektu).

"Należy przyznać, że przedstawienie tego, w jaki sposób aktualne dane biologii molekularnej sugerują procesy duplikacji genu, tasowania domen i eksonów oraz ewolucji dywergentnej nie wyjaśnia, jak niekompletne systemy zyskują przewagę selekcyjną (...)" Bruce Weber(biochemik przeciwnik Teorii Inteligentnego Projektu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Możesz klikać na ilustracje w celu ich powiększenia. Nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem (mieć konto na chomiku.pl) , żeby móc korzystać z tej opcji !
Inne pliki do pobrania z tego chomika
Opracowanie (moje opracowania stanowią po prostu syntezę powszechnie dostępnej wiedzy podręcznikowej. Po co wyważać otwarte drzwi i marnować czas ?) koncentruje się głównie na opisie złożonych procesów obecnych już u najprostszych organizmów żywych, przy okazji poddając tą wiedzę analizie w kontekstach 'hipotez' związanych z zakładanymi procesami ewolucjcji chemicznej i biologicznej. Zwraca uwagę na nieredukowalną złożoność wielu podzespołów z których sklada się bakteria, wykazując że ta nieredukowalna złożoność dla najprostszego żywego organizmu to kwestia typu : WSZYSTKO ALBO NIC. Innymi słowy tekst wykazuje bezasadność zapewniania o możliwości STOPNIOWEJ ewolucji nawet najprostszej żywej komórki ! Tekst pokazuje , że aby zrozumieć w jakiejkolwiek mierze oszałamiającą złożoność procesów biochemicznych należy najpierw zrozumieć prostotę na jakich się one opierają. Jeżeli zdecydujesz się zapoznać z tym opracowaniem , to jeśli nawet nie przekona Cię ono do teorii inteligentnego projektu , to na pewno przyda Ci się do zdobycia więcej niż podstawowej wiedzy z dziedziny biologii komórki.
Być może się zdziwisz, ale to właśnie Richard Dawkins sprecyzował najlepszą definicję, która skutecznie odróżnia to ,co inteligentnie zaprojektowane od tego , co niezaprojektowane. Według własnych (i powszechnie uznawanych na świecie) kryteriów uznał on , że : "Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa - aparat replikacji DNA i syntezy białek - ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia." ("Ślepy zegarmistrz" ,Rozdział 6 "POCZĄTKI ŻYCIA A CUDA",na str.: 110) .
W swojej głośniej książce: "Ślepy zegarmistrz" (Rozdział 6 "POCZĄTKI ŻYCIA A CUDA",na str.: 110) Richard Dawkins napisał: "Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa - aparat replikacji DNA i syntezy białek - ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia.Widzieliśmy już, jak niesłychanie spektakularne jest jej działanie jako urządzenia precyzyjnie przechowującego informację.(....)"-Dyskusja dotyczy opracowania "Definicja projektu według Richarda Dawkinsa ('OSTATECZNY BOEING 747') ". Pokazuje ona przejrzyście na jakich nierealnych zasadach opiera się podważanie wniosków o inteligentnym zaprojektowaniu żywej komórki. Oprócz argumentacji zawartej w samym opracowaniu , które wywołało polemikę, w toku dalszej dyskusji autor opracowania podaje szereg dodatkowych argumentów potwierdzających jego tezy. Poszczególne twierdzenia są często ubarwione ciekawymi ilustracjami poglądowymi i linkami do ciekawych stron internetowych. Dyskusja odbyła się na Forum "Sfinia Wuja-Zbója".
Filmik omówienie produkcji ATP w żywych organizmach przez kompleks ATP-azy.mov play
Zamieszczam kilka ilustracji oraz dwa filmiki , które po ...
Zamieszczam kilka ilustracji oraz dwa filmiki , które pokazują naocznie niektóre elementy żywej komórki , które posiadają wszystkie cechy zaawansowanych urządzeń inteligentnie zaprojektowanych. Proszę szczególną uwagę zwrócić na sposób narracji (polskiego) lektora. Do opisu funkcjonowania tych struktur używa on żargonu środowiskowego (z resztą powszechnie używanego na całym świecie) , jaki funkcjonuje pośród inżynierów i projektanów.
Filmik Replikacja DNA.mov play
Filmik (animacja): pokazuje złożoność procesu replikacji ...
Filmik (animacja): pokazuje złożoność procesu replikacji DNA w żywej komórce. Taki proces jest już obecny u najprostszych oraganizmów żywych. Nauka nie zna SAMOdziejnego sposobu powstawania tych zaawansowanych technicznie urządzeń molekularnych. Więcej na temat kompleksu replikacyjnego oraz hipotez dotyczących ewolucji prebiotycznej (chemicznej) można znalezć w opracowaniu 'Abiogeneza-Sławek' ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle').
noveyy777 - silniczek lokomocyjny E.coli.JPG
Na dwóch kolejnych ilustracjach zamieszczam modele witki ...
Na dwóch kolejnych ilustracjach zamieszczam modele witki bakteryjnej. Niektórzy twierdzą , że organ ten mógł wyewoluować z prostszego aparatu sekrecyjnego, który i tak jest nieredukowalnie złożony (podobnego do pompy jonowej ATP-azy, który miał być już pózniejszym nabytkiem ewolucji niż sekrecyjny kompleks do produkcji ATP. Temat możliwości ewolucji samej pompy jonowej ATP-azy omówiono szerzej w opracowaniu 'Wielki projekt zycia'). Niebawem ukaże się osobny tekst, który będzie stanowił polemikę z modelami usiłującymi rzucić światło na ewolucję tej struktury (witki bakteryjnej). Jeden z czołowych przeciwników koncepcji nieredukowalnej złożoności Bruce Weber powiedział : www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=89 "Należy przyznać, że przedstawienie tego, w jaki sposób aktualne dane biologii molekularnej sugerują procesy duplikacji genu, tasowania domen i eksonów oraz ewolucji dywergentnej nie wyjaśnia, jak niekompletne systemy zyskują przewagę selekcyjną. Obecnie jesteśmy jednak na etapie gromadzenia wystarczającej ilości danych na podstawie sekwencji DNA i trójwymiarowych struktur białek, by w niedalekiej przyszłości przeprowadzać liczne testy przypuszczalnych wyjaśnień ewolucyjnych, co do których można by się spodziewać, że nie będą „takimi sobie bajeczkami." Ostatnie słowa Webera, to tak naprawdę obietnica nawołująca do optymizmu i zachowania wiary w prawdziwość hipotez SAMOdziejstwa. Słowa te (choć szczere) opierają się na dwóch zasadniczych błędach logicznych ["Argument to the future"- 'Błąd ten popełnia się, gdy się twierdzi, że coś w przyszłości uda się wykazać, choć teraz jest to niemożliwe'. "Hypothesis contrary to fact"-Błąd tego typu powstaje wtedy, gdy ktoś argumentuje na podstawie tego, że coś mogło się zdarzyć, choć jednocześnie nic nie wskazuje na to, że tak się zdarzyło, lub nawet coś temu przeczy.']. Przy okazji Weber potwierdza prawdę , którą ogłosił już światu Michael Behe, biochemik i propagator nieredukowaniej złożoności różnych układów biochemicznych. Neodawiniści jednak powszechnie głoszą , że wnioskowanie o nieredukowalnej złożoności tych układów zostało podważone, a sam Michael Behe skompromitowany ! Więc uznałem , że należy sporządzić szersze opracowanie i merytorycznie wykazać , że takie twierdzenia nie opierają się na nieprawdzie.
O pochodzeniu Kodu genetycznego-czyli o ewolucji w rosole część dalsza.avi play
Ten filmik to sprytna preparacja faktów z mitami. Na poc ...
Ten filmik to sprytna preparacja faktów z mitami. Na początku informuje on o prawdziwych procesach komórkowych , a następnie autor filmiku, opierając swoją argumentację głównie na doświadczeniach Jacka Szostaka, sugeruje iż (opisane przeze mnie wcześniej) 'zbieranie' przez spontanicznie powstające pęcherzyki tłuszczowe molekularnych śmieci mogło dać początek prymitywnej replikacji i w końcu doprowadzić do takiego typu replikacji , jaka występuje w prawdziwych żywych komórkach. Autor (idąc w ślady Jacka Szostaka-choć nie pozostaje już tak ostrożny i dwuznaczny w swoich sformułowaniach) opisuje jakąś wyimaginowaną sekwencję zdarzeń , w której uczestniczy jakiś wyimaginowany enzym (rybozym), który mógł powodować 'proto-replikację' na wzór replikacji odbywającej się we współczesnych żywych komórkach , gdzie taki bardzo złożony enzym (którego nie mogło być na samym początku zakładanego procesu abiogenezy) replikował 'proto-materiał genetyczny' złozony z RNA. Miało się to dziać na podobieństwo przeprowadzanej in vitro (szczegółówo zaplanowanej z użyciem gotowych składników żywej komórki) Reakcji Łańcuchowej Polimerazy (PCR). Technika ta została omówiona w opracowaniu "Abiogeneza -Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle') i postanowiłem dodatkowo zamieścić tutaj dwa filmiki poglądowe (z krótkim opisem) dotyczące tego narzędzia biotechnologicznego. Poza tym w tym bajkowym filmiku autor usiłuje "wyjaśnić" ewolucję rybosomów i samej translacji. Nieprzebyte problemy związane z przekonaniem o ewolucji rybosomów (choć autor filmiku nie widzi tutaj żadnych problemów) opisałem w opracowaniu "Wielki projekt życia". Każdy , kto zapozna się z tym materiałem szybko uświadomi sobie bajkowatość argumentów zawartych w tego typu filmikach. Napisałem "bajkowatość" , ponieważ tego typu wprowadzające w błąd bajeczki powstają w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości biochemicznej.
Pochodzenie życia w prostych słowach, czyli o tym o czym prosto się powiedzieć nie da.avi play
Pierwszy filmik-to prezentacja poglądów opartych na prze ...
Pierwszy filmik-to prezentacja poglądów opartych na przekonaniu o prawdziwości zjawiska abiogenezy i ich krytyka. Drugi to prymitywna propagandówka wyprodukowana przez zwolennika SAModziejstwa. Po opublikowaniu doświadczeń Jacka Szostaka i nadaniu tym doświadczeniom statusu , którego one NIGDY nie posiadały wielu zwoleników poglądu SAModziejnego (przypadkowego) pochodzenia pierwszej żywej komórki zamieściło w sieci wiele (wręcz szyderczych) materiałów mających na celu zdyskredytowanie oczywistych wniosków dotyczących inteligentnego zaprojektowania żywej komórki. Zamieszczam tutaj trochę materiałów na ten temat przede wszystkim po to , żeby każdy nainteresowany (i nie zapoznany z rzeczywistością biologiczną) mógł zostać gruntownie zapoznany z tymi bajeczkami. Jestem przekonany , że tego rodzaju gruntowna wiedza w konfrontacji z faktyczną wiedzą dotyczącą biologii żywej komórki pozwoli każdemu uczciwemu człowiekowi wyrobić sobie obiektywny pogląd na tematy związane z biogenezą. Pragnę ponadto przypomnieć , że wszelkie hipotezy dotyczące abiogenezy zostały opisane szczegółówo w opracowaniu: "Abiogeneza -Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle')", natomiast najważniejsze procesy biochemiczne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie żywej komórce w miarę szczegółowo opisano w opracowaniu: "Wielki projekt życia". (napisy w prezentowanych filmikach są w jezyku polskim).
PCR1.avi play
Filmik pokazuje jak biotechnolog przygotowuje proces PCR ...
Filmik pokazuje jak biotechnolog przygotowuje proces PCR. Jest to proces od początku do końca inteligentnie zaprojektowany i nadzorowany, a do jego przeprowadzenia niezbędne są wyszukane narzędzia molekularne i urzadzenia techniczne. Bez udziału inteligetnego człowieka (poza środowiskiem komórki) ten proces (replikacja in vitro) nigdy by nie mógł zajść.
Filmik ilustrujący przebieg PCR.avi play
Aby skutecznie przeprowadzić proces PCR (amplifikacje) o ...
Aby skutecznie przeprowadzić proces PCR (amplifikacje) odpowiednią mieszaninę reakcyjną należy umieścić w specjalnie zaprojektowanym urządzeniu. Jest nim tzw. : termocykler (amplifikator). Urządzenie to na przemian obniża i podnosi temperaturę w środowisku reakcyjnym , co umożliwia rozdzielanie się zsyntetyzowanych i połączonych komplementarnie łańcuchów DNA. Rozdzielenie się tych łańcuchów umożliwia ponadto ponowne przyłączenie się do każdego z nich polimerazy DNA, co pozwala na wykładniczy wzrost syntetryzowanych cząsteczek DNA. Proces może trawać aż do wyczerpania zasobów, to znaczy wysokoenergetycznych nukleotydów. Na filmiku cykliczne zmiany temperatury obrazują zmiany kolorów na ekranie. Jack Szostak w swoich wyimaginowanych rozważaniach na temat początków życia, początkowej postaci replikacji upatrywał właśnie w komplementarnym łączeniu się nukleotydów , lub całych łańcuchów nukleotydowych. "Termocyklerem" ułatwiającym rozdzielenie się dwóch koplementarnych łańcuchów i (spontaniczne) przyłączenie się nowych nukleotydów (do wolnej matrycy) miały być zmienne pory dobowe. To znaczy naprzemienne ocieplanie się otoczenia i oziębianie. Taki typ "skutecznej replikacji" (której Szostak nawet nie zaobserwował w swoich eksperymentach z pęcherzykami ! ) mógł przypominać-zdaniem Jacka Szostaka-proto-replikację , która doprowadziła do wyewoluowania replikacji enzymatycznej (początkowo takiej , jaką obserwujemy w technice PCR). Czy znając realia biologiczne towarzyszące prawdziwej replikacji DNA, w prawdziwych żywych komórkach, nie czujemy że takie zapewnienia nie mają nic wspólnego z poważną nauką , ale za to bardzo dużo z dobrym blefowaniem !?
więcej plików z tego folderu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności