Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

Filmik Replikacja DNA.mov

noveyy777 / Filmik Replikacja DNA.mov
Download: Filmik Replikacja DNA.mov

3,51 MB

Długość filmu: 1 min 13 s

0.0 / 5 (0 głosów)
Filmik (animacja): pokazuje złożoność procesu replikacji DNA w żywej komórce. Taki proces jest już obecny u najprostszych oraganizmów żywych. Nauka nie zna SAMOdziejnego sposobu powstawania tych zaawansowanych technicznie urządzeń molekularnych. Więcej na temat kompleksu replikacyjnego oraz hipotez dotyczących ewolucji prebiotycznej (chemicznej) można znalezć w opracowaniu 'Abiogeneza-Sławek' ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle').
Polski lektor.

Komentarze:

Nie ma jeszcze żadnego komentarza. Dodaj go jako pierwszy!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować

„Kto nie uważa za konieczne szukać wyjaśnienia jedynie wśród nierozumnych czynników sprawczych, łatwo dojdzie do wniosku, że wiele systemów biochemicznych zostało zaprojektowanych—zaprojektowanych nie przez prawa natury, nie przez przypadek i konieczność, lecz zaplanowanych. (…) Życie na ziemi na swym najbardziej podstawowym
poziomie, wszystkie jego najważniejsze elementy, to wynik rozumnej
działalności” Michael Behe(biochemik i propagator Teorii Inteligetnego Projektu).

"Należy przyznać, że przedstawienie tego, w jaki sposób aktualne dane biologii molekularnej sugerują procesy duplikacji genu, tasowania domen i eksonów oraz ewolucji dywergentnej nie wyjaśnia, jak niekompletne systemy zyskują przewagę selekcyjną (...)" Bruce Weber(biochemik przeciwnik Teorii Inteligentnego Projektu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Możesz klikać na ilustracje w celu ich powiększenia. Nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem (mieć konto na chomiku.pl) , żeby móc korzystać z tej opcji !
Inne pliki do pobrania z tego chomika
Być może się zdziwisz, ale to właśnie Richard Dawkins sprecyzował najlepszą definicję, która skutecznie odróżnia to ,co inteligentnie zaprojektowane od tego , co niezaprojektowane. Według własnych (i powszechnie uznawanych na świecie) kryteriów uznał on , że : "Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa - aparat replikacji DNA i syntezy białek - ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia." ("Ślepy zegarmistrz" ,Rozdział 6 "POCZĄTKI ŻYCIA A CUDA",na str.: 110) .
Filmik-wić bakteryjna.avi play
Dodaje nowy świetny filmik (angielski narrator). Daje on ...
Dodaje nowy świetny filmik (angielski narrator). Daje on poglądowy obraz komplikacji witki bakteryjnej. Wcześniej zamieściłem kilka zdjęć z tego obrazu , które ukazują sekwencje w powstawaniu witki bakteryjnej, podczas jej syntetyzowania w organizmie bakterii. Teraz macie okazję zobaczyć to wszystko w ruchu. Oczywiście filmik nie oddaje całej złożoności tego organu (w tym celu należałoby nakręcić chyba serial odcinkowy) oraz procesów związanych z jego molekularnym monażem. Ale już sama ta animajcja pozwala wyrobić sobie pewne zdanie o tym fenomenie ! Pod spodem (dla kontrastu) zamieszczam ilustrację Aparatu sekrecyjnego typu III (służącego bakterii do infekowania eukariontów). Ta rotacyjna pompa służąca bakterii za strzykawkę zdaniem neodarwinistów jest prekursorem ewolucyjnym o wiele bardziej złożonej witki bakteryjnej. O bezpodstawności takich przekonań napisali już p. Michał Ostrowki w swoim artykule : "Marzenie nanotechnologów: silnik protonowy bakterii Escherichia coli" http://www.creationism.org.pl/artykuly/MOstrowski2 . Czy p. Dariusz Sagan w artykule: " Ewaluacja ewolucjonistycznych rozwiązań problemu nieredukowalnej złożoności" http://minds.pl/Filozofia-ORF/Ewaluacja-ewolucjonistycznych-rozwiazan-problemu-nieredukowalnej-zlozonosci.html Ja, jak już wspomniałem w jednym z wcześniejszych wpisów , w niedalekiej przyszłości mam w planach zamieścić tutaj tekst podający więcej (technicznych) szczegółów, które stanowczo przeczą tej bajkowej opowieści.
O pochodzeniu Kodu genetycznego-czyli o ewolucji w rosole część dalsza.avi play
Ten filmik to sprytna preparacja faktów z mitami. Na poc ...
Ten filmik to sprytna preparacja faktów z mitami. Na początku informuje on o prawdziwych procesach komórkowych , a następnie autor filmiku, opierając swoją argumentację głównie na doświadczeniach Jacka Szostaka, sugeruje iż (opisane przeze mnie wcześniej) 'zbieranie' przez spontanicznie powstające pęcherzyki tłuszczowe molekularnych śmieci mogło dać początek prymitywnej replikacji i w końcu doprowadzić do takiego typu replikacji , jaka występuje w prawdziwych żywych komórkach. Autor (idąc w ślady Jacka Szostaka-choć nie pozostaje już tak ostrożny i dwuznaczny w swoich sformułowaniach) opisuje jakąś wyimaginowaną sekwencję zdarzeń , w której uczestniczy jakiś wyimaginowany enzym (rybozym), który mógł powodować 'proto-replikację' na wzór replikacji odbywającej się we współczesnych żywych komórkach , gdzie taki bardzo złożony enzym (którego nie mogło być na samym początku zakładanego procesu abiogenezy) replikował 'proto-materiał genetyczny' złozony z RNA. Miało się to dziać na podobieństwo przeprowadzanej in vitro (szczegółówo zaplanowanej z użyciem gotowych składników żywej komórki) Reakcji Łańcuchowej Polimerazy (PCR). Technika ta została omówiona w opracowaniu "Abiogeneza -Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle') i postanowiłem dodatkowo zamieścić tutaj dwa filmiki poglądowe (z krótkim opisem) dotyczące tego narzędzia biotechnologicznego. Poza tym w tym bajkowym filmiku autor usiłuje "wyjaśnić" ewolucję rybosomów i samej translacji. Nieprzebyte problemy związane z przekonaniem o ewolucji rybosomów (choć autor filmiku nie widzi tutaj żadnych problemów) opisałem w opracowaniu "Wielki projekt życia". Każdy , kto zapozna się z tym materiałem szybko uświadomi sobie bajkowatość argumentów zawartych w tego typu filmikach. Napisałem "bajkowatość" , ponieważ tego typu wprowadzające w błąd bajeczki powstają w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości biochemicznej.
Filmik ilustrujący przebieg PCR.avi play
Aby skutecznie przeprowadzić proces PCR (amplifikacje) o ...
Aby skutecznie przeprowadzić proces PCR (amplifikacje) odpowiednią mieszaninę reakcyjną należy umieścić w specjalnie zaprojektowanym urządzeniu. Jest nim tzw. : termocykler (amplifikator). Urządzenie to na przemian obniża i podnosi temperaturę w środowisku reakcyjnym , co umożliwia rozdzielanie się zsyntetyzowanych i połączonych komplementarnie łańcuchów DNA. Rozdzielenie się tych łańcuchów umożliwia ponadto ponowne przyłączenie się do każdego z nich polimerazy DNA, co pozwala na wykładniczy wzrost syntetryzowanych cząsteczek DNA. Proces może trawać aż do wyczerpania zasobów, to znaczy wysokoenergetycznych nukleotydów. Na filmiku cykliczne zmiany temperatury obrazują zmiany kolorów na ekranie. Jack Szostak w swoich wyimaginowanych rozważaniach na temat początków życia, początkowej postaci replikacji upatrywał właśnie w komplementarnym łączeniu się nukleotydów , lub całych łańcuchów nukleotydowych. "Termocyklerem" ułatwiającym rozdzielenie się dwóch koplementarnych łańcuchów i (spontaniczne) przyłączenie się nowych nukleotydów (do wolnej matrycy) miały być zmienne pory dobowe. To znaczy naprzemienne ocieplanie się otoczenia i oziębianie. Taki typ "skutecznej replikacji" (której Szostak nawet nie zaobserwował w swoich eksperymentach z pęcherzykami ! ) mógł przypominać-zdaniem Jacka Szostaka-proto-replikację , która doprowadziła do wyewoluowania replikacji enzymatycznej (początkowo takiej , jaką obserwujemy w technice PCR). Czy znając realia biologiczne towarzyszące prawdziwej replikacji DNA, w prawdziwych żywych komórkach, nie czujemy że takie zapewnienia nie mają nic wspólnego z poważną nauką , ale za to bardzo dużo z dobrym blefowaniem !?
Polymerase Chain Reaction PCR.avi play
Na tym filmiku zilustrowano przebieg reakcji PCR. Cykli ...
Na tym filmiku zilustrowano przebieg reakcji PCR. Cykliczne podnoszenie się i obniżanie temteratury (o tym było więcej w poprzednim wpisie) w środowisku reakcyjnym zilustrowano termometrem w lewym górmym rogu ekranu. Sama grafika bardzo się kojarzy z filmikami dotyczącymi osobistych fantazji Jacka Szostaka. Zwłaszcza tej części jego twórczości , która dotyczy wyimaginowanego etapu w ewolucji żywej komórki, który obrazuje "wyewoluowanie" enzymatycznego typu replikacji (na wzór współczesnej replikacji). No cóż SAMoistne procesy przyrodnicze nie są w stanie wyprodukować niezgodnych z prawami samej przyrody procesów. Widać jednak fantazja niektórych uczonych, wsparta nowoczesnymi metodami grafiki komputerowej, może czynić cuda !:-).
noveyy777 - transferowyRNA.gif
Dla wyrobienia sobie jeszcze lepszego poglądu proszę por ...
Dla wyrobienia sobie jeszcze lepszego poglądu proszę porówniać ten rybozym z transferowym RNA (tRNA), który to kwas nukleinowy jest niezbędny dla procesu syntezy białek (dostarcza odpowiednie aminokwasy do rybosomu).
noveyy777 - A, U,G,C  RNA.jpg
Rybozymy (enzymy złożone z RNA) mają bardzo słabe właści ...
Rybozymy (enzymy złożone z RNA) mają bardzo słabe właściwości katalityczne (biochemiczne). Te ich małe możliwości wykluczają je skutecznie z kandydatów do pełnienia takich funkcji, jak prowadzenie skutecznej replikacji na wzór białkowych enzymów, takich jak Poliemerazy DNA (czy Polimerazy RNA). FAKTY powyższe są dobrze potwiedzone wieloma badaniami nad rybozymami. Najważniejsze z tych badań opisano w opracowaniu : "Abiogeneza-Sławek ('Abiogezeza w prawdziwym zwierciadle')". Rybozymy składają się tylko z czterech różnych nukleotydów (A ,G, U,C) w przeciwnieństwie do białek, które składają się z 20 róznych L-aminokwasów. Same te fakty WYRAZNIE pokazują , że biochemiczna rola kwasów nukleinowych w żywym organizmie jest wyraznie określona i ograniczona. Innymi słowy : wszelkie zapewnienia iż mógł w przeszłości istnieć rybo-organizm (żywa komórka [replikator], której funkcje życiowe oparte były na samym tylko RNA), który ponadto byłby prekursorem (protobiontem) współczesnych żywych komórek, śmiało między bajki można włożyć ! Prace nad rybozymami WYRAZNIE pokazały ich szczyt możliwości biochemicznych. Uzasadniłem ten fakt w poprzednim komentarzu, w którym to omawiałem doświadczenie z 'replikującymi się' rybozymami.
noveyy777 - Poliemraza wykorzystywana w procesie PCR Taq polymerase.jpg
Enzym ten to istna miniaturka precyzyjnej maszynki zaawa ...
Enzym ten to istna miniaturka precyzyjnej maszynki zaawansowanej technologicznie. Skałada się on z kilkusen precyzyjnie poukładanych aminokwasów (z 20 Lewoskrętnych ich rodzajów), co daje mu bardzo duże własciwości, a co za tym idzie możliwości enzymatyczne (m.in.replikazy). Takiego enzymu nie mogło być na początku (zakładanej) ewolucji prebiotycznej. Zdawał sobie z tego sprawę nieżyjący już biolog ewolucyjny J.M.Smith czemu wyraz dał w swojej książce (dostępnej rónież w Polsce) "Tajemnice przełómów w ewolucji". W której to pozycji omawia m.in. zagadnienie SAMOistnego pochodzenia życia. Jak widać niektórzy badacze i zwolennicy SAMOdziejstwa nie są na tyle skrupulatni. Nauka nie zna SAMOdziejnego sposobu ewoluowania tak precyzyjnych i złożonych maszynek molekularnych !
więcej plików z tego folderu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności