Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

DNA Replication_(360p)(2).avi

noveyy777 / DNA Replication_(360p)(2).avi
Download: DNA Replication_(360p)(2).avi

9,14 MB

Długość filmu: 2 min 4 s

0.0 / 5 (0 głosów)

Komentarze:

Nie ma jeszcze żadnego komentarza. Dodaj go jako pierwszy!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować

„Kto nie uważa za konieczne szukać wyjaśnienia jedynie wśród nierozumnych czynników sprawczych, łatwo dojdzie do wniosku, że wiele systemów biochemicznych zostało zaprojektowanych—zaprojektowanych nie przez prawa natury, nie przez przypadek i konieczność, lecz zaplanowanych. (…) Życie na ziemi na swym najbardziej podstawowym
poziomie, wszystkie jego najważniejsze elementy, to wynik rozumnej
działalności” Michael Behe(biochemik i propagator Teorii Inteligetnego Projektu).

"Należy przyznać, że przedstawienie tego, w jaki sposób aktualne dane biologii molekularnej sugerują procesy duplikacji genu, tasowania domen i eksonów oraz ewolucji dywergentnej nie wyjaśnia, jak niekompletne systemy zyskują przewagę selekcyjną (...)" Bruce Weber(biochemik przeciwnik Teorii Inteligentnego Projektu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Możesz klikać na ilustracje w celu ich powiększenia. Nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem (mieć konto na chomiku.pl) , żeby móc korzystać z tej opcji !
Inne pliki do pobrania z tego chomika
Być może się zdziwisz, ale to właśnie Richard Dawkins sprecyzował najlepszą definicję, która skutecznie odróżnia to ,co inteligentnie zaprojektowane od tego , co niezaprojektowane. Według własnych (i powszechnie uznawanych na świecie) kryteriów uznał on , że : "Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa - aparat replikacji DNA i syntezy białek - ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia." ("Ślepy zegarmistrz" ,Rozdział 6 "POCZĄTKI ŻYCIA A CUDA",na str.: 110) .
W swojej głośniej książce: "Ślepy zegarmistrz" (Rozdział 6 "POCZĄTKI ŻYCIA A CUDA",na str.: 110) Richard Dawkins napisał: "Bez wątpienia współczesna maszyneria komórkowa - aparat replikacji DNA i syntezy białek - ma wszystkie cechy wysoce zaawansowanego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia.Widzieliśmy już, jak niesłychanie spektakularne jest jej działanie jako urządzenia precyzyjnie przechowującego informację.(....)"-Dyskusja dotyczy opracowania "Definicja projektu według Richarda Dawkinsa ('OSTATECZNY BOEING 747') ". Pokazuje ona przejrzyście na jakich nierealnych zasadach opiera się podważanie wniosków o inteligentnym zaprojektowaniu żywej komórki. Oprócz argumentacji zawartej w samym opracowaniu , które wywołało polemikę, w toku dalszej dyskusji autor opracowania podaje szereg dodatkowych argumentów potwierdzających jego tezy. Poszczególne twierdzenia są często ubarwione ciekawymi ilustracjami poglądowymi i linkami do ciekawych stron internetowych. Dyskusja odbyła się na Forum "Sfinia Wuja-Zbója".
Filmik-Abiogeneza pseudonaukowa bajka według Jacka Szostaka.avi play
Filmik ten prezentuje bajkową (modną wśród zwolenników P ...
Filmik ten prezentuje bajkową (modną wśród zwolenników PSEUDOnaukowego przekonania o udziale SAMOdziejstwa w powstawaniu molekularnych obiektów 'mających wszystkie cechy zaawansowanych technicznie urzadzeń inteligentnie zaprojektowanych') historyjkę o pochodzeniu życia; zaprezentowaną przez genetyka (i laureata Nagrody Nobla za badania nad telomerami) Jacka Szostaka. W opracowaniu "Abiogeneza-Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle')"- dokładnie opisano status jego doświadczeń (jak i wszystkich innych dotychczasowych [podstawowych] doświadczeń i rozważań w tej dziedzinie) oraz wykazano, że wnioski jakie wyciągnięto z tego doświadczenia nie są w żadnym wypadku adekwatne do tego , co dzieje się w prawdziwych żywych komórkach. A już absolutnie nie dają uczonym najmniejszej wskazówki rzucajacej choćby cień wyjaśnienia na to, w jaki spoób życie mogło powstać inaczej niż za pośrednictwem inteligetnego projektu. Tak prawdę mówiąc, to taką "ewolucję", przeprowadzeniem jakiej chlubi się zespół Jacka Szostaka, możemy obserwować w niedzielnym rosole, gdy mniejsze pęcherzyki tłuszczu łączą się w większe, a następnie te większe pęchrzerzyki rozpadają się na kilka mniejszych. Fragmenty RNA (i innych genetycznych śmieci dodanych do roztworu z pęcherzykami [w doświadczeniu Jacka Szostaka]), które przenikały do wnętrza pęchrzerzyków (co widać na filmie), a następnie, po tym jak opisane większe pęcherzyki rozpadały się na mniejsze pęcherzyki, część tych bio-monomerów spontanicznie (nierównomiernie) rozdzielała się do "potomnych" pecherzyków. Jack Szostak, oraz inni zwolennicy mitu SAMOdziejstwa, wmówili światu , że podobny proces mógł zapoczątkować prawdziwą replikację i podział prawdziwej żywej komórki (no cóż: 'na bezrybiu i rak ryba') ! Status tego doświadczenia (podobne już były przeprowadzane wczesniej) niczym nie różni się od eksperymentów Stanleya Millera, o których znana biolog Lynn Margulis napisała : "„Najprostsza bakteria o wiele bardziej przypomina ludzi niż mieszaninę związków chemicznych, otrzymaną przez Stanleya Millera, gdyż ma już owe właściwości (biochemicznego) systemu. Toteż mniejsza odległość dzieli bakterię od człowieka niż ową mieszaninę aminokwasów od bakterii”. W dodaku filmik nie pokazuje jedynie prawdy dotyczącej samego doświadczenia. Pod koniec wyobraznia animatora była posunięta do tego stopnia , że narysował (całkowicie w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej-niewątpliwie pod dyktando autorów doświadczenia) "proto-replikację" na wzór replikacji, jaka się odbywa (in vitro) w technice PCR (w opracowaniu "Abiogeneza-Sławek" zostało to szeroko omówione). Sugerowanie laikom że coś takiego mogło być możliwe (taki etap w zakładanej ewolucji prebiotycznej) i mogło się wywodzić (mieć w tym procesie prekursora) z tego spontanicznego podziału śmieci pomiędzy "potomne" pęcherzyki, to wmawianie laikom , że CZARNE jest BIAŁYM ! Dodatkowo zamieszczam kilka wybranych filmików (niestety, jak ten, w języku angielskim), które ilustrują procesy w prawdziwych żywych komórkach. Są to oczywiście uproszczone animacje , ale i tak potrafią wyrobić właściwy pogląd.
Pochodzenie życia w prostych słowach, czyli o tym o czym prosto się powiedzieć nie da.avi play
Pierwszy filmik-to prezentacja poglądów opartych na prze ...
Pierwszy filmik-to prezentacja poglądów opartych na przekonaniu o prawdziwości zjawiska abiogenezy i ich krytyka. Drugi to prymitywna propagandówka wyprodukowana przez zwolennika SAModziejstwa. Po opublikowaniu doświadczeń Jacka Szostaka i nadaniu tym doświadczeniom statusu , którego one NIGDY nie posiadały wielu zwoleników poglądu SAModziejnego (przypadkowego) pochodzenia pierwszej żywej komórki zamieściło w sieci wiele (wręcz szyderczych) materiałów mających na celu zdyskredytowanie oczywistych wniosków dotyczących inteligentnego zaprojektowania żywej komórki. Zamieszczam tutaj trochę materiałów na ten temat przede wszystkim po to , żeby każdy nainteresowany (i nie zapoznany z rzeczywistością biologiczną) mógł zostać gruntownie zapoznany z tymi bajeczkami. Jestem przekonany , że tego rodzaju gruntowna wiedza w konfrontacji z faktyczną wiedzą dotyczącą biologii żywej komórki pozwoli każdemu uczciwemu człowiekowi wyrobić sobie obiektywny pogląd na tematy związane z biogenezą. Pragnę ponadto przypomnieć , że wszelkie hipotezy dotyczące abiogenezy zostały opisane szczegółówo w opracowaniu: "Abiogeneza -Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle')", natomiast najważniejsze procesy biochemiczne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie żywej komórce w miarę szczegółowo opisano w opracowaniu: "Wielki projekt życia". (napisy w prezentowanych filmikach są w jezyku polskim).
Podsumowanie opowieści Jacka Szostaka-czyli Abiogeneza za dotknięciem czarodziejskiej różdzki.avi play
Zanim przejdziemy do ostatniego etapu rozważań zaprezen ...
Zanim przejdziemy do ostatniego etapu rozważań zaprezentuję jeszcze jeden filmik. Jest do szczegółówe (z polskimi napisami) objaśnienie poglądów opartych na doświadczeniach Jacka Szostaka. Po sprowadzeniu pogladów zwolenników inteligentnego projektu żywej komórki do karykaturalnej postaci (resztę wywodu można zamknąć w stwierdzeniu : 'ZYCIE POWSTAŁO STOPNIOWO') autor przechodzi do rzeczy. Opisuje i ilustruje doświadczenia Jacka Szostaka nadając im status jakiego one nie mają. W sposób nieuprawniony używa przy tym określeń funkcjonujących w naukowym opisie żywej komórki. Np. genetyczne śmieci , które spontanicznie 'wyłapują' wspomniane we wczesniejszym wpisie pęcherzyki z eksperymentu Jacka Szostaka nazywa on : "MATERIAŁEM GENETYCZNYM". Natomiast spontaniczne rozpadanie się tych pęcherzyków na kilka mniejszych okręśla : "PROTO-PODZIAŁAMI KOMÓRKOWYMI". Nie będę się tutaj rozwodził nad zasadnością tych określeń , ponieważ szeroko to omówiłem w opracowaniu "Abiogeneza-Sławek ('Abiogeneza w prawdziwym zwierciadle'). Innymi słowy dowiedziono tam , że ani tego : "materiału genetycznego" , ani tych : "proto-podziałów komórkowych" nie można traktować jako prekursorów prawdziwych procesów komórkowych (ani nawet w jakimś sensie je przypominających !). Zaprzeczanie tym faktom przez człowieka uzbrojonego w wiedzę z dziedziny biologii molekularnej; jest po prostu nazwyczajniejszym świadomym wprowadzaniem w błąd ! Na koniec autor napisał o hipotetycznym enzymie (mitycznej rybo-replikazie) , który na pewnym etapie ewolucji żywej komórki miał robić replikację na podobieństwo komórek współczesnych. Ale o tym już przy omawianiu techniki PCR.
Filmik ilustrujący przebieg PCR.avi play
Aby skutecznie przeprowadzić proces PCR (amplifikacje) o ...
Aby skutecznie przeprowadzić proces PCR (amplifikacje) odpowiednią mieszaninę reakcyjną należy umieścić w specjalnie zaprojektowanym urządzeniu. Jest nim tzw. : termocykler (amplifikator). Urządzenie to na przemian obniża i podnosi temperaturę w środowisku reakcyjnym , co umożliwia rozdzielanie się zsyntetyzowanych i połączonych komplementarnie łańcuchów DNA. Rozdzielenie się tych łańcuchów umożliwia ponadto ponowne przyłączenie się do każdego z nich polimerazy DNA, co pozwala na wykładniczy wzrost syntetryzowanych cząsteczek DNA. Proces może trawać aż do wyczerpania zasobów, to znaczy wysokoenergetycznych nukleotydów. Na filmiku cykliczne zmiany temperatury obrazują zmiany kolorów na ekranie. Jack Szostak w swoich wyimaginowanych rozważaniach na temat początków życia, początkowej postaci replikacji upatrywał właśnie w komplementarnym łączeniu się nukleotydów , lub całych łańcuchów nukleotydowych. "Termocyklerem" ułatwiającym rozdzielenie się dwóch koplementarnych łańcuchów i (spontaniczne) przyłączenie się nowych nukleotydów (do wolnej matrycy) miały być zmienne pory dobowe. To znaczy naprzemienne ocieplanie się otoczenia i oziębianie. Taki typ "skutecznej replikacji" (której Szostak nawet nie zaobserwował w swoich eksperymentach z pęcherzykami ! ) mógł przypominać-zdaniem Jacka Szostaka-proto-replikację , która doprowadziła do wyewoluowania replikacji enzymatycznej (początkowo takiej , jaką obserwujemy w technice PCR). Czy znając realia biologiczne towarzyszące prawdziwej replikacji DNA, w prawdziwych żywych komórkach, nie czujemy że takie zapewnienia nie mają nic wspólnego z poważną nauką , ale za to bardzo dużo z dobrym blefowaniem !?
Polymerase Chain Reaction PCR.avi play
Na tym filmiku zilustrowano przebieg reakcji PCR. Cykli ...
Na tym filmiku zilustrowano przebieg reakcji PCR. Cykliczne podnoszenie się i obniżanie temteratury (o tym było więcej w poprzednim wpisie) w środowisku reakcyjnym zilustrowano termometrem w lewym górmym rogu ekranu. Sama grafika bardzo się kojarzy z filmikami dotyczącymi osobistych fantazji Jacka Szostaka. Zwłaszcza tej części jego twórczości , która dotyczy wyimaginowanego etapu w ewolucji żywej komórki, który obrazuje "wyewoluowanie" enzymatycznego typu replikacji (na wzór współczesnej replikacji). No cóż SAMoistne procesy przyrodnicze nie są w stanie wyprodukować niezgodnych z prawami samej przyrody procesów. Widać jednak fantazja niektórych uczonych, wsparta nowoczesnymi metodami grafiki komputerowej, może czynić cuda !:-).
więcej plików z tego folderu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności