Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
noveyy777
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Bio-Sławek.

widziany: 7.03.2016 00:41

 • pliki muzyczne
  28
 • pliki wideo
  954
 • obrazy
  1642
 • dokumenty
  402

3071 plików
338,17 GB

Ukryj opis
„Kto nie uważa za konieczne szukać wyjaśnienia jedynie wśród nierozumnych czynników sprawczych, łatwo dojdzie do wniosku, że wiele systemów biochemicznych zostało zaprojektowanych—zaprojektowanych nie przez prawa natury, nie przez przypadek i konieczność, lecz zaplanowanych. (…) Życie na ziemi na swym najbardziej podstawowym
poziomie, wszystkie jego najważniejsze elementy, to wynik rozumnej
działalności” Michael Behe(biochemik i propagator Teorii Inteligetnego Projektu).

"Należy przyznać, że przedstawienie tego, w jaki sposób aktualne dane biologii molekularnej sugerują procesy duplikacji genu, tasowania domen i eksonów oraz ewolucji dywergentnej nie wyjaśnia, jak niekompletne systemy zyskują przewagę selekcyjną (...)" Bruce Weber(biochemik przeciwnik Teorii Inteligentnego Projektu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Możesz klikać na ilustracje w celu ich powiększenia. Nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem (mieć konto na chomiku.pl) , żeby móc korzystać z tej opcji !
 • 8,0 MB
 • 3 sie 11 7:57
 • 57 KB
 • 28 lip 11 3:10
'Na bezdrożach "teorii" ewolucji człowieka"

'W „New Scientist" (26 marca 1981, str. 805) John Reader, publicysta naukowy,
dowodzi, że niewielu kopalnych hominidów (jeśli w ogóle) utrzymywało się długo na
scenie. Mówi on: „Teraz już można wybaczyć laikom ich poczytywanie każdego
nowego przybysza za nie mniej efemerycznego, niż prognoza pogody”. Ukazuje on
nam ponadto (str. 802) coś, co nie jest tak dobrze znane. A mianowicie, że szczątki
kostne są po większej części tak fragmentaryczne, iż dopuszczają kilka różnych
interpretacji. A całkowity zbiór szczątków hominidów znanych obecnie, ledwie
pokryłby stół bilardowy.
Na podstawie tych kilku nic nie znaczących fragmentów kości, niewielka grupa
poszukiwaczy skamienielin, wspomagana przez środki masowego przekazu,
przekonywała i przekonuje nadal świat, że zwierzęta przeistoczyły się w człowieka.'
 • 205 KB
 • 28 lip 11 3:09
'Podobieństwo czaszki australopiteka i szympansa dowodzi, że, choć uważany za przodka człowieka, australopitek jest przedstawicielem jednego z gatunków małp.(...)Ewolucjoniści przez długi czas bronili teorii o zdolności Homo habilisa do chodzenia na dwóch nogach. Twierdzili oni, że gatunek ten jest ogniwem w łańcuchu łączącym małpy z ludźmi. Badania przeprowadzone na szczątkach znalezionych w 1984 roku przez Tima White’a i oznaczonych symbolem OH 62 wykazały, że to nieprawda. Okazało się, iż Homo habilis miał cechy charakterystyczne dla dzisiejszych małp.'
 • 71 KB
 • 28 lip 11 2:18
Naukowe wnioski Lorda Zuckermana mimo upływu lat pozostają w mocy. Nowe techniki analityczne (molekularne ,jak i kladystyczne oraz paleoantropologiczne) nie potwierdzają pokrewieństwa człowieka z małpami.

'W całym tym zamieszaniu słusznym będzie wysłuchanie opinii lorda Zuckermana,
który był głównym doradcą naukowym rządu brytyjskiego. On sam oraz jego zespół
naukowy poświęcili wiele lat na badania szczątków kostnych hominidów przy
zastosowaniu ściśle naukowych metod. W swojej książce „Beyond The Ivory Tower”
(str. 75-94) lord Zuckerman wykazuje, że nie dostrzega żadnej prawdziwej nauki w
poszukiwaniu kopalnych przodków człowieka, również nie widzi żadnego dowodu
kopalnego świadczącego o ewolucji człowieka od jakiejś niższej istoty.'
 • 8 KB
 • 28 lip 11 2:00
'Dr Duane Gish powiedział: „...Możliwym jest, że niektóre ze szczątków kostnych,
opisane jako Homo erectus, w rzeczywistości mogły być szczątkami neandertalczyka.
Mówiono mi, że niektóre szczątki kostne sklasyfikowane jako Homo erectus, zostały
określone jako takie jedynie dlatego, że uważano, iż są zbyt stare jak na
neandertalczyka” (z listu dr D. Gisha do A.W. Mahlerta z Brisbane, 24 marca 1978).
SZKIELET CHŁOPCA. Opinia dr Gisha zyskuje pewną moc dzięki ostatniemu odkryciu,
jakiego dokonali Richard Leakey i Alan Walker w Kenii w 1984 roku.(....)
 • 0,8 MB
 • 28 lip 11 1:35
[ http://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82opiec_z_Nariokotome "Jedna z pierwszych analiz dowiodła, że chłopiec z Nariokotome miał kształt i wielkość ciała zbliżoną do współczesnego człowieka, który zamieszkuje tereny o gorącym klimacie. Był wysoki, miał długie nogi i wąskie biodra. Oszacowano, że w momencie śmierci chłopiec mierzył około 160 cm, gdyby dożył wieku dojrzałego, zapewne osiągnąłby 190 cm lub jeszcze więcej. Sądząc po jego mocnym szkielecie, wydaje się, że był dobrze odżywiony. Gdy umierał, jego waga wynosiła około 35 kg, gdyby osiągnął wiek dorosłego osobnika, to ważyłby około 70 kg. Wysoki wzrost spowodowany był najprawdopodobniej koniecznością wytracania nadmiaru ciepła z organizmu poprzez pocenie się — wysoki wzrost oznacza większą powierzchnię ciała z której następuje pocenie. Taki (nowatorski) sposób ochładzania był niezbędny do aktywnego trybu życia w gorących warunkach sawanny afrykańskiej(...)"]

shadowness.com/Akela/gallery
shadowness.com/Akela/homo-habilis
shadowness.com/Akela/homo-floresiensis
shadowness.com/Akela/23-homo-erectus-dmanisi-a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(....)„Najbardziej kompletny szkielet przodka pierwotnego człowieka jaki kiedykolwiek znaleziono” - pisał „N.Y. Times” z 19 października 1984 roku, str. A 1. Był to prawie kompletny szkielet chłopca w wieku około 12 lat i o wzroście nie przekraczającym 170 cm. Gdyby dorósł wieku dojrzałego, mógłby osiągnąć 185 cm wzrostu. Na podstawie warstw popiołów wulkanicznych wiek jego określono na 1.600.000 lat (w dalszej części niniejszej książki omówimy te metody datowania oraz dlaczego są one odrzucane przez uczonych kreacjonistów).(....)
 • 43 KB
 • 28 lip 11 1:10
(....)„The Washington Post” (z 19 października 1984, str. A 1) podawał, że nowe znalezisko ujawnia, iż ci pradawni ludzie mieli kształt ciała w istocie nie do odróżnienia od naszych własnych. Ciekawy jestem czy redaktorzy „The Post" zdawali sobie sprawę z tego, że nie stanowi to żadnego poparcia dla owych 1,6 milionów lat ewolucji. Główny szkielet wygląda zupełnie tak jak szkielet współczesnego człowieka. Dr Walker powiedział: „Wygląd ma niesamowicie ludzki. Nie jestem pewny czy przeciętny patolog zauważyłby cokolwiek różniącego ten szkielet od szkieletu człowieka”.(...)
 • 197 KB
 • 28 lip 11 1:10
(...)Co się zaś tyczy jego czaszki, to Walker wspomniał: „Kiedy dołączyłem żuchwę

do tej czaszki, wtedy Richard (Leakey) i ja zaczęliśmy się obaj śmiać, ponieważ tak bardzo przypominała neandertalczyka” („Wash. Post”, 19 października 1984, str. A 11). Pojemność mózgu ustalono na 850 cm3, co jest niewiele, ale mieści się w ramach zmienności ludzkiej.
(...)
 • 0,7 MB
 • 28 lip 11 0:48
shadowness.com/Akela/gallery
shadowness.com/Akela/homo-habilis
shadowness.com/Akela/homo-floresiensis
shadowness.com/Akela/23-homo-erectus-dmanisi-a


(....)Wygląda na to, że chłopiec został bez wahania włączony do gatunku Homo erectus. Można zatem wnioskować, że gdyby ten popiół wulkaniczny był „datowany” jako młodszy, wówczas chłopiec byłby sklasyfikowany jako neandertalczyk albo też jako spokrewniony z neandertalczykiem.

Z tego wszystkiego, co już do tej pory omówiliśmy, wyrasta wciąż wzmagające się wrażenie, że Homo erectus jest w gruncie rzeczy jakąś bezpostaciową (amorficzną) klasyfikacją zaimprowizowaną dla wygody. Wrażenie to jeszcze bardziej potęgują australijskie szczątki kostne odkryte w Talgai i Kow Swamp.'
 • 165 KB
 • 26 lip 11 23:43
'"H.erectus"-my już nie potrzebujemy tej nazwy.Ta nazwa tak na prawdę nic nie znaczy.Mamy tutaj do czynienia z H.sapiens.Dotyczy to zarówno dawnych ludzi z Afryki, Azji ,jak i Chin. To byli tacy sami i tak samo inteligentni ludzie jak my.'-Milford Wolpoff i Alan Thorne (wybitni antropologowie).
 • 105 KB
 • 26 lip 11 23:24
shadowness.com/Akela/gallery
shadowness.com/Akela/homo-habilis
shadowness.com/Akela/homo-floresiensis
shadowness.com/Akela/23-homo-erectus-dmanisi-a


"Nasz ludzki rodowód -człowiek zjednoczony".


'HABILIS: a jednak nie człowiek?
Przed z górą 40 laty za najwcześniejszy gatunek naszego rodzaju uznano człowieka zręcznego
(Homo habilis). Pojawił się on w Afryce, występował od ok. 2,5 do 1,5 mln lat temu i miał
reprezentować stadium wyjściowe trendów, charakteryzujących linię ewolucyjną człowieka:
powiększanie się mózgu, zmniejszanie się uzębienia i zmiany proporcji twarzy. Ale miał mózg
tylko niewiele większy od mózgu australopiteków (średnio 600 cm3), a – jak się później
okazało – pod względem proporcji ciała był od nich nieodróżnialny (jego relatywnie długie
kości kończyny górnej sugerują adaptację do wspinania się na drzewa). Ostatnio pojawiły się
sugestie, że Homo habilis – jako Homopodobny australopitek – powinien zostać z naszego
rodzaju wyłączony (...)'
 • 148 KB
 • 26 lip 11 23:02
'(...)CZŁOWIEK ZJEDNOCZONY
Według Milforda Wolpoffa, w wersji minimalistycznej, w obrębie rodzaju Homo uzasadnione
jest wyodrębnienie jedynie dwóch gatunków: australopitekoidalnego Homo habilis i
właściwego człowieka – Homo sapiens (w okresie 1,8–1,5 mln lat występują one w tym samym
czasie i na tych samych terenach). Począwszy od oddzielenia się formy erectus, ewolucja
człowieka miała już przebieg jednotorowy i w każdym momencie człowiekowate
reprezentował tylko jeden gatunek (H. erectus byłby więc tylko częścią H. sapiens). Inni
antropolodzy sugerują wielotorowość ewolucji, i to nie tylko na poziomie Homo habilis (z
podziałem na H. habilis i H. rudolfensis) czy Homo erectus (dzieląc go na H. erectus, H.
ergaster i H. georgicus), ale również na poziomie Homo sapiens (wyodrębniając H. antecessor,
H. heidelbergensis, H. neanderthalensis czy, ostatnio, H. floresiensis).
Nie wyjaśniają jednak, co mogło powodować tak częste powstawanie nowych gatunków.
Zapewne po części stan ten wynika z niedoceniania zjawiska zmienności
wewnątrzgatunkowej, a po części z chęci uzyskania rozgłosu w mediach – znacznie lepiej
„sprzedaje się” nowy gatunek niż kolejny osobnik znanego wcześniej gatunku. Zmienność
morfologiczna form w linii erectus–sapiens jest duża, ale zmiany te mogły być wyrazem
adaptacji w obrębie poszczególnych populacji i nie musiały prowadzić do zerwania ciągłości
genetycznej gatunku. Jeśli więc przyjmiemy, że Homo sapiens jest tylko kontynuacją
populacji Homo erectus, to powstanie rodzaju ludzkiego było jednocześnie powstaniem
gatunku ludzkiego.'
 • 127 KB
 • 26 lip 11 19:02
'A pomyślmy - nawet niewielka domieszka genów może oznaczać znaczącą domieszkę cech, jeśli tylko kodowane przez te geny cechy były faworyzowane i utrwalone przez dobór. Już teraz nowe rekonstrukcje neandertalczyków ukazują ludzi tak bardzo podobnych do białych Europejczyków (jasna skóra, blond - lub rude - włosy, niebieskie oczy), że trudno przypuścić, by te wyjątkowe w skali globu cechy przypadkiem pojawiły się w tych dwu populacjach zajmujących niemal to samo terytorium.

Odczytanie pełnego genomu neandertalczyka z Niemiec i Chorwacji i jego dokładne porównanie z genomami ludzi współczesnych powinno określić, które neandertalskie geny odziedziczyliśmy i czy dzisiejsze "nordyckie" cechy są wspomnieniem tego dziedzictwa. Gdyby miało się okazać, że to w imię neandertalskich domieszek wymordowano miliony ludzi, byłby to prawdziwie ponury chichot historii.

Może uda się też wyjaśnić zagadkowe podobieństwa między cechami tzw. człowieka z Ngandong na Jawie (późny przedstawiciel H. erectus), a cechami anatomicznymi niektórych Aborygenów z Australii(...)Jedność i różnorodność

Odczytanie genomu mitochondrialnego "Ewy" w 1987 r., pełnego genomu człowieka w 2000 r. i tzw. pierwszego draftu genomów neandertalczyka i "Denisowian" w 2010 r. otworzyło przed antropologami nowy rozdział, którego konsekwencje dopiero zaczynamy odsłaniać. Przyniosą one zupełnie nieoczekiwane konsekwencje, których przedsmak właśnie poznaliśmy. Pozwolą w nowy i obiektywny sposób spojrzeć na tajemnice naszego biologicznego dziedzictwa i rozwikłać historycznie obciążony problem naszej jedności.

Jesteśmy już chyba gotowi, by stawić czoła tym wyzwaniom i zobaczyć tę naszą jedność we właściwym świetle. Naszą wielką wartością jest różnorodność, również genetyczna, i to na niej musimy naszą wspólnotę budować. E pluribus unum - jedność w różnorodności - jak mówią Amerykanie. .'
 • 86 KB
 • 26 lip 11 18:56
'Marcin Ryszkiewicz (ur. 24 grudnia 1950) - polski geolog, ewolucjonista.
Absolwent geologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat napisał na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu. Pracuje w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

Autor szeregu książek popularnonaukowych z zakresu paleontologii i ewolucji, stały współpracownik działu naukowego "Gazety Wyborczej", pism "Wiedza i Życie", "Świat Nauki" (gdzie pisze własne teksty i tłumaczy artykuły naukowe z angielskiego) a także tłumacz książek naukowych.'
 • 23 KB
 • 26 lip 11 18:53
Skoro nasi bezpośredni przodkowie mogli się płodnie krzyżować z neandertalczykami, czy innymi wymarłymi ludzmi , którzy byli uznawani za przedstawicieli odrębnych gatunków w obrębie rodziny ludzkiej, to lepiej by brzmiało ,że się krzyżowaliśmy z nieco innymi anatomicznie ludzmi niż twierdzenie , że się krzyżowaliśmy z "innymi gatunkami ludzi", ponieważ w tym przypadku twierdzenie owo jest wewnętrznie sprzeczne.
 • 102 KB
 • 26 lip 11 18:48
http://archeowiesci.pl/2011/06/07/homo-erectus-nie-pochodza-z-afryki/
'Wyniki badań w Dmanisi pokazują, jak krucha jest wciąż nasza wiedza o najstarszych dziejach ludzi. Tworzone w oparciu o nieliczne znaleziska hipotezy nie dają wielkiej gwarancji na to, że są trafne. Dobrze widać jedynie ogólny schemat, który polega na tym, że im bliżej naszych czasów, tym kości dawnych ludzi bardziej przypominają nasze (z jednym mocnym wyjątkiem w postaci Homo floresiensis), a ich wyroby są bardziej zaawansowane.

Próby tworzenia bardziej szczegółowych obrazów rozbijają się o brak odpowiedniej ilości informacji. Trzeba też mieć świadomość, że rozwój rodzaju Homo mógł być dużo bardziej złożony, niż byśmy tego chcieli. W tym samym czasie na różnych terenach mogli żyć ludzie o bardzo różnym stopniu rozwoju. Tak więc stanowiska, które udało się dotąd naukowcom odnaleźć, mogą ukazywać obraz mocno odmienny od rzeczywistości. '
 • 15 KB
 • 26 lip 11 18:14
'Urodzony 28 marca 1932 r. w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1956), tamże doktorat (1960) i habilitacja (1968), od 1978 profesor, członek korespondent PAN (1983), członek rzeczywisty PAN (199G),członek korespondent PAU (1997), dyrektor Zakładu Antropologii PAN (od 1971), przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych PAN (od 1999), członek Nowojorskiej Akademii Nauk i członek honorowy Greckiego Towarzystwa Antropologicznego, wiceprzewodniczący European Anthropological Association (19921996). Stypendysta Fundacji Rockefellera, stażysta University of California w Los Angeles (1959-1960), Visiting Professor w Washington State University, Wrije Universiteit Brussel, University of Texas w Austin, uczestnik w ponad 40 kongresach międzynarodowych, współautor "Deklaracji w sprawie Ras i Rasizmu" UNESCO. Twórca polskiej szkoły antropologii społecznej. Autor wielu prac badawczych opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich, z zakresu typologii antropologicznej ("Typologiczna i populacyjna koncepcja rasy w antropologii"); społecznych uwarunkowań wzrastania i dojrzewania; stratyfikacji społecznej badanej metodami antropologicznymi ("Rozwarstwienie społeczne ludności Polski"); społecznych i regionalnych zróżnicowań przedwczesnej umieralności dorosłych; społecznych uwarunkowań otłuszczenia i otyłości oraz z zakresu zmienności człowieka współczesnego ("O pewnej osobliwości człowieka jako gatunku"). Profesor T. Bielicki należy do inspiratorów badań z pogranicza antropologii fizycznej i wychowania fizycznego, podejmowanych przez polskie placówki nauk o kulturze fizycznej i od wielu lat ściśle współpracuje z Zakładem Antropologii AWF w Warszawie.'
 • 0,8 MB
 • 26 lip 11 15:04
shadowness.com/Akela/gallery
shadowness.com/Akela/homo-habilis
shadowness.com/Akela/homo-floresiensis
shadowness.com/Akela/23-homo-erectus-dmanisi-a

CZY ISTNIEJĄ PRZEKONUJĄCE ,OSTATECZNE DOWODY NA TO , ŻE AUSTRALOPITEKI CHARAKTERYZOWAŁY SIĘ TYPOWO LUDZKIM SPOSOBEM LOKOMOCJI ? CZY ISTNIEJĄ DOWODY NA TO , ŻE DŁONIE AUSTRALOPITEKÓW UWOLNIONE WSKUTEK PIONIZACJI POSTAWY CIAŁA PODCZAS LOKOMOCJI EWOLUOWAŁY W STRONĘ PRECYZYJNYCH DŁONI , JAKIE MAJĄ LUDZIE ? BYNAJMNIEJ:

,Australopithecus afarensis („Dziecko z Dikika”), ok. 3,3 mln lat temu
Od bioder w dół dziewczynka z Dikika wyglądała bardzo współcześnie. Ale górna część ciała, jak u „Lucy”, miała bardziej małpią budowę. Jej mózg był mały, nos płaski jak u szympansa, a twarz długa i
wystająca. Kości palców były zakrzywione i niemal równie długie jak u szympansów. Jej obie łopatki (w
pełni zachowane i jedyne jak dotąd znaleziska tych fragmentów szkieletu australopiteków) były takie,
jak u młodego goryla – mogły być przystosowane do wspinania się na drzewa.
ChociaŜ A. afarensis chodził na dwóch nogach,
niektórzy badacze sądzą, Ŝe część czasu spędzał
jeszcze na gałęziach.'

http://www.humanitas.pl/index.php?model=catalog&action=bookdetail&showid=3352
'[U Australopiteków]Kość kulszowa różni się całkiem wyraznie od ludzkiej kości kulszowej;jest ona dość długa wkutek czego przyczepy tylnych mięśni uda są znacznie oddalone od panewki stawu biodrowego.Jest to cecha czworonogów stwarzająca duże korzysci mechaniczne dla działania tych mięśni--prostowników stawu biodrowego przy pociąganiu nogi ku tyłowi.U człowieka dzisiejszego,u którego te mięśnie odgrywają mniejszą rolę napędowa kość kulszowa jest krótka)'.

"Zarys wiedzy o człowieku" : J Z Young, tłumaczył Tadeusz Bielicki.

W 'Swiecie Nauki'(Grudzien 1994 nr:12 str:15)
napisano, że za pomocą tomografii komputerowej przebadano czaszki kilku
australopiteków (łącznie z czaszką "H.habilis") w celu ustalenia ksztaltu i położenia ich blędnikow (narządów równowagi).Stwierdzono że są one takie ,jak te jakie wystepują u współczesnych małp człekokształtnych, a nie takie, jakie mają ludzie. Znakomicie nadawały się one do robienia nadrzewnych akrobacji, ale za to marnie do chodzenia na dwóch nogach.W ten sam sposób przebadano czaszki kilku osobnikow należących do wymarłej gałęzi rodzaju ludzkiego zwanej Homo erectus (człowiek wyprostowany).Okazało się że ci dawni ludzie mieli narządy równowagi identyczne jak te które my posiadamy.
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  75
 • obrazy
  151
 • pliki wideo
  45
 • pliki muzyczne
  0

271 plików
1,54 GB

beautiful.anya

beautiful.anya napisano 5.11.2014 11:10

zgłoś do usunięcia
Zapraszam
My_word

My_word napisano 7.11.2014 13:30

zgłoś do usunięcia

chuck-y

chuck-y napisano 1.12.2014 11:40

zgłoś do usunięcia
daniel5999

daniel5999 napisano 19.04.2015 23:24

zgłoś do usunięcia
WITAM ,Życzę miłej i spokojnej nocy .Pozdrawiam Daniel

Boleslaw3333 napisano 2.05.2015 10:26

zgłoś do usunięcia
SERIALE FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM

C-H-O-M-I-K-P-R-Y-W-A-T-N-Y napisano 6.05.2015 09:30

zgłoś do usunięcia
Ⓩ Ⓐ Ⓟ Ⓡ Ⓐ Ⓢ Ⓩ Ⓐ Ⓜ
MaxFILM_2017

MaxFILM_2017 napisano 16.05.2015 21:35

zgłoś do usunięcia
Witaj noveyy777! Zapraszam na mojego nowego chomika, znajdziesz na nim najnowsze filmy, ebooki, muzyke i wiele, wiele innych plików. Pozdrawiam MaxFILM_2015. (hasło do wszystkich folderów to "184")
Aga_Slodka

Aga_Slodka napisano 17.05.2015 18:40

zgłoś do usunięcia

anya.86 napisano 10.07.2015 20:52

zgłoś do usunięcia
NOWE FILMY 2015 - ZAPRASZAM
anya-86-filmy

anya-86-filmy napisano 6.10.2015 19:27

zgłoś do usunięcia
------------------------>SERIALE POLSKIE I ZAGRANICZNE - 2015 , FILMY NOWOŚCI 2015 ZAPRASZAM

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (4)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (4)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności