Drogi Chomiku,

Chcielibyśmy przypomnieć pewne informacje dot. ochrony danych osobowych. Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx

Czy wykorzystujemy pliki cookies?

Administrator Twoich danych osobowych Kelo Corporation z siedzibą w Belize City wykorzystuje na stronie chomikuj.pl pliki cookies, czyli pliki zapisywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę i technologie zbliżone. Część plików cookies jest niezbędna do korzystania z serwisu, inne ułatwiają korzystanie z serwisu np.: zapisują informacje, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać ponownie podczas kolejnych odwiedzin serwisu, jeszcze inne pozwalają dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną reklamę.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies, zebrane podczas korzystania ze stron serwisu, w celu marketingu naszych usług, co mieści się w naszym usprawiedliwionym interesie. w szczególności wyświetlamy w ramach serwisu reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, dotyczące naszych usług.

Zapewniamy, że z plików  cookies nie korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Pliki cookies nie wpływają na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt z którego korzysta.

Do wykorzystania plików cookies w celu marketingu produktów lub usług innych podmiotów potrzebna jest Twoja zgoda, którą możesz wyrazić klikając "Zgadzam się i przechodzę do serwisu". Brak Twojej zgody spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dostosowana do Twoich preferencji, będzie to reklama wyświetlona przypadkowo, a nie dopasowana dla Ciebie. w przypadku, gdy nie chcesz instalować na swoim urządzeniu plików cookies wykorzystywanych do dostosowania treści reklamowych masz prawo do niewyrażenia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

Czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie profilowanych reklam?
NIE TAK

w przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie plików cookies przez naszych partnerów, nasi partnerzy będą również mogli, wykorzystać zebrane informacje dla celów analitycznych aby ocenić skuteczność działań marketingowych.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i możesz ją wycofać w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki w sposób opisany poniżej. Możesz kliknąć "przejdź do serwisu" tylko, jeśli masz co najmniej 16 lat.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych, które znajdują się pod poniżej zamieszczonymi linkami:

Jak już wspominaliśmy, pełną informację dotyczącą ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności (http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx).

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
niko7
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mariusz

widziany: 22.03.2018 09:02

 • pliki muzyczne
  0
 • pliki wideo
  168
 • obrazy
  123
 • dokumenty
  434

749 plików
29,16 GB

FolderyFoldery
niko7
Darek
Dokumenty
 
UJK.Fizjoterap ia
- Notatki - Rok I -
 
- Notatki - Rok II -
 
ABBYY PDF Transformer 3. 0. 100. 216 wersja multijęzycz na (w tym polska)
E-Booki - Studia
Książki - Anatomia
 
Książki - Biochemi a
 
Bioch emia - Krotk ie wykla dy
Książki - Biofizyk a
 
Andrz ej Pilaw ski - Podst awy Biofi zyki
Książki - Biologic zny Rozwój Człowiek a
 
Rozwó j Biolo giczn y Człow ieka - E. Sulig a, A. Jopki ewicz
Książki - Biomecha nika
 
Mater iał do zajęć z biome chani ki (dla studi ów licen cjack ich) - L. Nowak
Książki - Bobath
 
Pods tawy uspra wnian ia neuro rozwo joweg o wedłu g Berty i Karel a Bobat hów - M. Matyj a, M. Domag alska
Książki - Fizjolog ia
 
Fizjo logia człow ieka - krótk ie wykła dy - D. McLau gfin, J. Stanf ord, D. White
Książki - Fizjoter apia
 
Książki - Fizykote rapia
 
Książki - Ginekolo gia
 
Gimna styka w ginek ologi i i położ nictw ie - H. Gunth er, W. Kohlr ausch , H. Teiri ch-Le ube
Govan , Hart, Calla nder - Ginek ologi a Ilust rowan a
Rehab ilita cja w ginek ologi i i położ nictw ie - J. Kozło wska
Książki - Inne
 
Bóle krzyż a - A. Dziak
Książki - Językowe
 
Nowe repet ytori um z język a niemi eckie go - Stani sław Bęza
Repet ytori um z język a angie lskie go
Repet ytori um z język a niemi eckie go - Stani sław Bęza
Książki - Kinezyte rapia
 
Książki - Kształce nie Umiejętn ości Ruchowej
 
Koszy kówka - podst awy techn iki i takty ki - T. Arlet
Kszta łceni e umiej ętnoś ci rucho wych - J. Nowot ny
Książki - Masaż
 
Masaż segme ntarn y - Masaż klasy czny - A. Zboro wski
Książki - Metodyka Ruchu
 
Atlas ćwicz eń korek cyjny ch - S. Owcza rek
Mazur ek - gimna styka podst awowa
Techn ika wykon ywani a ćwicz eń leczn iczyc h - A. Rosła wski, T. Skoli mowsk i
Książki - Mózgowe Porażeni e Dziecięc e
 
Dzie cko niepe łnosp rawne rucho wo - M. Borko wska
Mózg owe poraż enie dziec ięce - R. Micha łowic z
Neur ologi a dziec ięca - J. Czoch ańska
Sado wska Ludwi ka - Neuro kinez jolog iczna diagn ostyk a i terap ia dziec i z zabur zenia mi rozwo ju psych oruch owego
ABC rehab ilita cji dziec i. Mózgo we poraż enie dziec ięce - M. Borko wska
Jak postę pować z dziec kiem z uszko dzeni em mózgu - G. Doman
Nanci e R. Finni e - Domow a pielę gnacj a małeg o dziec ka z poraż eniem mózgo wym
Neuro kinez jolog iczna diagn ostyk a i terap ia dziec i z zabur zenia mi rozwo ju psych oruch owego - L. Sadow ska
Rehab ilita cja w poraż eniu mózgo wym - K. Levit t
Scher idan Mary D. , Nevil le Brian - Rehab ilita cja w poraż eniu mózgo wym i zabur zeń ruchu
Woyna rowsk a Barba ra - Rozwó j fizyc zny dziec i i młodz ieży
Książki - Neurolog ia
 
Książki - Ortopedi a i traumato logia
 
Książki - Rehabili tacja
 
Książki - Reumatol ogia
 
Irena Zimme rmann - Gorsk a - Choro by reuma tyczn e
Zarys reuma tolog ii - W. Bruhl
Książki - Terapia manualna
 
PNF w praktyce - Ilustrow any Podręczn ik Susan S. Adler, Dominiek Beckers, Math Buck - 2009
Galeria
ksiazki
Programy
Prywatne
seriale

Nie ma plików w tym folderze

 • dokumenty
  0
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

0 plików
0 KB
matrix4918

matrix4918 napisano 14.08.2013 19:29

zgłoś do usunięcia
Sezar18

Sezar18 napisano 27.09.2013 19:47

zgłoś do usunięcia
magdalenka95

magdalenka95 napisano 6.04.2014 15:14

zgłoś do usunięcia
obrazek
magdalenka95

magdalenka95 napisano 8.10.2014 16:47

zgłoś do usunięcia
obrazek
magdalenka95

magdalenka95 napisano 11.02.2015 18:56

zgłoś do usunięcia
obrazek

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności