Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
grzeszny_sen
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

widziany: 24.11.2012 16:05

 • pliki muzyczne
  0
 • pliki wideo
  0
 • obrazy
  500
 • dokumenty
  681

1316 plików
1,42 GB

FolderyFoldery
grzeszny_sen
Politechnika Opolska
 
1 semestr
 
2 semestr
Analiza matematyczn a
 
Fizyka - Laboratoriu m
 
fizyka Lab
 
_AD_E _M
_AWA_ OPTYC ZNA
fiza
fizyk a
fizyk a labol atori a
fizyk a www
Fizyk a, podrę cznik elekt ronic zny Micha ła Dyszy ńskie go_ Rozkł ad sił na równi pochy łej_p liki
Fizyk a-lab
 
Ba da ni e zj aw is ka ha ll a
oznac zenie zawar tości chlor ku w wodzi e metod a mohra
Pomia r długo ści fali świet lnej na podst awie inter feren cji w układ zie optyc znym do otrzy mywan ia pierś cieni Newto na
 
17 . Po mi ar dl ug ci fa li św ie tl ne j na
 
W I E M B a r w a _ p l i k i
NE WT ON
Pomia r pojem ności konde nsato ra metod ą mostk a Wheat stone a
 
WH EA TS TO
reszt ki
spr moje
 
ci ep ło wł ci we
Spraw dzani e prawa Malus a
 
12 . Sp ra wd za ni e pr aw a Ma lu sa (s tr 24 1)
MA LU S
sp r pr aw a ma ul us a
spraw ozdan ia z fizyk i I
szmid t spr fizyk a
Tranz ystor _plik i
Triod a półpr zewod nikow a
WROCL AW
wyzna czabi e ciepł a topni enia lodu
 
13 . Wy zn ac za ni e ci ep ła to pn ie ni a lo du (s tr 13 9)
Wyzna czani e rozmi arów przes zkód za pomoc a laser a He-Ne
 
LA SE R
Wyzna czani e chara ktery styk tranz ystor a
 
TR AN ZY ~1
TR AN ZY ST
WYZNA CZANI E CIEPL A WLASC IWEGO CIAŁ STAŁY CH
 
CI EP ŁO
CP _W ŁA SC
Wyzna czani e gęsto ści ciecz y za pomoc ą wagi Mohra
 
WY ZN AC ZA NI E GĘ ST CI CI EC ZY ZA PO MO CĄ WA GO MO HR A
 
G Ę S T O $ Ć
G Ę S T O Ś Ć
W A G A M O H R A
Wy zn ac za ni e mo du łu Yo un ga
W y z n a c z a n i e c i e p ł a w ł a ś c i w e g o c i a ł s t a ł y c h
Wyzna czani e ognis kowyc h socze wek za pomoc ą ławy optyc znej
 
_A WA _O PT
ŁA WA _O PT
SO CZ EW KA
Wyzna czani e pojem ności konde nsato ra metod ą pomia ru czasu rozła do
 
Wy zn ac za ni e po je mn ci ko nd en sa to ra me to dą po mi ar u cz as u ro ad ow an ia
K O N D E N S
K O N D E N S A
C P _ C V
Wyzna czani e przys piesz enia ziems kiego i dekre mentu tłumi enia wahad ła prost ego
Wyzna czani e stosu nku Cp Cv metod ą Cleme nta-D esorm esa
Notatki z wykładu
Sprawozd ania
Zdjęcia skryptu
Grafika inżynierska
 
Grafika inżynier ska (Kreska) (ibUWM)
Statystyka
TI
Prywatne
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  3
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

3 plików
0,53 MB
hornet2000

hornet2000 napisano 12.05.2013 00:00

zgłoś do usunięcia
żeby nie Ewa to byśmy nie ujechali

zolty6 napisano 16.04.2014 14:24

zgłoś do usunięcia
 

 

 

 

bogdan1963.1963

bogdan1963.1963 napisano 20.06.2014 16:31

zgłoś do usunięcia
NAJNOWSZE FILMY ZAPRASZAM
magdalenka95

magdalenka95 napisano 11.10.2014 21:04

zgłoś do usunięcia
obrazek

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności