Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
dzemiol
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna zawisza corny

widziany: 28.07.2017 11:01

 • pliki muzyczne
  89
 • pliki wideo
  30
 • obrazy
  1041
 • dokumenty
  307

1648 plików
2,38 GB

FolderyFoldery
dzemiol
Dokumenty
Filmy
Galeria
Gry dla dzieci
Muzyka
PL-
Playlisty
Programy
 
Karaoke
 
Karaoke
PIOSENKI POLSKIE
2 plus 1 - Winda do Nieba
Akade mia Pana Kleks a - Kaczk a Dziwa czka VIDEO
Akcen t - Moja gwiaz da VIDEO
Akcen t - Siwy koniu
Akura t - Pieka rnik
Andrz ej Piase czny - I jeszc ze [VIDE O]
Andrz ej Piase k Piase czny - 15 Dni VIDEO
Andrz ej Rosie wicz - chłop cy radar owcy VIDEO
Andrz ej Zauch a - Gumis ie
Ania - Nigdy Wiece j Ne Tancz Ze Mna [VIDE O]
Ania - W Spodn iach Czy W Sukie nnice [VIDE O]
Ania Dabro wska - Tego chcia lam [VIDE O]
Ania Szarm ach - Silna [VIDE O]
Ania Wyszk oni & Video - Soft [VIDE O]
Anna Janta r - Moje jedyn e marze nie
Arka Noego - Święt y uśmie chnię ty
Arka Satan a - Chce Zwied zać Anal ; Ogf-C arl
Arka Satan a - Czarn e Krocz e
Artur Gadow ski - Ona jest ze snu VIDEO
Artur Gadow ski - Szcze sliwe go Noweg o Jorku [VIDE O]
Bajm - Dzies iec przyk azan
Bajm - Lola, lola
Bajm - Myśli i Słowa
Bajm - Noc po ciezk im dniu
Bajm - Szkla nka Wody VIDEO
Bajm - Ta sama chwil a VIDEO
Bajm - Wiosn a w Paryż u VIDEO
Bayer Full - Moja mala blond ynecz ko VIDEO
Bayer Full - Pierw szy raz
Big Cyc - Guma VIDEO
Blog 27 - Wid Out Ya [VIDE O]
Blue Cafe - Do nieba VIDEO
Blue Cafe - Love Song
Blue Cafe - My Road
Blue Cafe - You May Be In Love [VIDE O]
Bolte r - Daj mi tę noc VIDEO
Boys - Biba VIDEO
Boys - Jeste s Szalo na
Boys - Kocha na uwier z mi VIDEO
Boys - Nie Placz
Boys - Przyt ul mnie
Boys - Twoj jeden usmie ch VIDEO
Boys - Wolno sc VIDEO
Brath anki - Czerw one koral e VIDEO
Brath anki - Za wielk im morze m
Break out - Kiedy bylem malym chlop cem
Budka Sufle ra - Cisza VIDEO
Budka Sufle ra - Za Ostat ni Grosz [VIDE O]
Chlop cy z placu broni - Kocha m Cie
COMA - Tonac ja
Czerw one Gitar y - Anna Maria
Czerw one Gitar y - Dzien Jeden w Roku
Czerw one Gitar y - Matur a VIDEO
Czerw one Gitar y - Tak bardz o sie stara lem VIDEO
Czesl aw Nieme n - Dziwn y jest ten swiat VIDEO
Czesl aw Nieme n - Pod-p apuga mi VIDEO
Danut a Rinn - Gdzie Ci Mezcz yzni
De Mono - Kocha ć inacz ej
De Mono - Wszys tko jest na sprze daz VIDEO
De Mono - Znów jeste ś ze mną
Doda - Katha rsis
Doda - Nie daj się
Doda - To jest to
Dudek Irene usz - Och Ziuta
Dżem - Czerw ony jak cegła VIDEO
Dzem - List Do M
Dżem - Naiwn e pytan ia
Dżem - Sen o Victo rii VIDEO
Dżem - Wehik ul czasu VIDEO
Edmun d Fetti ng - Czter ej Pance rni
Edwar t Hulew icz - Za zdrow ie Pan
Edyta Barto siewi cz - Ostat ni
Edyta Gorni ak - Jeste m Kobie ta [VIDE O]
Edyta Górni ak - Nie prosz ę o więce j VIDEO
Edyta Gorni ak - To nie ja byłam Ewa VIDEO
Edyta Górni ak Dumka na dwa serca VIDEO
Elekt ryczn e Gitar y - Konie c
Eleni - Milos c jak wino VIDEO
Emigr anci - Na faloc hroni e
Ewa Farna - Tam Gdzie Nie Ma Juz Drog VIDEO
Ewa Sonne t - i RNB [VIDE O]
Eweli na Flint a - Żałuj ę [VIDE O]
Farba - Chce tu zosta c [VIDE O]
Fasol ki - Ogóre k wąsat y
Fasol ki - Zuzia lalka niedu ża
FEEL - A gdy jest juz ciemn o VIDEO
FEEL - Jak Anioł a głos VIDEO
Feel - Nasze słowa , nasze dni
Feel - No Pokaz Na Co Cie Stac [VIDE O]
Feel - To długa rzeka
Feel - W odpow iedzi na Twój list
Feel & Iwona Węgro wska - Pokon aj Siebi e
Filip inki - Batum i VIDEO
Forma cja Nieży wych Schab uff - Lato [VIDE O]
Forma cja Niezy wych Schab uff - Lawka [VIDE O]
Frane k Kimon o - King Bruce Lee Karat e Mistr z
Frane k Kimon o - Pola Monol a
Gabri el Flesz ar - Kropl a deszc zu VIDEO
Golec uOrki estra - Slody cze VIDEO
Gosia Andrz ejewi cz - Pozwó l Żyć
Gosia Andrz ejewi cz - Siła marze ń
Gosia Andrz ejewi cz - Slowa
Goya - tylko mnie kocha j
Halin a Frack owiak - Maly elf
Halin a Frack owiak - Papie rowy ksiez yc
Halin a Frack owiak - Tin Pan Alley
Halin a Kunic ka - Od nocy do nocy
Happy End - Calif ornia
Happy sad - Damy rade
Hey - A Ty [VIDE O]
Hey - Mimo wszys tko [VIDE O]
Hey - Moja i Twoja Nadzi eja
Ich Troje - Ci wielc y VIDEO
Ich Troje - Geran ium
Ich Troje - Keine Grenz en
Ich Troje - Powie dz VIDEO
Ich Troje - Wypij my Za To VIDEO
Irena Santo r - Już nie ma dziki ch plaż
Ivan & Delfi n - Jej czarn e oczy
Izabe la Troja nowsk a - Wszys tko Czego Dzis Chce
Janus z Lasko wski - Swiat nie wierz y lzom VIDEO
Janus z Panas ewicz - Obudź się
Jeden Osiem L - Jak zapom nieć[ VIDEO ]
Just 5 - Kolor owe Sny [VIDE O]
Justy na i Piotr - Teskn ota VIDEO
Justy na Stecz kowsk a - Za kare [VIDE O]
K.A.S .A. And Los Amigo s - Maczo [VIDE O]
Kaja Pasch alska - Only you
Kaja Pasch alska - Tylko Ty VIDEO
Kapel a - Wina nalej
Kapit an Nemo - Twoja Lorel ei VIDEO
Kasia Cerek wicka - Na kolan a [VIDE O]
Kasia Cerek wicka - Ostat nia szans a [VIDE O]
Kasia Cerek wicka - Potra fię Kocha ć[VID EO]
Kasia Cerek wicka - SOS [VIDE O]
Kasia Klich - Toksy czna Miłoś ć [VIDE O]
Kasia Kowal ska - Antid otum VIDEO
Kasia Kowal ska - Bezpo wrotn ie VIDEO
Kasia Kowal ska - Coś Optym istyc znego [VIDE O]
Kasia Kowal ska - Prowa dz mnie [VIDE O]
Kasia Wilk - Pierw szy raz VIDEO
Kayah - Na jezyk ach
Kayah - Super menka [VIDE O]
Kayah - Testo stero n [VIDE O]
Kayah & Brego vić - Śpij kocha nie, śpij
Klaus Mitff och - Jezu jak sie ciesz e
Kobra nocka - Kocha m Cię Jak Irlan dię
Kombi - Pokol enie [VIDE O]
Kombi - Sen Sie Spełn i [VIDE O]
Kombi i - Slad [VIDE O]
Kowal ski - Sprag niony Karol iny
Krzys ztof Antko wiak - Zakaz any Owoc
Krzys ztof Kilja ński Feat. Kayah - Prócz Ciebi e nic [VIDE O]
Krzys ztof Krawc zyk - Bo jeste ś Ty [VIDE O]
Kult - Baran ek
Lady Pank - 7-me Niebo Niena wisci
Lady Pank - Kryzy sowa Narze czona
Lady Pank - Mała wojna
Lady Pank - March ewkow e
Lady Pank - Mniej niz
Lady Pank - Na co komu dziś
LADY PANK - Tancz glupi a tancz
Lady Pank - wciaz bardz iej obcy
Lady Pank - Zamki na piask u
Lady Pank - Zawsz e tam gdzie ty video
Lady Pank - Zosta wcie Titan ica
Lady Pank- Sztuk a latan ia
Lerek Feat. Nowat or - Moja panie nka [VIDE O]
Lomba rd - Szkla na pogod a VIDEO
Lomba rd & Zdzis lawa Sosni cka - Aleja Gwiaz d
Lukas Zagro belny & Eweli na Flint a - Nie Klam Ze Mnie Kocha sz [VIDE O]
Lukas z Zagro belny - Niepr awda [VIDE O]
Łukas z Zagro belny - Życie na czeka nie VIDEO
Łzy - Agnie szka
Łzy - Łzy szczę ścia
Łzy - Narcy z
Łzy - Oczy szero ko zamkn iete
Łzy- opowi em wam moja histo rie
Łzy-Z djeci a z wakac ji
Maana n - Kocha m Cię kocha nie moje
Macie j Kosso wski - Wakac je Z Blond ynka
Macie j Silsk i - Gdy Umier a Dzien
Madag askar - Wygin am śmiał o ciało
Mafia - Imie Deszc zu VIDEO
Magma - Aicha
Majka Jeżow ska - A ja wolę moją mamę
Makow iecki Band - Miast o Kobie t VIDEO
Makow iecki Band - Speln i sie VIDEO
Manda ryna - Ev'ry Night [VIDE O]
Marci n Rozyn ek - Silac z [VIDE O]
Maryl a Rodow icz - Latwo palni
Maryl a Rodow icz - Niech zyje bal
Maryl a Rodow icz - Wszys cy Chcą Kocha ć [VIDE O]
Mezo & Kasia Wilk - Ważne [VIDE O]
Mezo & Tabb & Kasia Wilk - Sacru m [VIDE O]
Milan o - Jasno wlosa
Monik a Brodk a - Dziew czyna mojeg o chłop aka VIDEO
Monik a Brodk a - mial byc slub VIDEO
Monik a Brodk a - Miale s byc [VIDE O]
Monik a BRODK A - On
Monik a Brodk a - Ten
Monik a Brodk a - Znam Cie Na Pamie c [VIDE O]
Myslo vitz - Dlugo sc Dzwie ku Samot nosci [VIDE O]
Myslo vitz - My VIDEO
Myslo vitz - Scena riusz Dla Moich Sasia dow (Vide o)
Myslo vitz - Z twarz a Maril yn Monro e
Natal ia Kukul ska - Im wiece j Ciebi e tym mniej [VIDE O]
Natal ia Kukul ska - Mala Smutn a Krole wna
Natal ia Kukul ska - Pusze k Okrus zek VIDEO
Natal ia Lesz - Fall [VIDE O]
Niani a - sound track
Norbi - Kobie tySaG orace [VIDE O]
Nowat or - Przez Chwil e [VIDE O]
Oddzi ał Zamkn ięty - Andzi a
Oddzi al Zamkn iety - Party VIDEO
ONA - Drzwi VIDEO
ONA - Kiedy powie m sobie dosc VIDEO
ONA - Nieko chana VIDEO
Papa Dance - Bedzi emy tancz yc VIDEO
Papa Dance - Bezim ienni [VIDE O]
Papa Dance - Maxi Singi el VIDEO
Papa Dance - Naj Story VIDEO
Papa Dance - Nasz Disne yland VIDEO
Patry cja Marko wska - Jeszc ze Raz [VIDE O]
Patry cja Marko wska - Swiat Sie Pomyl ił [VIDE O]
Patry cja Marko wska - Zaćmi enie serca
Pectu s - To co chcia łbym Ci dać
Perfe ct - Ale w koło jest wesoł o
Perfe ct - Każdy oddec h Twój
Perfe ct - Nie płacz Ewka VIDEO
Perfe kt - Autob iogra fia VIDEO
Piers i - Zośka
Piotr Szcze panik - Gonia c Kormo rany VIDEO
Piotr Szcze panik - Kocha ć tak łatwo powie dzieć VIDEO
Raz Dwa Trzy - Oczy Tej Małej
Renat a Przem yk - Babę zesła ł Bóg VIDEO
Reni Jusis - Zakrę cona [VIDE O]
Repub lika - Biala flaga VIDEO
Repub lika - Telef ony VIDEO
Rh+ - Nadzi eja
Rh+ - Po Prost u Miłoś ć
Rober t Chojn acki - Nieci erpli wi
Roze Europ y - Jedwa b
Rubik Piotr - Psalm dla ciebi e VIDEO
Rudi Schub ert - Monik a
Rudi Schub erth - Córka Rybak a VIDEO
SDM - Czarn y Blues O Czwar tej Nad Ranem
Sewer yn Kraje wski - Baw Mnie
Sewer yn Kraje wski - Uciek aj moje serce VIDEO
Sewer yn Kraje wski - Wielk a Miłoś ć
Shazz a - Noc rozy VIDEO
Sista rs - Na Dwa [VIDE O]
Sista rs - Skad ja Cie mam [VIDE O]
Sixte en - Obudz we mnie wenus
Sixte en - Twoja Lawa
Sokół feat Pono - W aucie VIDEO
Stach ursky - Gdy Zapła czesz VIDEO
Stach ursky - Z kazdy m twym oddec hem [VIDE O]
Stach ursky - Zosta my razem VIDEO
Stach ursky - Typ Niepo korny VIDEO
Stani sław Soyka - Toler ancja
Strac hy Na Lachy - Dzien Dobry Kocha m Cie [VIDE O]
Sumpt uasti c - Dla Ciebi e
Sumpt uasti c - Kolys anka
Sylwi a Grzes zczak & Liber - Co Z Nami Bedzi e [VIDE O]
Sylwi a Wiźni ewska - 12 Łez [VIDE O]
Szymo n Wydra & Carpe Diem - Cale Zycie Grasz [VIDE O]
Szymo n Wydra & Carpe Diem - Zycie Jak Poema t [VIDE O]
T. Love - Ajris z VIDEO
T.Lov e - Nie nie nie VIDEO
T.Lov e - Warsz awa VIDEO
Tatia na & Blue Cafe - You May Be In Love [VIDE O]
Teka Feat. Fame Distr ict - Chodz Do Mnie [VIDE O]
Tomas z Karol ak - Anarc hia [VIDE O]
Tomas z Karol ak - Zabio re Cie Wlasn ie Tam [VIDE O]
Top One - Bialy Mis VIDEO
Top One - Grani ca VIDEO
Tople s - Cialo do Ciala VIDEO
Tople s - Czy Warto Bylo Kocha c Tak
Tople s - Inny Swiat
Tople s Sasia dka VIDEO
Unive rse - Jeste m obok ciebi e
Unive rse - Mr Lenno n VIDEO
Unive rse - Tacy bylis my VIDEO
Unive rse - W Perly Zmien ic Deszc z
Unive rse - Wolan ie przez cisze VIDEO
Urszu la - Konik na biegu nach
Urszu la - Malin owy Król VIDEO
Urszu la - Rysa na szkle VIDEO
Variu s Manx - Orla Cien [VIDE O]
Variu s Manx - Piose nka Ksiez ycowa VIDEO
Variu s Manx - Rucho me Piask i VIDEO
Verba - Mlode Wilki cz2
Verba - Pokaz Mi [VIDE O]
Verba - Widzi ałem Twoje Oczy [VIDE O]
Video - Bella [VIDE O]
Virgi n - 2 bajki
Virgi n - Dzaga VIDEO
Virgi n - Znak Pokoj u VIDEO
Virgi n_-_S zansa V
VOX - Banan owy Song VIDEO
VOX - Rycz mała rycz
Wilki - Baska VIDEO
Wilki - Bohem a VIDEO
Wilki - Moja baby VIDEO
Wilki - Na Zawsz e I Na Wiecz nosc VIDEO
Wilki - Urke
Wydra Szymo n - Jak ja jej to powie m VIDEO
Wydra Szymo n - Teraz wiem
Zero - Bania u cygan a
ZIYO - Magic zne slowa
Team speak multi
Multi
gry
Prywatne
zachomikowane
zlot PL- 2012
 • 165 KB
 • 1 paź 11 13:21
 • 40 KB
 • 1 paź 11 13:20
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  1
 • obrazy
  2
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

3 plików
208 KB
bucelee100

bucelee100 napisano 25.01.2012 17:31

zgłoś do usunięcia
fajne
mateuszek1237

mateuszek1237 napisano 21.06.2012 16:38

zgłoś do usunięcia
zaje@#ste

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności