Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
blue_angel
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Kobieta Lili

widziany: dzisiaj o 08:20

 • pliki muzyczne
  11299
 • pliki wideo
  9914
 • obrazy
  82989
 • dokumenty
  4321

110564 plików
5380,71 GB

Ukryj opis Rozwiń
obrazek

obrazek

Podążaj szlakiem tęczy,
podążaj szlakiem piosenki,
a wszystko wokół ciebie stanie się piękne.
Z każdej ciemnej doliny
jest jakieś wyjście,
jakiś tęczowy szlak.
(Pieśń Indian Nawajo)

obrazek

Nazwa „INDIANIE” została nadana ludom Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, który myślał, że dopłynął do Indii. W różnych krajach, środowiskach i językach Ameryki stosowane bywają – obok nie zawsze i nie wszędzie szeroko akceptowanych „Indian” – także różne inne określenia o rozmaitym zasięgu stosowania, popularności, nacechowaniu i konotacjach. W Kanadzie oficjalnie są to First Nations ("Pierwsze Narody"), w USA – Native Americans ("Tubylczy Amerykanie") a także First Americans ("Pierwsi Amerykanie"), w Ameryce Łacińskiej są to zwykle Indigenas (tubylcy), istnieje też określenie Amerindians ("Amerindianie"), itp. Przodkami dzisiejszych Indian byli koczowniczy myśliwi, którzy – według najszerzej uznawanej (choć obecnie już nie jedynej) teorii – podczas ostatniej epoki lodowcowej (ok. 20 000 – 35 000 lat temu) przeszli (w kilku falach migracyjnych) z Azji do Ameryki przez pomost lądowy istniejący wówczas w rejonie dzisiejszej cieśniny Beringa. Kolonizacja, konkwista, niewolnictwo, wojny, powstania, przymusowa chrystianizacja, europejskie choroby oraz osadnictwo doprowadziły do śmierci milionów Indian (w wielu regionach – np. na wschodzie USA, Karaibach czy Ziemi Ognistej – niemal wszystkich), do rozpadu tradycyjnych systemów gospodarowania i organizacji społecznej, przymusowych migracji całych plemion oraz częściowego (a w przypadku setek mniejszych plemion – całkowitego) upadku ich kultur, języków i religii. Dziki Zachód zamieszkiwali Indianie, dla których biali ludzie stanowili poważne zagrożenie. W miarę możliwości stawiano im opór. Tubylcy wygrywali niektóre bitwy (np. pod Little Big Horn w 1876 roku), choć dysponowali znacznie prymitywniejszą bronią niż amerykańskie colty, czy winchestery. Jednak przybysze ze Starego Kontynentu zarówno pod względem liczebności, jak i wyposażenia mieli przewagę nad Indianami. Ponadto wielu czerwonoskórych zmarło wskutek sprowadzonych przez Europejczyków chorób. Ci, którzy przetrwali, znaleźli się w trudnej sytuacji i w większości osadzani byli w rezerwatach. W krótkim czasie zdziesiątkować ich miały nieświadomie przywleczone przez Europejczyków choroby, załamanie tradycyjnych więzi społecznych i sposobów gospodarowania. Wskutek pandemii umrzeć mogło nawet 95% tubylczej ludności obu Ameryk - Wikipedia

obrazek

Legendy. Zanim Kolumb odkrył północną część kontynentu amerykańskiego i nazwał go Nowym Światem –12.10.1492r. obydwie części Ameryki zamieszkiwane były już przez ludzi i zwierzęta. Pierwotnymi mieszkańcami były zwierzęta - człowiek przybył tam gdy zwierząt było dużo i to różnych ras : konie, psy, bizony, tygrysy, lwy, słonie i wielbłądy. Konie i wielbłądy przeszły do Azji poprzez obecną Cieśninę Beringa która kiedyś była wąskim pasmem lądu a potem drogą lądową powędrowały do Europy. Tą samą drogą tylko że w przeciwnym kierunku szli ludzie. Zajęli najpierw północną część Ameryki a następnie tropami wielkich zwierząt szli wzdłuż wschodniego podnóża Gór Skalistych i Wielkiej Prerii ku coraz wyżej wznoszącym się życiodajnym promieniom słońca. Wędrówki ludzi z Azji trwały w okresie 40 000 – 20 000 lat temu i potem po długiej przerwie spowodowanej prawdopodobnie wędrówką lodowca wznowili swą wędrówkę między XII a XIII wiekiem naszej ery. Ludzie nie przemieszczali się masowo – przechodzili małymi, kilkunasto lub kilkudziesięcioosobowymi grupami. Pochodzili z różnych obszarów Azji i byli potomkami różnych ras które dały początek nowej rasie indiańskiej. Wszyscy oni mieli jednak pewne wspólne cechy zewnętrzne. Mieli bardziej lub mniej skośne , ciemne oczy, czarne proste włosy i skórę koloru miedzi. Głównym źródłem ich utrzymania były zwierzęta a stale zmniejszająca się ilość zwierząt zmuszała ludzi do wędrówki na południe w kierunku Wyżyny Meksykańskiej. Część tych ludzi po pokonaniu Przesmyku Panamskiego dotarła na kontynent Ameryki Południowej. Inni skręcali na wschód i albo osiedlali się w środkowo-wschodnich puszczach albo wracali wzdłuż wybrzeża Atlantyku na północ w stronę Wielkich Jezior i Doliny św. Wawrzyńca. Zasiedlali ziemie wzdłuż Missisipi i Missuori , Wielką Równinę i Góry Skaliste. Nikt nie wie ile czasu zabrało pierwszym ludziom pokonanie wysokich, nagich i stromych zboczy Andów , ile czasu zajęło im pokonanie drogi przez bagnistą dolinę Amazonii. Kości i narzędzia pierwszych przybyszów znaleziono w Brazylii, Argentynie, Chile. Zanim uczeni definitywnie stwierdzili w jaki sposób człowiek dotarł do Ameryki istniało wiele legend na ten temat. Jedna z nich to legenda o Atlantydzie. Miała to być wyspa zamieszkana przez ludzi o wysokim stopniu cywilizacji. Od tych ludzi przybysze z Azji nauczyli się budowy domów, uprawy ziemi – głównie kukurydzy. Atlantyda w ciągu jednego dnia i jednej nocy, przy akompaniamencie grzmotów i piorunów zapadła się w głąb Atlantyku grzebiąc całą cywilizację.
Druga legenda głosiła, że do Ameryki ludzie przybyli z położonej na Oceanie Spokojnym wyspy Mu. Co stało się z tą wyspą i skąd na niej znalazł się człowiek – legenda nie mówi. To jednak, że jakiś wielki kataklizm nawiedził Amerykę jest bardzo prawdopodobne. Obydwie legendy coś na ten temat wskazują. Stało się to prawdopodobnie około 20 000 lat temu – w wykopaliskach dotyczących tego okresu brak jest jakichkolwiek śladów obecności człowieka. Zniknął też rdzennie amerykański koń – wrócił później do Ameryki ale już w towarzystwie białych ludzi.

obrazek

Ponieważ przybysze z Azji pochodzili z różnych krajów i reprezentowali różne rasy – języki poszczególnych plemion były albo bardzo do siebie podobne jak np. język polski i czeski albo też tak różne jak język polski i chiński. W czasach gdy Kolumb odkrył Nowy Świat na obszarze od Zatoki Meksykańskiej do Cieśniny Beringa mieszkało około 2 000 różnych plemion. Niektóre z nich żyły ze sobą w zgodzie, inne toczyły ciągłe wojny. Nie tylko różny język poszczególnych plemion świadczy o różnorodności krajów skąd plemiona te przybyły. Różne były wierzenia, obrzędy, zwyczaje. Ale wszystkie te plemiona miały też kilka wspólnych, istotnych dla ich życia wierzeń. Jednym z nich była wiara w konieczność przeproszenia zabitej zwierzyny za to, ze ją zabili. Niedopełnienie tego obowiązku mogłoby sprowadzić na całe plemię głód spowodowany brakiem szczęścia w kolejnych polowaniach. A głód w tym czasie oznaczał śmierć. Indianie zresztą przed przybyciem na kontynent amerykański białego człowieka nigdy nie zabijali więcej zwierząt niż było im potrzeba do zapewnienia żywności. Aż do dnia dzisiejszego przetrwało wśród Indian 6 praw przysługujących ptakom i zwierzętom:

1. Prawo do ludzkiej miłości
2. Prawo do ludzkiej opieki
3.Prawo do życia
4. Prawo do rozmnażania się
5. Prawo do nieograniczonej swobody
6. Prawo do ludzkiej wdzięczności.

obrazek

Wszyscy Indianie wierzyli w sny i wizje w czasie których odwiedzały ich duchy opiekuńcze i udzielały rad i wskazówek. Wszyscy też wierzyli w duchy przodków które pilnowały przestrzegania praw i nagradzały tych którzy byli im posłuszni a karały , odwracały się od tych którzy prawa przodków łamali. Oprócz duchów opiekuńczych i duchów przodków były też duchy wyższego rzędu jak np. Duch Nieba, Duch Ziemi, Duch Słońca, Duch Księżyca, Duch Gwiazdy Porannej i Północnej no i ten jeden, najpotężniejszy Duch Manitou.

obrazek

Wszystko to można poznać czytając książki o Indianach. Obojętnie jakiego okresu czasu dana książka dotyczy – w każdej spotykamy się z opisami obrzędów , zwyczajów i wierzeń Indian. Ogromną skarbnicą wiedzy na ten temat są książki których autorem jest Indianin polskiego pochodzenia: Sath-Okh. Jego polskie nazwisko to Stanisław Supłatowicz. Urodził się w 1920 r jako syn Stanisławy Supłatowicz i wodza Szewanezów – Wysokiego Orła. Jego matka jako młoda dziewczyna została wraz z rodzicami w 1905r zesłana przez cara na Sybir. Z grupą uciekinierów przedostała się przez Alaskę do Kanady a tam zaopiekowali się nimi miejscowi Indianie. Matka Sath-Okha poślubiła Wysokiego Orła i przybrała imię Biały Obłok. W 1937 r przyjechała z synem do Polski i do Kanady już wrócić nie mogła – wybuchła wojna. W książce „Ziemia Słonych Skał„ Sath- Okh opisuje swoje dzieciństwo spędzone wśród Indian, sposób w jaki zdobył swoje indiańskie imię oznaczające Długie Pióro i kilka ważniejszych w jego życiu zwyczajów Szewanezów.

obrazek

Bardzo dokładnie i szczegółowo opisane są dzieje innych indiańskich plemion w książce „Głos Prerii”. Treść tej książki stanowi głównie opis prawie wszystkich obrzędów i wierzeń Kajolów – od narodzin poprzez dzieciństwo, młodość aż do śmierci. Opisany jest tam też okrutny zwyczaj Indian Palni którzy dla swych celów obrzędowych co 4 lata poświęcali życie najpiękniejszej dziewczyny jaką udało im się wykraść z innego plemienia. Dzieje innych plemion indiańskich a zwłaszcza Apaczów, Sematów, Omachów w pierwszych latach XiX wieku, latach w których toczyła się okrutna wojna pomiędzy białymi a indianami a równocześnie wojna między Kanadą będącą kolonią angielską a Stanami Zjednoczonymi opisane są w trylogii poświęconej wspaniałemu, naprawdę żyjącemu wodzowi Tecumsehowi. Autorem tych książek jest Jan Okoń. Tecumseh doprowadził do zjednoczenia prawie wszystkich Indian w tzw Związku Oporu. Marzył o państwie połączonych plemion i za obietnicę rządu angielskiego że po wojnie takie państwo zostanie utworzone – poprowadził swoje wojsko razem z wojskiem angielskim przeciwko St. Zjednoczonym. Tecumseh czyli Puma Gotowa do Skoku był pradziadkiem Sath-Okha. Z Tecumsehem zaprzyjaznił się Polak – Ryszard Kos, uczestnik powstania kościuszkowego. Wyemigrował do Ameryki Północnej w 1797 r i najpierw był gońcem w armii USA. Póżniej, gdy poznał tragedię Indian, tak bardzo zbliżoną do tragedii swojej Ojczyzny, swoich rodaków, przyłączył się do Szewanezów a ci nadali mu imię Czerwone Serce. O życiu Indian pisze również niemiecki pisarz Karol May. Do 15-tego roku życia Karol May był niewidomy. Jego dzieciństwo było smutne i biedne. Dopiero gdy jego książki zaczęły przynosić dochód wybrał się w podróż do krajów Wschodu a 4 lata przed śmiercią pojechał do Ameryki. Pieniądze które mu pozostały w testamencie przeznaczył na pomoc dla początkujących pisarzy i na utworzenie muzeum indiańskiego. Wspaniałym znawcą i obserwatorem Indian był również, urodzony w Poznaniu Arkady Fiedler. Ze swych podróży i wypraw - około 20-stu – przywiózł wiele cennych okazów które zgromadził w założonym przez siebie muzeum w Puszczykowie. Skarbnicą wiedzy o Indianach są również książki Alfreda Szklarskiego a zwłaszcza jego trylogia indiańska pt. „Złoto Gór Czarnych”. Treścią tych książek jest walka Dakotów z rządem St. Zjednoczonych o Góry Czarne. Każda książka zawiera rysunki z których można nauczyć się „mowy rąk”.
« poprzednia stronanastępna strona »
« poprzednia stronanastępna strona »
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  233
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

233 plików
36,49 MB
blue_angel

blue_angel napisano 3.04.2018 01:45

zgłoś do usunięcia
obrazek
blue_angel

blue_angel napisano 3.04.2018 01:46

zgłoś do usunięcia
obrazek
blue_angel

blue_angel napisano 3.04.2018 01:46

zgłoś do usunięcia
obrazek
blue_angel

blue_angel napisano 3.04.2018 01:49

zgłoś do usunięcia
obrazek
blue_angel

blue_angel napisano 3.04.2018 01:50

zgłoś do usunięcia
obrazek
blue_angel

blue_angel napisano 3.04.2018 01:51

zgłoś do usunięcia
obrazek
blue_angel

blue_angel napisano 3.04.2018 01:57

zgłoś do usunięcia
obrazek
blue_angel

blue_angel napisano 3.04.2018 01:57

zgłoś do usunięcia
obrazek
blue_angel

blue_angel napisano 11.04.2018 21:58

zgłoś do usunięcia
obrazek
wagnerka9595

wagnerka9595 napisano 18.04.2018 19:43

zgłoś do usunięcia
obrazek

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności