Deebra

Deebra napisano 7.01.2021 17:57

zgłoś do usunięcia

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi.

🕊 „Niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Bogu”.
To słynne powiedzenie św. Augustyna (...) odnieść można nie tylko do naszego serca, ale również do wszystkich przejawów życia społecznego. Gdy zabraknie Boga, pokój opuszcza człowieka wewnątrz i na zewnątrz, bo naruszona zostaje zasada jedności.

św. Jan Paweł II
❄️
... Dobrych myśli i dobrych czynów ... z pozdrowieniami ) ...
Deebra

Deebra napisano 8.01.2021 14:10

zgłoś do usunięcia
Jaka myśl, taki czyn.

św. Augustyn
Jezu ufam Tobie

Jaka to wielka odpowiedzialność być chrześcijaninem.
Można ludzi prowadzić do Boga
i można ich od Boga odstraszać.

ks. Jan Twardowski

... Słowa pozdrowień i dobrego dnia życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 9.01.2021 15:55

zgłoś do usunięcia
Pozwól, by miłość
zakorzeniła się w tobie,

Wówczas na pewno zrodzą się
dobre owoce.

- św. Augustyn -
obrazek

Miłość domaga się
codziennej troski i pielęgnacji ...

- Jacek Jarczyk -

... życzę dobra, miłości, radości-pogody ducha ) ...
Deebra

Deebra napisano 10.01.2021 19:55

zgłoś do usunięcia

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Mt 28, 19-20

Chrzest Święty jest początkiem nowego życia ...
Chrzest to w chrześcijaństwie symbol nawrócenia i oczyszczenia z grzechów. Jest to też pierwszy z sakramentów, przyjmowany przez nowego członka Kościoła.

obrazek

Ten, kto żyje nadzieją,
widzi dalej.
Ten, kto żyje miłością,
widzi głębiej.
Ten, kto żyje wiarą,
widzi wszystko w innym świetle.

ks. Jan Twardowski

... Pozdrawiam w Dniu Pańskim ) ...
Deebra

Deebra napisano 11.01.2021 12:36

zgłoś do usunięcia
Wolność trzeba umieć stracić, aby ją zyskać - kto
bowiem chce ją tylko zachować, ten ją straci.

... św. Jan Paweł II - 16 X 1978 r. ...

Jezu ufam Tobie

Ci, którzy są otwarci na przyjęcie wiary,
odczytują znaki Boże.
Ci, którzy wierzą - widzą cuda.

... ks. Jan Twardowski ...
... i serdecznie pozdrawiam ) ...
Deebra

Deebra napisano 14.01.2021 13:13

zgłoś do usunięcia

Miłość jest wyjściem poza siebie, zapominaniem o sobie.
Miłość uczy dawania siebie.

ks. Jan Twardowski
JEZU UFAM TOBIE

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie,
że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym...

św. Jan Paweł II
💕
... Pogody Ducha, miłości życzę i pozdrawiam ) ...
Deebra

Deebra napisano 16.01.2021 14:28

zgłoś do usunięcia

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
i ci ją znajdą, którzy jej szukają.

Mdr 6, 12

Jezu ufam Tobie

Bóg nie zważa na pozory,
patrzy w serce człowieka,
bo tam ukryta jest prawdziwa tożsamość każdego.

- św. Jan Paweł II - 9 IX 1993 r. -
*Słowa pozdrowień Tomasz ) ...
Deebra

Deebra napisano 17.01.2021 17:28

zgłoś do usunięcia
1 Kor 6,13c-15a.17-20
Jezu ufam Tobie!
Wasze ciała są członkami Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych.
Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto Słowo Boże.
Deebra

Deebra napisano 19.01.2021 20:58

zgłoś do usunięcia
Nie odkrywa się nowych lądów,
jeśli nie straci się z oczu wybrzeża na bardzo długi czas.

André Gide, pisarz
Jezu ufam Tobie

We wszystkim, co istnieje,
jest coś więcej aniżeli to, co się widzi.

*******
Kto szuka prawdy, szuka Boga,
czy jest tego świadomy, czy też nie.

🕊 św. Benedykta od Krzyża, Edyta Stein

... Dobrej, błogosławionej nocy ) ...
Deebra

Deebra napisano 20.01.2021 12:49

zgłoś do usunięcia
Nie jest łatwo miłować miłością głęboką,
która polega na autentycznym składaniu daru z siebie.

św. Jan Paweł II
Jezu ufam Tobie

Otrzymaliśmy serce, które ma kochać.
Miłość jest zawsze tajemnicą,
bo przychodzi do człowieka z innego świata
i ma go prowadzić do Boga.

Co robimy z danej nam miłości?
*ks. Jan Twardowski
... Dobrego, pogodnego dnia z miłością, życzliwością w sercu ) ...