Deebra

Deebra napisano 24.03.2021 12:53

zgłoś do usunięcia
Miłość światło zapala
nadzieja uczy czekać pomaleńku ...
Jezu, ufam Tobie
Bez Ciebie, MARYJO, nie ma światła,
bez Ciebie nie ma pogody ducha,
bez Ciebie świat to krajobraz bez blasku,
dzień bez słońca,
oblicze bez uśmiechu.
o. Pedro Tomas Navajas
... Słowa pozdrowień na dobry dzień ) ...
Deebra

Deebra napisano 25.03.2021 14:47

zgłoś do usunięcia
Święto Zwiastowania Pańskiego
jest świętem proszącej miłości Pana Boga.
Bóg przychodzi do człowieka kochanego i tak jak zakochany prosi o miłość.
Jezu ufam Tobie
Gdy patrzymy na Maryję,
nasze serca otwierają się na nadzieję,
bo widzimy, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg,
gdy w pokorze zgadzamy się na wypełnienie Jego woli.
św. Jan Paweł II
Pozdrawiam w tym pięknym świątecznym dniu ) ...
Deebra

Deebra napisano 26.03.2021 19:12

zgłoś do usunięcia

Ufam Tobie, o Boże, bo niebo i ziemia przeminą,
ale słowo Twoje trwa na wieki.

Jezu ufam Tobie

Z Dzienniczka św. s. Faustyny (Dz. 287):

Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą.
Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko.

... z serdecznymi pozdrowieniami błogosławionego piątku życzę ...
Deebra

Deebra napisano 28.03.2021 11:43

zgłoś do usunięcia
ks. Jan Twardowski

Miłość jest radością, ale o miłości świadczy cierpienie.
Gdyby nie było cierpienia, nie byłoby poświadczenia miłości.
Cierpienie jest ceną miłości.

Jezu ufam Tobie

Z Dzienniczka św. s. Faustyny:
„Widziałam Pana Jezusa siedzącego na oślątku i uczniów, i wielkie rzesze, które szły razem z Panem Jezusem rozradowane,
z gałęziami w ręku, i jedni rzucali je pod nogi, gdzie jechał Pan Jezus, a inni trzymali gałązki w górze, skacząc i wyskakując przed Panem, i nie wiedzieli, co czynić z radości.
I widziałam drugą rzeszę, która wyszła naprzeciw Jezusowi, tak samo z rozradowanym obliczem i z gałęziami w rękach, i nieustannie wykrzykiwali z radości, i dzieci małe, ale Jezus był bardzo poważny. I dał mi poznać Pan, jak cierpiał w tym czasie".(Dz. 642) „Jezus dał mi poznać, ile cierpiał w tym triumfalnym pochodzie. Hosanna odbijało się w Sercu Jezusa echem – ukrzyżuj. Dał mi Jezus odczuć to w sposób szczególny". (Dz. 1028)

🌿 Słowa pozdrowień w tym pięknym, uroczystym Dniu Pańskim ...
Deebra

Deebra napisano 29.03.2021 11:22

zgłoś do usunięcia

Nie ma żadnej innej drabiny prowadzącej do nieba niż krzyż.

św. Róża z Limy
JEZU UFAM TOBIE

Teraz!
Mądry człowiek zna tylko słowo „teraz”.
Inny czas nie należy do niego.

╰❥ Teraz się modlić, teraz pojednać, teraz wynagrodzić,
teraz przebaczyć, teraz okazać życzliwość.
Tajemnica „tej chwili” jest cudem ulotnym,

ale jedynie naszym.

ks. Alojzy Henel CM

Dobrego, błogosławionego dnia życzę ...
Deebra

Deebra napisano 30.03.2021 10:32

zgłoś do usunięcia
Deszcz obmywa świat, łzy nasze dusze,
a po nich na obu tych horyzontach pojawia się słońce.
Jezu, ufam Tobie
Prawdziwy post jest miłością, bezinteresownością.
Mam zdobyć się na coś bezinteresownego z miłości dla Pana Boga,
na to, co niewymuszone, co daję dlatego, że kocham.
ks. Jan Twardowski
... Słowa pozdrowień na dobry dzień ) ...
Deebra

Deebra napisano 6.04.2021 16:32

zgłoś do usunięcia

Człowiek, który czuje obojętność, słabnie.
Jezus powstał, bo kochał, a miłość budzi nadzieję.
Gdzie serce umiera z miłości, tam rodzi się serce.

Jezu ufam Tobie

Nieraz stawiamy pytanie,
czy jest Bóg ?, czy Go nie ma.
Lecz gdy postawimy pytanie,
czy jest miłość, czy jej nie ma,
każdy odpowie: jest!
Kto stworzył miłość?
Źródłem miłości jest sam Bóg.

ks. Jan Twardowski

Dobrego, błogosławionego dnia i pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 8.04.2021 17:37

zgłoś do usunięcia
Może to jest najważniejsze ze wszystkiego - siebie znaleźć.
Jezu ufam Tobie

Wiedzcie, że Bóg was kocha i jest blisko was.
On dobrze zna wasze udręki, a równocześnie wasze pragnienia.
Niech wiara w Niego będzie dla was zawsze światłem i pociechą.
św. Jan Paweł II
Słowa pozdrowień - wiele życzliwości i miłości życzę )* ...
Deebra

Deebra napisano 11.04.2021 17:37

zgłoś do usunięcia
† „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki.
Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia.
Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”.(Dz. 965)

Jezu ufam Tobie

† „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”. (Dz. 300)
Święto Miłosierdzia Bożego jest dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. „Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. (Dz. 699) Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. (Dz. 300) W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”. (Dz. 699)

„Nie lękajmy się zaufać Jezusowi we wszystkim. Powierzmy się Jemu i pamiętajmy o Jego obietnicy: Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką są mi pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask". (Dz. 1578)
Deebra

Deebra napisano 13.04.2021 16:42

zgłoś do usunięcia
Duch Święty oświeca nas (...) i wyjaśnia nam głębokość tajemnic Bożej miłości.

bł. Honorat Koźmiński
Jezu ufam Tobie

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».
J 3, 5-8

Dobrego, błogosławionego dnia i pogody ducha życzę ) ...