Deebra

Deebra napisano 21.09.2020 09:41

zgłoś do usunięcia
Miłość, która rodzi,
jest przede wszystkim darem z siebie ...

Jezu ufam Tobie

Bóg działa w sercach i to działa tak,
jak Jemu się podoba,
według tajemniczego upodobania swej woli.

św. Jan Paweł II

... 🍁 w tym zmiennym świecie, Pogody Ducha życzę i Dobrego dnia ) ...
Deebra

Deebra napisano 17.10.2020 11:42

zgłoś do usunięcia
Niech pomyśli każdy z was:
ile musi być wart człowiek, jak wielka jest jego cena,
jeżeli Bóg na szalę zbawienia ludzkiej duszy
rzuca własnego Syna.

JEZU UFAM TOBIE!

Żaden grzech ludzki nie przewyższa mocy przebaczenia ani jej nie ogranicza.
Ograniczyć ją może tylko od strony człowieka brak dobrej woli, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa krzyża i zmartwychwstania Chrystusowego.

- św. Jan Paweł II - *
... Pozdrowienia zasyłam i dobrego dnia życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 26.10.2020 13:06

zgłoś do usunięcia
Życie jest realnością drogi, ciała, myśli, wiary ...

Jezu, ufam Tobie

Księga pragnie miłości tak samo,
poszarpana goryczą doszczętnie.
Zapisujmy w niej piękniejsze treści,
jak umiemy wpisywać najpiękniej.

Iwona Sobczyk (wiersz: Księga życia)

... Witam i pozdrawiam, błogosławionego dobrego dnia ) ...
Deebra

Deebra napisano 31.10.2020 11:54

zgłoś do usunięcia

Życie jest życiem - broń go.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek.

św. Jan Paweł II
🕊 ... Serdecznie pozdrawiam życząc dobrego, błogosławionego dnia ) ...
Adelaida

Adelaida napisano 1.11.2020 13:14

zgłoś do usunięcia
«BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE… CIESZCIE SIĘ I RADUJCIE»obrazek
Błogosławionej Uroczystości WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – z Jezusem, Maryją i Świętymi. Milutko witam i pozdrawiam! SZCZĘŚĆ BOŻE!
Deebra

Deebra napisano 14.12.2020 22:49

zgłoś do usunięcia

Im ciemniej wokół nas,
tym szerzej musimy otworzyć nasze serca
na światło z góry.

św. Teresa Benedykta od Krzyża

Jezu ufam Tobie

Każdy z nas, gdziekolwiek wejdzie,
ma świecić Bożym światłem,
wszędzie wnosić zapaloną pochodnie swej duszy
i wszystko wokół rozpalać.

kard. Stefan Wyszyński
Dobrego, błogosławionego wieczoru i nocy ) ...
Deebra

Deebra napisano 16.12.2020 13:15

zgłoś do usunięcia
Co to znaczy: kochaj bliźniego jak siebie samego?
Kochaj go jak własne doczesne życie.
Jezu ufam Tobie
Jaka to radość
pomagać dźwigać
biec do chorego z wywieszonym językiem
własne swe serce nieść jak gorączkę
rozdawać i wciąż się czuć bezradnym
być niczym
by Pan Bóg mógł działać
wszystko jest wtedy kiedy nic dla siebie

*ks. Jan Twardowski
... Dobrego, pogodnego dnia z miłością, życzliwością w sercu ) ...
Deebra

Deebra napisano 7.01.2021 17:30

zgłoś do usunięcia

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi.

🕊 „Niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Bogu”.
To słynne powiedzenie św. Augustyna (...) odnieść można nie tylko do naszego serca, ale również do wszystkich przejawów życia społecznego. Gdy zabraknie Boga, pokój opuszcza człowieka wewnątrz i na zewnątrz, bo naruszona zostaje zasada jedności.

św. Jan Paweł II
❄️
... Dobrych myśli i dobrych czynów ... z pozdrowieniami ) ...
Deebra

Deebra napisano 16.01.2021 19:13

zgłoś do usunięcia
W zagubionym świecie trwa poszukiwanie Boga ...

ks . Jan Twardowski
Jezu ufam Tobie

🕊 Świat i człowiek karleją, jeśli nie otwierają się na Jezusa Chrystusa.

św. Jan Paweł II - 23 I 1998 r.
❄️
... Dobrego wieczoru i spokojnej nocy ...
Deebra

Deebra napisano 18.02.2021 12:28

zgłoś do usunięcia
Łk 9, 22-25
Jezu ufam Tobie!
Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony
przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity,
a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie
z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek,
jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Oto słowo Pańskie.