Deebra

Deebra napisano 21.03.2021 12:39

zgłoś do usunięcia
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.

~ ks. Jan Twardowski ~

Jezu ufam Tobie

Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

~ Jezus ~

... Słowa pozdrowień w Dniu Pańskim ) ...
Deebra

Deebra napisano 28.03.2021 11:55

zgłoś do usunięcia
ks. Jan Twardowski

Miłość jest radością, ale o miłości świadczy cierpienie.
Gdyby nie było cierpienia, nie byłoby poświadczenia miłości.
Cierpienie jest ceną miłości.

Jezu ufam Tobie

Z Dzienniczka św. s. Faustyny:
„Widziałam Pana Jezusa siedzącego na oślątku i uczniów, i wielkie rzesze, które szły razem z Panem Jezusem rozradowane,
z gałęziami w ręku, i jedni rzucali je pod nogi, gdzie jechał Pan Jezus, a inni trzymali gałązki w górze, skacząc i wyskakując przed Panem, i nie wiedzieli, co czynić z radości.
I widziałam drugą rzeszę, która wyszła naprzeciw Jezusowi, tak samo z rozradowanym obliczem i z gałęziami w rękach, i nieustannie wykrzykiwali z radości, i dzieci małe, ale Jezus był bardzo poważny. I dał mi poznać Pan, jak cierpiał w tym czasie".(Dz. 642) „Jezus dał mi poznać, ile cierpiał w tym triumfalnym pochodzie. Hosanna odbijało się w Sercu Jezusa echem – ukrzyżuj. Dał mi Jezus odczuć to w sposób szczególny". (Dz. 1028)

🌿 Słowa pozdrowień w tym pięknym, uroczystym Dniu Pańskim ...
Deebra

Deebra napisano 30.03.2021 10:46

zgłoś do usunięcia
Deszcz obmywa świat, łzy nasze dusze,
a po nich na obu tych horyzontach pojawia się słońce.
Jezu, ufam Tobie
Prawdziwy post jest miłością, bezinteresownością.
Mam zdobyć się na coś bezinteresownego z miłości dla Pana Boga,
na to, co niewymuszone, co daję dlatego, że kocham.
ks. Jan Twardowski
... Słowa pozdrowień na dobry dzień ) ...
Adelaida

Adelaida napisano 6.04.2021 13:33

zgłoś do usunięcia
„SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W SWOIM ŻYCIU”
obrazek
«Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». ☼♥☼ MILUTKO WITAM! Życzę dużo radości płynącej od Zmartwychwstałego Chrystusa! - SZCZĘŚĆ BOŻE !!!
Deebra

Deebra napisano 6.04.2021 16:44

zgłoś do usunięcia

Człowiek, który czuje obojętność, słabnie.
Jezus powstał, bo kochał, a miłość budzi nadzieję.
Gdzie serce umiera z miłości, tam rodzi się serce.

Jezu ufam Tobie

Nieraz stawiamy pytanie,
czy jest Bóg ?, czy Go nie ma.
Lecz gdy postawimy pytanie,
czy jest miłość, czy jej nie ma,
każdy odpowie: jest!
Kto stworzył miłość?
Źródłem miłości jest sam Bóg.

ks. Jan Twardowski

Dobrego, błogosławionego dnia i pogody ducha życzę ) ...
Adelaida

Adelaida napisano 7.04.2021 16:10

zgłoś do usunięcia
«Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
obrazek
Obraz uczniów z Emaus służy nam w długiej drodze naszych wątpliwości, niepokojów a czasem gorzkich rozczarowań. Boski Podróżnik towarzyszy nam i wprowadza nas w interpretację Pisma i w zrozumieniu Bożych cudów. SERDECZNIE POZDRAWIAM! Życzę Wszystkim samych radości w Panu. SZCZĘŚĆ BOŻE!
Deebra

Deebra napisano 8.04.2021 17:38

zgłoś do usunięcia
Może to jest najważniejsze ze wszystkiego - siebie znaleźć.
Jezu ufam Tobie

Wiedzcie, że Bóg was kocha i jest blisko was.
On dobrze zna wasze udręki, a równocześnie wasze pragnienia.
Niech wiara w Niego będzie dla was zawsze światłem i pociechą.
św. Jan Paweł II
Słowa pozdrowień - wiele życzliwości i miłości życzę )* ...
Deebra

Deebra napisano 13.04.2021 16:36

zgłoś do usunięcia
Duch Święty oświeca nas (...) i wyjaśnia nam głębokość tajemnic Bożej miłości.

bł. Honorat Koźmiński
Jezu ufam Tobie

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».
J 3, 5-8

Dobrego, błogosławionego dnia i pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 16.04.2021 10:41

zgłoś do usunięcia
Miłosierdzie ...

Jezu ufam Tobie

Szczególną formą miłości jest miłosierdzie, czyli dar,
który składa się z życzliwości i cierpienia.
Dzielenie się rzeczami jest tylko wtedy pożyteczne,
gdy ludzie dzielą się duszami.
Człowiek miłosierny jest zawsze cząstką Boga
zostawioną dla ludzkiej biedy.
Naprawdę potrzebujący miłości nie mają odwagi,
żeby zaczepić rozpędzonych i zatrzymać wyniosłych.

... ks. Alojzy Henel ... ღ ...
... Dobrego dnia ze słowem pozdrowień ...
Deebra

Deebra napisano 18.04.2021 13:10

zgłoś do usunięcia
Całe dzieje ludzkości wytyczone są wysiłkami Boga,
aby nawiązać rozmowę z człowiekiem.

... bł. ks. Michał Sopoćko ...

Jezu ufam Tobie

„Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli”. (J 8,32)
„Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy,
jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy”.
Lew Tołstoj
„Ten, który wierzy, nie potrzebuje wyjaśnienia.
Temu, kto nie wierzy, wyjaśnić się nie da”.
św. Tomasz z Akwinu

🕊 ... Serdeczne pozdrowienia zasyłam i refleksje nad życiem - Błogosławionej niedzieli ) ...