Deebra

Deebra napisano 26.03.2021 19:28

zgłoś do usunięcia

Ufam Tobie, o Boże, bo niebo i ziemia przeminą,
ale słowo Twoje trwa na wieki.

Jezu ufam Tobie

Z Dzienniczka św. s. Faustyny (Dz. 287):

Cokolwiek czynię, nie liczę na własne siły, ale na łaskę Bożą.
Z łaską Bożą dusza może przejść przez największe trudności zwycięsko.

... z serdecznymi pozdrowieniami błogosławionego piątku życzę ...
Deebra

Deebra napisano 30.03.2021 10:19

zgłoś do usunięcia
Deszcz obmywa świat, łzy nasze dusze,
a po nich na obu tych horyzontach pojawia się słońce.
Jezu, ufam Tobie
Prawdziwy post jest miłością, bezinteresownością.
Mam zdobyć się na coś bezinteresownego z miłości dla Pana Boga,
na to, co niewymuszone, co daję dlatego, że kocham.
ks. Jan Twardowski
... Słowa pozdrowień na dobry dzień ) ...
Deebra

Deebra napisano 4.04.2021 11:26

zgłoś do usunięcia
Alleluja! Jezus żyje! ...
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!

„Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię”. 2 Tm 1,10b

Jezu ufam Tobie

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was Swoim błogosławieństwem
i przyjdzie do każdej rodziny, do każdego z nas, przynosząc pokój, miłość, radość!
Niech uczy nas kochać, służyć i nieść Ewangelię na krańce Ziemi!

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ) ...
Deebra

Deebra napisano 6.04.2021 16:36

zgłoś do usunięcia

Człowiek, który czuje obojętność, słabnie.
Jezus powstał, bo kochał, a miłość budzi nadzieję.
Gdzie serce umiera z miłości, tam rodzi się serce.

Jezu ufam Tobie

Nieraz stawiamy pytanie,
czy jest Bóg ?, czy Go nie ma.
Lecz gdy postawimy pytanie,
czy jest miłość, czy jej nie ma,
każdy odpowie: jest!
Kto stworzył miłość?
Źródłem miłości jest sam Bóg.

ks. Jan Twardowski

Dobrego, błogosławionego dnia i pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 8.04.2021 16:53

zgłoś do usunięcia
Może to jest najważniejsze ze wszystkiego - siebie znaleźć.
Jezu ufam Tobie

Wiedzcie, że Bóg was kocha i jest blisko was.
On dobrze zna wasze udręki, a równocześnie wasze pragnienia.
Niech wiara w Niego będzie dla was zawsze światłem i pociechą.
św. Jan Paweł II
Słowa pozdrowień - wiele życzliwości i miłości życzę )* ...
Deebra

Deebra napisano 10.04.2021 20:12

zgłoś do usunięcia
Z Dzienniczka św. s. Faustyny:
„Pokora, pokora i zawsze pokora, bo sami z siebie nic nie możemy.
To wszystko jest tylko łaską Bożą”. (Dz. 55)

Jezu ufam Tobie

„Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory,
niech rozważa mękę Jezusa”. (Dz. 267)

... Pozdrawiam serdecznie życząc dobrego wieczoru i nocy z Panem Bogiem ...
Deebra

Deebra napisano 11.04.2021 17:43

zgłoś do usunięcia
† „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki.
Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia.
Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”.(Dz. 965)

Jezu ufam Tobie

† „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”. (Dz. 300)
Święto Miłosierdzia Bożego jest dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. „Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. (Dz. 699) Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. (Dz. 300) W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”. (Dz. 699)

„Nie lękajmy się zaufać Jezusowi we wszystkim. Powierzmy się Jemu i pamiętajmy o Jego obietnicy: Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką są mi pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask". (Dz. 1578)
Deebra

Deebra napisano 13.04.2021 16:32

zgłoś do usunięcia
Duch Święty oświeca nas (...) i wyjaśnia nam głębokość tajemnic Bożej miłości.

bł. Honorat Koźmiński
Jezu ufam Tobie

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».
J 3, 5-8

Dobrego, błogosławionego dnia i pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 16.04.2021 10:41

zgłoś do usunięcia
Miłosierdzie ...

Jezu ufam Tobie

Szczególną formą miłości jest miłosierdzie, czyli dar,
który składa się z życzliwości i cierpienia.
Dzielenie się rzeczami jest tylko wtedy pożyteczne,
gdy ludzie dzielą się duszami.
Człowiek miłosierny jest zawsze cząstką Boga
zostawioną dla ludzkiej biedy.
Naprawdę potrzebujący miłości nie mają odwagi,
żeby zaczepić rozpędzonych i zatrzymać wyniosłych.

... ks. Alojzy Henel ... ღ ...
... Dobrego dnia ze słowem pozdrowień ...
Deebra

Deebra napisano 17.04.2021 12:51

zgłoś do usunięcia

wszystko jest wtedy kiedy nic dla siebie

Jezu ufam Tobie

Miłość chodzi po wielkich górach,
mówi o wielkiej urodzie, wielkich talentach,
a miłosierdzie dostrzega człowieka ułomnego i starzejącego się,
kapryśnego w codziennym życiu, z tysiącem wad.

ks. Jan Twardowski
💕
... dobrego dnia z życzliwością w sercu i w pamięci ) ...