Deebra

Deebra napisano 25.10.2020 13:03

zgłoś do usunięcia
Mt 22, 34-40
Jezu ufam Tobie!
Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół Niego. A jeden z nich, znawca Prawa,
zapytał Go podchwytliwie:
"Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?"
On odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana, swego Boga,
całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem».
To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie jest podobne do niego:
«Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego».
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»".

Oto słowo Pańskie.
Deebra

Deebra napisano 26.10.2020 13:17

zgłoś do usunięcia
Życie jest realnością drogi, ciała, myśli, wiary ...

Jezu, ufam Tobie

Księga pragnie miłości tak samo,
poszarpana goryczą doszczętnie.
Zapisujmy w niej piękniejsze treści,
jak umiemy wpisywać najpiękniej.

Iwona Sobczyk (wiersz: Księga życia)

... Witam i pozdrawiam, błogosławionego dobrego dnia ) ...
Deebra

Deebra napisano 28.10.2020 13:10

zgłoś do usunięcia
Olej miłosierdzia płynie jedynie do naczyń ufności.

św. Bernard

Jezu ufam Tobie

Dla tych, którzy opierają się na Bogu,
nigdy nie ma spraw beznadziejnych.

ks. Jan Twardowski
*... Dobrych, serdecznych chwil życzę, wzajemnej miłości
i życzliwości ) ...
Deebra

Deebra napisano 29.10.2020 12:59

zgłoś do usunięcia

Miłość ludzka nie byłaby miłością,
gdyby była do czegokolwiek zmuszona.

ks. Jan Twardowski

Jezu ufam Tobie

Żeby uwierzyć w miłość, trzeba samemu miłować.

bł. Honorat Koźmiński
🕊 ... Serdecznie pozdrawiam życząc dobrego, błogosławionego dnia ...
Deebra

Deebra napisano 3.11.2020 11:21

zgłoś do usunięcia

Jezu ufam Tobie

Chrystus jest dla nas wszystkim.

Jeśli pragniesz uleczyć swe rany,
On jest lekarzem.
Jeśli płoniesz gorączką,
On jest pokrzepiającym zdrojem.
Jeśli jesteś przytłoczony winą,
On jest sprawiedliwością.
Jeśli potrzebujesz pomocy,
On jest potęgą.
Jeśli boisz się śmierci,
On jest życiem.
Jeśli pragniesz nieba,
On jest drogą.
Jeśli uciekasz od ciemności,
On jest światłością.
Jeśli szukasz pożywienia,
On jest pokarmem.
Skosztujcie więc i zobaczcie,
jak dobry jest Pan;
szczęśliwy człowiek, który pokłada w Nim nadzieję.
- św. Ambroży, De Virginitate -
Pozdrawiam ) ...
Deebra

Deebra napisano 8.11.2020 11:48

zgłoś do usunięcia
1 Tes 4,13–18
Jezu ufam Tobie!
Powszechne zmartwychwstanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych,
którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci,
którzy nie mają nadziei.
Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał,
to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła,
i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana,
i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Oto Słowo Boże.
Deebra

Deebra napisano 11.11.2020 13:24

zgłoś do usunięcia
Głosem narodu jest harmonia czysta,
mieczem - jedność i zgoda,
celem - prawda.

Cyprian Kamil Norwid
Jezu ufam Tobie

Trud nowy Waszych serc przez uczynki miłości i dobroci, przebaczenia i miłosierdzia jest Kościołowi potrzebny, bo wiara bez uczynków martwa jest.
Musimy się zdobyć na światłość obyczajów i w tej światłości chodzić.
Człowiek musi być kochany i musi kochać, jeżeli chce się udoskonalić i chce spełnić swoje powołanie.
Fundamentem prawdziwej odnowy - rehabilitacja prawa Bożego.

kard. Stefan Wyszyński

... Słowa pozdrowień ) ...
Deebra

Deebra napisano 13.11.2020 13:18

zgłoś do usunięcia
Miłość winna nadawać wartość każdej chwili ...

- bł. ks . Michał Sopoćko -

Jezu ufam Tobie!

Zatrzymaj się na chwilę.
Odetchnij pięknem świata.
Zatrzymaj się na chwilę.
Zauważ swego brata.
Zatrzymaj się na chwilę.
Nad tym co w SERCU kryjesz.
Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl po co żyjesz ...

Miłych, dobrych chwil ) ...
Deebra

Deebra napisano 24.11.2020 15:20

zgłoś do usunięcia
Wiem że nie wiem

Gdybym wiedział wszystko
wiara niepotrzebna
za drzwiami by stała

zostałby jak baran
tylko smutek ciała

Jezu ufam Tobie

Szukamy wielkiej wiary, a brak w nas czasem najprostszej świadomości, że wszystko, co jest w nas, jest z woli Pana Boga.

ks. Jan Twardowski

────▬▬ ❀ ▬▬────
... Serdecznie pozdrawiam, zdrowia życząc i Bożych natchnień ) ...
Deebra

Deebra napisano dzisiaj o 17:00

zgłoś do usunięcia
21, 34-36
Jezu ufam Tobie!
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień
nie przypadł na was znienacka jak potrzask.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego, co ma nastąpić,
i stanąć przed Synem Człowieczym».

Oto słowo Pańskie.