« poprzednia stronanastępna strona »
Deebra

Deebra napisano 8.04.2021 17:37

zgłoś do usunięcia
Może to jest najważniejsze ze wszystkiego - siebie znaleźć.
Jezu ufam Tobie

Wiedzcie, że Bóg was kocha i jest blisko was.
On dobrze zna wasze udręki, a równocześnie wasze pragnienia.
Niech wiara w Niego będzie dla was zawsze światłem i pociechą.
św. Jan Paweł II
Słowa pozdrowień - wiele życzliwości i miłości życzę )* ...
Deebra

Deebra napisano 11.04.2021 17:37

zgłoś do usunięcia
† „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki.
Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia.
Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”.(Dz. 965)

Jezu ufam Tobie

† „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”. (Dz. 300)
Święto Miłosierdzia Bożego jest dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. „Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. (Dz. 699) Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. (Dz. 300) W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”. (Dz. 699)

„Nie lękajmy się zaufać Jezusowi we wszystkim. Powierzmy się Jemu i pamiętajmy o Jego obietnicy: Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką są mi pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask". (Dz. 1578)
Deebra

Deebra napisano 13.04.2021 16:42

zgłoś do usunięcia
Duch Święty oświeca nas (...) i wyjaśnia nam głębokość tajemnic Bożej miłości.

bł. Honorat Koźmiński
Jezu ufam Tobie

Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».
J 3, 5-8

Dobrego, błogosławionego dnia i pogody ducha życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 15.04.2021 14:12

zgłoś do usunięcia

W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

~ św. Jan Paweł II ~
Jezu ufam Tobie
„Miłosierdzie” - to słowo niezwykłe.
Łączy dwa pojęcia, dla nas przeciwstawne:
„surowość” i „łagodność”.
Obyśmy umieli żyć miłosierdziem,
nie tylko tęsknotą za miłosierdziem dla siebie.

~ ks. Jan Twardowski ~

Słowa pozdrowień i dobrego dnia życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano dzisiaj o 13:06

zgłoś do usunięcia

wszystko jest wtedy kiedy nic dla siebie

Jezu ufam Tobie

Miłość chodzi po wielkich górach,
mówi o wielkiej urodzie, wielkich talentach,
a miłosierdzie dostrzega człowieka ułomnego i starzejącego się,
kapryśnego w codziennym życiu, z tysiącem wad.

ks. Jan Twardowski
💕
... dobrego dnia z życzliwością w sercu i w pamięci ) ...
« poprzednia stronanastępna strona »