« poprzednia stronanastępna strona »
Deebra

Deebra napisano 11.04.2021 17:07

zgłoś do usunięcia
† „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki.
Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia.
Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”.(Dz. 965)

Jezu ufam Tobie

† „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”. (Dz. 300)
Święto Miłosierdzia Bożego jest dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. „Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. (Dz. 699) Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. (Dz. 300) W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”. (Dz. 699)

„Nie lękajmy się zaufać Jezusowi we wszystkim. Powierzmy się Jemu i pamiętajmy o Jego obietnicy: Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką są mi pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask". (Dz. 1578)
Deebra

Deebra napisano 15.04.2021 13:44

zgłoś do usunięcia

W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

~ św. Jan Paweł II ~
Jezu ufam Tobie
„Miłosierdzie” - to słowo niezwykłe.
Łączy dwa pojęcia, dla nas przeciwstawne:
„surowość” i „łagodność”.
Obyśmy umieli żyć miłosierdziem,
nie tylko tęsknotą za miłosierdziem dla siebie.

~ ks. Jan Twardowski ~

Słowa pozdrowień i dobrego dnia życzę ) ...
Deebra

Deebra napisano 16.04.2021 10:45

zgłoś do usunięcia
Miłosierdzie ...

Jezu ufam Tobie

Szczególną formą miłości jest miłosierdzie, czyli dar,
który składa się z życzliwości i cierpienia.
Dzielenie się rzeczami jest tylko wtedy pożyteczne,
gdy ludzie dzielą się duszami.
Człowiek miłosierny jest zawsze cząstką Boga
zostawioną dla ludzkiej biedy.
Naprawdę potrzebujący miłości nie mają odwagi,
żeby zaczepić rozpędzonych i zatrzymać wyniosłych.

... ks. Alojzy Henel ... ღ ...
... Dobrego dnia ze słowem pozdrowień ...
Deebra

Deebra napisano 18.04.2021 11:08

zgłoś do usunięcia
Całe dzieje ludzkości wytyczone są wysiłkami Boga,
aby nawiązać rozmowę z człowiekiem.

... bł. ks. Michał Sopoćko ...

Jezu ufam Tobie

„Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli”. (J 8,32)
„Nic tak nie odciąga ludzi od prawdy,
jak bezmyślne naśladowanie tego, co robią wszyscy”.
Lew Tołstoj
„Ten, który wierzy, nie potrzebuje wyjaśnienia.
Temu, kto nie wierzy, wyjaśnić się nie da”.
św. Tomasz z Akwinu

🕊 ... Serdeczne pozdrowienia zasyłam i refleksje nad życiem - Błogosławionej niedzieli ) ...
Deebra

Deebra napisano 20.04.2021 11:25

zgłoś do usunięcia
Pismo Święte pokazuje długą pedagogikę Boga,
który kiedyś ludzi nieociosanych, a teraz nas, jeszcze tępych,
uczy miłości prawdziwej do Boga i do człowieka.

ks. Jan Twardowski
JEZU UFAM TOBIE
„Ogień hartuje żelazo, a pokusa człowieka sprawiedliwego. Często nie wiemy, do czego jesteśmy zdolni, dopiero pokusa ujawnia nam, kim jesteśmy. Czuwajmy więc zwłaszcza na początku, bo wtedy łatwiej pokonać wroga, jeśli nie dopuści się go pod żadnym pozorem do bram duszy”.

Tomasz a Kempis
... z pozdrowieniami dobrego, błogosławionego dnia życzę i pogody ducha...) ...
« poprzednia stronanastępna strona »