zapomniałem
Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
KAPLANI_EGZORCYSCI----TUTAJ_ZNAJDZIESZ_POMOC
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

WOJTEK

widziany: 25.04.2014 01:45

 • pliki muzyczne
  3586
 • pliki wideo
  5442
 • obrazy
  2685
 • dokumenty
  1545

14097 plików
3156,2 GB

Ukryj opis
FolderyFoldery
KAPLANI_EGZORCYSCI-- --TUTAJ_ZNAJDZIESZ_P OMOC
--- KAPŁANI EGZORCYŚCI ADRESY I TELEFONY W POSZCZEGÓLNYCH DIECEZJACH
 
0035 - Posługa kapłana egzorcysty - ks. Maciej Sarbinowski
Kapłani egzorcyści w Archidiecezji Łódzkiej
 
Kapłani egzorcyści w Archidiecezji Częstochowskie j
 
Kapłani egzorcyści w Archidiecezji Lubelskiej
 
ks. Jan Pęzioł
Kapłani egzorcyści w Archidiecezji Poznańskiej
 
Kapłani egzorcyści w Archidiecezji Warmińskiej
 
EGZORCYSTA - Ks. Kazimierz Dawcewicz
EGZORCYSTA - Ksiądz Tadeusz Marcinkowsk i
Kapłani egzorcyści w Archidiecezji Włocławskiej
 
Kapłani egzorcyści w Archidiecezji Białostockiej
 
Kapłani egzorcyści w Archidiecezji Przemyskiej
 
Kapłani egzorcyści w Archidiecezji Wrocławskiej
 
Ks. Jan Andrzej JAGIEŁŁO,
 
ADRES I TELEFON
O. Andrzej SMOŁKA, ss.cc
 
ADRES I TELEFON
ARTYKUŁY Z PRASY I INTERNET U
ZDIĘCIA
O. Mieczysław REĆKO, ss.cc.,
ADRES I TELEFON
ZDIECIA
Kapłani egzorcyści w Diecezji Rzeszowskiej
 
Ks. Jan Gierlak
Kapłani egzorcyści w Diecezji Bielsko - Żywieckiej
Kapłani egzorcyści w Diecezji Bydgoskiej
 
Ks. Maciej Chmielewski
 
Kś. MACIEJ CHMIELEW SKI - egzorcys ta diecezji bydgowsk iej
O. Tadeusz Goguł OFM Cap
Kapłani egzorcyści w Diecezji Drochiczyńskie j
 
Ks. Rafał Wroniecki SDB - egzorcysta
 
Ks. Rafał Wronieck i - egzorcys ta - salezjan in
Ks. Tomasz Pełszyk
Kapłani egzorcyści w Diecezji Elblaskiej
 
Ks. Czesław Pachałko - egzorcysta
Ks.Zbigniew Kulesz - egzorcysta
Kapłani egzorcyści w Diecezji Ełckiej
Kapłani egzorcyści w Diecezji Gdańskiej
 
Kś. Andrzej Kowalczyk - egzorcysta diecezji gdańskiej
 
Konferen cja z radia maryja MP3
Ks. egzorcys ta Adam Kowalczy k pomógł mi uwonić sie z radieste zji
KS. MAREK CZYZEWSKI EGZORCYSTA ARCHDIECEZJ I GDANSKIEJ
ks. mgr Grzegorz Daroszewski Diecezjalny Duszpasterz osób i rodzin zagrożonych działalnośc ią sekt
Kapłani egzorcyści w Diecezji Gliwickiej
 
KS. JANUSZ CZENCZEK - EGZORCYSTA DIECEZJI GLIWICKIEJ
Kapłani egzorcyści w Diecezji Gnieżnieńskiej
 
Kś.Antoni Balcerzak
Kapłani egzorcyści w Diecezji Kaliskiej
 
Ks. Adam Wawro - egzorcysta diecezji kaliskiej
 
o.Bogdan Kocańda OFMConv - był egzorcystą
Rekolekc je -Walka duchowa w życiu chrześci janina. 2-5 grudnia 2007
Kapłani egzorcyści w Diecezji Katowickiej
 
Kapłani egzorcyści w Diecezji Kieleckiej
 
ks. Artur Jan Krążek (Kielce, parafia katedralna) www
ks. Jan Kaczmarek (Skorzeszyc e)
ks. Marcin Kałuża (Kielce, parafia Bożego Miłosierdzi a)
ks. Michał Olszewski SCJ (Stopnica) www
 
Ewangeli zacja nadmorsk a 2012 - ks.M.Ols zewski
Ks. Piotr Markielowsk i - egzorcysta diecezji kieleckiej
O. Bogdan Kocańda OFMConv - BYŁ EGZORCYSTĄ
Kapłani egzorcyści w Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej
 
ks. Andrzej Finc - salezjanin sdb - egzorcysta diecezji koszalińsko -kołobrzesk iej
ks. Antoni Zieliński - egzorcysta diecezji koszalińsko -kołobrzesk iej
 
ks. Radosław Śiwiński - egzorcysta diecezji koszalińsko -kołobrzesk iej
Kapłani egzorcyści w Diecezji Krakowskiej
Kapłani egzorcyści w Diecezji Legnickiej
 
ks. Bronisław Kryłowski - EGZORCYSTA DIECEZJI LEGNICKIEJ
 
Ks. MARCIN KOZYRA SDB - egzorcysta w diecezji legnickiej
 
o. Bogdan Słyś - BYŁ EGZORCYSTĄ W DIECEZJI LEGNICKIEJ
Kapłani egzorcyści w Diecezji Łomzyńskiej
Kapłani egzorcyści w Diecezji Łowieckiej
Kapłani egzorcyści w Diecezji Opolskiej
 
Kś. Krzysztof Grzywocz
Kapłani egzorcyści w Diecezji Pelplińska
 
ks. Bogdan Lipski
Ks. Jerzy Zięba egzorcysta w Diecezji Pelplińskie j
Ks. Jerzy Zięba - był egzorcystą w Diecezji Pelplińskie j - zmarł w 2006 r
Kapłani egzorcyści w Diecezji Płockiej
 
Kapłani egzorcyści w Diecezji Radomskiej
 
Kapłani egzorcyści w Diecezji Sandomierskiej
Kapłani egzorcyści w Diecezji Siedleckiej
 
O. Franciszek Chrószcz OMI
Kapłani egzorcyści w Diecezji Sosnowieckiej
Kapłani egzorcyści w Diecezji Świdnickiej
 
Ks. prałat Stanisław Przerada
Kapłani egzorcyści w Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej
 
KS. ANDRZEJ TROJANOWSKI - egzorcysta diecezi szczecińsko - kamięckiej
 
KS. TADEUSZ CZAPIGA - egzorcysta diecezji szczecińsko - kamieckiej
ADRES I TELEFON POMOCY
ARTYKUŁY Z PRASY I INTERNET U
ZDIĘCIA
Kapłani egzorcyści w Diecezji Tarnowskiej
 
Kapłani egzorcyści w Diecezji Toruńsiej
 
ks. Jozef Kiełpinski - EGZORCYSTA DIECEZJI TORUŃSKIEJ
ks. kan. Józef Kiełpińs ki - egzorcys ta diecezji toruński ej
 
Film video
Kazan ia i konfe rencj e mp3
Nagranie mp3 z okładką
Kapłani egzorcyści w Diecezji Warszawskiej
 
Kapłani egzorcyści w Diecezji Warszawsko - Praskiej
 
Ks. Mieczysław Rzepecki
Kapłani egzorcyści w Diecezji Wileńskiej
 
o. Marek DETTLAFF - franciszkan - egzorcysta diecezji wileńskiej
Kapłani egzorcyści w Diecezji Zamojsko - Lbaczowskiej
 
Ks. EUGENIUSZ DERDZIUK egzorcysta diecezji zamojsko-lu baczowskiej
Kapłani egzorcyści w Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
 
Kś. Piotr Spychała
Ks. Waldemar Grzyb - egzorcysta
 
NAGRANIA MP3
 
ŚWIADECT WO POSŁUGI KAPŁANA EGZORCYS TY W DIECEZJI ZIELONOG ÓRSKO - GPRZOWSK IEJ
ZDIĘCIA
Ks. Zbigniew Tartak
ks. Rufus Pereira
 
Ks.A ndrzej Żelazo
Ks.B ogusław Jaworowski - pomaga modlitwa o uwolnienie - jest egzorcysta
! KSIĄŻKI PDF
 
----- EGZORCYZMOWANIE WODY SOLI I OLEJU
 
1 - Modlitwy dla kapłana do poświęcenia i egzorcyzmowani a domu
- NOWE NAGRANIA
 
-- ŚWIADECTWA KAPŁANÓW EGZORCYSTÓW Z POLSKI O SWOJEJ PRACY I ZAGROŻENIACH DUCHOWYCH - nagrania mp3 z okładką
 
! Rytuał - The Rite [2011] PL LEKTOR ORGINALNY- ORAZ ARTYKUŁ KSIĘDZA POSADZKIEGO O TYM FILMIE
! Ś Pierwsza pomoc przy zgłoszeniu ze jest ktoś opetany
! Świadectwo ks. Józefa Kiełpińskiego - egzorcysty Diecezji Toruńskiej
! Diabeł opętanie przez złego - film dokumentalny
! Dlaczego jest tak trudno dostać adres do kapłana egzorcysty i umówic się z nim na spotkanie mp3
! Duchowe opętanie jest faktem
! Egzorcyści - film dokumentalny
! GDY MASZ DEPRESJE I ZŁE DESTRUKCYJNE MYŚLI O SOBIE POWINIENEŚ WYSŁUCHAĆ TEGO NAGRANIA
! Jak prawidłowo odmawiać modlitwę o uwolnienie od złych duchów - Neal Lozano
! KAPŁANI EGZORCYSCI
 
EGZORCYSCI
Egzorcyści, egzorcyzmy
! Kronika Egzorcyzmu - Chronicles - FILM FABULARNY OPARTY NA FAKTACH
! OFICJALNA STRONA POLSKICH EGZORCYSTÓW
! Opetanie - film dolumentalny
! Prezentacje - egzorcyzmy
! Telefon dla ludzi wychodzących z okultyzmu i satanizmu itp
! WAŻNE OGŁOSZENIA
! Wywiad z księdzem egzorcystą
!! ADRESY KAPŁANÓW EGZORCYSTÓW
!!! DIABEŁ DRĘCZY SWOJE OFIARY KTÓRE KORZYSTAŁY Z JEGO POMOCY
!!! FILMY O EGZORCYZMACH
 
EGZORCYSTA
Egzorcyzmy Emily Rose 2005
Powrót egzorcystów - FILM DOKUMENTALNY
!!! O egzorcyzmach i egzorcystach
!!!! Modlitwa wyrzeczenia się zła
+ Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia + - BÓG OBDARZYŁ TO ZGROMADZENIE ZAKONNE NIESAMOWITYMI ŁASKAMI - posłuchaj mp3
◄► KIEDY WZYWAĆ NA POMOC KAPŁANA EGZORCYSTĘ ◄►
 
GDY TWÓJ DOM NAWIEDZAJĄ ZŁE DUCHY
◄►◄►◄►◄►PYTANIA DO KAPŁANA EGZORCYSTY◄►◄►◄►◄ ►◄►◄►◄►◄►
 
0038 - Kapłani egzorcyści
1
 
1.Nagrania mp3 o kapłanach egzorcystach
 
Rozmowa z egzorcystą Z ks. Johnem Abbertonem – egzorcystą angielskiej diecezji Leeds
2 KAPŁANI EGZORCYŚCI - SZUKAM POMOCY KAPŁANA EGZORCYSTY
4. DEMONOLOG - o. Aleksander Posacki SJ - Archidiecezja Krakowska
 
DR ALEKSANDER POSACKI - MAGIA I OKULTYZM
Życie po śmierci
7. Europejska Konferencja Egzorcystów
 
A tutaj sa filmy o egzorcyzmach
 
Egzorcyzmy Anneliese Michel (2007)
Artykuły o kapłanach egzorcystach
 
Ataki demonów na Jullię Kim w Watykanie - 02.03.2 010
brat Moris Maurin
Demony współczesności
 
Wszystko w MP3
EGZORCYSCI ŚWIECCY - nie wolno ci korzystać z ich pomocy
EGZORCYSTA - KS RUFUS PRERJRA - JEGO KONFERENCJE
Egzorcysta - tarczyński 29.08.2012 w Gazeta Polska
Egzorcysta ks Grzegorz KORCZAK -Łódź
EGZORCYZMOWANIE DOMÓW NAWIEDZONYCH PRZEZ ZŁE DUCHY
 
Egzorcyzmy - Opętania , dręczenia i pokusy szatana
Egzorcyzmy - Opętania , dręczenia i pokusy szatana(1)
Egzorcyzmy Emily Rose
Egzorcyzmy Regan Mc Neil
Egzorcyzmy w kościele prawosławnym
Egzorcyzmy w kościele protestanckim
Filmy Disneya a satanizm !
Goście Tekieli
HALLOWEEN - TO IGRANIE Z DIABŁEM
 
INNE TEMATY
Internet powoduje coraz więcej opętań
K.s. Maciej Sarbinowski
KAPŁAN EGZORCYSTA Z ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
Konferencja egzorcystów
Ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk, egzorcysta z Archidiecezji Gdańskiej
KS. TADEUSZ CZAPIGA - EGZORCYSTA
KS. ADAM WAWRO - EGZORCYSTA DIECEZJI KALISKIEJ
Kś. Jan Szymborski
ks.Piotr Glass - Egzorcysta
ŁOWCY DUCHÓW
MIESIĘCZNIK EGZORCYSTA
MODLITITWA UWIELBIENIA I DZIEKCZYNIENIA - gdy będziesz odmawiał tą modlitwę na własne oczy zobaczysz códa
modlitwy egzorcyzmowe
Nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała
NARKOTYKI - jak skutecznie uwolnić się od nich
Nazistowska muzyka nienawiści
Neal Lozano -modlitwa uwolnienia
o. Bogdan Kocańda
O.Gabriele Amorth
Ojciec Mateusz HD
Okultyzm, magia i satanizm w bajkach, filmach i muzyce
OPĘTANI LUDZIE - film
OŚRODEK POMOCY DUCHOWEJ
OSZUŚCI KRADZIEŻE
PALENIE PAPIEROSÓW - jak się uwolnić od nich z pomocą Bożą
Playlisty
Prywatne
Rozeznaia duchowe- Niestety nie wiem przez kogo prowadzone- bdb a nawet cel
Salem - Zdemaskować diabła
SAMOGWAŁT - fachowe rady jak śię z niego uwolnić
STRZEŻCIE DZIECI PRZED HELLO KITY. ZA KOTKIEM KRY JE SIĘ DEMON - nagrania mp3 z okładką
TUTAJ - CHOMIKI CIEKAWE
uzależnienia, nałogi
WAŻNE ULOTKI I FOLDERY DLA ZNIEWOLONYCH PRZEZ ZŁE DUCHY
wplyw zla-ks.Boguslaw Jaworski
Wszystko w MP3
Wykład ks. prałata Mariana Piątkowskiego, koordynatora egzorcystów w Polsce mianowanego przez Konferencję Episkopatu Polski pt. Zagrożenie demoniczne dzisiaj
z - W wielu sprawach mogą pomóc kapłani którzy nie są egzorcystami - przykłady
 
Przykład 1
ZA
ZA1
zachomikowane
ZDIĘCIA KAPŁANÓW EGZORCYSTÓW
Zmagania ze złym
Znaki jakich nie powinien używać chrześcijanin
Zranienia - ZŁY DUCH MOŻE SIE PRZYCZEPIĆ DO CZŁOWIEKA K TÓRY JEST BARDZO PORANIONY
Uzdrowienie wewnętrzne
Uzdrowienie wewnętrzne ze zranień
Pokazuj foldery i treści
strona ks. Michała Olszewskiegoks. Michał Olszewski SCJ, egzorcysta kielecki
ŚWIADECTWO UWOLNIENIA 17 LETNIEJ DZIEWCZYNY

Wszystko co zostanie napisane poniżej, oddaję w hołdzie naszej ukochanej Matce, Maryi, która 4 września 2011 r. w jednej z parafii w centralnej Polsce, uczyniła wielki cud uwolnienia 17 letniej Dziewczyny, która była zniewolona przez 6 „duchów świata”.


Jestem księdzem egzorcystą w jednej z polskich diecezji. Przybyłem do w/w parafii, by przez całą niedzielę głosić Słowo Boże. Dzień kończyliśmy Mszą Świętą o 18.00, a bezpośrednio po Eucharystii modliliśmy się na Adoracji prosząc Pana, by uzdrawiał i uwalniał tych, którzy cierpią. Prosiliśmy także, by głoszone Słowo było potwierdzone przez Pana Jego znakami.

Na nabożeństwie zgromadzona była bardzo duża liczba wiernych, którzy z ogromną wiarą trwali na modlitwie za całą parafię, aż do godziny 21.00. Po zakończeniu Adoracji, podeszła do mnie młoda Dziewczyna, która uczestniczyła w Eucharystii i Adoracji wraz ze swoją mamą. Poprosiła o modlitwę indywidualną, gdyż jak mi powiedziała, jest osobą zniewoloną i od 4 lat trwają nad nią egzorcyzmy. Ostatnio jednak Jej stan się pogorszył, gdyż z powodu różnych przeszkód, nie mogła dotrzeć do egzorcysty. Powiedziała też, że ma stałego kierownika duchowego, który wyraża zgodę na modlitwę.
Po krótkiej rozmowie i rozeznaniu problemu, przystąpiliśmy do modlitwy wstawienniczej w zakrystii kościoła. Obecny był także Diakon. Po kilku minutach, byliśmy świadkami dużych manifestacji złego oraz świadkami wielkiej siły fizycznej, którą Dziewczyna dysponowała pomimo bardzo wątłej budowy ciała. Cały czas prowadziliśmy modlitwę błagalną, gdyż diecezja w której się znajdowaliśmy, nie była moją, stąd nie mogłem użyć powierzonej mi władzy egzorcyzmowania. W pewnym momencie, modląc się, wypowiedziałem słowa: „Matko Najświętsza, musimy zawołać do pomocy księdza Proboszcza, gdyż On tu jest ojcem dla Twoich dzieci z tej parafii”. Na to demony zaczęły krzyczeć: „Nie! Tylko Go nie wołaj! Daj nam spokój, zostaw nas!” Poprosiłem więc Diakona, by jak najszybciej znalazł ks. Proboszcza i przyprowadził do nas. Poprosiłem, by przyniósł także oliwę z oliwek i sól, byśmy mogli je pobłogosławić i użyć do modlitwy. Podczas nieobecności Diakona, przerwałem modlitwę, by dać odpocząć naszej cierpiącej. Po kilku minutach udało nam się odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Po kilkunastu minutach wrócił Diakon, a z Nim ks. Proboszcz. Rozpoczęliśmy modlitwę na nowo. By jeszcze upewnić się co do stanu Dziewczyny, modliłem się w języku włoskim, na co duchy odpowiadały perfekcyjnie rozumiejąc wypowiadane słowa. Nasza Siostra na pewno nie znała włoskiego. Było więc to dla nas kolejnym potwierdzeniem Jej zniewolenia. Od tej pory modlitwa była nieustannym dialogiem z Matką Bożą. Duch Boży bardzo nas prowadził przez kolejne minuty i godziny. To było niesamowite, jak Pan „podpowiadał” nam, co mamy robić i jak się modlić, by przyjść z pomocą cierpiącej Dziewczynie. W pewnym momencie odczułem w sercu, że mamy poprosić Matkę Bożą, by zmusiła demony do wyjawienia ich liczby. Zaznaczę, że cały czas była to modlitwa o uwolnienie, modlitwa błagalna. Po chwili usłyszeliśmy odpowiedź: „Jest nas dwóch”. Bóg dał nam jednak poznać, że to kłamstwo, i takie mocne światło, że duchów jest sześć i że nie są to szatani, ale duchy świata, oraz pomniejsze demony na usługach szatanów. Zaczęliśmy więc modlitwę za zmarłych przodków tej Dziewczyny i wtedy demony bardzo się zaczęły wściekać. Poprosiliśmy też, by poprzez obmycie głowy i twarzy Dziewczyny wodą święconą, została Ona sama i całe pokolenia obmyte wodami Jordanu. Reakcja była potężna i duchy wyły z bólu i błagały byśmy je zostawili w spokoju. Wtedy skierowałem prośbę do Matki Najświętszej, by Ona sama rozkazała im, by wyszły z Dziewczyny. Zaczęły ponownie prosić, by zostawić je w spokoju. Po chwili usłyszeliśmy pytanie: „Gdzie mamy iść?”. Wtedy dotarło do nas, że Bóg chce zupełnego uwolnienia tej naszej biednej Siostry. Od tego momentu z jakąś wielką wiarą zaczęliśmy się modlić ufając, że tej nocy możliwe jest zwycięstwo. Ponownie skierowaliśmy do Matki Bożej prośbę, by duchy ujawniły swoją liczbę i imiona. Usłyszeliśmy potwierdzenie, że jest ich sześć i że dwóch chce już wyjść, gdyż nie może znieść modlitwy. Poprosiłem Matkę Bożą, by nakazała im wyjawienia imion oraz natychmiastowe opuszczenie ciała Dziewczyny. Pierwszy zdradził się „duch pożądliwości”. Pan Jezus dał nam też światło, że ten duch znajduje się w skroniach. Po nałożeniu dłoni na skronie, nastąpiły wielkie manifestacje, a Dziewczyna dysponowała na nowo ogromną siłą. Chciałem natrzeć Jej skronie olejem egzorcyzmowanym, co się nie udało, gdyż wytrąciła mi naczynie z ręki. Wypowiedziałem więc błagalną formułę związania: „Panie Jezu Chryste, mocą Twojego Kapłaństwa, mocą Krzyża i mocą Krwi Twojej, oddając się w opiekę Najświętszej Maryi Panny pokornie Cię proszę, byś Ty sam związał ducha pożądliwości i wyrzucił go z tego Twojego Stworzenia. Strąć go Panie na dno piekła. Miejsce uwolnione pieczętuję Twoją Krwią w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” Poprosiliśmy też Matkę Bożą, by duch ten na znak wyjścia wyrecytował całe „Zdrowaś Mario”. Po chwili usłyszeliśmy wielki krzyk oraz recytowane w bólach i jękach „Pozdrowienie Anielskie”. Gdy padły ostatnie słowa z modlitwy Maryjnej, duch opuścił Dziewczynę. Wielka radość zapanowała wśród nas i jakieś Boże przekonanie, że rzeczywiście Pan chce dzisiaj na naszych oczach, uwolnić tę Dziewczynę, a tym samym potwierdzić głoszenie Słowa znakami.
Kontynuowaliśmy naszą modlitwę w ten sam sposób, „rozmawiając” tylko i wyłącznie z Matką Bożą. Bóg dał kolejne światło w serce, że następnym jest „duch niemy” i że jest przywódcą całej grupy. Gdy on odejdzie, pozostałe już nie wytrzymają same. Prosiliśmy więc Matkę Bożą, by ten wyjawił swoje imię. Niestety milczał. Wziąłem więc sól egzorcyzmowaną i skierowałem do Boga taką modlitwę: „Boże w Trójcy jedyny, mocą modlitwy wypowiedzianej nad tą solą, wypal usta duchowi niememu, by wyjawił swoje imię i byś Ty mógł go wyrzucić, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.” Po nałożeniu soli na usta Dziewczyny i uczynieniu znaku krzyża „duch niemy” zaczął krzyczeć przeraźliwie i wykrzyczał swoje imię: „beliar”. Powtórzyłem formę błagalną związania oraz skierowałem do Matki Bożej tę samą prośbę, by na znak wyjścia, wyrecytował „Zdrowaś Mario”. Tak też się stało. W wielkich mękach recytował „Zdrowaś Mario” oraz rzucał bardzo naszą Siostrą. Po chwili dokończył modlitwę i wyszedł z Dziewczyny. Zostały jeszcze cztery.

Narastało w nas zmęczenie fizyczne, gdyż mieliśmy problem z utrzymaniem Dziewczyny. Trwaliśmy jednak w walce o naszą Siostrę, gdyż widzieliśmy jak wielkie rzeczy czyni Matka Boża tej nocy. Zaczęliśmy wzywać Świętych: Ojca Pio, Matkę Teresę, Ojca Dehona i in. Za każdym razem demony krzyczały by ich nie wołać. Kolejny raz poprosiłem Maryję, by nakazała kolejnemu wyjawienie imienia i wyjście z Dziewczyny. Usłyszeliśmy: „Jestem Lucyferem”. Zwróciłem się więc do Matki Najświętszej: „Maryjo, przecież nie ma tu szatana. Nie może więc to być Lucyfer. Są jedynie jego wysłannicy. Rozkaż proszę, by wyjawiły swe imiona.” Po chwili usłyszeliśmy: „zewil”. Po formule związania, sytuacja się powtórzyła, wyrecytował modlitwę i opuścił Dziewczynę. W ten sam sposób modliliśmy się dalej. Do naszych uszu dobiegło kolejne imię: „Jestem aszan”. Także i ten duch, po błagalnej formule związania, opuścił naszą Siostrę recytując „Zdrowaś Mario”.

W tym momencie, pomimo naszych błagań, o dar wolności dla Dziewczyny, nasza modlitwa wydawała się słabnąć, a duchy choć ich było już połowę mniej, poniewierały tym Bożym Dzieckiem bardzo mocno. I wtedy, wszyscy trzej przytuliliśmy Dziewczynę i skierowaliśmy do naszej Matki następujące słowa: „Maryjo, rozkaż im, by wyszły z tej naszej Siostry, gdyż przecież te uściski kapłanów są gorsze dla duchów od ognia piekielnego.” Wtedy demony zaczęły krzyczeć, że rzeczywiście nie mogą wytrzymać uścisku naszych rąk. Poprosiliśmy Matkę Bożą, by nakazała kolejnemu wyjawienie imienia oraz opuszczenie dziewczyny. I wtedy Duch Święty podpowiedział nam, że duch ten jest umiejscowiony w oczach Dziewczyny. Położyliśmy więc stułę na Jej oczach, prosząc Pana, by poprzez ten znak kapłaństwa, który On nam dał, została uwolniona ta Dziewczyna. Duch bardzo się rzucał i krzyczał, odgrażając się, że nawet jeśli wyjdzie to i tak wróci z powrotem. Błagaliśmy Matkę Najświętszą, by rozkazała mu wyjawienie imienia i odejście z recytacją „Zdrowaś Mario”. Po chwili usłyszeliśmy: „Jestem libal”. Następnie z wielkimi trudnościami recytował modlitwę Maryjną, przerywając wiele razy i zaczynając jakby pod czyimś rozkazem, zawsze na nowo od miejsc, gdzie przerwał, aż do zakończenia. Po kilku minutach, w naszej Siostrze, pozostawał już tylko jeden demon.

Nasze serca biły co raz mocniej na myśl, że już tak blisko jest cud zupełnego wyzwolenia. Długo jednak trwało, za nim ostatni duch się ujawnił. Chciał nas oszukać, wprowadzając przekonanie, że nasza Siostra jest już wolna. Wierzyliśmy jednak w to poznanie z początku modlitwy, iż duchów jest sześć. Brakowało więc jednego. Zaczęliśmy prosić Matkę Bożą o światło i podpowiedź jak się mamy modlić. W pewnym momencie, Pan Jezus dał nam poznać, że duch ukrywa się w szyi. Pan pokazał nam też, że ten duch dusi Dziewczynę nocami. Wziąłem więc z szuflady Maryjną stułę i obwiązałem nią szyję dziewczyny, wypowiadając następującą modlitwę: „Niech ta Maryjna stuła, będzie dla nas wielkim znakiem obecności Pana pośród nas i uwolnienia szyi naszej Siostry.” W tym momencie, zły się ujawnił i zaczął rzucać Dziewczyną. Do tego stopnia, że Diakon i ks. Proboszcz nie mogli Jej utrzymać. Błagaliśmy więc Matkę Bożą, by duch ujawnił swoje imię. Po kilku minutach modlitwy usłyszeliśmy: „Jestem kirych”. Wypowiedziałem więc modlitwę związania, po której duch z wielkim trudem recytując „Zdrowaś Mario”, wyszedł z naszej biednej Siostry. Zapanowała wielka cisza i pokój. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni. Była godzina 23.30 kiedy Maryja wyrzuciła ostatniego demona.

Pan uczynił wielki znak, potwierdzając to, że On jest prawdziwie Bogiem Żywym! Pomodliliśmy się nad naszą Siostrą o napełnienie uwolnionych miejsc Duchem Świętym oraz prosiliśmy Jezusa, by Swą Krwią Najdroższą opieczętował odzyskane miejsca i zamkną wszelkie „furtki” przed ponownym wejściem demonów. Nasza Siostra była spokojna. Na Jej twarzy pojawił się uśmiech. Poprosiliśmy też Pana Jezusa, by na znak zupełnego uwolnienia, nasza Siostra z miłością ucałowała Jego Krzyż święty. Dziewczyna wzięła mój krzyż św. Benedykta i ucałowała. Na drugi dzień rano, przyszła na Eucharystię i podeszła do ks. Proboszcza, prosząc o błogosławieństwo. Jest wolna. Pan ulitował się nad swoim biednym dzieckiem.

Niech będzie chwała Trójcy Świętej oraz Matce Najświętszej, za to wszystko. Dziękujemy Świętym i Aniołom oraz całemu Niebu, które nas wspierało w walce. Prosimy Pana za wszystkimi, którzy cierpią. Amen.ŚWIADKOWIE UWOLNIENIA:
Ks. Proboszcz
Ks. Diakon
Ks. Egzorcysta

Zapraszamy do przeczytania świadectwa Kasi, nad którą modlił się ks. Michał.

Kasia
MOJE UWOLNIENIE

Na początku chcę zaznaczyć, że jestem dzieckiem adoptowanym, w nowej rodzinie, ponieważ moja biologiczna matka nie zajmowała się mną i z tego co się dowiedziałam, była alkoholiczką. Miałam bardzo wiele żalu o to do niej i wielki problem z przebaczeniem... Moja obecna mama, która mnie wychowuje, jest bardzo wierząca. Od kiedy pamiętam zawsze prowadzała mnie do kościoła. Sama jest bardzo zaangażowana religijnie.


A ja z czasem przestawałam to lubić. Coś się we mnie buntowało i zaczynała mnie drażnić cała ta pobożność. Zamiast do kościoła wolałam iść z moimi kumplami, albo w pojedynkę gdzieś na papierosa. Żeby tylko nie do kościoła. Tak się zaczęły pierwsze uniki przed Eucharystią. Zaczęła mi się podobać ciężka metalowa muzyka i zespoły, które ją grały. Podobał mi się styl życia, w którym, jak się okazało, coraz mniej było Boga. Zaprzyjaźniłam się z ludźmi, którzy oddawali cześć szatanowi i nawet brałam udział w tak zwanych „czarnych mszach”. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pojawiły się problemy z czystością, samoakceptacją, a potem czarne myśli ocierające się o to, żeby odebrać sobie życie i wszelkie inne pokusy, które nawet trudno wymieniać. Nawet nie wiem kiedy zaczęłam próbować z narkotyków. W ogóle, to nie zdawałam sobie sprawy, w co się pakuję. Trwałam w nałogach, w grzechach ciężkich. Niby chodziłam do kościoła, na religię w szkole, ale to wszystko było tylko po to, aby mieć względny święty spokój, aby mama mi nie dokuczała, że nie kocham Boga. Ale we mnie spokoju już nie było. Był raczej ciągły niepokój. Budziłam się po nocach dręczona koszmarami, czułam, jakby mnie ktoś dusił. Często budziłam się o 3.00 w nocy - bardzo charakterystyczna godzina, ponieważ Pan Jezus umarł na krzyżu o 15.00 a szatan jakby przedrzeźniając tę godzinę miłosierdzia budzi swoich wyznawców o tej godzinie w nocy. Często też widziałam postać, która mi mówiła, że tylko do niej należę oraz że nie ma Boga. To wszystko stawało się coraz trudniejsze do zniesienia. Czułam się ogromnie zmęczona. Zaczęłam szukać jakiejś ulgi dla mojego stanu. Mama widziała, że ze mną coś się dzieje niedobrego, ale tak naprawdę nie wiedziała co. Któregoś dnia zdecydowała, że udamy się po pomoc, do ks. egzorcysty. No i zaczęło się: jeżdżenie, modlitwy i „inne cuda”. U jednego u drugiego, trzeciego… Ale to nic nie pomagało, ponieważ tak naprawdę to ja nie chciałam się wyrzec tego, co dotąd było moim życiem. Nie chciało mi nawet przejść przez gardło wyznanie że: "Tak Panie, chcę należeć tylko do Ciebie". Często natomiast miałam myśli, że należę do szatana, że jemu się oddaję. Bałam się też, że jak pozwolę Panu Jezusowi wejść w moje życie, to szatan się zemści na mnie w jakiś sposób. Bardzo się męczyłam najrozmaitszymi myślami…

Aż wreszcie dwa lata temu poznałam księdza, który postanowił mi pomóc. Często wspierał mnie na duchu. Na samym początku było mi bardzo ciężko dostosować się do poleceń, żeby walczyć, żeby być nieustannie w łasce uświęcającej, żeby być jak najczęściej na mszy św., żeby się modlić. To był dla mnie jakiś koszmar, no i często odnosiłam porażki.

Przełomowy dla mnie był moment, kiedy zdecydowałam się zniszczyć wszystkie przedmioty – między innymi płyty i kasety z muzyką satanistyczną, filmy, jakieś talizmany, książki o magii i mnóstwo innych rzeczy - które wiązały mnie ze złem. Wydawało mi się kiedyś, że nigdy nie będę mogła się z tym rozstać. Zatajałam również fakt ich posiadania przed egzorcystami. Ksiądz, który zaczął mną kierować, uparcie dążył żebym się tego wyzbyła na zawsze. Wreszcie któregoś dnia pojechaliśmy spalić te przedmioty, które nie pozwalały mi na zbliżenie się do Pana Boga. A ja zaczęłam dojrzewać duchowo do tego, aby też wreszcie wyzwolić się spod wpływu złego.

Mniej więcej na początku tego roku ksiądz postanowił modlić się nade mną z kilkoma osobami z parafii. Na początku jakoś to szło, modliłam się z nimi, ale było mi jakby coraz trudniej. Były momenty, że kompletnie się poddawałam i zaczynałam wszystko jakby od początku… Wiele razy mówiłam, że to bez sensu, że nigdy nie wygram ze złym… Podczas mojego zniewolenia grałam wielokrotnie w zespole muzycznym w parafii. Niekiedy było mi ogromnie ciężko grać na chwałę Pana. Służyłam także w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Oczywiście dodawało mi to wiele sił, ale szatanowi bardzo się to nie podobało.

Byłam także w tym roku na pielgrzymce, gdzie kosztowało mnie to również wiele walki, ale z całych sił szłam w intencji o moje uwolnienie, którego coraz bardziej pragnęłam. Najciężej było na Jasnej Górze, a szczególnie przed Obliczem Cudownego Obrazu Matki Bożej. Bardzo wiele mnie to kosztowało wewnętrznego zmagania i walki, ale też wierzyłam gorąco i pragnęłam, aby Maryja wyprosiła dla mnie tę łaskę.

I stało się. W pierwszą niedzielę września mama zabrała mnie do parafii Matki Kościoła, na spotkanie z ks. egzorcystą. Pojechałam tam motocyklem z myślą, że wrócę sobie wcześniej. Spodziewałam się raczej, że będzie to spotkanie, gdzie ksiądz będzie mówił o zagrożeniach, i skutkach zajmowania się jakimiś wróżbami, okultyzmem i tym, co może sprawić, że łatwo popaść w zniewolenie szatańskie. Okazało się jednak, że było to spotkanie modlitewne. Zaczęłam mieć wewnętrzne wątpliwości, czy powinnam wejść do kościoła. Po długich namysłach i wahaniach, oraz telefonie do osoby, która mnie często wspierała w mojej wewnętrznej walce, postanowiłam wejść. Kiedy już wreszcie byłam w kościele pozostawałam na samym końcu. Na adoracji nie mogłam uklęknąć. Przez cały ten czas walczyłam z myślami żeby może podejść do księdza po spotkaniu, żeby się nade mną pomodlił. W końcu z trudem, ale podeszłam. Najpierw chwilę rozmawialiśmy, żeby wyjaśnić moje zachowanie i mój problem. Potem poprosił diakona, aby z nami się modlił. W trakcie modlitwy zawołano również ks. proboszcza. Modlitwa trwała od ok 21.00 do ok 23.30. Nie wiele z niej pamiętam i tylko kapłani, którzy się nade mną modlili, mogą zaświadczyć co się działo. W tym czasie Pan Jezus ulitował się. Uwolnił mnie od 6 złych duchów. Ukazał jaki jest wielki, miłosierny i potężny.

Późno wróciłam do domu, ale przepełniała mnie wielka radość i pokój. To było zupełnie coś nowego. Nie pamiętam kiedy czułam się tak jak teraz. Każdego dnia modlę się i dziękuję za to, co się stało. Czuję się jak nowonarodzona. Będąc niemowlęciem nie otrzymałam miłości od moich rodzonych rodziców. Za to teraz otrzymuję dużo miłości ze strony bliskich, prawdziwych przyjaciół, których znalazłam w tej wspólnocie, ale przede wszystkim Pana Boga. Jezus jest obecny w moim sercu i już nigdy się Go nie wyrzeknę! Kocham Go i pragnę całym moim sercem!
Chwała Panu!
 • 8,6 MB
 • 27 kwi 13 14:51

z chomika majka7m

 • 52 KB
 • 4 gru 11 20:59
Polecam linki


Ciemne noce Nikodema to internetowe rekolekcje adwentowe 2011.
Twoja szansa no dobre Boże Narodzenie!

Rekolekcje prowadzi ks. Michał Olszewski SCJ - wzięty kaznodzieja, egzorcysta diecezji kieleckiej.

Aby nie przegapić żadnej części rozważań - możesz się zapisać na specjalnej stronie: http://mocneslowo.pl

I proszę zrób coś dobrego.
Poślij link do tego filmu dalej!

hhttp://www.youtube.com/user/gloria24PL?feature=watchhttp://gloria24.pl/rekolekcje-archiwum
 • Odtwórz folderOdtwórz folder
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  0
 • obrazy
  3
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  2

5 plików
23,27 MB

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności