Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
Dusze_w_Czysccu_i_Konajacy
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Kobieta Módl się za Zmarłych i Konających

widziany: 14.08.2017 16:15

 • pliki muzyczne
  163
 • pliki wideo
  155
 • obrazy
  101
 • dokumenty
  1228

1876 plików
83,06 GB

Ukryj opis
MEDALION POD NAZWĄ MARYJA WSPÓŁODKUPICIELKA I POŚREDNICZKA WSZYSTKICH ŁASK

medalion

Jeden z wizjonerów z USA miał wizje i polecenie Matki Bożej wykonania i rozprowadzenia dużego medalionu pod nazwą: Maryja Współodkupicielka i Pośredniczka Wszystkich Łask.
W imieniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Świętego bp Maria Miguet z Francji dnia 15 VI 1992 r. udzielił na ten wielki dar Boży imprimatur. Medalion zawiera w sobie różne znaki, obrazy. Każdy szczegół mam swoje znaczenie. Matka Boża wyjaśnia bogatą treść w nim zawartą: „Moje dziecko, powierzam ci ten dar od Trójcy Przenajświętszej, byś go rozdał całemu światu. Wszystkie te obrazowe ujęcia mają szczególne znaczenie. Mają one promieniować na te końcowe czasu”. „Na stronie, gdzie są tylko obrazy: Trójca Święta – Bóg Ojciec, Bóg Syn, i Bóg Duch Święty. Zauważcie, moje dzieci, że Duch Święty zechciał być przedstawiony w dwóch postaciach: jako Gołębica i jako Człowiek. Pamiętajcie, że wy wszyscy zostaliście stworzeni na Jego obraz po to, by wam przybliżyć zrozumienie prawdziwego Ducha Naszego Boga i Jego Prawd. W kształcie trójkąt jeden punkt zawsze prowadzi do drugiego. Widzicie więc, moje dzieci, że jedna Osoba nie może pochodzić od drugiej ani być bez drugiej.
Wieczność – nigdy się nie kończąca tożsamość Boga – jest uwidoczniona w kształcie tych trzech kręgów.
Ja stoję ponad środkiem tych kręgów, a dlatego że zawsze będę całkowicie uległa i posłuszna Boskiej Woli i Planowi Boga. Boskie Postacie naszego Pana w Najświętszym Sakramencie noszą Znak Pokoju Chrystusa – Pax – oraz obraz Najświętszego Serca Jezusa i Mojego Niepokalanego Serca. Jest to jedna z tych Prawd Bożych, która wkrótce zostanie sprecyzowana jako dogmat, a którą wszyscy powinni poznać, zrozumieć i uwierzyć w to, że J nie mogę być oddzielona od Mojego Syna, jako Pośredniczka i Współodkupicielka. Całkiem blisko Serca lub środka Trójcy znajduje się Lilia, symbol Mojego Opiekuna, Wielkiego Świętego Józefa, którego mam zawsze przed Sobą.
Na drugiej stronie (z napisem): Ponad wszystkim jest Trójca (trójkąt, Krzyż, Gołębica). Dwaj Aniołowie trzymają uniesiony welon, który symbolizuje odwracanie Sprawiedliwości Bożej, a z drugiej strony zsyłanie wszystkich łask i darów Bożych na wszystkie dusze w niebie, na ziemi i na dusze cierpiące w Czyśćcu. Moje dziecko, gdyby nie było Wolą Bożą, abym powstrzymywała Rękę Sprawiedliwości Bożej, to cała ludzkość już wiele lat temu byłaby zginęła. Rosnący księżyc (półksiężyc) symbolizuje Moją Moc. Ten Aniołek niżej, po Mojej prawej stronie, wyraża wzywanie wszystkich do poznania Mojego Syna i tego wszystkiego, co Ja od Niego otrzymałam. Ma ci to przypomnieć, jak wielki jest zasięg mojego udziału w zbawieniu dusz. Bóg tego wielkiego zasięgu pragnął i zezwolił na niego.
Promienie Światła spływają z Moich Rąk na Niebo, na ziemię i dalej do dusz w Czyśćcu. Moje dzieci, Święta Matka Kościoła wkrótce ujawni, że wszystkie łaski, które wypływają z Boga, przechodzą przez Moje Niepokalane Serce. Ja jestem
Pośredniczką wszystkich Łask.
Monstrancja wskazuje na to, że życie na ziemi nie mogłoby trwać bez fizycznej obecności Boga.
Ta księga – to Biblia, która symbolizuje wszystkie nauki i przykłady Naszego Pan. Ci ludzie klęczący przed Nim (w Monstrancji) reprezentują trzy rzeczy:
- że Święta Matka Kościoła będzie zawsze,
- że zawsze są ci, co Wolę Bożą stawiają na pierwszym miejscu i ponad wszystko,
- że wszyscy muszą całkowicie powrócić do Boga.
Dół Medalionu ukazuje dusze w Czyśćcu. To powinno wam przypominać wasze niedoskonałości oraz potrzebę pokuty za wszystkie grzechy, zanim wejdziecie do Królestwa Boga. Pamiętajcie, że dusza musi być oczyszczona i czysta. A przede wszystkim zachowuje w waszych serca i umysłach te liczne i wielkie dary, udzielane wam tak hojnie przez Mojego Syna, Pana Naszego. Napis ma być w brzmieniu: Od Boga przez Maryję przychodzi zbawienie – jest to wielki dar dla wszystkich.
Mój synu, wykonasz te Medaliony, aby je rozprowadzić, masz błagać Naszego Pana, żeby je pobłogosławił. A ja błogosławię ten Medalion, który wam wszystkim, Moje dzieci, dałam w Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Wszyscy, którzy będą rozważać tajemnice zawarte w tym Medalionie, którzy będą trwać w stanie łaski i nie będą żywić złych uczuć ani urazy do kogokolwiek, którzy będą przyjmować naszego Pana w Eucharystii Świętej co najmniej raz w tygodniu, a do spowiedzi będą chodzić co dwa tygodnie i będą odmawiać trzy Chwała Ojcu w intencji Ojca Świętego, będą mogli czerpać radość z obietnic naszej Pani. Ten Medalion można nosić na sobie lub w kieszeni.


Obietnice Matki Bożej:

1. Po odmówieniu Różańca, trzymając w ręku ten Medalion, mów modlitwę fatimską „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…”, a Ja jako Pośredniczka wszystkich Łask i Współodkupicielka, wyproszę uwolnienie duszy kapłana z Czyśćca.
2. Nie dopuszczę do tego, by ten, kto nosi ten Medalion, został wprowadzony w błąd przez fałszywych proroków i ich orędzia.
3. W czasie pokusy, jeśli noszący ten Medalion zwróci się do Mnie i wezwie Mnie na pomoc, jako Pośredniczkę wszystkich Łask i Współodkupicielkę, przybędę razem ze Św. Michałem, by go bronić w tej próbie.
4. Wszystkim kapłanom, którzy będą Mnie czcić jako Pośredniczkę wszystkich Łask i Współodkupicielkę, udzielę rozeznania potrzeb wszystkich dusz, które do nich przyjdą do spowiedzi.
5. Wszystkim spowiednikom udzielę rozeznania potrzeb osób, którymi kierują dla ich zbawienia.
6. Nigdy nie dozna przeszkody w przyjmowaniu naszego Pana w Świętym Sakramencie Ołtarza.
7. Udzielę twojemu Aniołowi Stróżowi, by ci przypominał wszystkie wyznane grzechy, a także grzechy, które jeszcze wymagają żalu i pokuty.
8. Otrzymasz szczególną łaskę odwagi do bronienia Prawdy z całej siły.
9. Otrzymasz szczególną łaskę odwagi do obronienia słabego człowieka z całej siły.
10. Za każdym razem, kiedy będziesz rozważać tajemnice zawarte w tym Świętym Medalionie, uzyskasz ode Mnie wzrost miłości do Pana Jezusa ukrytego w Świętej Eucharystii.
11. Za każdym razem, kiedy będziesz rozważać tajemnice zawarte w tym Świętym Medalionie, uzyskasz ode Mnie odwagę do bronienia Pana Jezusa ukrytego w Najświętszej Eucharystii.
12. W czasie (fizycznego) niebezpieczeństwa przyślę Moich Aniołów, by cię bronili i kierowali.
13. Przeżegnaj się pięć razy tym Świętym Medalionem, a otrzymasz ode Mnie pomnożenie miłości do pięciu Ran Chrystusa.
14. Za każdym razem, gdy ktoś weźmie udział w tym nabożeństwie, otrzyma ode Mnie nawrócenie duszy.
15. Przez to nabożeństwo pod tytułem Pośredniczki Wszystkich Łask i Współodkupicielki, odmienię najbardziej zatwardziałe serce.
16. Udzielę ci łaski postu, pokuty i ofiary w wysokim stopniu, który tak bardzo podoba się Panu Jezusowi.
17. Dostarczę ci sposobności do uzyskania każdej łaski, celem osiągnięcie przez ciebie najwyższego stopnia świętości.
18. Za każdym razem, kiedy jestem wzywana przez ten Medalion pod tytułem Pośredniczki Wszystkich Łask i Współodkupicielki, zostanie posłany przy boku wzywającego jeszcze jeden Anioł, żeby oświecał i pocieszał.
19. Za każdym razem, kiedy rozważa się tajemnice wiary i nadziei w tym Medalionie, zostaje dane rozważającemu większe zrozumienie Woli Bożej.
20. Tym, którzy będą rozważać artykuły wiary, których symbole są w Medalionie, uproszę u Boga Ducha Świętego szczególną łaskę wiary.
21. Ci, którzy będą rozważać miłość Najświętszego Serca reprezentowaną przez Eucharystię Świętą i zjednoczenie z Moim Niepokalanym Sercem, jak to wyraża symbol na Medalionie, uzyskają dla jeszcze jednej osoby skrócenie cierpień w Czyśćcu.
22. Całując Medalion trzy razy dziennie po trzykrotnym znaku Krzyża Świętego, otrzymasz od Trójcy Świętej szczególną łaskę pokory, która będzie dawana w odstępach dziewięciu dni i w każdym Świętym Dniu.
23. Modląc się przed Świętą Eucharystią i rozważając cierpienia dusz w Czyśćcu, jak to przedstawia Medalion, złagodzisz cierpienia wszystkich dusz w Czyśćcu.
24. Modląc się przed Świętą Eucharystią i rozważając symbole odkupienia człowieka, po odmówieniu jeszcze Wierzę w Boga, uwolnisz duszę od Otchłani.
25. Przy tym Medalionie będzie Wielki Anioł, by walczyć ze złym duchem i bronić dusz.
26. Każdemu, kto będzie Mnie prosił pod tytułem Pośredniczki Wszystkich Łask i Współodkupicielki o łaskę Męczeństwa, będzie mu ta łaska dana.
27. Nie umrze w osamotnieniu ani bez pociechy Kościoła.
28. Ogień nie zniszczy twojego domu.
29. Dobroczynność i miłosierdzie staną się twoją wielką miłością na tym świecie i twoim sposobem życia.

Źródło: Rudolf Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, str. 274 - 280Różaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Najświętszej Maryi Panny za dusze w Czyśćcu cierpiące


medalion
Na krzyżyku:
Wierzę w Boga...
Na pierwszym dużym paciorku (złoty):
Ojcze nasz...
Na trzech małych paciorkach:
1. Ku czci wszystkich Świętych (biały):
Chwała Ojcu...
2. Ku czci Św. Michała Archanioła (zielony):
Chwała Ojcu...
3. Ku czci Św. Aniołów Stróżów (różowy):
Chwała Ojcu...
Na drugim dużym paciorku (niebieski):
Zdrowaś Maryjo...
Na medaliku centralnym z Panią Maryją (jak jest):
Matko Miłosierdzia Bożego, wstawiaj się za duszami w Czyśćcu cierpiącymi przez Moc Twojego Niepokalanego Serca dla uwielbienia Boga i zbawienia wszystkich dusz.
Na trzech małych czerwonych paciorkach (w każdej tajemnicy):
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

Na dalszych dużych paciorkach (niebieski):
Zdrowaś Maryjo...

Obietnice Matki Bożej;
Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeństwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami w Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśśca i pięćset dusz z każdego poziomu. Każda dusza wybawiona przez Łaską tej Koronki będzie się wstawiać a szczególny sposób za te osoby, które się za nią modliły. Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną. Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieństwa... otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy. Na tę Koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce. Każdy poziom Czyśćca nosi nazwę jednej z Naszych Cnót:
I poziom - Bojaźń Boża
II poziom - Miłość
III poziom - Wiara
IV poziom - Nadzieja
V poziom - Posłuszeństwo
VI poziom - Cierpliwość
VII poziom - Pobożność
VIII poziom - Wstydliwość
IX poziom - Roztropność
X poziom - Męstwo
XI poziom r11; Umiarkowanie
XII poziom - Czystość
XIII poziom - Sprawiedliwość


Tu można zakupić ten Różaniec:
www.Catholicus.pl kosztuje około 8 złotych i w sklepie merito.pl to sa sklepy internetowe


KORONKA ZA ZMARŁYCH KAPŁANÓW I OSOBY ZAKONNE

koronkaZnak Krzyża Świętego: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie z Psalmu 70:

P: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

P: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
O: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Psalm 130: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Dalej należy odmówić: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Modlitwy wstępne kończymy modlitwą do Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga

Na 4 złotych paciorkach sznura: Przenajświętsze Serce Maryi, módl się za dusze kapłańskie i zakonne.


Na 11 czerwonych paciorkach, składających się na pierwszą część koronki, należy odmówić: Ojcze Wieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezu sa za duszę kapłańską, która najbardziej cierpi w czyśćcu i jest najbardziej opuszczona.

Kolejne 4 złote paciorki stanowią wprowadzenie do drugiej części koronki. Odmawiamy: Przenajświętsze Serce Maryi, módl się za dusze kapłańskie i zakonne.

A potem na 11 czerwonych paciorkach drugiej części mówimy: Ojcze Wieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa za duszę kapłańską, która najbardziej cierpi w czyśćcu i jest najbardziej opuszczona.

Ostatnie 4 złote paciorki stanowią wprowadzenie do trzeciej części koronki. Odmawiamy (4 razy): Przenajświętsze Serce Maryi, módl się za dusze kapłańskie i zakonne.

A potem na 11 czerwonych paciorkach trzeciej części odmawiamy: Ojcze Wieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa za duszę kapłańską, która najbardziej cierpi w czyśćcu i jest najbardziej opuszczona.

Na zakończenie koronki odmawiamy następujące modlitwy: Panie Jezu Chryste, Wieczny kapłanie, który za ziemskiego życia ze szlachetną troską wspomagałeś wszystkich udręczonych i opuszczonych, błagam Cię, zwróć miłosierne spojrzenie na duszę kapłańską, która cierpi w czyśćcu najstraszliwsze męki i została przez wszystkich opuszczona. Spójrz, jak ta święta dusza dręczona przez żarłoczne płomienie rozdzierającym głosem błaga o miłosierdzie i pomoc. Miłosierne Serce Jezusa, które w Ogrodzie Oliwnym w gorzkiej samotności, targane okrutnymi mękami duchowymi, drżące w krwawym pocie, modliłeś się: ”Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie!”, przez Twoją pokorę i Bolesną Mękę i Śmierć, proszę Cię, miej litość nad świętą duszą, za którą proszę i racz ulżyć jej w mękach i pocieszyć ją w opuszczeniu, tak jak Ciebie pocieszył Twój Ojciec Niebieski przez Swojego Anioła. Amen.

Następnie należy odmówić (3 razy) Zdrowaś Maryjo... oraz wezwanie: Pani nasza, Wspomożycielko nasza, módl się za nas i za dusze czyśćcowe.

Na zakończenie koronki należy jeszcze raz odmówić: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...SZKAPLERZ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P

szkaplerzSzkaplerz Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
albo Szkaplerz niebieski, modry.


1. Opis historyczny.
Założycielką szkaplerza Niepokalanego Poczęcia jest św. Urszula Benicasa, fundatorka pp. Teatynek w Neapolu. Ta pobożna i święta panna dnia 12 lutego 1617 r. ujrzała Maryję Pannę przyodzianą w białą szatę, na której pokazało się i drugie, błękitne odzienie zwierzchnie. Najświętsza Panna była otoczona chórem dziewic w takim samym odzieniu i trzymała na ręku dzieciątko Jezus, które rzekło do niej: "Chcę, abyś założyła zakon panien pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia, które by nosiły suknie kształtu i koloru, jaki ma Matka moja, i obiecuję tym, którzy żyć będą według wskazanej reguły udzielać łask szczególnych i darów duchownych w obfitości." Św. Urszula prosiła o te same łaski dla osób świeckich, które by przejęte czcią ku Najświętszej Maryi Pannie zachowały czystość właściwą swojemu stanowi i nosiły sukienkę we wspomnianych barwach. Prośba jej została wysłuchana i ujrzała natychmiast w zachwycie aniołów rozsypujących po ziemi takie szkaplerze. - Papież Klemens X zatwierdził ów szkaplerz przez "Breve" z 3 stycznia 1671 r. i obdarzył go różnymi odpustami. Inni Papieże, a szczególnie Pius IX obdarzyli go nowymi odpustami i łaskami.

2. Opis szkaplerza.
Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powinien się składać z dwóch prostokątnych skrawków wełnianego sukna koloru koniecznie modrego, połączonych ze sobą dwoma tasiemkami (z jakiegokolwiek materiału i jakiegokolwiek koloru). Wyobrażenie Niepokalanego Poczęcia lub inne ozdoby na szkaplerzu są dozwolone.

3. Warunki przyjęcia i noszenia.
Przyjmować do szkaplerza Niepokalanego Poczęcia mogą tylko oo. Teatyni i kapłani upoważnieni przez generała oo. Teatynów. - Do uzyskania łask ogólnych nie przepisał Kościół żadnych modlitw ani żadnych dobrych uczynków. Jest jednak dobrze odmawiać jakieś modlitwy. Św. Andrzej Aweliński odmawiał 12 "Zdrowaś", 3 "Ojcze nasz" i 3 "Chwała Ojcu" na cześć 12 przywilejów Bogurodzicy i cześć św. Trójcy. Mogą być inne i krótsze modlitwy jak: "Niechaj będzie pochwalone święte i niepokalane Poczęcie błogosławionej Panny Maryi, Matki Bożej" trzy razy (300 dni odpustu) lub trzy razy: "Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym Boskim Sakramencie" (100 dni odpustu). Bez grzechu można opuścić wszystkie modlitwy. Nadto poleca się całować szkaplerz, wstając, kładąc się spać, a szczególnie w niebezpieczeństwach i pokusach.

4. Cel.
Celem noszenia szkaplerza niebieskiego jest uczczenie niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, uznanie naszej nieprawości i grzechów, modlitwa gorąca i wytrwała o naprawę złych obyczajów i o nawrócenie grzeszników.

Nie ma plików w tym folderze

 • dokumenty
  0
 • obrazy
  0
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

0 plików
0 KB

Dusze_w_Czysccu_i_Konajacy

Dusze_w_Czysccu_i_Konajacy napisano 28.11.2016 22:36

zgłoś do usunięcia
Przekazuje prosbe o modlitweUrszula komin z krakowa błaga o szturm do nieba za córke karoline.Jest w szpitalu ma połamane żebra pękniętą wątrobe i mówi o śmierci nie jest pojednana z Bogiem potrzebny cud zwłaszcza spowiedź.Bóg zapłać za każde westchnienie.Prosi o. Paweł prosimy o przekazanie dalej którzy pomodlą się
Deebra

Deebra napisano 30.11.2016 10:36

zgłoś do usunięcia
Rz 10, 9-18
obrazek
Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.
Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem.
Jeden jest bowiem Pan wszystkich.
On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
«Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».
Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani?
Jak to jest napisane: «Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę».
Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii.
Izajasz bowiem mówi: «Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?»
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
Pytam więc: Czy może nie słyszeli?
Ależ tak: «Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa».
Oto Słowo Boże.
Pokora_Zaufanie

Pokora_Zaufanie napisano 2.12.2016 22:57

zgłoś do usunięcia
obrazek
8 GRUDNIA od 12:00 do 13:00

GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA

Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono GODZINĘ ŁASKI DLA ŚWIATA. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe Przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".

Objawienia Matki Bożej w Montichiari

Pamiętajmy, to już niedługo. Przekazujmy tę informację innym. Pozdrawiam.

krosnienko

krosnienko napisano 4.12.2016 22:37

zgłoś do usunięcia
Witam ... Czego ja szukam? Świat stoi w miejscu to tylko ja tak się kręcę szukam . . . a właściwie czego ja szukam? wszystko jest obok na wyciągnięcie ręki małe . . . średnie . . . duże popatrz tam wysoko ptak leci do nieba niebo . . . wiara . . . Bóg . . . czy to jest prawdziwe? a może ja śnię? może błądzę w innym wymiarze marząc o tym, czego nie ma….. <3...Pozdrawiam...
Chomifan

Chomifan napisano 1.01.2017 12:38

zgłoś do usunięcia
Modlitwa św. Gertrudy uwalnia tysiąc dusz z czyśćca !!!Podczas jednej z wizji Chrystus przekazał św. Gertrudzie słowa poniższej modlitwy, która, jak oświadczył, gdy odmawiana jest z miłością i pobożnością, uwalnia za każdym razem z czyśćca tysiąc dusz. Modlitwa Św. Gertrudy „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu. Amen
Tiili

Tiili napisano 26.01.2017 20:15

zgłoś do usunięcia
Witam, pozdrawiam i zapraszam do mnie Filmy, ciekawe Filmy Dokumentalne, Seriale, TV Show, Książki, Artykuły, Teledyski, Tapety, Emotki i wiele innych. obrazek
Adelaida

Adelaida napisano 18.04.2017 19:17

zgłoś do usunięcia
obrazek ŻYCZĘ DLA WSZYSTKICH BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO W TRZECI DZIEŃ WIELKA NOCY. ALLELUJA, PAN ZMARTWYCHWSTAŁ! SERDECZNIE POZDRAWIAM! Panie, rozpal w nas ogień swojej miłości, abyśmy nieustannie szukali Ciebie. Niech pragnienie spotkania z Tobą nigdy nie gaśnie w naszych sercach. SZCZĘŚĆ BOŻE!
Rozdarte.Serca

Rozdarte.Serca napisano 28.05.2017 08:14

zgłoś do usunięcia
pozdrawiam i zapraszam

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (181)Zaprzyjaźnione i polecane chomiki (181)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności