Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

10 Jagiellonowie.avi

Dorota321 / SERIALE / Dzieje Kultury Polskiej - Film / 10 Jagiellonowie.avi
Download: 10 Jagiellonowie.avi

362,43 MB

Długość filmu: 53 min

0.0 / 5 (0 głosów)
JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ IV. 1548-1572
Film dokumentalny - fabularyzowany
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1991
Film historyczny, oświatowy
Dane techniczne: Barwny. 53 min. DivX

Lata 1548 - 1572 przypadają na okres panowania króla Zygmunta Augusta, ostatniego z wielkiej dynastii Jagiellonów. Potajemne małżeństwo Zygmunta z Barbar ą Radziwiłłówną, przyniosło jak najgorsze tego skutki. Barbara zmarła na raka w następnym roku po koronacji. W Polsce ma miejsce Reformacja, a król Zygmunt August zawiera już trzecie małżeństwo; z Katarzyną Habsburżanką. Ma też miejsce wyjazd z Polski królowej Bony, a potem jej rychła i tragiczna śmierć w Bari. Ma miejsce też doniosły akt polityczny, jakim jest Unia lubelska i powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niestety, bezpotomna śmierć ostatniego Jagiellona Zygmunta Augusta następuje 7 lipca 1572 roku w Knyszynie, będąc zarazem końcem tej potężnej dynastii. Polska XVI wieku była ceniona w Europie, jako kraj rozległy, ludny i zasobny. Była państwem o dużym autorytecie międzynarodowym. Nie bez podstaw okres panowania dynastii ostatnich Jagiellonów, nazywa się "złotym wiekiem" państwa polskiego.


Komentarze:

Nie ma jeszcze żadnego komentarza. Dodaj go jako pierwszy!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować

Inne pliki do pobrania z tego chomika
05 Królestwo Bez Korony.avi play
KRÓLESTWO BEZ KORONY Film dokumentalny Produkcja: Pols ...
KRÓLESTWO BEZ KORONY Film dokumentalny Produkcja: Polska 1990 Film historyczny, oświatowy Dane techniczne: Barwny. 56 min. DivX Reżyseria: Leszek Skrzydło, Andrzej B. Czulda

Za Krzywoustego i jego następców sztuka romańska w Polsce, osiągnęła szczyt. W odniesieniu do tegookresu używa się nieraz określenia - romański renesans. Powstało wiele wspaniałych dzieł architektury i rzeźby. A jednak Polska wkraczała w XIII wiek rozbita na dzielnice, pozbawiona zwierzchniej władzy królewskiej. W ciągu tego stulecia rozdrobnienie Polski nadal postępowało, pojawiały się jednak próby odzyskania korony Królestwa, straconej po śmierci Bolesława Śmiałego. Następują początki architektury gotyckiej. Mają miejsce wyniszczające najazdy tatarskie. Koronacja Wacława II czeskiego na króla Polski.

03 Początki Państwa.avi play
Muzeum Początków Państwa Polskiego
Muzeum Początków Państwa Polskiego
02 Wiek X NARODZINY - PIASTOWIE.avi play
Rok produkcji:1997 Czas: 54 min Omawianie dziejów kul ...
Rok produkcji:1997 Czas: 54 min

Omawianie dziejów kultury polskiej rozpoczyna się od opowieści o kształtowaniu się zrębów państwowości. Dla historyka kultury okres ten to przede wszystkim czas kształtowania się narodu, dynamicznych zmian, z których wyłoniła się dojrzała kultura polskiego średniowiecza, skonsolidowana wokół ówczesnych symboli, takich jak monarchia, herb, korona, miecz czy też kultu lokalnych świętych, który nie miał w tamtych czasach jedynie religijnego charakteru. By zrozumieć okoliczności powstania państwa polskiego, należy umiejscowić je na mapie ówczesnej Europy, z uwzględnieniem sytuacji politycznej i wyznaniowej na kontynencie. Z nie wykrystalizowanego konglomeratu plemion dość nagle i znienacka wyłania się silne i znakomicie zorganizowane państwo Polan. Brak śladów wcześniejszej aktywności militarnej i politycznej ich księcia Mieszka, nie wspominając już o jego ojcu, sprawia, że historycy wciąż snują nowe hipotezy co do genezy tego nowego na mapie Europy i wcale niemałego państwa. Wyłoniło się ono w czasach zamętu politycznego po rozpadzie królestwa Karolingów, przełomu w stosunkach społecznych i fali chrystianizacji. Rok 966 to przełomowy moment w dziejach Polski, w dziejach kultury zaś wiekopomny. Obok aparatu zarządzania państwem powstał bowiem niezależny do partykularnych czynników lokalnych, silnie związany z władzą centralną aparat kościelny. Duchowieństwo wprowadza na ziemie w dorzeczu Odry i Wisły kulturę pisaną, efekt systematycznej pracy umysłowej, sięgające korzeniami kultury śródziemnomorskiej zdolności organizacyjno-techniczne. Kościół dzięki swym wykształconym sługom łączy Polskę z chrześcijańską Europą i ściśle współpracując z rządzącą elitą, wzmacnia jej międzynarodową pozycję. Chrystianizacja przyniosła młodemu państwu dar nieoceniony - nowy system wartości i norm etycznych, które stały się podwalinami tworzącej się kultury. Włączyła także państwo Polan w nurt ówczesnej kultury łacińskojęzycznej, wspólnej dla ówczesnej Europy. O wieku X, w którym zrodziło się państwo polskie, rosło w siłę i umacniało swoją pozycję na kontynencie opowiadają m.in. prof. Aleksander Gieysztor i prof. Gerard Labuda.

07 Jagiellonowie.avi play
JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ I. 1370-1434 Film dokumentalny - f ...
JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ I. 1370-1434 Film dokumentalny - fabularyzowany Produkcja: Polska Rok produkcji: 1988 Film historyczny, Dokument inscenizowany Dane techniczne: Barwny. 64 min. DivX

Cennym uzupełnieniem do ''Władysław Jagiełło'' Filmczteroczęściowego cyklu "Jagiellonowie" jest serial TVP "Królewskie Sny", w zasadzie dokument fabularyzowany, wg scenariusza Józefa Hena, w doskonałej obsadzie aktorskiej, dotyczący króla Władysława Jagiełły z maestrią zagrany przez Gustawa Holoubka. Co powiedział sam aktor:"..scenariusz Józefa Hena o ostatnich latach panowania Jagiełły i ostatnim jego małżeństwie wydał mi się bardzo nęcący, rzecz bowiem została potraktowana nie tylko historycznie - choć faktom i realiom nie można nic zarzucić - lecz bardziej po ludzku. Jagiełło przedstawiony jest jako człowiek obdarzony ogromnym talentem politycznym, ujmujący, bogaty charakterologicznie, o wielkiej inteligencji, poczuciu humoru, chytrości, a przede wszystkim jako człowiek z wyobraźnią, która pozwoliłaby zbudować dynastię".DOWNLOAD Film


Historia państwa Polskiego za panowania drugiej z kolei dynastii panującej - Jagiellonów. Jej założyciel Władysław Jagiełło uznawany jest za jednego z najwybitniejszych władców polskich. Od czasu powołania na tron polski, Jagiełło gros czasu i sił poświęcał sprawom Polski. Poprzez rozsądny kompromis potrafił zneutralizować separatyzm litewsko-ruski oraz ułożyć się z bratem stryjecznym i początkowo rywalem - Witoldem, czyniąc z niego lojalnego i cennego współpracownika. W życiu osobistym bezpośredni i prosty. Wielki autor i zwycięzca spod Grunwaldu, gdzie złamana została potęga Zakonu Krzyżackiego w 1410 roku. Pozostawił po sobie Władysław Jagiełło związek dwóch państw jeszcze niespójny, ale zaliczający się do pierwszych potęg Europy. Od niego bierze początek dynastia Jagiellonów, z której panowaniem związane są czasy największej świetności Korony Królestwa Polskiego.

08 Jagiellonowie.avi play
JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ II. 1444-1492 Film dokumentalny - ...
JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ II. 1444-1492 Film dokumentalny - fabularyzowany Produkcja: Polska Rok produkcji: 1988 Film historyczny. Dokument oświatowy Dane techniczne: Barwny. 60 min. DivX

Historia państwa polskiego za panowania drugiej z kolei dynastii panującej - Jagiellonów. Po śmierci króla Władysława Jagiełły następuje krótki epizod rządów jego syna Władysława zwanego Warneńczykiem. Po jego śmierci tron obejmuje Kazimierz Jagiellończyk. Następuje dalszy wzrost znaczenia militarnego i gospodarczego, a także kulturalnego Rzeczypospolitej w Europie. Po śmierci tego wybitnego władcy rządy przechodzą w ręce jego syna Jana Olbrachta, za panowania którego ukształtował się ostatecznie sejm Rzeczypospolitej. Na ostatnich latach jego panowania zaciążyła nieudana wyprawa przeciw Turkom, zakończona klęską. Stąd wzięło się powiedzenie: "Za króla Olbrachta wyginęła szlachta".

09 Jagiellonowie.avi play
JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ III. 1500-1548 Film dokumentalny - ...
JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ III. 1500-1548 Film dokumentalny - fabularyzowany Produkcja: Polska Rok produkcji:1991 Film historyczny, oświatowy Dane techniczne: Barwny. 53 min. DivX

Lata 1500 - 1548 przypadają na okres panowania króla Zygmunta Starego. Panowanie tego króla, to nieomal jedna czwarta całej epoki jagiellońskiej. Ze wszystkich braci, on jeden dożył średniego wieku nie mając korony, mitry ani purpury kardynalskiej. Był księciem bez ziemi i ze skąpymi środkami utrzymania. A o grosz w kasie olbrzymiego państwa było coraz trudniej. A jednak to właśnie na okres jego panowania, przypada okres narodzin renesansu w Polsce, wiekopomne odkrycie Mikołaja Kopernika oraz bunt Gdańska i odwet króla na jego przywódcach. Również dalszy rozkwit [potęgi i znaczenia. Rzeczypospolitej, jej kultury i sztuki w XVI wieku. Tworzy Mikołaj Rej i Andrzej Frycz Modrzewski. Zygmunt Stary panował 42 lata. Zmarł w Krakowie dnia 1 kwietnia 1548 roku w niedzielę wielkanocną. Wraz z jego śmiercią, blednie wielka gwiazda królowej Bony z rodu Sforzów.

10 Jagiellonowie.avi play
JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ IV. 1548-1572 Film dokumentalny - ...
JAGIELLONOWIE. CZĘŚĆ IV. 1548-1572 Film dokumentalny - fabularyzowany Produkcja: Polska Rok produkcji: 1991 Film historyczny, oświatowy Dane techniczne: Barwny. 53 min. DivX

Lata 1548 - 1572 przypadają na okres panowania króla Zygmunta Augusta, ostatniego z wielkiej dynastii Jagiellonów. Potajemne małżeństwo Zygmunta z Barbar ą Radziwiłłówną, przyniosło jak najgorsze tego skutki. Barbara zmarła na raka w następnym roku po koronacji. W Polsce ma miejsce Reformacja, a król Zygmunt August zawiera już trzecie małżeństwo; z Katarzyną Habsburżanką. Ma też miejsce wyjazd z Polski królowej Bony, a potem jej rychła i tragiczna śmierć w Bari. Ma miejsce też doniosły akt polityczny, jakim jest Unia lubelska i powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Niestety, bezpotomna śmierć ostatniego Jagiellona Zygmunta Augusta następuje 7 lipca 1572 roku w Knyszynie, będąc zarazem końcem tej potężnej dynastii. Polska XVI wieku była ceniona w Europie, jako kraj rozległy, ludny i zasobny. Była państwem o dużym autorytecie międzynarodowym. Nie bez podstaw okres panowania dynastii ostatnich Jagiellonów, nazywa się "złotym wiekiem" państwa polskiego.

04 Wiek XI Trudne Początki.avi play
Rok produkcji:1997 Czas: 51 min W drugim odcinku serii ...
Rok produkcji:1997 Czas: 51 min

W drugim odcinku serii programów historycznych przegląd dziejów Polski rozpoczyna się w końcowym okresie panowania Bolesława Chrobrego. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla młodego państwa polskiego był zjazd gnieźnieński z udziałem Ottona III i koronacja w 1025 roku potomka Piastów na króla. W ten sposób nasz kraj stał się formalnym członkiem europejskiej rodziny królestw. O pozycji Polski na arenie międzynarodowej decydowała nie tylko jej potęga militarna i dokonywane podboje, ale także zbieżność dążeń oraz współuczestnictwo w tworzeniu jedności chrześcijańskiej Europy. Bolesław Chrobry prowadził bardzo umiejętną politykę zagraniczną, jego doradcami były wykształcone i znaczące indywidualności z różnych kręgów kulturowych i narodowościowych. Utrzymywał dobre stosunki z cesarzem Ottonem III, mistykiem i marzycielem, owładniętym ideą zbudowania uniwersalistycznego państwa chrześcijańskiego, oraz papieżem Sylwestrem II, uczonym i pragmatykiem. Panowanie Chrobrego to czas dynamicznej ewangelizacji ziem polskich i budowy monumentalnych świątyń nowej wiary. Jednak jego syn, koronowany w 1026 roku, nie zdołał już osiągnąć tak znaczących sukcesów, jak ojciec. Panowanie Mieszka II przypadło na trudny okres w dziejach państwa polskiego. Król był bardzo wykształconym monarchą, nie zdołał jednak pohamować pretensji do tronu swych młodszych braci, buntu możnowładców z podbitych przez Polan sąsiednich plemion oraz reakcji pogańskiej. Wysokie koszty długoletnich wojen prowadzonych przez Chrobrego i jego syna doprowadziły do wystąpień ludności wieśniaczej. Mieszko II musiał uciekać z kraju, książę czeski Brzetysław grabił polskie ziemie, a kapłani pogańscy domagali się powrotu starych obyczajow. W kraju zapanował wielki chaos. Odbudową państwa i organizacji kościelnej zajął się syn Mieszka, Kazimierz, zwany z powodu zasług na tym polu Odnowicielem. Stopniono odzyskiwał utracone dominia ojca: Pomorze Wschodnie, Mazowsze, Śląsk. Restytuował monarchię. Wznosząc monumentalne budowle sakralne, otworzył nowy rozdział w polskiej sztuce, zainicjował styl romański na naszych ziemiach. Dzieło umacniania państwa podjął także syn Kazimierza, Bolesław Szczodry. Prowadził bardzo aktywną politykę międzynarodową. Jednak tragiczny w skutkach konflikt z biskupem krakowskim Stanisławem sprawił, że król wraz z rodziną musiał uciekać z kraju. Zastąpił go na tronie młodszy brat, Władysław Herman. Mówiąc o państwie polskim w XI wieku, należy wspomnieć o dużej roli zakonów, zwłaszcza benedyktynów, w życiu kraju, kształtowaniu duchowości społeczeństwa i rozwoju kultury materialnej. Zakony stymulowały rozwój umysłowy, a także - używając współczesnego języka - organizowały nowe formy działalności gospodarczej: wprowadzały nowe metody uprawy roli (trójpolówka), intensyfikowały hodowlę (zwłaszcza owiec), upowszechniały innowacje techniczne (m.in. młyny wodne i kuźnie). [PAT]

więcej plików z tego folderu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności