Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto
ANALITYKA_CHEMICZNA
 • Prezent Prezent
 • Ulubiony
  Ulubiony
 • Wiadomość Wiadomość

Mężczyzna chemik UŁ

widziany: 15.04.2018 18:06

dodatkowe uprawnienia
 • pliki muzyczne
  36
 • pliki wideo
  18
 • obrazy
  128
 • dokumenty
  335

532 plików
1,86 GB

Ukryj opis
obrazek


Biopaliwa przynoszą dużo więcej szkody niż pożytku. To źródło energii wcale nie zmniejsza emisji CO2. PRZY PRODUKCJI BIOETANOLU WYTWARZANA JEST WIĘKSZA ILOŚĆ CO2 NIŻ PRZY SPALANIU RÓWNOWAŻNEJ ILOŚCI BENZYNY. Produkcja bioetanolu pochłania więcej energii niż daje sam produkt. Dodajmy do tego jeszcze duże zużycie wody i środków chemicznych na plantacjach oraz szybką erozję gleby i wycinanie lasów pod uprawy.
Aby wyprodukować etanol wystarczający do jednorazowego napełnienia zbiornika paliwa dużego samochodu osobowego, trzeba zużyć tyle kukurydzy, ile wystarcza do... całorocznego wyżywienia człowieka.

UPADEK POLSKICH PRODUCENTÓW BIOPALIW

BIOPALIWA SĄ SZKODLIWE DLA ZIEMII
BIOPALIWA KOSZTOWNE I NIEEFEKTYWNE
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PRODUKCJI ETANOLU
BIOPALIWA wady i zalety
BIOPALIWA
CZY BIOPALIWA SĄ BEZPIECZNE DLA SILNIKÓW
NA ALKOHOLU DALEKO NIE ZAJEDZIEMY
REALISTYCZNIE O BIOPALIWACH
BIOPALIWA SZKODLIWE DLA MILIONÓW AUT
KOMU SĄ POTRZEBNE BIOPALIWA
BIOPALIWA NIE SĄ BIO
NIEZAMIERZONE KONSEKWENCJE
PODWYŻKI CEN ŻYWNOŚCI PRZEZ BIOPALIWA
DLACZEGO ROSNĄ CENY ŻYWNOŚCI

BIOPALIWO ZMNIEJSZA WYDAJNOŚĆ POJAZDÓW


obrazekWyższe ceny żywności są wynikiem polityki rządów, które nakazują zużywać np. kukurydzę, rzepak, pszenicę, ziemniaki czy soję do wytwarzania paliw. Jeżeli ogromne ilości zbóż wykorzystywane są do produkcji paliw to jest oczywiste, że ceny żywności muszą rosnąć.

Produkcja i spalanie biopaliwa daje gorszy bilans energetyczny i ekologiczny niż przy produkcji i spalaniu paliw kopalnych (degradacja środowiska związana z wzrastającym areałem upraw, duże zużycie nawozów sztucznych, nieracjonalna gospodarka produktami roślinnymi)
Generalnie biopaliwa są mniej efektywne energetycznie. To znaczy na litrze biopaliwa możemy przejechać mniej kilometrów niż na klasycznej benzynie czy oleju napędowym.
Koszty produkcji bioetanolu są w przybliżeniu dwa razy wyższe niż koszty produkcji tradycyjnej benzyny.
Koszty wyprodukowania 1l benzyny wynoszą ok. 2,80 zł. (cena na stacjach benzynowych wynika z akcyzy, podatków i zysków)
Niepokojąco brzmi najnowszy raport brytyjskiego resortu ochrony środowiska (Environment Agency), według którego pozyskiwanie energii ze spalania biomasy może w niektórych przypadkach zrobić więcej szkody niż pożytku w walce o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Według Agencji Ochrony Środowiska zaorywanie ziem pod uprawy roślin energetycznych przyczyni się do większej produkcji CO2 do roku 2030 niż spalanie paliw kopalnych, jeżeli nie będzie prowadzone w sposób zrównoważony.

Stosowanie biopaliw jest niezbyt korzystne dla silników w ujęciu technicznym. Na skutek intensywnego wydzielania parafiny przez biodisel, następuje blokada filtra. Biopaliwa powodują także pęcznienie elastomerów uszczelek i węży. Ich lepkość jest znacznie (ok. 8 razy) wyższa niż u paliw ropopochodnych, co w konsekwencji doprowadza do niepełnego spalania paliwa i znacznego pogorszenia pracy silnika.
Domieszki alkoholu etylowego do paliw węglowodorowych (benzyna) powodują inną dynamikę spalania w komorze silnika. Występuje zjawisko "azeotropowe" które objawia się kropelkowaniem alkoholu a nie tworzeniem cząsteczkowej zawiesiny. Im większe kropelki to spalanie jest mniej efektywne energetycznie i pozostają nie spalone frakcje.
Jaki jest bilans energetyczny w produkcji biopaliw (właściwie powinno się nazywać agropaliw)? Czy energia pozyskana z paliw kopalnych i wykorzystana w produkcji biopaliw zwraca się w jednostce wyprodukowanego paliwa roślinnego? Czy nie jest tak, że więcej wkładamy energii na samo wyprodukowanie np. oleju rzepakowego niż odzyskujemy ją z nasion tej rośliny?
Myślę, że biopaliwa są nieekologiczne, bo więcej trzeba spalić węgla, ropy podczas uprawy i produkcji niż
uda się je zaoszczędzić jeżdżąc na nich.Ciekawe jaki jest ślad ekologiczny ropy naftowej i biopaliwa?
Do produkcji alkoholu (głównie podczas destylacji) zużywana jest większa ilość energii, niż otrzymuje się z jego spalenia! Energia ta w Polsce zazwyczaj pochodzi z paliw kopalnych, zatem naprawdę ekologicznym rozwiązaniem jest pozostanie przy napędzie benzynowym, zamiast zasilania alkoholem!

Z badań VDIK wynika, że benzyna z dodatkiem 10-proc. bioetanolu (E10) przyspiesza zniszczenie wielu części silników.Wprowadzeniu paliwa E10 sprzeciwiał się także niemiecki automobilklub ADAC, a nawet ekolodzy z Greenpeace, bo intensywne metody uprawy kukurydzy na etanol byłyby szkodliwe dla przyrody.

Wady bioetanolu:
• zwiększone zużycie paliwa spowodowane niższą wartością opałową
• utrudniony rozruch silnika w niskich temperaturach, ze względu na niską prężność par i wysokie utajone ciepło parowania
• wzrost skłonności do tworzenia korków parowych powodowany niską temperaturą wrzenia
• niska smarność wpływająca na zmniejszenie trwałości aparatury wtryskowej
• korozyjne oddziaływanie na metale ołów, żelazo, aluminium, mosiądz
• bardzo energochłonny proces produkcji
Jest również higroskopijny, czyli ma zdolność pochłaniania wody. Taka właściwość przyczynia się do powstawania korozji, a przede wszystkim sprawia, że bioetanol nie może być długo przechowywany.
Wady biodiesla:
• mała lotność biodiesla sprawia, że wymagane jest bardzo dokładne rozpylenie paliwa przez wtryskiwacz w celu ułatwienia odparowania
• wartość opałowa paliwa rzepakowego jest niższa w porównaniu do oleju napędowego, co wpływa na zwiększenie jego zużycia od 8 do 14%
• biodiesle mogą wchłonąć o ok. 40 razy więcej wody niż olej napędowy
• charakteryzuje się wyższą emisją aldehydów
• zwiększona emisja tlenków azotu o ok. 17%
• możliwe jest korozyjne oddziaływanie na niektóre metale i elementy gumowe układu paliwowego

Biopaliwa a efekt cieplarniany

Polityka klimatyczna wiąże się z kosztownymi absurdami. Wysoką cenę płacimy za lansowanie biopaliw, które miałyby mniej obciążać środowisko emisją gazów cieplarnianych. W dobie drogiej ropy naftowej i państwowych dotacji to opłacalny interes. W efekcie jedna trzecia produkcji kukurydzy w USA idzie na ich wytwarzanie, co podbija ceny żywności, również u nas.

Teoria zastosowania biopaliw została zrewidowana przez świat naukowy. Rewizja okazała pokazywać zupełnie inne rezultaty niż zakładano. Idea biopaliw wypłynęła z działania w kierunku ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Zauważono, że przy produkcji biopaliwa emitowanych jest 3x więcej gazów cieplarnianych niż przy wydobywaniu i spalaniu zwykłej benzyny. Wliczona w to jest ograniczona wymiana gazowa jaka ma miejsce na takim polu przeznaczonym do biouprawy. Pole wyjaławia się znacznie i wymaga kosztownej rekultywacji. Taka uprawa ogranicza bioróżnorodność. Przyczynia się do rozwoju patogenów, szkodników i chorób. Takie uprawy stwarzają poważne zagrożenie w czasach coraz większego zapotrzebowania na żywność.

Etanol jest oczywiście biopaliwem tak długo, jak wyprodukowany jest z biomasy. Nie jest to jednoznaczne, bowiem można go również otrzymać z ropy naftowej, np. przez katalityczne uwodornienie etylenu. Proces ten jest tańszy niż fermentacja a następnie destylacja.
Etanol produkowany z biomasy jest drogi i kłopotliwy w produkcji. Zazwyczaj jego wyprodukowanie wymaga zużycia energii w ilości większej, niż ta, którą uzyska się przy jego spaleniu.

W związku z tym żadne z zagrożeń, które brano pod uwagę przy wprowadzaniu biopaliw dzisiaj się nie zrealizowało. Widać, że na każdym z tych frontów wprowadzenia biopaliw ponosimy klęskę. Produkt ten wymyślony całkowicie sztucznie, na siłę dolewany do klasycznych paliw z ropy, które dobrze spełniają swoją rolę, jest chybionym projektem.

W rzeczywistości, sztucznie rozbuchany popyt na etanol i na kukurydzę do jego produkcji nakręca ceny żywności (co wepchnęło około 30 milionów ubogich w szeregi niedożywionych). Zajmowanie ziemi uprawnej doprowadziło do zniszczenia lasu deszczowego i stworzyło sytuację, której rezultatem będzie zmniejszenie pochłaniania dwutlenku węgla przez następne 100 lat.

obrazek


PRODUKCJA BIOETANOLU

Najczęściej tankowane paliwo to Pb 95. Litr kosztuje średnio 5,56 zł. Jego wyprodukowanie kosztuje w rafinerii około 2,55 zł. Cała reszta to różnego rodzaju opłaty paliwowe (10 groszy), a także VAT (1,04 zł) oraz akcyza. Ten podatek kosztuje aż 1,56 zł w litrze benzyny. Marże stacji benzynowych to tylko 0,31 zł.
Koszty wytwarzania bioetanolu są około dwukrotnie wyższe aniżeli
produkcja tradycyjnego paliwa benzynowego z ropy naftowej

Uznaje się także powszechnie i całkowicie błędnie, że biopaliwa nie emitują w procesie spalania ditlenku węgla (CO2) do atmosfery. Oceniając zagrożenia dla środowiska, jakie może wnieść stosowanie biopaliw należy uwzględniać emisyjność w całym procesie ich produkcji i eksploatacji, poczynając od uprawy roślin oleistych, produkcji nawozów i nawożenia, eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych stosowanych do uprawy tych roślin, transportu oraz procesów przeróbki, a kończąc na procesie spalania biopaliw w silniku. Przedstawiony ciąg procesów określany jest jako „well to wheel”, w skrócie WTW. Jednocześnie należy pamiętać, że węgiel jest podstawowym pierwiastkiem energetycznym występującym w związkach chemicznych zawartych w biopaliwach. Stąd też – uwzględniając emisję CO2 w cyklu WTW i porównując ją z ilością ditlenku węgla pochłoniętego przez rośliny stanowiące surowiec do produkcji biopaliw w procesie fotosyntezy – aktualnie stosowane biopaliwa wykazują bilans niekorzystny.
W przypadku produkcji bioetanolu należy także uwzględniać duże ilości CO2 pochodzące z procesów fermentacji. Niezależnie od tego w cyklu WTW mogą być także wprowadzane do środowiska inne związki, np. azotu i siarki, a wytwarzanie biopaliw z roślin tradycyjnie uprawianych do celów spożywczych może zmniejszyć ilość surowca przeznaczonego na te cele, a w konsekwencji doprowadzić do podwyższenia ceny żywności.
Zagrożeniem dla środowiska może być także nadmierna eksploatacja zasobów leśnych,
prowadząca nawet do całkowitej wycinki lasów i przeznaczania uzyskanych powierzchni na
uprawy roślin energetycznych o zdecydowanie niższych zdolnościach asymilacji CO2.

http://www.ios.edu.pl/pol/wydawnictwa/nr33.pdf


Biodiesel bardzo łatwo miesza się z wodą, a to oznacza, że już przy niewielkich przymrozkach zablokować mogą się przewody paliwowe. Dodatkowo nawet paliwo pracujące przy -20 stopniach nie może być długo trzymane w temperaturze niższej niż -10 stopni Celsjusza. Cała noc w baku na siarczystym mrozie może okazać się dla biodiesla próba nie do pokonania.

BIOPALIWA - CZY WARTO Z NICH KORZYSTAĆ
Najprościej mówiąc, biopaliwo to paliwo powstałe w wyniku przetworzenia produktów pochodzenia organicznego, zwanych biomasami. Najczęściej wytwarza się je z buraków cukrowych, trzciny cukrowej, ziemniaków lub ze zboża. Niekiedy biopaliwa otrzymuje się również z odpowiednio przetworzonych roślin oleistych, takich jak: rzepak, słonecznik czy nawet soja.
Po co wprowadzono tego typu paliwa? Oczywiście w celu ochrony środowiska i zapewnienia po części odnawialności paliw ciekłych. Niestety, jak się później okazało, przygotowany przez organizacje pozarządowe raport udowodnił, że biopaliwa nie tylko nie chronią środowiska, ale wręcz działają na jego niekorzyść. Produkcja biopaliw wymaga uprawy roślin wysokoenergetycznych, które zabierają przestrzeń niezbędną pod uprawę roślin spożywczych. W efekcie rosną ceny żywności. Ponadto w celu pozyskiwania nowych powierzchni pod uprawę roślin energetycznych wycinane są lasy, co zaburza równowagę biologiczną. Poza tym ich produkcja często jest po prostu nieopłacalna.
Ekologię zostawmy już na boku. Koncerny paliwowe pytane o to, czy stosowanie biopaliw jest bezpieczne dla żywotności silników, zwykle odpowiadają, że przed ich zakupem należy zasięgnąć rady u producenta danego modelu. A producenci zwykle odradzają tankowanie biopaliw, a nawet grożą utratą gwarancji tym właścicielom nowych aut, którzy skuszą się na „ekologiczne” paliwo przeznaczone do silników Diesla.
Część osób nie bierze jednak pod uwagę ani zaleceń, ani ostrzeżeń producentów i, zachęcona atrakcyjnymi cenami, śmiało tankuje do swoich samochodów biodiesla lub ester metylowy oleju rzepakowego. Niestety, takie eksperymenty często kończą się awarią jednostek napędowych, zwłaszcza tych nowszych, wyposażonych w system wtryskowy typu Common Rail.

POLSKA POZWANA DO TRYBUNAŁU UE W SPRAWIE BIOPALIW
..................
.................
..................
KONIEC
 • Pobierz folder
 • Aby móc przechomikować folder musisz być zalogowanyZachomikuj folder
 • dokumenty
  9
 • obrazy
  2
 • pliki wideo
  0
 • pliki muzyczne
  0

11 plików
3,37 MB
FILMY-2017-2018

FILMY-2017-2018 napisano 18.12.2017 17:24

zgłoś do usunięcia
Filmy-nowosci2017

Filmy-nowosci2017 napisano 7.02.2018 19:17

zgłoś do usunięcia
mariogiorgio

mariogiorgio napisano 10.02.2018 20:34

zgłoś do usunięcia
obrazek
Release_K83

Release_K83 napisano 17.02.2018 08:40

zgłoś do usunięcia
pijars-filmy-2018

pijars-filmy-2018 napisano 17.02.2018 21:05

zgłoś do usunięcia

chomikuj-2018

chomikuj-2018 napisano 25.02.2018 14:43

zgłoś do usunięcia
KLIKNIJ
wagnerka9595

wagnerka9595 napisano 7.03.2018 18:22

zgłoś do usunięcia
obrazek
Tiili

Tiili napisano 7.03.2018 20:08

zgłoś do usunięcia
Witam, pozdrawiam i zapraszam do mnie Filmy, ciekawe Filmy Dokumentalne, Seriale, TV Show, Książki, Artykuły, Teledyski, Tapety, Emotki i wiele innych. obrazek
HFu.75

HFu.75 napisano 10.03.2018 20:02

zgłoś do usunięcia

Musisz się zalogować by móc dodawać nowe wiadomości do tego Chomika.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności